Báo cáo viên
 
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
 
​Bộ Tư pháp ban hành Danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương 2015Theo Quyết định số: 1263/QĐ-BTP ngày 26/7/2011, Quyết định số: 2959/QĐ-BTP ngày 9/11/2012, Quyết định số: 3464/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số: 3465/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp​File đính kèm:Danh sach BCVPLTW (cap nhat 2015).docQD 1263 NGAY 26.7.2011 cong ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnhBáo cáo viênTinQuyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
5/2/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luậtBáo cáo viênTinThông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
False
Danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương 2015Tin ngành tư pháp; Báo cáo viênTinDanh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2016 11:00 PMNoĐã ban hành

​Bộ Tư pháp ban hành Danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương 2015

Theo Quyết định số: 1263/QĐ-BTP ngày 26/7/2011, Quyết định số: 2959/QĐ-BTP ngày 9/11/2012, Quyết định số: 3464/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số: 3465/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

False
Ảnh
Video
Audio