Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
​Thi hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 22/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Nam Mỹ, sinh ngày 15/3/2017. Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông ...
Ảnh
Video
Audio