Báo cáo viên
 
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
 
​Bộ Tư pháp ban hành Danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương 2015Theo Quyết định số: 1263/QĐ-BTP ngày 26/7/2011, Quyết định số: 2959/QĐ-BTP ngày 9/11/2012, Quyết định số: 3464/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số: 3465/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp​File đính kèm:Danh sach BCVPLTW (cap nhat 2015).docQD 1263 NGAY 26.7.2011 cong ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Tài liệu tham khảo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luậtBáo cáo viênTinTài liệu tham khảo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/10/2023 11:00 SANoĐã ban hànhFalseNguyễn Đức Chính
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnhBáo cáo viênTinQuyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
02/05/2019 11:00 SANoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luậtBáo cáo viênTinThông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/04/2017 10:00 SANoĐã ban hành
False
Danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương 2015Tin ngành tư pháp; Báo cáo viênTinDanh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/06/2016 11:00 CHNoĐã ban hành

​Bộ Tư pháp ban hành Danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương 2015

Theo Quyết định số: 1263/QĐ-BTP ngày 26/7/2011, Quyết định số: 2959/QĐ-BTP ngày 9/11/2012, Quyết định số: 3464/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số: 3465/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

False
Ảnh
Video
Audio