Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
​Thi hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 02/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh ngày 16/10/2009. Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ...
Ảnh
Video
Audio