Banner.pngbanner-hp.png​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpgTỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019
​Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân, đó chính là mục tiêu phát triển của xã hội. Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật 9-11, tỉnh Bình Dương tổ chức nhiểu hoạt động sôi nổi, thiết thực được ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng