Điểm mới về tổ chức thi hành án của thừa phát lại
Nghị định mới về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại có sự kế thừa những quy định còn phù hợp, nhưng cũng có những điểm mới so với các nghị định trước đây về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại, nhất là trong lĩnh vực thi hành bản án, quyết định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích, làm rõ những điểm mới, đồng thời, xin trao đổi ...
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại
Sau khi Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020 (Thay thế nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP); để việc triển khai các quy định của Nghị định đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo việc áp dụng các quy định pháp luật về Thừa ...
Ảnh
Video
Audio