Những điểm mới của Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản
Ngày 03/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, trong đó có một số nội dung mới như sau:​1. Tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyếnTại ...
Ảnh
Video
Audio