Đấu giá - Hướng dẫn nghiệp vụ
​ Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản Để nâng cao chất lượng hoạt động bán đấu giá tài sản và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản, đồng thời đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản được đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, ngày 24/6/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/9/2019)NewDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/7/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/6/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/6/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/5/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-05/thong-bao -2_Key_13052019171535.png
5/13/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 10/8/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1084/STP-BTTP về việc thực hiện một số quy định của Luật Đấu giá tài sản. Theo đó, các doanh nghiệp đấu giá tài sản (bao gồm cả chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập tại các địa phương khác) thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành phải thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/7/2017.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, ngày ​13/5/2019Sở Tư pháp tiếp tục có Công văn số 797/STP-BTTP đề nghị các doanh nghiệp đấu giá tài sản khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp trước ngày 01/7/2019. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 23 và không đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật Đấu giá tài sản thì doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp thông báo đến các doanh nghiệp đấu giá tài sản được biết và thực hiện./.

File đính kèm: CV_797_STP-BTTP.PDF.pdf

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-06/cong-bo-thong-tin_Key_06062019084212.png
5/9/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 07/5/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương​. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

2. Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 57, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Phạm Đức Khải

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 513/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 15/12/2011​

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Phạm Đức Khải1977

513/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 15/12/2011 

2 Hoàng Mộng Chinh1974


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/4/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2019 6:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 25/3/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập​ (được chuyển đổi hoạt động từ Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập​). Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÔNG LẬP

2. Địa chỉ trụ sở: Số 29 Đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Đặng Hoàng Chinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 173/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 25/4/2011​

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Đặng Hoàng Chinh1973

173/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 25/4/2011 

2 Nguyễn Văn Thanh 1987

​1707/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 20/02/2017 ​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/02/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/01/2019)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng TâmCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 26/12/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 05/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm (được chuyển đổi hoạt động từ Công ty cổ phần Đấu giá Đồng Tâm​). Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐỒNG TÂM

2. Địa chỉ trụ sở: Số 1469 Đại Lộ Bình Dương, khu phố 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nam

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1042/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 01/12/2014

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Nguyễn Đức Nam1973

1042/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 01/12/2014 

2 Hoàng Thị Mai Hương 1979

 

​ 


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc DânCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 26/12/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 04/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân (được chuyển đổi hoạt động từ Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quốc Dân​). Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC DÂN

2. Địa chỉ trụ sở: S​ố 13A đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Hoàng Thanh Tịnh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 834/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 18/11/2013

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinh​​Chứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Hoàng Thanh Tịnh 1978

834/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 18/11/2013 

2 Phan Trọng Nhân 1985

1280/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 23/12/2015 ​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 30/11/2018)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 30/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2018 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viênTinQuy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 16/10/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2018. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên gồm có 4 Chương, 13 Điều quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của đấu giá viên trong hành nghề đấu giá, là cơ sở để đấu giá viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của đấu giá viên, nâng cao uy tín của hoạt động đấu giá tài sản trong xã hội. Do đó, ngoài việc tuân thủ pháp luật, đấu giá viên còn phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành nghề đấu giá.

Một số nội dung cơ bản của Quy tắc:

Chương I (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; nguyên tắc hành nghề đấu giá viên; tôn trọng, bảo vệ uy tín nghề nghiệp; rèn luyện, tu dưỡng bản thân và trách nhiệm nghề nghiệp

Chương II (từ Điều 6 đến Điều 8) quy định về quan hệ của đấu giá viên với người có tài sản, quan hệ của đấu giá viên với người tham gia đấu giá và quan hệ của đấu giá viên với tổ chức nơi hành nghề.

Chương III (từ Điều 9 đến Điều 11) quy định về quan hệ của đấu giá viên với đồng nghiệp, quan hệ của đấu giá viên với tổ chức xã hội – nghề nghiệp của đấu giá viên, quan hệ của đấu giá viên với ngời tập sự hành nghề đấu giá và quan hệ của đấu giá viên với cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Chương IV (từ Điều 12 và Điều 13) quy định về kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề đấu giá viên, khen thưởng và xử lý vi phạm./.​

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách cấp Thẻ đấu giá viên (tính đến ngày 31/10/2018)Danh sách cấp Thẻ đấu giá viên (tính đến ngày 31/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2018 12:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viênThông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinỦy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2018-12/Dau gia QSDĐ_Key_21122018163528.jpg
10/26/2018 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 11/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND “Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, theo đó, Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015.

Dau gia QSDĐ.jpg

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND có 3 Chương, 18 Điều. Nội dung chủ yếu của Quy định gồm: quỹ đất được đấu giá, việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi trúng đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho người trúng đấu giá; các nội dung khác không thuộc trình tự, thủ tục đấu giá, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật hiện hành có liên quan; quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan đến Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND.

So với Quyết định 70/2015/QĐ-UBND thì Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND có nhiều điểm khác, mới. Quyết định 70/2015/QĐ-UBND quy định chủ yếu về lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, về trình tự, thủ tục tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất như: niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá, xem khu đất đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, bước giá, hình thức đấu giá và quy chế bán đấu giá, trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá. Hiện nay các quy định này đã được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan./.


Thông tin; Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 16/10/2018)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 16/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 08/10/2018)Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 08/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Góp ý dự thảo Quyết định  Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương TinGóp ý dự thảo Quyết định  Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo "Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (gọi tắt là dự thảo văn bản).

Để dự thảo văn bản được hoàn thiện và đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, Sở Tư pháp kính đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản nêu trên. Ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đề nghị gửi về Sở Tư pháp bằng văn bản trước ngày 28/7/2018, đồng thời gửi kèm file điện tử qua địa chỉ email: thoailt.tp@binhduong.gov.vn để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo văn bản và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

Nội dung dự thảo văn bản được đăng tải:

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: https://www.binhduong.gov.vn - Mục góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp: https://stp.binhduong.gov.vn - Mục Bổ trợ tư pháp/Đấu giá/Văn bản QPPL.

Tải dự thảo văn bản tại đây QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH-ĐGQSDĐ.26.6.2018.docx

Lưu ý: Trường hợp Quý cơ quan thống nhất với dự thảo văn bản cũng đề nghị có ý kiến thống nhất gửi qua địa chỉ mail: thoailt.tp@binhduong.gov.vn. Sau thời gian nêu trên, Quý cơ quan không có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo văn bản.  

Thông tin; Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 27/6/2018)Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 27/6/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/27/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng LợiTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 25/6/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi​ như sau:

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN MAI HỒNG LỢI

2. Địa chỉ trụ sở: Số 322 đường Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 6511 774

Email: maihongloi2009@gmail.com​

3. Chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân:

Họ và tên: Mai Hưng Anh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2078/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 26/10/2017​

- Chức vụ: Giám đốc.​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 20/6/2018)Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 20/6/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/21/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017TinTình hình tổ chức và hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-01/Luat DGTS_Key_02012019160114.jpg
2/9/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Về tổ chức đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên

Tính đến ngày 31/12/2017, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 15 tổ chức đấu giá tài sản và 06 chi nhánh của tổ chức đấu giá tài sản, trong đó gồm:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;

- 14 doanh nghiệp đấu giá tài sản;

Hiện nay, đội ngũ đấu giá viên làm việc tại các tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh là 34 đấu giá viên, trong đó:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản có 03 đấu giá viên.

-  Các doanh nghiệp đấu giá tài sản và chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản có 31 đấu giá viên.

2. Về kết quả hoạt động

- Số cuộc đấu giá đã thực hiện: 420 cuộc;

- Số cuộc đấu giá thành: 413 cuộc;

- Giá khởi điểm: 868.512.074.845 đồng;

- Giá bán: 941.381.635.953 đồng;

- Chênh lệch: 72.869.561.108 đồng.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Việc tổ chức thi hành, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản, chính sách phát triển nghề đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 30/5/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở Kế hoạch số 2128/KH-UBND, 7/9 huyện, thị và thành phố của tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương.

Ngày 20/6/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật với sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành; Đoàn luật sư tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; một số cơ quan trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; các tổ chức bán đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản thông qua tham gia chương trình "Pháp luật và cuộc sống".  

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở; phát hành 20.000 tờ gấp pháp luật giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản.

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản với các hình thức nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đấu giá tài sản trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay.

2. Việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thực hiện Công văn số 587/BTTP-ĐGTS ngày 06/7/2017 của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1084/STP-BTTP ngày 10/8/2017 hướng dẫn các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện một số quy định của Luật Đấu giá tài sản về chuyển đổi đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 và việc cấp Thẻ đấu giá viên. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh thành lập trước ngày 01/7/2017, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản nhằm đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi hoạt động đúng thời hạn quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 04 Thẻ đấu giá viên (trong đó có 01 doanh nghiệp thành lập mới và 01 doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động).

3. Công tác kiểm tra, thanh tragiải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản

- Về kiểm tra, thanh tra

Công tác kiểm tra, thanh tra về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương cũng được Sở Tư pháp tiến hành thực hiện theo quy định. Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-STP ngày 12/12/2016, Sở Tư pháp tiến hành 01 cuộc thanh tra đối với 01 tổ chức đấu giá. Qua đó, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình hoạt động của tổ chức đấu giá.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Năm 2017, Sở Tư pháp tiếp nhận 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tư pháp và 03 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tư pháp. Các trường hợp này đều đã được giải quyết, xử lý theo đúng quy định pháp luật.​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 221/STC-GCS ngày 23/01/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủTinCông văn số 221/STC-GCS ngày 23/01/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 03/02/2018)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 03/02/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong đấu giá tài sảnThông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/8/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính LuậtCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 30/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 02/TP-ĐKHĐ cho Công ty đấu giá hợp danh Chính Luật (có đính chính ngày 06/11/2017). Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Luật như sau:

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHÍNH LUẬT

2. Địa chỉ trụ sở: Số 78 Đoàn Thị Liên, tổ 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

Họ và tên: Lê Việt Hùng

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2015/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 30/6/2017

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinh​Chứng chỉ hành nghề đấu giá

1 Lê Việt Hùng1977

2015/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 30/6/2017

2 Châu Thị Nga1959

2013/TP/ĐG-CCHN

ngày cấp 30/6/2017


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPPCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Tài Đức TPP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 05/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ cho Công ty đấu giá hợp danh Tài Đức TPP. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Tài Đức TPP như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI ĐỨC TPP

2. Địa chỉ trụ sở: Số 380 đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Phạm Huy Đức

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1199/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 09/9/2015

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

​STT​Họ và tên​Năm sinh​Chứng chỉ hành nghề đấu giá
​1Phạm Huy Đức19781199/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 09/9/2015
2​Nguyễn Thị Lâm An ​1997
​3​Nguyễn Hoàng Hữu Phúc ​1995
​4​Nguyễn Hoài Tú Quân​1992
​5​Đỗ Thị Loan​​1965

Thông tinFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio