Một số vướng mắc về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
1. Một số vướng mắc về trình tự, thủ tục đấu giá trong Luật Đấu giá tài sảnThứ nhất, vướng mắc trong việc lựa chọn tổ chức đấu giáCăn cứ vào khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản phải thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo các tiêu chí như sau:- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá ...
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản
​ Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản Để nâng cao chất lượng hoạt động bán đấu giá tài sản và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản, đồng thời đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản được đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, ...
 
Ảnh
Video
Audio