lienthongtthc-kcb_lltp.jpg​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpgLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
​Ngày 03/01/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Minh Tiến, sinh ngày 30/4/2017 theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông ...
Quyết liệt chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
​Đây là đề nghị của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại Hội nghị triển khai công tác của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (gọi tắt là Vụ Các vấn đề chung VXDPL) diễn ra ngày 14/01. Dự Hội nghị còn có đại diện tổ chức pháp chế một số Bộ, ngành; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019Năm ...
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm
​Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-STP ngày 22/7/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm. Ngày 27/9/2019, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng