Cuoc thi tim hieu phap luat 2021.pngBanner_LLTP_tructuyen_2021.jpg
Banner mot cua 2021.png​​​​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg

04 HÀNH VI THƯỜNG VI PHẠM VÀ MỨC PHẠT THEO CHỈ THỊ 16
​(Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế) QUY ĐỊNH TẠI CHỈ THỊ 16/CT-TTGLỖI VI PHẠM DỄ MẮC PHẢIMỨC PHẠTChỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh ...
Điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay
​Để có cơ sở tổng kết, đánh giá thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay tại địa phương thời gian qua theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5143/UBND-NC ngày 19/10/2020, đề nghị Ông/Bà vui lòng thực hiện khảo sát bằng cách click vào đây​.​Chúng tôi cam ...
Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020
       ​Ngày 16/06/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật Thanh niên năm 2020). Luật này có hiệu lực thi hành kể ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11. So với Luật thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 có nhiều điểm mới, ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng