Trọng tài thương mại - Danh sách
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mạiTinThông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
test đăng bài trong list trọng tài thương mạitest đăng bài trong list trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách; Hướng dẫn nghiệp vụ; Thông tin; Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseVăn phòng Sở
Quy định mới về phí trong lĩnh vực trọng tài thương mạiQuy định mới về phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại/CMSImageNew/2017-01/Trong tai TM_Key_25012017101406.jpg
12/26/2016 11:00 AMNoĐã ban hành

​​Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 222/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Thông tư có một số điểm mới nổi bật như sau:

Về tên gọi: khoản tiền mà tổ chức phải nộp khi đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại và đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại; thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được gọi là phí (không gọi là lệ phí như trước đây).

Về mức thu phí: một số nội dung thu có mức thu cao hơn so với quy định tại Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Phí thẩm định điều kiện thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 10.000.000 đồng;

- Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 4.000.000 đồng;

​- Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng;

- Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000 đồng;

- Phí thẩm định điều kiện thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 10.000.000 đồng;

- Phí thẩm định thay đổi nội dung thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 4.000.000 đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 42/2013/TT-BTC./.

Thông tinFalseHà Chi
Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mạiTinThông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 42/2013/TT- BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mạiTinThông tư số 42/2013/TT- BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Luật Trọng tài thương mại năm 2010TinLuật Trọng tài thương mại năm 2010/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Ảnh
Video
Audio