Thủ Tục Hành Chính
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình DươngTinVăn phòng SởVề việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương/CMSImageNew/2020-09/TTHC_Key_14092020103215.png
9/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xãTinVăn phòng SởCông bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết  của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Ảnh
Video
Audio