Thông báo về việc ứng dụng phương thức gửi tin nhắn thông báo đến người dân kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp chậm trả kết quả do phối hợp xác minh tại các cơ quan có liên quan
Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đến người dân được nhanh chóng, chính xác và hạn chế đi lại nhiều lần. Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện phương thức gửi tin nhắn thông báo đến người dân kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp (trường hợp chậm trả kết quả). Khi triển khai phương thức này, người dân sẽ nắm được tình hình xử lý và quá trình ...
Kết quả đạt được trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp năm 2018
​Trong năm 2018, kết quả thực hiện công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp mang lại nhiều chuyển biến tích cực như:Trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Số hồ sơ đăng ký trả kết quả qua bưu chính là 4.129/5.846 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 70.62%; đăng ký trực tuyến: 362 hồ sơ; nộp trực tuyến: 35 hồ sơ; nộp liên thông: 37 hồ sơ. Số lượng ...
THỰC TIỄN CÔNG TÁC XÁC MINH ĐIỀU KIỆN ĐƯƠNG NHIÊN ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH ĐỂ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI SỞ TƯ PHÁP
​Bộ luật Hình sự số năm 2015 có nhiều quy định mới về vấn đề xóa án tích, bỏ quy định Tòa án cấp giấy chứng nhận đương nhiên được xóa án tích cho người bị kết án, giao cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận ...
Ảnh
Video
Audio