Ngày pháp luật
 
​Trên cơ sở chỉ đạo định hướng của Trung ương, tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho các ngành, địa phương tổ chức triển khai khá nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11. Các hoạt động các sở ngành triển khai hưởng ứng thường tập trung vào việc tổ chức các cuộc thi, Hội thi tìm hiểu pháp luật, các chương trình toạ đàm về pháp luật ví dụ như:Sở ...
 
​bangron1.jpgbangron2.jpgpano1.jpgPano2.jpgpano3.jpgSTANDEE.jpg
 
​Ngày ​25/10/2023 Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng tỉnh) đã ban hành Văn bản số 2100/HĐ-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn tỉnh, theo đó Hội đồng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương quan tâm triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật bám sát các yêu cầu, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh ...
 
Ngày 12/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch 4675/KH-UBND về việc triển khai thực hiện ngày pháp luật của tỉnh Bình Dương, trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trong đó tập trung vào các nội dung:- Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội ...
 
​Trailer.mp3
 
​​
mẫu pano 2022 (25/10/2022)
 
 
​bang ron doc.jpg​PA NO 1.jpgPA NO 2.jpgSTANDEE (23.10.2021).jpg
 
​Ngày 20/10/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành văn bản số 1421/HĐ-PBGDPL về việc hướng dẫn của tỉnh về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021, theo đó Hội đồng tỉnh định hướng một số khẩu hiệu tuyên truyền như sau:- Tăng cường truyền thông, chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật của nhân dân;- ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Bình Dương: Các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11Ngày pháp luậtTinBình Dương: Các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/11/2023 10:00 SANoĐã ban hành

Trên cơ sở chỉ đạo định hướng của Trung ương, tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho các ngành, địa phương tổ chức triển khai khá nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11. Các hoạt động các sở ngành triển khai hưởng ứng thường tập trung vào việc tổ chức các cuộc thi, Hội thi tìm hiểu pháp luật, các chương trình toạ đàm về pháp luật ví dụ như:

Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh  tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet; thực hiện các hoạt động truyền thông tuyên truyền về ngày pháp luật, thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên các đường phố… Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn" lần thứ XI năm 2023; Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tổ chức hội thi "Tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực Công tác xã hội" tỉnh Bình Dương năm 2023 và hội thi "Tìm hiểu luật Bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình" năm 2023. Sở Nội vụ tổ chức hội thi rung chuông vàng…

Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, tổ chức toạ đàm và nói chuyện chuyên đề về hưởng ứng Ngày pháp luật; Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi sân khấu hóa tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy với chủ đề "Tuổi trẻ Bình Dương nói không với ma túy" năm 2023;…

Các địa phương tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật 9/11, đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan. Bên cạnh đó, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực như: Tân Uyên tổ chức thi tìm hiểu trực tuyến trên internet, tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; Bàu Bàng tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật trong lực lượng vũ trang; Dĩ An tổ chức mitting hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam tại phường Bình Thắng…

​Một số hình ảnh hoạt động của các ngành, địa phương:

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

98d1e388b8966ec83787.jpg

FalseNguyễn Đức Chính
Pano, Băng rôn, Standee (mẫu) hưởng ứng ngày pháp luật VN 9/11/2023Ngày pháp luậtPano, Băng rôn, Standee (mẫu) hưởng ứng ngày pháp luật VN 9/11/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/11/2023 8:00 CHNoĐã ban hànhFalseNguyễn Đức Chính
Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương chỉ đạo triển khai thực hiện Ngày pháp luậtNgày pháp luậtTinHội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương chỉ đạo triển khai thực hiện Ngày pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
26/10/2023 10:00 SANoĐã ban hành

​Ngày ​25/10/2023 Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng tỉnh) đã ban hành Văn bản số 2100/HĐ-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn tỉnh, theo đó Hội đồng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương quan tâm triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật bám sát các yêu cầu, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 4675/KH-UBND ngày 12/9/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ đạo việc tuyên truyền cổ động trực quan bám sát các nội dung sau:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

- Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh.​

​Ngoài ra, các đơn vị địa phương căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị địa phương để tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.


FalseNguyễn Đức Chính
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023Ngày pháp luậtUBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/09/2023 10:00 SANoĐã ban hành

Ngày 12/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch 4675/KH-UBND về việc triển khai thực hiện ngày pháp luật của tỉnh Bình Dương, trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp;..

- Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027", trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. 

- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

- Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ IV, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Các hình thức hưởng ứng ngày pháp luật cũng được đa dạng hoá như: tổ chức các cuộc thi hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11; tổ chức các buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề…Tỉnh tập trung đến việc tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong đó hướng đến việc tuyên truyền pháp luật cho đối tượng là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh còn chỉ đạo các sở ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế và các nội dung được nêu trong kế hoạch để triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhằm hưởng ứng thiết thực Ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

(Một số hình ảnh của các đơn vị địa phương thực hiện trong năm 2023)

45c409689450420e1b41.jpg

5df7e1c100b5d6eb8fa4.jpg367719f885c0539e0ad1.jpg

FalseNguyễn Đức Chính
Trailer Ngày pháp luật 09/11Ngày pháp luậtTrailer Ngày pháp luật 09/11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/10/2022 12:00 CHNoĐã ban hànhFalseNguyễn Đức Chính
Mẫu cờ phướn 2022Ngày pháp luậtTinMẫu cờ phướn 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/10/2022 12:00 CHNoĐã ban hành

CO PHUON 1.jpg


FalseNguyễn Đức Chính
mẫu pano 2022Ngày pháp luậtTinmẫu pano 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/10/2022 12:00 CHNoĐã ban hành

PANO.jpg

pano 1.jpg

pano 2.jpg

PANO 3.jpg

FalseNguyễn Đức Chính
VIDEO HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9.11.2021Ngày pháp luậtTinVIDEO HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9.11.2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
09/11/2021 9:00 SANoĐã ban hành

 
FalseVăn phòng Sở
Các mẫu băng rôn, pano Ngày pháp luật năm 2021Ngày pháp luậtCác mẫu băng rôn, pano Ngày pháp luật năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/10/2021 9:00 SANoĐã ban hànhFalseNguyễn Đức Chính
Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn của tỉnh về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021Ngày pháp luậtTinHội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn của tỉnh về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
21/10/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

​Ngày 20/10/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành văn bản số 1421/HĐ-PBGDPL về việc hướng dẫn của tỉnh về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021, theo đó Hội đồng tỉnh định hướng một số khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

- Tăng cường truyền thông, chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật của nhân dân;

- Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật;

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Tích cực cải cách hành chính, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp;

- Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội;

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11;

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả;

- Toàn dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19;

- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

- Bình Dương đẩy mạnh thực thi các chính sách, quy định pháp luật để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng do dịch Covid-19;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp;

- Tìm hiểu, chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó tập trung tổ chức trong 02 tháng cao điểm hướng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (tháng 10-11/2021).

Công văn: CV_1421_STP-_PBGDPL.signed.pdf

FalseNguyễn Đức Chính
Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn hưởng ứng  Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021Ngày pháp luậtỦy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn hưởng ứng  Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/07/2021 10:00 SANoĐã ban hành


Ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 2540/UBND-NC về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021, theo đó UBND tỉnh chỉ đạo về hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11/2021, cụ thể:

 Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; tập trung vào một số hoạt động như:

- Phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL... Tổ chức thực hiện tốt Đề án "Bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật" (phê duyệt kèm theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 09/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Tổ chức mít – tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác PBGDPL. Tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trong các hoạt động cần lồng ghép tuyên truyền và đảm bảo bám sát với các văn bản chỉ đạo của các cơ quan nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid 19.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm; hệ thống bảng chạy chữ điện tử…

CV_2540_UBND_TINH_BD.pdf

CV_2540_UBND_TINH_HD_NGAY_PHAP_LUAT_2021.docx

FalseNguyễn Đức Chính
Các mẫu băng rôn, pano, cờ phướn Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020 Ngày pháp luậtCác mẫu băng rôn, pano, cờ phướn Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
14/10/2020 2:00 CHNoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Công văn hướng dẫn của tỉnh về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2020Ngày pháp luậtTinCông văn hướng dẫn của tỉnh về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/09/2020 9:00 SANoĐã ban hành

​Để triển khai, thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2020 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện

Cong van của Ủy ban nhân dân tỉnh (Công văn số 3130-NC.signed.pdf)

CV_huong_dan_huong_ung_ngay_phap_luat_Viet_Nam.docx

CV_1636_STP-PBGDPL.signed.pdf

CV huong dan cua Hoi dong tinh.docx

False
Các mẫu băng rôn, pano, cờ phướn Ngày pháp luật 09/11/2019Ngày pháp luậtTinCác mẫu băng rôn, pano, cờ phướn Ngày pháp luật 09/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/10/2019 3:00 CHNoĐã ban hànhFalse
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản hướng dẫn về Ngày pháp luậtNgày pháp luậtTinỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản hướng dẫn về Ngày pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
20/09/2019 11:00 SANoĐã ban hànhFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019Ngày pháp luậtBài viếtKhẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/09/2019 4:00 CHNoĐã ban hành

        Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-BTP ngày 17/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Bộ Tư pháp gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan.

       Ngoài những khẩu hiệu gợi ý dưới đây, trong quá trình tổ chức thực hiện, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đồng thời bám sát nội dung hướng dẫn Ngày Pháp luật năm 2019.
       Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 cụ thể như sau:
       1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
       2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
     3. “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;
       4. “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
     5. “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;
      6. “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.​
     *Một số văn bản có liên quan đến ngày pháp luật:
False
Thi 'Tìm hiểu pháp luật trực tuyến' năm 2019Ngày pháp luậtTinThi 'Tìm hiểu pháp luật trực tuyến' năm 2019/PhoBietGDPL/PublishingImages/2019-05/06_sszn_Key_06052019110602.jpg
Thi 'Tìm hiểu pháp luật trực tuyến' năm 2019
06/05/2019 12:00 CHNoĐã ban hành
(PLVN) - Bộ Tư pháp chính thức phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019.
06_sszn.jpg
​Cuộc thi “Tìm hiểu ​pháp luật trực tuyến” năm 2019​
Qua cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx dành cho tất cả các đối tượng là người Việt Nam ở trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung thi bao gồm 04 chủ đề: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật Phòng, chống tham nhũng; biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường biển; Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 liên quan đến tội phạm bị tra tấn; Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến tội phạm bị tra tấn.
Thời gian thi được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, chia thành 04 đợt. Ban Tổ chức sẽ tổng kết và trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho các thí sinh đạt giải Cuộc thi. 

Nguồn: H.Anh (​http://baophapluat.vn)
FalseVăn phòng Sở
Huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” năm 2018 và tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày pháp luật giai đoạn 2013 – 2018 nhân Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTin ngành tư pháp; Ngày pháp luậtTinHuyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” năm 2018 và tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày pháp luật giai đoạn 2013 – 2018 nhân Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-11/HINH 1_Key_15112018161153.JPG
Huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” năm 2018 và tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày pháp luật giai đoạn 2013 – 2018 nhân Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
15/11/2018 5:00 CHNoĐã ban hành

Ngày 9/11/2018, tại huyện Bắc Tân Uyên, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật" năm 2018 do huyện tổ chức và tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

Qua hơn 03 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Kết thúc thời gian tiếp nhận bài dự thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng 2.088 bài dự thi. Nhìn chung, thí sinh tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc; đầu tư nghiên cứu xây dựng bài dự thi có chất lượng, phân tích có chiều sâu; thể hiện được ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật, tinh thần trách nhiệm của công dân đối với cuộc thi. Trong đó có nhiều bài dự thi được được viết tay, được đầu tư nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật; vừa có hình thức trình bày đẹp, vừa đảm bảo chất lượng về nội dung của bài dự thi. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao 26 giải cá nhân và 08 giải tập thể cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc khi tham gia cuộc thi.

 HINH 1.JPG

Các thí sinh đạt giải cao của cuộc thi

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018 và đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày pháp luật giai đoạn 2013 – 2018. Tại Hội nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã định hướng và gợi ý các nội dung để các ngành, đơn vi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động về công tác phổ biến giáo dục nói chung và thực hiện Ngày pháp luật nói riêng trong thời gian tới của địa phương. Từ đó, một lần nữa khẳng định "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

 HINH 2.JPG

Ông Trần Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị và

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký Quyết định khen thưởng cho 16 cá nhân và 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày pháp luật giai đoạn 2013 – 2018 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

 HINH 3.JPG

Tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày pháp luật giai đoạn 2013 – 2018

Minh Trang (PTPBTU)


FalseVăn phòng Sở
Ngày Hội công nhân với Pháp luật thu hút 20.000 lượt người tham giaNgày pháp luật; Tin ngành tư phápTinNgày Hội công nhân với Pháp luật thu hút 20.000 lượt người tham gia/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-11/KHEN THUONG CA NHAN_Key_14112018145141.jpg
14/11/2018 3:00 CHYesĐã ban hành
         Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, trong 02 ngày 10 và 11/11 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh và Ngày hội Công nhân với pháp luật lần II năm 2018 với rất nhiều nội dung ý nghĩa sinh động. Tham dự Lễ mít tinh có ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và hàng ngàn công nhân, người lao động, sinh viên trên địa bàn tỉnh cùng tham gia...
       Trong ngày 10/11, UBND tỉnh đã tổ chức diễu hành, Lễ mít tinh hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, tổ chức tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 24 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai Ngày pháp luật; chia sẻ của công nhân đối với ý nghĩa của công tác phổ biến giáo dục pháp luật và việc thực hiện ngày pháp luật. Trong 02 ngày 10 và 11/11 nhiều hoạt động hưởng ứng đã đồng loạt diễn ra như: thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông; tư vấn pháp luật diễn tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật; hỏi đáp pháp luật có thưởng; chương trình văn nghệ; cắt tóc miễn phí; tham gia các trò chơi dân gian, mua hàng giảm giá…trong 02 ngày diễn ra sự kiện đã thu hút khoảng 20.000 lượt người tham dự.
       Công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và tuyên truyên pháp luật cho người lao động nói riêng được các ngành, các cấp của tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm. Qua đó, góp phần cung cấp thêm thông tin pháp luật đến với người lao động và hỗ trợ, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho người lao động./.
       Một số hình ảnh của sự kiện:
đầu tiên.jpg
Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 và Ngày hội công nhân với pháp luật
1.jpg 
2.jpg 
Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật.
3.jpg 
4sau.jpg 
Các đại biểu tham dự Lễ mit tinh
4.jpg
Trao giải thưởng Nhất – Nhì – Ba của cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet tỉnh Bình Dương năm 2018
5.jpg
6.jpg
Diễu hành hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11
7.jpg
Diễn tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật
8.jpg
9.jpg
10.jpg
Tư vấn pháp luật, hỏi đáp pháp luật, cắt tóc miễn phí… cho người lao động.
11.jpg
12.jpg
Chương trình văn nghệ và nhiều chương trình khác trong ngày 11/11


FalseNguyễn Đức Chính
Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018Ngày pháp luật; Tin ngành tư phápTinMẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-10/Ngày pháp lu_t 1_Key_29102018163346.jpg
25/10/2018 3:00 CHYesĐã ban hànhFalse
Bài thu âm Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018Ngày pháp luật; Tin ngành tư phápTinBài thu âm Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-10/Apphich-In3X5M_Key_22102018085800.jpg
22/10/2018 9:00 SAYesĐã ban hànhFalse
Tỉnh Bình Dương tổ chức  Lễ mít tinh Ngày pháp luật Việt Nam và Ngày hội Công nhân với Pháp luậtNgày pháp luật; Tin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương tổ chức  Lễ mít tinh Ngày pháp luật Việt Nam và Ngày hội Công nhân với Pháp luật/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-10/Apphich-In3X5M_Key_12102018090530.jpg
12/10/2018 9:00 SAYesĐã ban hành
         Nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 10/9/2018 về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch số 4711/KH-UBND ngày 05/10/2018 về tổ chức Lễ mít tinh Ngày pháp luật Việt Nam và Ngày hội Công nhân với Pháp luật. Theo đó, nhiều hoạt động sẽ được tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai thực hiện như thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật; phổ biến về mục đích, ý nghĩa về Ngày Pháp luật 9/11; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; triển khai mô hình "Tiết học pháp luật" cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền pháp luật lưu động, diễn tiểu phẩm, chiếu bóng và tư vấn pháp luật miễn phí; cấp phát tài liệu pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,….

          Điểm nỗi bật trong chuỗi hoạt động Ngày pháp luật năm 2018 của tỉnh Bình Dương là tổ chức Lễ mít tinh Ngày pháp luật Việt Nam và Ngày hội Công nhân với pháp luật diễn ra trong 02 ngày thứ bảy và chủ nhật (ngày 10-11/11/2018) tại Trung tâm Văn hóa Lao động của Liên đoàn lao động tỉnh (khu dân cư Việt – Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An) với nhiều nội dung như tổ chức mít tinh, diễu hành, đố vui pháp luật, tập huấn về Văn hóa giao thông và Phòng chống ma túy; thi tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ, tư vấn pháp luật miễn phí, cắt tóc miễn phí; giới thiệu việc làm, chơi trò chơi dân gian, bán hàng giảm giá, văn nghệ....cho công nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để công nhân, người lao động và nhân dân có thêm kênh thông tin cập nhật kiến thức pháp luật, mua hàng giảm giá và có sân chơi lành mạnh, bổ ích sau những ngày làm việc.

Ngày Pháp luật 9/11/2018 của tỉnh Bình Dương tiếp tục là một điểm nhấn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo bước chuyển biến mới cho công tác này để xã hội tiếp nhận và áp dụng pháp luật như một thói quen, một phần tất yếu trong hoạt động hàng ngày, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và tổ chức trong thực hành "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"./.

False
Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018Ngày pháp luậtTinQuyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/10/2018 3:00 CHNoĐã ban hànhFalse
Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018Ngày pháp luậtTinCông văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/10/2018 3:00 CHNoĐã ban hànhFalse
Kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018" trên địa bàn tỉnh Bình DươngNgày pháp luậtTinKế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018" trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/10/2018 3:00 CHNoĐã ban hànhFalse
Công văn số 1537/KH-UBND ngày 27/9/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Ngày pháp luật  Việt Nam​ 9/11/2018Ngày pháp luậtTinCông văn số 1537/KH-UBND ngày 27/9/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Ngày pháp luật  Việt Nam​ 9/11/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
05/10/2018 3:00 CHNoĐã ban hànhFalse
CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, KHẨU HIỆU VỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2018 VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUANNgày pháp luậtCHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, KHẨU HIỆU VỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2018 VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/10/2018 5:00 CHNoĐã ban hành

      I. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT 9/11/2018

     "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh."

      II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

      Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:

     - Về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

      - Về công tác tổ chức thi hành pháp luật:

      + Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam; các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp...

      + Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách, nhất là những chính sách đang được quan tâm.

      + Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

      + Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

      III. KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 9/11/2018

      Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 cụ thể như sau:

      1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

     2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

      3. Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;

      4. Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả;

     5. Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

      6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.​

      III. MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

1. Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

QĐ 2076-QĐ-BTP.pdf

2. Công văn số 2827/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018

CV 2787_BTP_PBGDPL ve viec hướng dẫn NPL.pdf

3. Kế hoạch số 4222/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2018" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

KH_4222_UBND_TINH_BD.PDF.pdf

4. Công văn số 1537/KH-UBND ngày 27/9/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Ngày pháp luật  Việt Nam​ 9/11/2018

CV_1537_STP-PBGDPL.PDF.pdf


Tìm hiểu về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11Ngày pháp luậtBài viếtTìm hiểu về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
01/10/2018 3:00 CHNoĐã ban hành

​I. SỰ HÌNH THÀNH NGÀY PHÁP LUẬT

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

Ngày Pháp luật thực chất là mô hình bắt nguồn từ sáng kiến của cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, các tỉnh Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An... đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và sau đó được một số địa phương khác tham khảo, áp dụng. Qua theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp việc thực hiện mô hình "Ngày pháp luật" tại các địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương) đã đánh giá đây là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc (Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ). Theo đó, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đa số các Bộ, ngành đã triển khai thực hiện mô hình này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tế.

Xuất phát từ vai trò của pháp luật và từ những mô hình, sáng kiến về Ngày pháp luật của địa phương, kết hợp với việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, trong quá trình xây dựng Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đề xuất của Chính phủ, Ngày Pháp luật đã chính thức được thể chế hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013.

Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định:"Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

Cụ thể hóa Điều này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA NGÀY PHÁP LUẬT

Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Trên thế giới, hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay "Ngày Hiến pháp" như một ngày hội để "thượng tôn pháp luật", tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm "Ngày Hiến pháp" của mình. Trong ngày này, các luật gia, luật sư và các hiệp hội nghề nghiệp về luật tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhằm tăng cường hơn nhận thức của nhân dân, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò tối thượng, không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị tự do, dân chủ, công lý, công bằng.

Ở Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay. Các giá trị đó thể hiện tập trung nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, được kế thừa trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mọi cá nhân công dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Ngày Pháp luật với nội hàm ghi nhận ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nhà nước Việt Nam thì không chỉ giới hạn chỉ là ngày 09/11, mà được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

False
CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, KHẨU HIỆU VỀ NGÀY PHÁP LUẬT 9/11/2017Ngày pháp luậtBài viếtCHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, KHẨU HIỆU VỀ NGÀY PHÁP LUẬT 9/11/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/10/2017 3:00 CHNoĐã ban hành

I. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT 9/11/2017

 "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp".

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:

a) Về công tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng…; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp;

b) Về công tác tổ chức thi hành pháp luật:

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 9/11/2017

Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 cụ thể như sau:
1. "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật";

2. "Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; 

3. "Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân";

4. "Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp";

5. "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh";

6. "Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp";

7. "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luât nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân"; 

8. "Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp"';

9. "Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới";

10. "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực".​

Chủ đề, nội dung, khẩu hiệu về ngày pháp luật.doc

False
NỘI DUNG TUYÊN TRUYÊN TRÊN LOA, ĐÀI TRUYỀN THANH NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2017Ngày pháp luậtBài viếtNỘI DUNG TUYÊN TRUYÊN TRÊN LOA, ĐÀI TRUYỀN THANH NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
25/10/2017 3:00 CHNoĐã ban hành

 

NỘI DUNG TUYÊN TRUYÊN TRÊN LOA, ĐÀI TRUYỀN THANH

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2017

NHẠC

NAM: "Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

NỮ:  "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật";

NAM: "Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân";

NỮ:  "Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp";

NAM: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh";

NỮ: "Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp";

NAM: "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân"; 

NỮ: "Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp"';

NAM: "Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới";

NỮ: "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực".
  

NAM: Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn

- Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

- Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.Đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

NỮ

- Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ở nước ta, ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

NAM

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

NỮ

Ngày 09/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

 Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

​NAM:Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn

Ngày Pháp luật năm 2017 với Chủ đề: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp".

Ngày pháp luật năm nay được các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm chào mừng sự kiện đặt biệt này như: Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật; phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị, hội thi, tuyên truyền cổ động trực quan; diễn tiểu phẩm, chiếu bóng về pháp luật trong các đợt biễu diễn lưu động; tư vấn pháp luật miễn phí; cấp phát tài liệu pháp luật như sách, tờ gấp, sổ tay pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông, tổ chức cuộc thi chủ tịch xã phường, thị trấn, giỏi năm 2017…

NỮ

Ngày Pháp luật 9/11/2016  tiếp tục là một điểm nhấn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo bước chuyển biến mới cho công tác này để xã hội tiếp nhận và áp dụng pháp luật như một thói quen, một phần tất yếu trong hoạt động hàng ngày, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và tổ chức trong thực hành "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

NHẠC

NAM: "Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

NỮ:  "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật";

NAM: "Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân";

NỮ:  "Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp";

NAM: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh";

NỮ: "Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp";

NAM: "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân"; 

NỮ: "Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp"';

NAM: "Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới";

NỮ: "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực".

 NỘI DUNG TUYÊN TRUYÊN TREN LOA, DAI.docx

Tuyen truyen ngay Phap luat 2017.mp3

 

 

 

False
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio