Công chứng - Danh sách
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Hội nghị toàn quốc Tổng kết thi hành Luật Công chứngTinHội nghị toàn quốc Tổng kết thi hành Luật Công chứng/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2022-01/743540bda68f6bd1329e_Key_17012022164150.jpg
1/14/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

      Sáng ngày 14/01/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014 với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị.

743540bda68f6bd1329e.jpg

       Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Dương có bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước – chi nhánh tỉnh Bình Dương, Ban chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh và đại diện các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

aed931a7f99a34c46d8b.jpg

987dee3f3a02f75cae13.jpg                       Luật Công chứng năm 2014 được ban hành đã góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật về công chứng. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Luật Công chứng, hoạt động công chứng ở nước ta đã thu được kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, nhà ở… 

       Hoạt động công chứng tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Các Văn phòng công chứng được thành lập, củng cố và tiếp tục phát triển góp phần giảm áp lực cho các cơ quan hành chính nhà nước. Các Phòng công chứng được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng hoặc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ về tài chính đã góp phần giảm bớt gánh nặng biên chế và ngân sách Nhà nước…

       Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các vấn đề như vai trò của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên trong tổ chức và hoạt động công chứng; vai trò của công chứng trong hoạt động của ngân hàng; một số vấn đề về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực công chứng…

7f551f561765da3b8374.jpg

       Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 đã thu được nhiều kết quả, thực sự đi vào cuộc sống. Để Luật Công chứng phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tế, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu yêu cầu các địa phương tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về công chứng, chú trọng thực hiện hiệu quả, đồng bộ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chứng viên vững về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công chứng theo lộ trình phù hợp. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng./.

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách được cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tưTinDanh sách được cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 31/12/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 31/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Hoàng Đĩnh Vĩnh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú QuốcTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Hoàng Đĩnh Vĩnh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú Quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 31/12​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 147​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Hoàng Đĩnh Vĩnh​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú Quốc​​​ kể từ ngày 31/12/2021.​​​

QD_147_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sảnTinCông văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhHướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2021TinDanh sách công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

​Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, số lượng công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2021 là 96 trường hợp; số lượng công chứng viên được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2021 là 0 trường hợp (Có danh sách cụ thể kèm theo)./.​

DS hoàn thành nghĩa vụ tham gia BDNV năm 2021.xlsx

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/12/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2021 6:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Đỗ Thu Trang và bà Trần Thị Hồng Phương tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên ThảoTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Đỗ Thu Trang và bà Trần Thị Hồng Phương tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 10/12​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 139​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, bà Đỗ Thu Trang và bà Trần Thị Hồng Phương ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo​​​ kể từ ngày 10/12/2021.​​​

15. Danh sach TCHNCC, CCV 10.12.2021.docx

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/11/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tưTinThông báo kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 3863/BTP-HĐKT ngày 26/10/2021 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư - Bộ Tư pháp về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư 

CV_1487_STP-BTTP.signed.pdf

CV 3863 thong bao ket qua ky KTKQTSHNCC lan thu 4.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/10/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Vũ Thị Hồng Thúy tại Văn phòng công chứng Phú ThịnhTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Vũ Thị Hồng Thúy tại Văn phòng công chứng Phú Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 14/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 107​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, bà Vũ Thị Hồng Thúy ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Phú Thịnh​​ kể từ ngày 14/10/2021.​​​​

QD_107_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/9/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Vương Thị Mỹ An tại Văn phòng công chứng Thủ Dầu MộtTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Vương Thị Mỹ An tại Văn phòng công chứng Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/13/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 13/9/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 96​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, bà Vương Thị Mỹ An ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Thủ Dầu Một kể từ ngày 13/9/2021.​​​

QD_96_STP-BTTP(MY_AN)_0001.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trong thời gian dịch bệnh Covid-19TinThông báo về việc hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trong thời gian dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2021 8:00 PMNoĐã ban hành

        Thực hiện Công văn số 4091/UBND-NC ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoạt động trở lại của các tổ chức hành nghề công chứng. Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các văn bản pháp lý liên quan; Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1243/STP-BTTP ngày 31/8/2021 về việc hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Theo đó, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch theo Công văn 3492/UBND-NC ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh được tiếp tục hoạt động trở lại kể từ ngày 01/9/2021​.​

4091-NC.signed.pdf

CV 1243_STP-BTTP_0001.pdf

Thông tinFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Sở Tư pháp và Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương ký kết Quy chế phối hợp TinSở Tư pháp và Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương ký kết Quy chế phối hợp /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

    ​Ngày 16/9/2021, Sở Tư pháp và Hội công chứng viên tỉnh ban hành quy chế số 1288/QCPH/STP-HCCV sửa đổi, bổ sung thay thế Quy chế Phối hợp ký kết ngày 04/5/2016 giữa Sở Tư pháp và Hội công chứng viên tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điểm như:

    - Sửa đồi Điều 4 Quy chế về bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho hội viên. Theo đó, bổ sung trách nhiệm của Hội CCV trong việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 01/2021/TT-BTP.

    - Sửa đổi Điều 5 Quy chế về thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng. 

    - Bổ sung một điều mới (Điều 7 dự thảo Quy chế mới) về bàn giao hồ sơ công chứng trong trường hợp chỉ định tổ chức hành nghề công chứng tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 01/2021/TT-BTP.

    - Sửa đổi Điều 9 Quy chế (Điều 10 dự thảo Quy chế mới) về giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

    - Sửa đổi Điều 10 Quy chế (Điều 11 dự thảo Quy chế mới) về chế độ hội họp, báo cáo. Theo đó, Sở Tư pháp và Ban Chấp hành Hội Công chứng viên họp định kỳ một năm một lần, trường hợp cần thiết có thể họp đột xuất để trao đổi các thông tin về tình hình tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh....

QC_1288_STP-HOI_CONG_CHUNG_VIEN_0001.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 24/8/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 24/8/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/24/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Trần Thanh Hiền tại Văn phòng công chứng Bình DươngTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Trần Thanh Hiền tại Văn phòng công chứng Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 21/7/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 81/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Trần Thanh Hiền ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Bình Dương kể từ ngày 21/7/2021.​

QD_81_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 14/7/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 14/7/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Huỳnh Quốc Tùng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú QuốcTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Huỳnh Quốc Tùng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú Quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 09/7/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 79​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Huỳnh Quốc Tùng ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú Quốc kể từ ngày 09/7​/2021.​​

QD_79_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Thành tại Văn phòng công chứng Dĩ AnTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Thành tại Văn phòng công chứng Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 01/7/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 78/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thành ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Dĩ An kể từ ngày 01/7/2021.​​​

QD_78_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 16/6/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 16/6/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/6/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/6/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/2/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bốTinThực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Sở Tư pháp đề nghị Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên quán triệt, triển khai thực hiện theo nội dung Công văn số 1202/BTP-BTTP ngày 23/4/2021 của Sở Tư pháp.
5/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Lễ trao Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứngTinLễ trao Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2021-05/f32c7d52e450110e4841_Key_12052021075714.jpg
5/12/2021 8:00 AMNoĐã ban hành

     Thực hiện quy định của Luật Công chứng năm 2014, Luật số 28/2018/QH14 ngày sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập 07 Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và huyện Phú Giáo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Theo đó, ngày 05/05/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nghiêm Văn Nho, Văn phòng công chứng Nguyễn Phú Quốc, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Như Trang, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Dung, Văn phòng công chứng Đỗ Thu Trang, Văn phòng công chứng Vũ Văn Liêm.

     Ngày 10/5/2021, Sở Tư pháp đã tổ chức lễ trao Quyết định cho các Văn phòng công chứng. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp và đại diện công chứng viên hợp danh của 07 Văn phòng công chứng.

f32c7d52e450110e4841.jpg                              Bà Nguyễn Anh Hoa chúc mừng và trao Quyết định cho đại diện các Văn phòng công chứng.

    

    Tại buổi lễ, bà Nguyễn Anh Hoa phát biểu, Sở Tư pháp sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các Văn phòng công chứng hoạt động. Đồng thời, cũng đề nghị các Văn phòng công chứng thực hiện đăng ký hoạt động theo đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công chứng.

     Đại diện các Văn phòng công chứng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp đối với các văn phòng công chứng và cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong quá trình hành nghề để góp phần nâng cao vai trò của hoạt động công chứng trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./. 

Tin ngành tư pháp; Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Thu Ba tại Phòng công chứng số 2TinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Thu Ba tại Phòng công chứng số 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 06/5/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 54​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, bà Lê Thị Thu Ba ​​thôi hành nghề tại Phòng công chứng số 2​​ kể từ ngày 06/5/2021​​​

QD_54_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/4/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Hoàng Thị Thu Phương tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thu OanhTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Hoàng Thị Thu Phương tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thu Oanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 09/4/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 45/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, bà Hoàng Thị Thu Phương ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thu Oanh kể từ ngày 09/4/2021.

QD_45_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Trương Lê Nguyên Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thu OanhTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Trương Lê Nguyên Thảo tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thu Oanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 09/4/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 46​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Trương Lê Nguyên Thảo​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thu Oanh kể từ ngày 09/4/2021​​

QD_46_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tưTinKiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/7/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 963/BTP-HĐKT ngày 02/4/2021 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư - Bộ Tư pháp về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư, ngày 07/4/2021 Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 486/STP-BTTP thông báo như sau:

1. Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư được tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 25/4 đến ngày 28/4/2021 tại Học viện Tư pháp cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, số 821 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho các thí sinh đăng ký tập sự tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

2. Theo Công văn số 963/BTP-HĐKT, tỉnh Bình Dương có 49 thí sinh tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư và có 02 cá nhân không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng thông báo đầy đủ, kịp thời cho những người tập sự tại tổ chức mình được biết và thực hiện./.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

CV_486_STP-BTTP.signed.pdf

CV 963 về KH tổ chức kiểm tra.pdf

QĐ 478 ban hành KH tổ chức kiểm tra.pdf

QĐ 518 ban hành Nội quy kỳ kiểm tra.pdf

Hướng dẫn ôn tập.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio