Công tác thanh tra
 
      Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 27/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển​. ​​Ngày 10/5/2023​, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành ...
 
     Sáng ngày 12/4/2023, tại trụ sở Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân, địa chỉ: ấp 3, xã Tân Bình (nay là khu phố 3, thị trấn Tân Bình), huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 03/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với ...
 
​Thực hiện Quyết định thanh tra số 151/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, ngày 24/11/2022, Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo. Ngày 10/4/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận ...
 
​Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-STP ngày 09/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, ngày 21/12/2022 Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Phú Cường. Ngày 06/4/2023, Giám đốc Sở Tư ...
 
​Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư 18/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023, thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy ...
 
    Sáng ngày 04/4/2023, tại trụ sở Phòng công chứng số 1, địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 27/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết ...
 
Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 29/11/2022 Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự. Ngày 27/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban ...
 
Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 28/11/2022, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và ngày 29/11/2022, tiến hành thanh tra tại Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương. Ngày ...
 
Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 28/11/2022 Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và ngày 30/11/2022 tiến hành thanh tra tại Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh. Ngày 23/3/2023, Giám đốc Sở Tư ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị ĐiểnKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/11/2023 4:00 PMNoĐã ban hành

      Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 27/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển​. ​​Ngày 10/5/2023​, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 841​/KL-STP.​

      Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển đã đạt được, Văn phòng cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công chứng, chứng thực của cá nhân, tổ chức có nhu cầu.​ Tuy nhiên, bên cạnh đó Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng như:

      - Một số trường hợp thu phí công chứng chưa đúng theo quy định. Có trường hợp thu thù lao công chứng thấp hơn mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở Văn phòng.

      - Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản có nội dung tặng cho qua nhiều lần đối với di sản thừa kế là tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng là chưa phù hợp theo của Luật Công chứng, Luật Đất đai.

      - Một số trường hợp công chứng ngoài trụ sở với lý do người yêu cầu công chứng bị bệnh, đi lại khó khăn nhưng hồ sơ công chứng không lưu giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp công chứng ngoài trụ sở.

      - Lời chứng của công chứng viên không chính xác về chủ thể hợp đồng, giao dịch; thời gian công chứng.

      - Có trường hợp công chứng khi thiếu chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.​​​

     Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn​ Thị Điển tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Cần tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan, kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng và nội dung hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện, đảm bảo hồ sơ công chứng và nội dung của hợp đồng, giao dịch nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh. Thu phí công chứng theo đúng quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Thu đúng, thu đủ thù lao công chứng đã được niêm yết theo quy định. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản theo đúng quy định pháp luật, chấm dứt việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản có nội dung tặng cho qua nhiều lần đối với di sản thừa kế là tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Khi thực hiện công chứng ngoài trụ sở cần lưu ý về trình tự thủ tục thực hiện. Lời chứng đảm bảo chính xác về chủ thể hợp đồng, giao dịch; thời gian công chứng; khi công chứng phải đảm bảo đầy đủ chữ ký của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

      Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp​, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp ​tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển.

       Ngoài ra, để tháo gỡ vướng mắc trong việc xem xét xử phạt đối với hành vi công chứng ngoài trụ sở và đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng quy định pháp luật, tại Kết luận thanh tra số 841​/KL-STP, Giám đốc Sở Tư pháp cũng kiến nghị Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Công chứng cần bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp người yêu cầu công chứng có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng./. 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm KL_841_TTr.signed.pdf


Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn NhânThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/12/2023 1:00 PMNoĐã ban hành

     Sáng ngày 12/4/2023, tại trụ sở Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân, địa chỉ: ấp 3, xã Tân Bình (nay là khu phố 3, thị trấn Tân Bình), huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 58/QĐ-STP ngày 03/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân

      Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân và các thành viên Đoàn Thanh tra. Sở Tư pháp có mời đại diện Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh tham gia Đoàn Thanh tra. 

      Bà Ngô Thùy Trang​ - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 58/QĐ-STP ngày 03/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân; thống nhất lịch làm việc với Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân. Đại diện Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

      Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Văn phòng công chứng Võ Văn Nhân​ theo kế hoạch./.

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú GiáoKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2023 11:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định thanh tra số 151/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, ngày 24/11/2022, Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo. Ngày 10/4/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 641/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo đã đạt được. Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo đã tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện công tác hộ tịch theo thẩm quyền. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số tồn tại, sai sót, lưu ý trong đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, ghi chú ly hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như:

1. Về việc ghi chép Sổ hộ tịch

- Sổ đăng ký khai sinh: một số trường hợp ghi không đầy đủ thông tin về dân tộc của người được đăng ký khai sinh, dân tộc của người cha theo quy định tại Điều 14 Luật Hộ tịch; thông tin tại Mục ngày tháng năm sinh của người được khai sinh ghi chưa chính xác với giấy tờ kèm theo.

- Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con: có trường hợp ghi chưa chính xác theo hồ sơ tại mục Quan hệ với người nhận cha, mẹ, con (người đi đăng ký nhận cha, mẹ, con là bản thân người cha, tuy nhiên, sổ ghi "cha").

- Sổ đăng ký kết hôn: viết bằng nhiều màu mực là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020; đánh dấu vào ô ghi chú chưa đúng theo hướng dẫn và hồ sơ đăng ký kết hôn; có trường hợp ghi sai thông tin ngày sinh của người chồng.

- Một số trường hợp ghi thông tin trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn chưa phù hợp với giấy tờ kèm theo và ghi chưa đầy đủ các thông tin như: ghi thông tin họ, chữ đệm, tên của người chồng trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn chưa thống nhất với Hộ chiếu, Thẻ xanh; không ghi thông tin nội dung về dân tộc của người nước ngoài (người chồng); người chồng ký tên nhưng chưa ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc: có người đi đăng ký cải chính hộ tịch chưa ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

2. Về hồ sơ đăng ký hộ tịch

- Hồ sơ đăng ký khai sinh: Một số hồ sơ đăng ký khai sinh thời gian hẹn trả kết quả chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

- Có 02 trường hợp đăng ký khai sinh và 01 trường hợp ghi chú ly hôn, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa được dịch ra tiếng Việt là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhn được Kết luận thanh tra. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về hộ tịch nói chung và hộ tịch có yếu tố nước ngoài nói riêng. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Phòng Tư huyện Phú Giáo cần lưu ý về việc tiếp nhận hồ sơ, ghi thông tin trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.Tăng cường nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ; trường hợp, có khó khăn cần kịp thời báo cáo để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Đối với Thanh tra Sở, các Phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài; phối hợp Phòng Văn bản - Tuyên truyền, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động hộ tịch nói chung và hộ tịch có yếu tố nước ngoài nói riêng để người dân hiểu rõ, thực hiện. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp tục tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của đơn vị được thanh tra./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm KL_641_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu MộtKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/7/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-STP ngày 09/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với Ủy ban nhân dân phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, ngày 21/12/2022 Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Phú Cường. Ngày 06/4/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 612/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Ủy ban nhân dân phường Phú Cường đã đạt được. Ủy ban nhân dân phường đã có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch, chứng thực, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, bố trí công chức để thực hiện các công tác tư pháp theo thẩm quyền. Về cơ bản, đơn vị đã có ý thức tuân thủ quy định pháp luật về hộ tịch, chứng thực và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động hộ tịch, chứng thực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường Phú Cường còn một số hạn chế, sai sót trong công tác hộ tịch, chứng thực:

1. Hoạt động hộ tịch

- Về việc ghi chép Sổ hộ tịch: Hầu hết các loại Sổ hộ tịch, mục Họ, chữ đệm, tên, chức vụ người thực hiện chưa có thông tin.

+ Sổ đăng ký khai sinh có trường hợp chưa ghi thông tin đăng ký trong Sổ; ghi thiếu thông tin về nơi cư trú của người cha, họ tên chữ đệm giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký khai sinh, họ tên chức vụ của người ký giấy khai sinh là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 14 Luật Hộ tịch.

+ Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có trường hợp chưa ghi thông tin của người được bổ sung hộ tịch là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Hộ tịch.

+ Sổ đăng ký kết hôn ghi không đầy đủ thông tin về vợ, chồng; có trường hợp ghi ngày xác lập quan hệ hôn nhân chưa đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

+ Sổ đăng ký khai tử hầu hết các trường hợp có giấy báo tử ghi rõ nguyên nhân chết, tuy nhiên, nội dung tại mục Nguyên nhân chết của các trường hợp này đều để trống là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

+ Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân viết tắt cụm từ "đăng ký kết hôn" và có trường hợp tẩy xóa nội dung ghi trong Sổ là chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

- Về hồ sơ đăng ký hộ tịch:

+ Hồ sơ đăng ký lại khai sinh: không có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con nhưng Ủy ban nhân dân phường chưa thực hiện xác minh các thông tin về cha, mẹ của người đăng ký lại tại cơ quan công an mà căn cứ vào bản cam đoan của người đăng ký lại khai sinh chưa có chữ ký của người đăng ký lại để cấp Giấy khai sinh theo cam đoan là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: có 02 trường hợp đăng ký thay đổi hộ tịch nhưng Ủy ban nhân dân phường thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch.

+ Hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có lưu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tuy nhiên mục tình trạng hôn nhân ghi chưa đúng theo hướng dẫn tại Điều 33 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

- Về thu lệ phí hộ tịch:

Tại buổi làm việc và báo cáo giải trình sau thanh tra, Ủy ban nhân dân phường Phú Cường chưa cung cấp cho Đoàn Thanh tra các chứng từ, tài liệu về việc thu lệ phí hộ tịch nên chưa có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu.

2. Hoạt động chứng thực

- Việc ghi chép Sổ chứng thực:

+ Bìa sổ chưa ghi tên cơ quan thực hiện chứng thực.

+ Sổ chưa ghi chức danh của người ký chứng thực.

Sau khi được thanh tra, Ủy ban nhân dân phường đã bổ sung đầy đủ thông tin vào Sổ.

+ Số chứng thực bản sao từ bản chính: Cùng một loại giấy tờ chứng thực thành nhiều bản sao nhưng lấy nhiều số chứng thực là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

+ Sổ chứng thực chữ ký/Chứng thực điểm chỉ:

Một số trường hợp ghi số lượng giấy tờ văn bản đã được chứng thực chữ ký/điểm chỉ chưa thống nhất với phí chứng thực.

- Chứng thực chữ ký:

+ Hồ sơ chứng thực chữ ký lưu bản sao Chứng minh nhân dân của người yêu cầu chứng thực và một số giấy tờ khác có liên quan đến nội dung văn bản được yêu cầu chứng thực chữ ký hoặc có trường hợp hồ sơ không lưu văn bản được chứng thực chữ ký là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

+ Lời chứng chứng thực chữ ký ghi không đầy đủ nội dung, có trường hợp ghi không chính xác với các thông tin có trong hồ sơ như: ghi ngày, tháng, năm bằng số và bằng chữ ghi không thống nhất; không ghi ngày, tháng, năm thực hiện chứng thực; chỉ ghi ngày, tháng, năm bằng số mà không ghi ngày, tháng, năm bằng chữ; ghi ngày, tháng mà không ghi năm.

+ Có trường hợp chứng thực chữ ký mà ngày, tháng, năm người yêu cầu chứng thực ký vào văn bản không trùng khớp với ngày chứng thực chữ ký; văn bản được chứng thực không ghi ngày, tháng, năm.

+ Chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch không thực hiện gạch chéo những mục không ghi nội dung là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 01/2020/TT-BTP.

+ Một số trường hợp chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Giấy ủy quyền có bên ủy quyền và bên được ủy quyền cùng ký tên, tuy nhiên UBND phường Phú Cường chỉ chứng thực chữ ký của 01 người (bên ủy quyền) là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 01/2020/TT-BTP.

- Việc thu phí chứng thực:

Qua kiểm tra Sổ chứng thực bản sao từ bản chính có thông tin về số tiền thu, Đoàn Thanh tra thấy rằng một số trường hợp số tiền thu chưa đúng theo quy định (phí chứng thực bản sao từ bản chính chứng minh nhân dân/căn cước công dân: có trường hợp thu 2.000 đồng/bản sao trong khi theo quy định tại Thông tư 226/2016/TT-BTC thì thu 2.000 đồng/trang).

Tại buổi làm việc và báo cáo giải trình sau thanh tra, Ủy ban nhân dân phường Phú Cường chưa cung cấp đầy đủ cho Đoàn Thanh tra các chứng từ, tài liệu về việc thu phí chứng thực nên chưa có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu.

Một số hạn chế, sai sót đã được Ủy ban nhân dân phường khắc phục theo Báo cáo giải trình số 315/BC-UBND ngày 31/12/2022.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Phú Cường tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ tư pháp trực tiếp làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về hộ tịch, chứng thực. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực về Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một để được hướng dẫn, giải quyết, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực. Ủy ban nhân dân phường Phú Cường chưa cung cấp đầy đủ cho Đoàn Thanh tra các chứng từ, tài liệu về việc thu lệ phí hộ tịch và thu phí chứng thực nên chưa có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân phường Phú Cường tự kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về việc thu đúng, thu đủ theo quy định.

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch. Ngoài ra, chú trọng kiểm tra việc thu phí, lệ phí hộ tịch và thu phí chứng thực đối với Ủy ban nhân dân phường Phú Cường đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định pháp luật.

Đối với Thanh tra Sở và các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Phòng Bổ trợ tư pháp tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực. Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Phòng Bổ trợ tư pháp phối hợp Phòng Văn bản - Tuyên truyền, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động hộ tịch, chứng thực để người dân hiểu rõ, thực hiện. Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của đơn vị được thanh tra./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm KL_612_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Kể từ ngày 05/5/2023, áp dụng quy định mới về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chínhThông tinTinKể từ ngày 05/5/2023, áp dụng quy định mới về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/6/2023 6:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 21/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư 18/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023, thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2013/TT-BTC.

So với trước đây, Thông tư số 18/2023/TT-BTC có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, thay đổi về thời điểm xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt

Điều 3 Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về xác định thời điểm người vi phạm đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt tương ứng với 02 hình thức nộp tiền phạt (tiền mặt và chuyển khoản) như sau:

- Trường hợp nộp tiền phạt bằng tiền mặt trực tiếp là ngày Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt xác nhận trên chứng từ thu, nộp tiền phạt;

- Trường hợp nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản là ngày người nộp tiền phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công.

Thứ hai, bổ sung trường hợp không tính chậm nộp phạt vi phạm hành chính.

Trước đây, theo quy định cũ thì chỉ có 01 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đó là trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo Điều 5 Thông tư số 18/2023/TT-BTC, có 02 trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính: 1) trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 2) trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Thứ ba, bổ sung quy định về cách tính và thực hiện bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch (nếu có) trong trường hợp có quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính.

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định cụ thể cách tính và thực hiện bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch (nếu có) trong trường hợp có quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, việc tính số tiền nộp phạt chênh lệch trên cơ sở so sánh số tiền nộp phạt giữa các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (quyết định xử phạt cũ và quyết định sửa đổi, bổ sung, đính chính).

Số tiền nộp phạt chênh lệch = A - B

Trong đó:

- A là số tiền nộp phạt mà cá nhân, tổ chức vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền.

- B là số tiền nộp phạt mà cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp theo quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc quyết định mới của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp B<A thì cá nhân, tổ chức vi phạm được hoàn trả số tiền phạt nộp thừa; trường hợp B>A thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp bổ sung số tiền phạt còn thiếu.

Thứ tư, bổ sung quy định về bãi bỏ các khoản chi ngoài lương

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp yêu cầu phải bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay, Nghị quyết số 27-NQ/TW đã được lùi thời hạn thực hiện. Vì vậy, tại khoản 3 Điều 16 Thông tư bổ sung quy định các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư này và tại các văn bản viện dẫn để áp dụng chỉ được thực hiện cho đến khi triển khai cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW./.

FalseTăng Thị Hà Chi
Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhVăn bản QPPLThông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/6/2023 6:00 PMNoĐã ban hànhFalseTăng Thị Hà Chi
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Phòng Công chứng số 1Thông tinTinCông bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Phòng Công chứng số 1/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/5/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

    Sáng ngày 04/4/2023, tại trụ sở Phòng công chứng số 1, địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 27/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Phòng Công chứng số 1

      Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện Phòng Công chứng số 1 và các thành viên Đoàn Thanh tra.  

      Bà Ngô Thùy Trang​ - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 53/QĐ-STP ngày 27/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Phòng Công chứng số 1; thống nhất lịch làm việc với Phòng Công chứng số 1. Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - đại diện Phòng Công chứng số 1 báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Phòng​ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

      Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Phòng Công chứng số 1theo kế hoạch./.

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sựKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 29/11/2022 Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự. Ngày 27/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 518/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự đã đạt được, Văn phòng cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây viết tắt là Luật Luật sư), Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự vẫn còn một số sai sót như sau:

- Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 46.01.0092/TP/ĐKHĐ ngày 13/6/2022. Tuy nhiên, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự chưa thực hiện công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 38 Luật Luật sư.

- Có 01 hợp đồng dịch vụ pháp lý: Nội dung hợp đồng chưa nêu cụ thể giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án để tính thù lao. Sau khi được thanh tra, Văn phòng có Văn bản giải trình ngày 01/12/2022, theo đó Văn phòng cung cấp Phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý số 05/2022.HĐ/HS ngày 30/11/2022 thể hiện thù lao luật sư là 30% giá ngạch vụ kiện (theo đơn khởi kiện là 600.000.000 đồng).

 - Về Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư: "1. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức".

Văn phòng có lập 05 Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: "Đối với vụ, việc có mức thù lao dưới 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng), tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo mẫu quy định…". Thông tư số 17/2011/TT-BTP đã được thay thế bởi Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021. Do đó, Đoàn Thanh tra nhắc nhở Văn phòng khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí phải tuân thủ quy định tại Điều 26 Luật Luật sư.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Thực hiện việc công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đúng theo quy định. Thể hiện rõ giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý khi thu thù lao theo phần trăm giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng. Khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí phải tuân thủ theo quy định của Luật Luật sư.

Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra thông qua báo cáo hoặc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; kịp thời tham mưu triển khai các văn bản mới về lĩnh vực luật sư. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Qua kết quả thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư đối với trường hợp luật sư tư vấn pháp luật miễn phí có phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hay không; theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm KL_518_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình DươngKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 28/11/2022, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và ngày 29/11/2022, tiến hành thanh tra tại Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương. Ngày 23/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 477/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương đã đạt được, Chi nhánh cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây viết tắt là Luật Luật sư), Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương vẫn còn sai sót như sau:

Công ty Luật TNHH Luật Thành Văn chưa thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư. Sau khi được thanh tra, Công ty Luật TNHH Luật Thành Văn đã thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương và được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động ngày 12/12/2022.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra; Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư. Ngoài ra, theo báo cáo của Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương thì trong thời kỳ thanh tra Chi nhánh có ký 01 Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý. Tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư có quy định về hợp đồng dịch vụ pháp lý, Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã được thay thế bởi Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021, do đó, khi thực hiện dịch vụ pháp lý với mức thù lao là không đồng phải tuân thủ theo quy định của Luật Luật sư.

Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra thông qua báo cáo hoặc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; kịp thời tham mưu triển khai các văn bản mới về lĩnh vực luật sư. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Qua kết quả thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư đối với trường hợp luật sư tư vấn pháp luật miễn phí có phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hay không; theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm KL_477_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia ThịnhKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 28/11/2022 Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và ngày 30/11/2022 tiến hành thanh tra tại Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh. Ngày 23/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 479/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh đã đạt được, Công ty cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây viết tắt là Luật Luật sư), Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh vẫn còn một số sai sót như sau:

- Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động từ ngày 05/5/2020, đến ngày 29/11/2022 Công ty mới nộp đơn thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư. Sau khi được thanh tra, Công ty đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động và được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 46.02.0122/TP/ĐKHĐ ngày 14/12/2022.

- Trong thời kỳ thanh tra, Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư.

- Công ty thực hiện 17 vụ việc tư vấn pháp luật miễn phí nhưng không lập hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Luật sư và hướng dẫn trước đây về lập Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra. Thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư; tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư khi thay đổi địa chỉ trụ sở. Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư; khi thực hiện dịch vụ pháp lý với mức thù lao là không đồng phải thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Luật sư.

Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra thông qua báo cáo hoặc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; kịp thời tham mưu triển khai các văn bản mới về lĩnh vực luật sư và hướng dẫn việc thay đổi địa chỉ trụ sở khi nhận được thông báo của các tổ chức hành nghề luật sư. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Qua kết quả thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư đối với trường hợp luật sư tư vấn pháp luật miễn phí có phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hay không; theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm ​KL_479_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Nam Phong Bình DươngKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 28/11/2022 Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và ngày 30/11/2022 tiến hành thanh tra tại Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương. Ngày 23/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 478/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương đã đạt được, Văn phòng cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây viết tắt là Luật Luật sư), Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương vẫn còn một số sai sót như sau:

- Trong thời kỳ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/10/2022, Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư.

- Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương tiến hành công bố nội dung đăng ký hoạt động trên Báo mua và bán (www.muaban.net) ngày 27/6/2016, ngày 28/6/2016 và ngày 29/6/2016. Tuy nhiên, nội dung thông tin về địa chỉ trụ sở không đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy đăng ký hoạt động số 46.01.0111/TP/ĐKHĐ được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 1 ngày 08/6/2016. Văn phòng công bố nội dung đăng ký hoạt động trên Báo mua và bán (www.muaban.net). Tuy nhiên, Báo mua và bán chưa thể hiện là báo của Trung ương hay báo địa phương, báo chuyên ngành luật.

Sau khi được thanh tra, Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương có Báo cáo số 04/2022/BC ngày 05/12/2022 và tài liệu kèm theo thể hiện Văn phòng đã tiến hành đăng báo nội dung đăng ký hoạt động trên Báo Bình Dương 03 kỳ vào ngày 02/12, 03/12 và 05/12/2022.

- Về thực hiện dịch vụ pháp lý: Văn phòng có thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí 12 vụ việc. Văn phòng có lập Phiếu yêu cầu tư vấn pháp lý. Văn phòng không lập hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Luật sư và hướng dẫn trước đây về lập Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư; khi thực hiện dịch vụ pháp lý với mức thù lao là không đồng phải tuân thủ quy định tại Điều 26 Luật Luật sư.

Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra thông qua báo cáo hoặc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; kịp thời tham mưu triển khai các văn bản mới về lĩnh vực luật sư. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Qua kết quả thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư đối với trường hợp luật sư tư vấn pháp luật miễn phí có phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hay không; theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm KL_478_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị ĐiểnThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/9/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

​     Sáng ngày 09/3/2023, tại trụ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển, địa chỉ: Thửa 05, lô A, khu dân cư thương mại Uyên Hưng, đường số 13, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 27/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển. 

      Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển​ và các thành viên Đoàn Thanh tra. Sở Tư pháp có mời đại diện Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh tham gia Đoàn Thanh tra. 

      Bà Ngô Thùy Trang​ - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 44/QĐ-STP ngày 27/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển; thống nhất lịch làm việc với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển. Đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

      Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển theo kế hoạch./.

FalseThanh Tra Sở
Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn LúpThông tinTinCông bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

          Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 224/KL-STP ngày 10/02/2023. Để việc công bố Kết luận thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 tổ chức việc công bố Kết luận thanh tra số 224/KL-STP ngày 10/02/2023.

         Ngày 17/02/2023, tại trụ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra. Bà Ngô Thùy TrangChánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn Thanh tra thông qua toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 224/KL-STP ngày 10/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp.

          Ông Nguyễn Văn Lúp - Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra số 224/KL-STP. Văn phòng tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện khắc phục những thiếu sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tư pháp theo quy định./.

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn LúpKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2023 9:00 AMNoĐã ban hành

​      Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp. ​​Ngày 10/02/2023​, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 224/KL-STP.

      Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp đã đạt được, Văn phòng cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức có nhu cầu.​ Tuy nhiên, bên cạnh đó Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng như:

        - Về đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng: Theo các giấy tờ, tài liệu về đăng báo do Văn phòng cung cấp thì chưa thể hiện rõ số lần đăng báo và nội dung đăng báo theo quy định tại Điều 26 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

        - Về thu thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch

     + Thu thù lao công chứng thấp hơn mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở Văn phòng, vi phạm quy định tại Điều 8 Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

      + Thu thù lao công chứng cao hơn mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở Văn phòng: Sau khi Đoàn thanh tra có biên bản về kết quả thanh tra, Văn phòng đã thực hiện khắc phục, Văn phòng đã chuyển trả số tiền thu cao hơn mức trần cho người yêu cầu công chứng (có chứng từ nộp số tiền thu cao hơn mức trần vào tài khoản của người yêu cầu công chứng).

        - Về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

       + Có trường hợp công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, tại thời điểm thanh tra, thành phần hồ sơ công chứng chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Công chứng năm 2014. Sau khi được thanh tra, Văn phòng đã khắc phục bằng cách bổ sung hồ sơ theo quy định.

       + Về xác định tài sản riêng: Có trường hợp công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất cấp cho hộ. Tuy nhiên, căn cứ để công chứng viên xác định di sản thừa kế là tài sản riêng chưa đảm bảo theo quy định pháp luật (căn cứ văn bản cam kết tài sản riêng của thành viên hộ gia đình sử dụng đất để xác định tài sản riêng).

        + Về nội dung hợp đồng, giao dịch:

        * Công chứng viên chứng nhận: Văn bản cam kết về tài sản số công chứng 7007 ngày 14/5/2022, thể hiện thành viên hộ gia đình sử dụng đất cam kết không có công sức đóng góp nào đối với việc tạo lập quyền sử dụng đất cấp cho hộ là chưa phù hợp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

       * Có một trường hợp, công chứng viên của Văn phòng chứng nhận Văn bản chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở chưa phù hợp theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013. Sau khi được thanh tra, Văn phòng đã khắc phục, Văn phòng cung cấp Văn bản sửa đổi, bổ sung theo quy định.

       + Về lời chứng của công chứng viên: Lời chứng của công chứng viên không ghi nhận đầy đủ việc điểm chỉ của người yêu cầu công chứng theo quy định tại Điều 46 Luật Công chứng, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm e khoản 3 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

      + Về sửa lỗi kỹ thuật: Có trường hợp công chứng viên sửa lỗi kỹ thuật bằng cách ghi bổ sung thông tin của người yêu cầu công chứng là chưa phù hợp theo quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 50 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

       - Về lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ công chứng văn bản khai nhận di sản không lưu Trích lục khai tử của người để lại di sản. Sau khi được thanh tra, Văn phòng mới lưu bổ sung bản photo Trích lục khai tử là chưa đảm bảo về chế độ lưu trữ theo quy định tại Điều 63, 64 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

       Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra; cần tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan và kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng và nội dung hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện, đảm bảo hồ sơ công chứng và nội dung của hợp đồng, giao dịch  nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh; thu đúng, thu đủ thù lao công chứng theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được niêm yết; hồ sơ công chứng phải lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

        Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quảnnhà nước đối với lĩnh vực này; Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp và xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định. Qua công tác thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến hộ gia đình sử dụng đất./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm KL_224_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Luật Thanh tra năm 2022Văn bản QPPLLuật Thanh tra năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh traVăn bản QPPLThông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2023 10:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLThông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2023 10:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư phápThông tinTinKế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 12/12/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 168/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp. Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể như sau:

1. Hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. Đổi mới phương pháp, cách thức xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đơn thư; thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

2. Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp Giám đốc Sở Tư pháp nắm rõ tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

3. Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động của Sở.

4. Nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.​

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-STP thì ngoài thanh tra hành chính, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, trong năm 2023, Sở tiếp tục tăng cường thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, thừa phát lại, luật sư, hộ tịch, hộ tịch có yếu tố nước ngoài​, nuôi con nuôi; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra đột xuất của Sở sẽ được tiến hành khi có một trong các căn cứ: Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tư pháp; khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, Giám đốc Sở đã giao Thanh tra Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 theo quy định của pháp luật./.​

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_168_TTR.signed.pdf

 ​

FalseThanh Tra Sở
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu MộtThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 21/12/2022, tại trụ sở UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 167/QĐ-STP ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với UBND phường Phú Cường. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện UBND phường Phú Cường và thành viên Đoàn Thanh tra, đại diện Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một

Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 167/QĐ-STP ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đơn vị được thanh tra. Đại diện UBND phường Phú Cường báo cáo về công tác hộ tịch, chứng thực theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/12/2022. Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra theo kế hoạch./.

FalseThanh Tra Sở
Một số quy định của Luật Thanh tra năm 2022 Thông tinTinMột số quy định của Luật Thanh tra năm 2022 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

         Ngày 14/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Thanh tra năm 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, gồm 08 chương, 118 điều.

       Theo đó, Luật Thanh tra năm 2022 quy định mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

        Hoạt động thanh tra đảm bảo nguyên tắc: Tuân theo pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Không trùng lặp về phạm vi, thời gian giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước; không trùng lặp trong việc thực hiện quyền khi tiến hành thanh tra.

       Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

        Luật Thanh tra cũng quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra:

        - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; lạm quyền trong quá trình tiến hành thanh tra.

        - Thanh tra không đúng thẩm quyền, không đúng với nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

        - Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật phải tiến hành thanh tra; bao che cho đối tượng thanh tra; cố ý kết luận sai sự thật; kết luận, quyết định, xử lý trái pháp luật; không kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

        - Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động thanh tra.

        - Tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai.

        - Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; tác động làm sai lệch kết quả thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra.

        - Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực, thiếu chính xác; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

        - Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người tiến hành thanh tra, người thực hiện giám sát, người thực hiện thẩm định, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

       - Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật./.

                                                                                                                                                                                         ​Phan Thị Phượng

 

FalsePhan Thị Phượng
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủThông tinTinQuyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

         Ngày 12/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính Phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Theo đó, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ sau đây:

        - Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

         -  Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

         - Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

         - Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về Lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam.

         - Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về giáo dục và đào tạo.

         - Quyết định số 247/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân.

         - Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 Khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục.

         - Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành.

         - Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ".

         - Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010.

         - Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

         - Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông.

         - Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

        - Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010.

        - Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010.

        - Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao.

        - Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

        - Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

​         - Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.

          - Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010.

          - Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam".

         - Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

        - Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

        - Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

        - Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

        - Chỉ thị số 35/2004/CT-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài.

        - Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

        - Chỉ thị số 15/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam.

        - Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập.

         - Chỉ thị số 32/2008/CT-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội./.

FalsePhan Thị Phượng
Một số quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lýThông tinTinMột số quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2022 1:00 PMNoĐã ban hành

          Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

         Theo đó, Nghị định quy định Nguyên tắc thực hiện nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. Cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định này nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu không vượt quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

          Thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn: Đối với cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không vượt quá 60 tuổi. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022. Nghị định này thay thế Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức./.

                                                                                                                                                              ​Phan Thị Phượng

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư Thông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

         Vào hồi 14 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2022. Tại Hội trường A, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn.

           Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, Công ty Luật TNHH một thành viên Lưu Gia Thịnh, Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương), Tham dự buổi công bố có sự tham gia của bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - Người ra Quyết định thanh tra thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra, đại diện đơn vị được thanh tra và thành viên Đoàn Thanh tra. Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo quy định.

            Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; thống nhất lịch làm việc với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Các đơn vị được thanh tra thống nhất Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra, lịch làm việc của Đoàn Thanh tra; đại diện các đơn vị được thanh tra tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra thông qua báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của đơn vị mình theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

          Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - Người ra Quyết định thanh tra thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra phát biểu: Hoạt động thanh tra là hoạt động thường xuyên, hàng năm của Sở Tư pháp. Cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra của Sở Tư pháp. Để đảm bảo cuộc thanh tra đạt kết quả tốt, đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện bám sát theo đúng nội dung, kế hoạch thanh tra và theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (đơn vị được thanh tra), đề nghị các đơn vị được thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra.

           Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi 15 giờ 15 phút, ngày 28/11/2022./.

                                                                                                                                 ​Thanh tra Sở Tư pháp

 

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú GiáoThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

           Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2022. Tại Phòng Tư pháp huyện Phú Giáo. Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 151/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn.

          Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện UBND huyện Phủ Giáo (ủy quyền cho Phòng Tư pháp huyện Phú Giáo tham dự) và thành viên Đoàn Thanh tra. Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo quy định.

           Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 151/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đơn vị được thanh tra. Đại diện Phòng Tư pháp huyện Phú Giáo báo cáo về công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

          Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi 09 giờ ngày 24/11/2022. Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra theo kế hoạch./.

                                                                                                                                                                         ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình DươngKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​         Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 06/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương. Ngày 11/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 2144/KL-STP.

        Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương cơ bản chấp hành tốt quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động thừa phát lại và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót, lưu ý như:

          - Văn phòng gửi báo cáo 06 tháng về Sở Tư pháp chưa đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

         - Văn phòng sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định tại mẫu số TP-TPL-31 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

        - Hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng không đúng theo mẫu TP-TPL-N-04 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

        - Cách trình bày tại nội dung trích yếu của vi bằng chưa thống nhất với diễn biến sự kiện, hành vi được ghi nhận trong phần nội dung vi bằng.

        - Văn phòng gửi vi bằng đến Sở Tư pháp vào sổ đăng ký vi bằng bằng đường bưu chính. Văn phòng xuất trình các hóa đơn do Bưu điện cung cấp. Tuy nhiên, các hóa đơn này chỉ thể hiện ngày gửi, không thể hiện nội dung giấy tờ, văn bản gửi.

       - Văn phòng ký kết hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đã thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 08/2020NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ.

       - Văn phòng lập sổ đảm bảo biểu mẫu theo quy định. Tuy nhiên, sổ theo dõi lập vi bằng, sổ theo dõi tống đạt, sổ theo dõi việc sử dụng lao động có một số lưu ý như trang bìa sổ chưa thống kê tổng số trang, chưa đánh số trang, chưa đóng dấu giáp lai, chưa ghi chú trường hợp lao động nghỉ việc, thôi việc, số thứ tự ghi trong sổ tống đạt không theo thời gian nhận văn bản.

        - Một số trường hợp biên bản giao nhận vi bằng không ghi địa điểm giao nhận.

        Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương: Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những hạn chế, sai sót, lưu ý mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Thừa phát lại, nhân viên nghiệp vụ của Văn phòng cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan. Thực hiện lập vi bằng, tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Lập, sử dụng các biểu mẫu theo đúng quy định. Chưa ký hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương đặt trụ sở, đến khi có ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

         Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:

         - Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; tổ chức triển khai, quán triệt các sai sót được nêu trong Kết luận này cho các Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Giám đốc Sở văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020. Đồng thời, kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ theo hướng Văn phòng Thừa phát lại được quyền tống đạt, hồ sơ, giấy tờ của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự ngoài phạm vi địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

         - Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương và xem xét xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật./.

                                                                                                                                                                   Thanh tra Sở Tư pháp

 

FalsePhan Thị Phượng
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngKết luận thanh traTinKết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

​         Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 24/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Ngày 14/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 2162/TB-STP.

         Tại Thông báo kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Công ty đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp. Các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra đã được Công ty quán triệt đến đấu giá viên, nhân viên Công ty, tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục đối với một số nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương chưa khắc phục, cam kết rút kinh nghiệm, không tái diễn.

          Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ đấu giá phát hiện các sai sót, lưu ý cụ thể:

          - Tài sản đấu giá ghi không thống nhất trong các văn bản.

         - Một số hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương yêu cầu người có tài sản đấu giá làm rõ về quyền được bán tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

           - Một số hồ sơ đấu giá Công ty ban hành quy chế cuộc đấu giá nội dung về chất lượng, nơi có tài sản đấu giá chưa rõ.
           - Có trường hợp hồ sơ đấu giá thông tin niêm yết về chất lượng chưa rõ ràng, cụ thể.

           - Một số hồ sơ Công ty thông báo công khai đấu giá không đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

          - Có trường hợp, khi tổ chức đấu giá thì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã thông báo cho người có tài sản về thay đổi hình thức đấu giá, người có tài sản cũng không có ý kiến phản đối. Tuy nhiên, Công ty chưa sửa đổi hình thức đấu giá theo Quy chế đấu giá tài sản mà tiến hành đấu giá.

           - Một số hồ sơ đấu giá, biên bản đấu giá không ghi chi tiết hoặc ghi không chính xác diễn biến của cuộc đấu giá.

           - Lưu ý: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thực hiện đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá ghi ngày, tháng, năm trả giá.

           Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấm dứt ngay các sai sót và tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật để khắc phục các sai sót đối với các hồ sơ đấu giá vi phạm pháp luật đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 2140/KL-STP ngày 17/12/2020 và kết quả kiểm tra

                                                                                                                                                                                                         Thanh tra Sở Tư pháp

 

FalsePhan Thị Phượng
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình DươngKết luận thanh traTinKết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​          Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-STP ngày 24/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương. Ngày 04/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 2083/TB-STP.

           Tại Thông báo kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Chi nhánh cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót như:

           - Chưa thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

           - Chưa thực hiện thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012. Sau khi được kiểm tra, ngày 30/6/2022 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự đã có văn bản thông báo về việc thành lập Chi nhánh gửi đến Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

           - Chưa thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.  Ngày 04/7/2022, Công ty nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Ngày 11/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp thay đổi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương.

          - Sử dụng biển hiệu tại trụ sở Chi nhánh không đúng nội dung đăng ký hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động số 46.06.0205/TP/ĐKHĐ được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 16/12/2020.

         - Tại địa chỉ Chi nhánh đăng ký hoạt động thì tầng trệt căn nhà số 128 đường số 9, khu Trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngoài trụ sở của Chi nhánh, còn có trụ sở của một Công ty khác chung vị trí, không phân cách rõ ràng vị trí giữa Chi nhánh và Công ty.

         Căn cứ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ thì các hành vi vi phạm  của Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự: Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh; không công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh; sử dụng biển hiệu không đúng nội dung giấy đăng ký hoạt động phải bị xử phạt. Ngày 06/7/2022, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự với tổng số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Công ty đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

        Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương: Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Sử dụng biển hiệu đúng nội dung giấy đăng ký hoạt động đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp. Trụ sở Chi nhánh cần ngăn cách rõ vị trí để tránh nhầm lẫn với các doanh nghiệp, tổ chức khác.

         Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:  Tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                                                                                  Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng LợiThông tinTinCông bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

         Vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2022. Tại trụ sở làm việc của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Đoàn Thanh tra tổ chức việc công bố Kết luận thanh tra đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi.

          Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP ngày 28/9/2022. Để việc công bố Kết luận thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 21/12/2021 tổ chức việc công bố Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP ngày 28/9/2022.

         Tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn Thanh tra - Bà Ngô Thùy Trang thông qua nội dung Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi.

          Ông Mai Hưng Anh - Chủ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP ngày 28/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp.  Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi đã có văn bản báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP ngày 28/9/2022 gửi về Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện khắc phục những tồn tại, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra.

          Việc công bố Kết luận thanh tra kết thúc hồi 09 giờ 40 phút, ngày  08/11/2022./.

                                                                                                                                ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn LúpThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

           Buổi sáng ngày 12 tháng 10 năm 2022. Tại trụ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, địa chỉ: Đường Hùng Vương, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn.

          Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp và thành viên Đoàn Thanh tra. Sở Tư pháp có mời đại diện Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh tham gia Đoàn Thanh tra. Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo quy định.

          Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp; thống nhất lịch làm việc với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp. Đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

           Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp theo kế hoạch./.

                                                                                                                                                                    ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư phápThông tinTinđiều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

           ​Ngày 14/9/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 119/QĐ-STP về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp, cụ thể điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 10/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 với nội dung  như sau:

         1. Không triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành tại mục II.1.1.2c. thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập.

         Lý do điều chỉnh: Trong Quý II năm 2022, Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập đã được Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra.

        2. Các nội dung khác tại Kế hoạch thanh tra năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 10/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương vẫn được giữ nguyên.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

       

                                                

                                                                                                                                                         ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalseThanh Tra Sở
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio