Quản Tài Viên - Thông tin
 
​STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả01Đăng ký hành nghề quản tài viên của bà Vương Ngọc BíchBà Vương Ngọc BíchGhi tên vào Danh sách ngày 19/5/2020
 
​STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả01Đăng ký hành nghề quản tài viên của ông Phạm Huy ĐứcÔng Phạm Huy ĐứcGhi tên vào Danh sách ngày 07/4/2020
 
​STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả01Đăng ký hành nghề quản tài viên của ông Nguyễn Tự BaÔng Nguyễn Tự BaGhi tên vào Danh sách ngày 17/3/2020​
 
​I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNGTrong năm 2019, tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:Trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 10 Quản tài viên), và 14 Quản tài viên hành nghề ...
 
​I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNGTrong năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:Trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 08 Quản tài viên), 01 chi nhánh doanh nghiệp hành ...
 
​     Nhằm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản để từ đó có những phương hướng hoạt động hành nghề ...
 
​Trong năm 2016, tình hình tổ chức và hoạt động quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 01 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 04 quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp), 01 chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 05 quản tài viên hành nghề hành nghề ...
 
​Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 224/2016/TT-BTC Thông tư  quy định Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề quản tài viên. Theo đó, Thông tư quy định các nội dung cơ bản như sau:Về người nộp phí, lệ phí: Cá nhân khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên phải nộp phí, lệ phí; Quản tài viên khi đăng ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Các thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/5/2020 đến 31/5/2020)TinCác thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/5/2020 đến 31/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hành nghề quản tài viên của bà Vương Ngọc BíchBà Vương Ngọc BíchGhi tên vào Danh sách ngày 19/5/2020

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Các thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020)TinCác thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hành nghề quản tài viên của ông Phạm Huy ĐứcÔng Phạm Huy ĐứcGhi tên vào Danh sách ngày 07/4/2020

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 20/4/2020)TinDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 20/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Các thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/3/2020 đến 31/3/2020)TinCác thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/3/2020 đến 31/3/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hành nghề quản tài viên của ông Nguyễn Tự BaÔng Nguyễn Tự BaGhi tên vào Danh sách ngày 17/3/2020

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019TinTình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong năm 2019, tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 10 Quản tài viên), và 14 Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (tăng 01 Quản tài viên so với năm 2018).

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, trong năm 2019, đã thực hiện 10 vụ việc (bằng số lượng vụ việc so với năm 2018), trong đó: số vụ việc đã hoàn tất là 05, số vụ việc đang thực hiện là 05. Tổng doanh thu là 159.500.000 đồng, giảm 451.240.000 đồng so với năm 2018 (nguyên nhân giảm là do số vụ việc đang thực hiện nhiều nên chưa quyết toán được). Số tiền nộp vào ngân sách là 7.450.000 đồng, số còn lại đang thực hiện thủ tục quyết toán để nộp vào ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy có thể thấy mặc dù số lượng vụ việc vẫn giữ mức ổn định so với năm 2018.

Hoạt động của đội ngũ Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đi vào nề nếp, ổn định, góp phần vào quá trình quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản tài viên thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên…một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên rà soát, kiểm tra các quy định của pháp luật về Quản tài viên để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp như về phí, lệ phí. Trong năm 2019, giải quyết 05 thủ tục hành chính về quản tài viên.

Về công tác tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, Luật Phá sản năm 2014 thông qua nhiều kênh như lồng ghép vào kế hoạch tuyên truyền pháp luật của Sở, Ngày Pháp luật của cơ quan. Sở Tư pháp cũng thường xuyên cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh, các văn bản pháp luật liên quan lên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Công tác phối hợp: Định kỳ hàng năm hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, trong đó có trao đổi, đánh giá về Quản tài viên và hoạt động quản lý thanh lý tài sản.

Chế độ thông tin, báo cáo: Đa số các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2019, không phát sinh.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh cũng có những khó khăn, vướng mắc sau:

- Đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, vì vậy chất lượng hành nghề còn hạn chế.

- Về văn bản hướng dẫn thi hành về nội dung liên quan đến Quản tài viên gồm có: Luật Phá sản năm 2014, Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015. Hiện nay chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể thực hiện các quy định về quản tài viên như chế độ báo cáo, về mức phí, cách thức, thời hạn chi trả thù lao đối với các trường hợp cụ thể, vì vậy còn khó khăn trong công tác áp dụng pháp luật trên thực tế.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Quản tài viên;

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về Quản tài viên, trong đó có các hướng dẫn cụ thể về báo cáo, chi phí trả cho Quản tài viên trong quá trình thực hiện đối với các trường hợp cụ thể.

BC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 1.pngBC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 2.jpg

BC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 3.png

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Quyết định số 1744/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viênTinQuyết định số 1744/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/8/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh bình dương (Cập nhật đến ngày 31/7/2019)TinDanh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh bình dương (Cập nhật đến ngày 31/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư phápDanh sách
Quyết định số 1189/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viênTinQuyết định số 1189/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/6/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 31/5/2019)TinDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 31/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
FalseDanh sách
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Danh sách Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (Tính đến ngày 20/12/2018)TinDanh sách Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (Tính đến ngày 20/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Danh sách Tổ chức hành nghề Thừa phát lại trên địa bàn tỉnhTinDanh sách Tổ chức hành nghề Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 08/10/2018)Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 08/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên  và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017TinTình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên  và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 08 Quản tài viên), 01 chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 02 Quản tài viên) và 13 Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách các nhân (tăng 01 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và 06 Quản tài viên so với năm 2016)

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, trong năm 2017, đã thực hiện 23 vụ việc (tăng 04 vụ so với năm 2016), trong đó: số vụ việc đã hoàn tất là 13 (tăng 09 vụ so với năm 2016), số vụ việc đang thực hiện là 10. Tổng doanh thu là 352.056.364 đồng, đã nộp vào ngân sách 26.821.868 đồng.

Hoạt động của đội ngũ Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đi vào nề nếp, ổn định, góp phần vào quá trình thanh lý, xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản tài viên thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên…một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không còn đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2017, Sở Tư pháp đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về Quản tài viên cho phù hợp với các quy định pháp luật về Phí và Lệ phí; đồng thời đăng tải đầy đủ, kịp thời lên trang dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở.

Từ ngày 01/1/2017 đến 31/12/2017, Sở đã thực hiện 07 thủ tục hành chính về Quản tài viên.

Về công tác tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, Luật Phá sản 2014, trong năm 2017 đã phát hành 20.000 tờ gấp về Quản tài viên, hoạt động thanh lý, quản lý tài sản.

Công tác phối hợp: Định kỳ hàng năm hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, trong đó có nội dung trao đổi, đánh giá về Quản tài viên và hoạt động quản lý thanh lý tài sản.

Ngày 13/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản với đại diện của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các Quản tài viên, doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản để từ đó có những phương hướng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có hiệu quả trong thời gian tới.

Chế độ thông tin, báo cáo: Các daonh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản với tư cách cá nhân đã báo cáo đầy đủ cho Sở Tư pháp. Từ đó, Sở Tư pháp đã kịp thời tổng hợp, báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. Sở Tư pháp cũng thường xuyên cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương lên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2017, Sở nhận được 01 Đơn đề nghị về Quản tài viên, sau khi xem xét nội dung đơn, Sở Tư pháp nhận thấy Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; căn cứ vào các quy định của pháp luật, Sở đã hướng dẫn người đề nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh cũng có những khó khăn, vướng mắc sau:

- Đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, vì vậy chất lượng hành nghề còn chưa cao, chưa tạo được uy tín.

- Về chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định tại Luật phá sản 2014 và Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, tuy nhiên đối với các trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn sau khi thụ lý đơn yêu cầu theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 105 Luật Phá sản 2014 nhưng chưa có quy định cụ thể về mức phí, cách thức, thời hạn chi trả.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Quản tài viên;

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về Quản tài viên, trong đó có các hướng dẫn cụ thể về chi phí trả cho Quản tài viên trong quá trình thực hiện đối với các trường hợp cụ thể.

FalseNguyễn Thị Vân AnhThông tin
Họp Trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017TinHọp Trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/14/2017 4:00 PMNoĐã ban hành

​     Nhằm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản để từ đó có những phương hướng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có hiệu quả trong thời gian tới, ngày 13/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản.

Hinh 1.jpg

     Chủ trì cuộc họp là bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự cuộc họp có ông Đỗ Văn Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Phạm Văn Tuyên – Thư ký Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp cùng các Quản tài viên, doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

    Tại cuộc họp, ông Lý Thanh Thoại – Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp đã thông tin cơ bản tình hình tổ chức và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong thời gian qua; đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh có những ý kiến đánh giá, cũng như những lưu ý đối với hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

hinh5.jpg

      Cũng tại cuộc họp các Quản tài viên đã có những ý kiến, thảo luận sôi nổi xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề cũng như những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới, chủ yếu xoay quanh các nội dung về: sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, về địa vị pháp lý của quản tài viên, cách xác định thù lao, về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Quản tài viên...

     Đối với các vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Tòa án, Cục Thi hành án, đại diện các cơ quan đã có những giải đáp trực tiếp trong cuộc họp.

     Kết thúc cuộc họp, bà Nguyễn Anh Hoa đánh giá cao kết quả của cuộc họp, ghi nhận đầy đủ ý kiến của các thành viên dự họp. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, sở sẽ có phương hướng, kế hoạch thực hiện, đối với các vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới. Bà cũng đề nghị về phía các Quản tài viên cần tiếp tục trao dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày càng nâng cao vị trí, vai trò của nghề quản tài viên./.


FalseNguyễn Thị Vân AnhTin ngành tư pháp; Thông tin