banner_dhxiii.pngDai hoi thi dua yeu nuoc.pngbg ngay thanh lap nganh.jpglienthongtthc-kcb_lltp.jpg

Từ 11/01/2021, trong nhiều sự kiện người dân được sử dụng pháo hoa
​Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Theo đó, việc sử dụng pháo hoa của cơ quan, tổ chức và cá nhân được Chính phủ quy định như sau như sau:- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các sự kiện như: Lễ, tết; sinh nhật; cưới hỏi; hội nghị; ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng