Lý Lịch Tư Pháp - K
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Thanh Long
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Trần Văn Thắng
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Đậu Văn Hiền
(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nhữ Quang Vinh
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Ngọc Dựng
(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Hồ Minh Tiên
 
​ ​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Trần Minh ChiếnNguyễn Mạnh Cường
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Lê Văn Hà
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Nguyễn Văn Cán
​(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)Lê Ngọc EmTrần Đình Tuấn
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Bãi bỏ quy định nộp “Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.”Tin ngành tư phápTinBãi bỏ quy định nộp “Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.”/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-07/1_Key_28072021164031.jpg_Key_28072021164031.crdownload
Ngày 23/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp quy định trong thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã bỏ yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú theo khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020.
7/28/2021 5:00 PMNoĐã ban hành


2.jpg

Ngày 23/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp quy định trong thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã bỏ yêu cầu nộp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú theo khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020.

Theo đó: kể từ ngày 01/7/2021 thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm:

          1. Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định

               + Mẫu số 03/2013/TT-LLTP:  Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

            + Mẫu số 04/2013/TT-LLTP: Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

         2. Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu, nếu không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

* Về thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho cá nhân:

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

+ Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

+ Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

- Sở Tư pháp có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

+ Công dân Việt Nam;

+ Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 26/7/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 26/7/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-07/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_26072021142519.jpg
7/26/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Thanh Long

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 23/7/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 23/7/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-07/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_23072021135200.jpg
7/23/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Văn Thắng

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐẶC XÁ NĂM 2021TinHƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐẶC XÁ NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, trong đó hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, các trường hợp không được đặc xá, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2021 và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. Trong phạm vi bài viết đề cập đến đối tượng, điều kiện và các trường hợp không được đặc xá.

I. Đối tượng xét đặc xá

+ Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện (sau đây gọi là phạm nhân).

+ Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

II. Điều kiện được đề nghị đặc xá

Về một số quy định tại Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 (điều kiện được đề nghị đặc xá), Hội đồng Tư vấn đặc xá hướng dẫn cụ thể như sau:

1- Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Quyết định về đặc xá năm 2021 là quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đặc xá và đã được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá (sau đây gọi là Nghị định số 52).

Theo điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự thì xếp loại chấp hành án phạt tù quý II vào ngày 25 tháng 5. Do đó, ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại trong thời gian chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt thì thời gian tiếp theo từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến ngày trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện họp xét, đề nghị đặc xá, phạm nhân được xét, đề nghị đặc xá phải được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nhận xét, đánh giá kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

Đối với phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã trở lại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để tiếp tục chấp hành án, ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại trong thời gian chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt còn phải được uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc cơ sở y tế điều trị trong thời gian bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh xác nhận là trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

2- Thời gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù trong trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù.

Thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

3. Đối với quy định về thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác:

a) Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc nộp án phí nhưng được Tòa án quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí thì cũng đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021.

b) Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 là một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 52. Ngoài ra, một số trường hợp sau cùng được coi là đã thi hành xong bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác:

- Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì phải thực hiện xong hoàn toàn nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc đã thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 01 lần, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận. Nếu mới thực hiện được một phần nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng có thỏa thuận, xác nhận của đại diện hợp pháp của người bị hại hoặc của người được nhận cấp dưỡng về việc không phải tiếp tục thực hiện hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận.

- Trường hợp khi phạm tội là người dưới 18 tuổi quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 mà trong bản án, quyết định của Tòa án giao trách nhiệm thi hành bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác cho bố, mẹ hoặc người giám hộ thì phải có tài liệu chứng minh bố, mẹ hoặc người giám hộ đã thi hành xong bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự thụ lý vụ việc xác nhận.

c) Trường hợp người bị kết án phạt tù đã thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 là trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 52.

4. Trường hợp đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 là các trường hợp được quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 4 Nghị định số 52.

III. Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

1. Căn cứ xác định các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 4 Quyết định về đặc xá năm 2021 là các điểm, khoản, điều trong Bộ luật Hình sự mà Tòa án áp dụng khi quyết định hình phạt.

Đối với trường hợp cướp tài sản có sử dụng vũ khí quy định tại khoản 8 Điều 4 Quyết định về đặc xá năm 2021, ngoài căn cứ nêu trên còn căn cứ vào quy định tại Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để xác định vật mà người phạm tội sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội có phải là vũ khí hay không.

2. Đối với trường hợp cướp tài sản nhiều lần, cướp giật tài sản nhiều lần, trộm cắp tài sản nhiều lần (từ hai lần trở lên) quy định tại khoản 8 Điều 4 Quyết định về đặc xá năm 2021:

Căn cứ để xác định phạm tội nhiều lần là số lần phạm tội thể hiện trong Bản án và mỗi lần phạm tội đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong cùng một bản án hoặc phần Quyết định của Bản án có áp dụng điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999 hoặc điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Những trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tổng hợp của nhiều bản án về cùng một tội danh mà trong mỗi bản án chỉ thể hiện phạm tội một lần thì vẫn là trường hợp phạm tội nhiều lần.

3. Căn cứ khẳng định đã sử dụng trái phép các chất ma túy đối với trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 4 Quyết định về đặc xá năm 2021 là các tài liệu có trong hồ sơ phạm nhân như: Bản án; Cáo trạng; các tài liệu của Cơ quan điều tra; kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế cấp huyện trở lên; Bản tự khai của phạm nhân có ghi rõ thời gian, số lần đã sử dụng chất ma túy... hoặc phiếu khám sức khỏe của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của phạm nhân thừa nhận là đã sử dụng trái phép các chất ma túy.

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐẶC XÁ NĂM 2021Văn bản điều hànhTinHƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐẶC XÁ NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

 

​Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, trong đó hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, các trường hợp không được đặc xá, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2021 và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. Trong phạm vi bài viết đề cập đến đối tượng, điều kiện và các trường hợp không được đặc xá.

I. Đối tượng xét đặc xá

+ Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện (sau đây gọi là phạm nhân).

+ Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

II. Điều kiện được đề nghị đặc xá

Về một số quy định tại Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 (điều kiện được đề nghị đặc xá), Hội đồng Tư vấn đặc xá hướng dẫn cụ thể như sau:

1- Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Quyết định về đặc xá năm 2021 là quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đặc xá và đã được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá (sau đây gọi là Nghị định số 52).

Theo điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự thì xếp loại chấp hành án phạt tù quý II vào ngày 25 tháng 5. Do đó, ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại trong thời gian chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt thì thời gian tiếp theo từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến ngày trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện họp xét, đề nghị đặc xá, phạm nhân được xét, đề nghị đặc xá phải được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện nhận xét, đánh giá kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

Đối với phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã trở lại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để tiếp tục chấp hành án, ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại trong thời gian chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt còn phải được uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, đơn vị quân đội được giao quản lý trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc cơ sở y tế điều trị trong thời gian bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh xác nhận là trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

2- Thời gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù trong trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù.

Thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

3. Đối với quy định về thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác:

a) Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc nộp án phí nhưng được Tòa án quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí thì cũng đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021.

b) Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 là một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 52. Ngoài ra, một số trường hợp sau cùng được coi là đã thi hành xong bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác:

- Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì phải thực hiện xong hoàn toàn nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc đã thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 01 lần, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận. Nếu mới thực hiện được một phần nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng có thỏa thuận, xác nhận của đại diện hợp pháp của người bị hại hoặc của người được nhận cấp dưỡng về việc không phải tiếp tục thực hiện hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận.

- Trường hợp khi phạm tội là người dưới 18 tuổi quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 mà trong bản án, quyết định của Tòa án giao trách nhiệm thi hành bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác cho bố, mẹ hoặc người giám hộ thì phải có tài liệu chứng minh bố, mẹ hoặc người giám hộ đã thi hành xong bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan thi hành án dân sự thụ lý vụ việc xác nhận.

c) Trường hợp người bị kết án phạt tù đã thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 là trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 52.

4. Trường hợp đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang ốm đau thường xuyên mà không tự phục vụ bản thân, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định về đặc xá năm 2021 là các trường hợp được quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 4 Nghị định số 52.

III. Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

1. Căn cứ xác định các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 4 Quyết định về đặc xá năm 2021 là các điểm, khoản, điều trong Bộ luật Hình sự mà Tòa án áp dụng khi quyết định hình phạt.

Đối với trường hợp cướp tài sản có sử dụng vũ khí quy định tại khoản 8 Điều 4 Quyết định về đặc xá năm 2021, ngoài căn cứ nêu trên còn căn cứ vào quy định tại Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để xác định vật mà người phạm tội sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội có phải là vũ khí hay không.

2. Đối với trường hợp cướp tài sản nhiều lần, cướp giật tài sản nhiều lần, trộm cắp tài sản nhiều lần (từ hai lần trở lên) quy định tại khoản 8 Điều 4 Quyết định về đặc xá năm 2021:

Căn cứ để xác định phạm tội nhiều lần là số lần phạm tội thể hiện trong Bản án và mỗi lần phạm tội đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong cùng một bản án hoặc phần Quyết định của Bản án có áp dụng điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999 hoặc điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Những trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tổng hợp của nhiều bản án về cùng một tội danh mà trong mỗi bản án chỉ thể hiện phạm tội một lần thì vẫn là trường hợp phạm tội nhiều lần.

3. Căn cứ khẳng định đã sử dụng trái phép các chất ma túy đối với trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 4 Quyết định về đặc xá năm 2021 là các tài liệu có trong hồ sơ phạm nhân như: Bản án; Cáo trạng; các tài liệu của Cơ quan điều tra; kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế cấp huyện trở lên; Bản tự khai của phạm nhân có ghi rõ thời gian, số lần đã sử dụng chất ma túy... hoặc phiếu khám sức khỏe của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của phạm nhân thừa nhận là đã sử dụng trái phép các chất ma túy.

 

 

 

 

 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/7/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 12/7/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-07/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_13072021144847.jpg
7/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Đậu Văn Hiền

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/7/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/7/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-07/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_13072021145601.jpg
7/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nhữ Quang Vinh

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 28/6/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 28/6/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-06/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_25062021102934.jpg
6/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Ngọc Dựng

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/05/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 28/05/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 28/05/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12238NGUYỄN THỊ THANH THẢNG
22239NGUYỄN THỊ NHÀN
32240LỮ QUANG THIÊN KIM
42242ĐỖ BẢO NGỌC
52248NGUYỄN THANH TÍNH
62250LÊ THỊ TƯ
72236PHẠM QUỐC THƯ
82237NGUYỄN THỊ HẰNG NI
92241KIM JINHWAN
102243AKIHIKO KOIKE
112244KUNG CHENG HSIUNG
122246HỒ ĐÌNH TUÂN
132247NGUYỄN NGỌC TUẤN
142249TRẦN TRỌNG KHOA
152252NGUYỄN THỊ MỸ LỆ
162253NGUYỄN HOÀNG YẾN
172254BÙI THỊ KIM NGÂN
182256NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
192259HỒ THỊ THANH TUYỀN
202260PARK INKYU
212257VÕ MINH NHỰT
222265NGUYỄN MẠNH HÀO
232264NGUYỄN MINH LUÂN
242263NGUYỄN THANH DANH
252262VÕ THỊ KIM HOÀNG
262261TRƯƠNG MINH HẢI
272258LÊ HOÀI NAM
282255NGUYỄN MINH NGỌC HIỀN
292544NGUYỄN THÀNH NHÂN
302266NGUYỄN QUỐC HOÀNG NAM
312268TRÀ PHƯƠNG HOÀNG CHÂU
322269NGUYỄN THỊ TÂN
332270NGUYỄN VĂN MINH​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 31/05/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 31/05/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 31/05/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12271NGÔ LÊ THIẾT HÀO
22272VƯƠNG NGỌC THẢO
32274HỒ Ý NGUYỆN
42275TAISA RAMALHO BRAGA
52276NGÔ THANH TÙNG
62277TRẦN MINH HIẾU
72278LÝ SIÊU BÌNH
82279NGUYỄN HÙNG SANG
92280ĐẶNG TUẤN TÀI
102207NGUYỄN THANH PHÚ
112283TRẦN BẢY
122284PHAN XUÂN DŨNG
132285ĐÀO QUẾ ANH
142286PHAN THỊ THANH THÚY
152287ZHOU JIAN SHENG
162288WANG BAI CHENG
172289ZENG XIAOWU
182290XIAO SHIXIONG
192291CHEN SHAO HUI
202292WANG GUI DONG
212293CHANG CHIH LUAN
222294YU XIAOHAO
232295PENG HUI
242296KUO TZU HSIA
252297TONG ZHEN HONG
262298ZHANG LEI JIE
272299ZHANG YOU MING
282300SHUAI LING YING
292301OH LIP SENG ALEXIUS
302303VÕ THỊ DIỄM HƯƠNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 01/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 01/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 01/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12304YOU JAE HEE
22305HUỲNH THANH TÂM
32306LÊ HOÀNG THỦY TRÂN
42307NGUYỄN TRẦN LONG PHƯỚC
52308NGUYỄN THỊ BẢO YẾN
62309HÀ VĂN ANH
72310HỒ VĂN THÀNH
82311NGUYỄN NGỌC MINH
92313NGUYỄN VĂN ĐEN
102313NGUYỄN VĂN ĐEN
112314BÙI VĂN SANG
122315HỒ XUÂN MINH
132316NGUYỄN THỊ HIỀN
142317TRẦN THANH SƠN
152318LÊ HUỲNH ĐỨC
162319LÂM MINH QUAN
172321NGUYỄN THỊ KIỀU VY
182322TRƯƠNG NGỌC DIỄM
192323NGUYỄN TRỌNG TÍN
202324ĐỖ BÍCH LIÊN
212325JIN ZHENZI
222326NINH THẾ TRƯỜNG
232327NGUYỄN MINH NGỌC
242328HUNG JIU MING
252329CHÍ MỸ PHẤN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 02/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 02/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 02/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12330ĐỖ THANH BÌNH
22331DOMBAR GANESH
32332BÙI THỊ PHƯƠNG
42333NGUYỄN VĂN DƯƠNG
52334BOCALAN MARCHEL ABAD
62335ANTONIO KRISTOFFER ORDONO TALAVER
72336CAO THANH TUYỀN
82337XIE JIE HUI
92338TANG LING
102340LÊ THỊ THANH THỦY
112341HSU JUI MING
122342LÊ VĂN HIỂN
132343TRẦN NGỌC HIỆP
142344ĐỖ HOÀNG PHI VŨ
152345NGUYỄN KHOA QUỐC VIỆT
162346KOO CHEN HUAN
172347TỪ ĐĂNG QUANG
182348NGUYỄN HỮU TIẾN
192349XIAO SHI ZHONG
202350NGUYỄN THANH TÚ
212351HUANG SHENG LUN
222352HÀ VĂN TRƯỜNG
232353HU PING SHUN
242354TRỊNH HOÀI BẢO
252355ĐẶNG HOÀNG OANH
262356VŨ NGUYỄN HOÀNG KHA
272357NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG
282359NGUYỄN HOÀNG LINH
292360TRẦN NHỰT HÀO
302362PHẠM TẤN PHONG
312363VENURA KALPA VITHANAWASAM
322364NGUYỄN THIỆN CHÍ
332365NGUYỄN QUỐC THẢO
342366BADRIANA
352367WINARNO SUBINO​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 03/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 03/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

​​​​

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12369VƯƠNG QUỐC CƯỜNG
22370LÊ TRUNG HẢI
32251NGUYỄN VĂN ĐỎ
42372HỒ VĂN HẢI
52373HUỲNH ANH TÀI
62374NGUYỄN VĂN HIỆP
72375LIU I HUA
82376NGÔ NHƯ BÌNH
92377NGUYỄN THỊ HÀ
102378WU MEIGANG
112381YEON KYEONG HOON
122382NGUYỄN VŨ THƯỜNG
132383TRẦN THỊ KIM TIẾN
142384LƯU TẤN HÙNG
152385LÊ VĂN QUỐC KHÁNH
162386LÝ MINH TUẤN
172387DANIEL BIMO PURWO SAPUTRO
182388ISLAM MD TAJUL
192389KIERAN GILL
202390NGUYỄN MINH KHA
212392NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
222393ZENG XIAO HONG
232394SUN HONGZHANG
242396MIYAZAWA KAZUMI
252395ZHENG NANBAO
262398WANG MING YI
272397ZHOU YUJUAN
282399BORDACS TAMAS
292400PHẠM TRẦN CHÍ
302401PHẠM TRẦN MAI CHI
312402TRẦN THỊ THU HÀ
322403PHẠM MẠNH CƯƠNG
332405PHẠM VIẾT TÙNG
342406NGUYỄN QUỐC MINH TUẤN
352408NGUYỄN MINH NHỰT
362410TRẦN THỊ ĐOAN ANH
372411NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
382412TRẦN ĐÌNH LỘC
392413PENGSON MARISSA ESQUIVEL
402414THÁI THANH TÂM​​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12415CHUNG CHIH MIN
22416HÀ MINH TUẤN
32418ĐẶNG THỊ NGỌC OANH
42419VÕ THỊ TRÚC QUYÊN
52420VÕ ANH HÀO
62421BÙI THANH DUY
72422LEE HYUN
82423NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
92424NGUYỄN NGỌC THẮNG
102425LÊ THẾ BÌNH
112427VŨ VĂN THÁI
122428LƯƠNG HỮU THỊNH
132429NGUYỄN THỊ KIM THÀNH
142130TIÊU HOÀNG MINH
152173NGUYỄN VĂN VIỆT
162320PHẠM ĐỨC HỘI
172417HUỲNH VĂN THANH
182172TRẦN NGỌC KHÁNH
192201LÊ THẾ CHƯƠNG
202198BÙI VĂN HÒA
212302NGUYỄN VĂN HẢI
222273LÊ THỊ NỮ
234907NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU
242267HỒ MINH TUẤN
252281NGUYỄN VĂN TẤN
262358DƯƠNG THANH TÙNG
272339LÊ TRƯỜNG GIANG
282060NGUYỄN TÍNH VŨ
292282NGUYỄN LONG HẢI
302371ĐỖ VIẾT HÀ
312361LÊ THÀNH LONG
322380LÊ THỊ MỸ LỆ
332379LÊ VĂN TUẤN
342404NGUYỄN THỊ THANH HÀ
352391NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 07/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 07/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12430NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
23531NGUYỄN VĂN BÌNH
35721VÂN QUỐC ĐẠT
42086LÊ HOÀNG THANH NHỰT
52426NGUYỄN THỊ THƯƠNG
62438NGÔ THỊ HOA
72440HỒ THU NGUYÊN
82442ĐÀO THANH THUẬN
92445HỒ HUY ANH VŨ
102431BOLES JOHNATHON BLAKE
111615PHAN THANH LONG
122432KASAJIMA NOBUYUKI
132433NGUYỄN THANH HÙNG
142434NGUYỄN QUỲNH NHƯ
152435SONG BO
162436DƯƠNG NGỌC DIỄM
172437LÊ ĐĂNG HÙNG
182439HOÀNG HẢI
192441TRẦN THỊ HUYỀN
202443NGUYỄN VĂN TUẤN
212444TĂNG THỊ ANH
222312NGUYỄN THANH PHONG
232470PHẠM THỊ HẰNG
242471NGÔ VĂN TÙNG
252467LÝ CHẤN THANH
262466NGUYỄN VĂN NGỌC NHÂN
272446LEE YUNG CHIH
282447HỒ ĐẠI
292448LÊ THỊ THÙY LINH
302449PHẠM QUỐC THÁI
312450NGUYỄN NGỌC DIỄM
322451SIM SANG SEOK
332452SHIN MYUNG HWAN
342453LYU YI
352454FERDINAND ARCEO LEONINO
362455CHO YEONHO​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 08/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 08/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 08/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12456MARY ANN ABILLO JAVIER
22457ESPINOZA WILMA REYES
32458HUỲNH NGỌC TRẦM
42459TRẦN VĂN CHÍNH
52616NGUYỄN THANH VY
62615NGUYỄN THÚY VÂN
72614NGUYỄN MINH VIỆT
82460PHAN VIẾT KIÊN
92461NGUYỄN HỮU BÌNH
102463LÊ THỊ HƯƠNG
112464TRỊNH THỊ KIM THƯ
122484NGUYỄN THỊ THÙY LINH
132483NGUYỄN THỊ KIM NGỌC
142482NGUYỄN THỊ NGỌC ĐÀO
152481CHA HYUN JUN
162480NGUYỄN MINH THIÊN
172479SORANO LUCILA ARBUES
182478SAN JUAN MONETTE RED
192477SATO AYAMI
202476NGUYỄN HÒA CHUNG
212475LÊ TRƯƠNG SƠN
222473ĐÀO TẤN THÀNH
232472NGUYỄN THÀNH THƯƠNG
242469MATRANILO JR MENESTERIO GABUNADA
252465HUANG YEN PEI
262468HU HSIAO PIN
272500VƯƠNG THÙY LOAN
282501PHẠM ĐÌNH TRUNG
292509CAO VĂN HIỀN
302512LÊ VĂN MẮN
312521VÕ THỊ KIM LOAN
322522NGUYỄN VĂN HÒA
332523NGUYỄN THỊ HOÀNG
342485NGUYỄN THANH HIẾU
352486PHAN VĂN BÌNH
362487LÊ HOÀNG ĐỒNG​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 09/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 09/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12488HUNG KUO EN
22489LAI TING HSIEN
32490WU CHIH HUA
42491TSAI CHENG JUNG
58519CAO VĂN NAM
62492TSAI TSUNG TSE
72493JUNETTE MARQUEZ DOMINGUEZ
82494JOANNAH PAULINE BENITEZ JASON
92495AIRESS MAERIELL PON AN REY
102496KIM HAK TAE
112497LEE EUNPYO
122498HỒ HỮU PHÚC
132499NGUYỄN VINH HIỂN
142502HỒ THỊNH PHÚC
156887TRẦN THỊ NGỌC MAI
162503NGUYỄN MINH CHIẾN
171699BÙI CHÍ CHỨC
182504SUDHEESH SUKUMARAMARAR
192506ARUMUGAM STALIN
202507SAKAI YASUYUKI
212508PHAN THANH HƯNG
222510NGUYỄN THỊ KHUYÊN
232511NGUYỄN VĂN HƯỜNG
242513TRẦN ĐÌNH TRỌNG
252514ZHANG KAIRONG
262515LIN ZHIMIN
272516LI HONGPING
282517DING HONGMEI
292518HO MENGFENG
302519PHIL PANAMIN BANTOLO MAGTRAYO
312520DINGA ERIC DOBGIMA
322524ĐINH THỊ KIM LÀNH
332462NGUYỄN THỊ XOAN
342525NGUYỄN THỊ BẠCH LIÊN
352529BÙI GIA BẢO
362542NGUYỄN BÁ ĐẢO​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 10/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 10/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12550TRẦN TẤN LỢI
22061NGUYỄN HỮU THU
32526ZHOU SHEN DE
42527HUỲNH VĂN NHƠN
52528ZHOU JIANCHUN
62530HAN SHUI PING
72531LI BINGYONG
82532GAN GUOPING
92533LI ZHONG HAI
102534WU WEI LUN
112535JEAN AUREA ORTIZ JUAN
122536MISHEL SISON BAJUM
132537VINCENT JOHN MONARCA SALASAYO
142538MARK ANTHONY DE CASTRO BENAVIDEZ
152539ARMANDO REY RED
162540RAL LIXUS NUEVO GODOYO
172541NOZIZWE BUTHELEZI
182543CHEN YI SHAN
192545NGUYỄN CHÂU TUẤN
202546TRƯƠNG THỊ THANH THẢO
212547WANG YINGFANG
222548CHEN XIAOLEI
232549NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI
242551KUO CHENG HUI
252552WANG KUO CHOU
262553TSENG HWA HORNG
272558HUỲNH MINH NHỰT
282559ĐẬU THỊ NGA
292565NGUYỄN PHÙNG BẢO NGỌC
302571LÝ HOÀNG THANH KHƯƠNG
312573NGUYỄN HÙNG DŨNG
322576NGUYỄN VĂN SÁU
332554SOON CHOONG HAN
342555LIN TZU YIN
352556HSIEH FENG YANG
362557HONG MUNPYO​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 11/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 11/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12560CHARISSE CABAHUG MALOLOT
22563NGUYỄN VĂN HẢI
32564ĐINH THỊ MÙI
42567HUO RUIGANG
52568HUỲNH THANH PHƯƠNG
62569HÀ VĂN DŨNG
72570VƯƠNG THÀNH ĐẠT
82572CHENG LI CHIEH
92574VÕ UY
102575ĐỖ MINH TẤN
112577NGUYỄN MINH TUẤN
122578YANG CHIH CHIEN
132579DAVID GEORGE STOWE
141926NGUYỄN ĐÌNH GIÁP
152581HUỲNH XUÂN NGUYỆT
162582NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƯƠNG
172583NGUYỄN THẾ ANH
182584LÊ VĂN TIẾN
192580BEN JOSEPH MUDGE
202585TRẦN PHÚC NGUYÊN
212586VÕ PHƯỚC TOÀN
222587RYU SU GON
232588NGUYỄN MINH ĐỨC
242589LÊ THỊ MỸ THI
252590BAO TOAN DINH LE
262591HASHIMOTO MASAKAZU
272592OGATA HIROSHI
282593SAKAMOTO YASUNORI
292594NAKAHASHI TAKAAKI
302595OTSUKA KOJI
312596KATO RYOJI
322597SHIMIZU HISAO
332598SHINAGAWA MASAYUKI
342599GUAN JIANFENG
352600LÊ VĂN TOÀN​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 14/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 14/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
15360NGUYỄN HOÀNG NAM
22603ĐOÀN TRUNG TÂM
32605NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN
42606PHẠM ĐỨC HIỂN
52608PHAN NHẬT TRƯỜNG
62610NGUYỄN QUỐC VIỆT
72611NGUYỄN MINH VƯƠNG
82612HEO GEUMNA
92613NGUYỄN THỊ THANH SANG
102617MAEKAWA SATORU
112619LÂM TUẤN AN
122621NGUYỄN THỊ LAN VY
132622XIA YINGEN
142623VŨ MẠNH HÀ
152624TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG
162626LA THANH PHÚ
172627JEN CHI HSIANG
182628TRẦN NGUYỄN YẾN NHI
192629LÊ DUY TÙNG
202601NGÔ THỊ NGỌC LOAN
212602NGÔ THỊ NGỌC THY
222604CAO MINH CƯỜNG
232609LÊ THANH BÌNH
242625PHAN VĂN DANH
252630TÔ THỊ TUYẾT​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 15/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12626LA THANH PHÚ
22627JEN CHI HSIANG
32628TRẦN NGUYỄN YẾN NHI
42629LÊ DUY TÙNG
52601NGÔ THỊ NGỌC LOAN
62602NGÔ THỊ NGỌC THY
72604CAO MINH CƯỜNG
82609LÊ THANH BÌNH
92625PHAN VĂN DANH
102630TÔ THỊ TUYẾT
112631NGUYỄN NHẬT THANH THANH
122632TRẦN NGÔ QUANG
132643CAO THĂNG LONG
142646HOÀNG VĂN KỲ
152649ĐỖ THANH HIẾU
162660LÊ ĐỖ THY NGA
172662TRẦN THANH ĐẠT
182566NGUYỄN CHÍ HÙNG
192618VŨ VĂN VẬN
202607LÊ XUÂN THẮNG
212633TAKAHASHI HISASHI
222634YABUNAKA TAKAFUMI
232635ANNO HIROTAKA
242636KAWASAKA YASUKI
252637KIMURA MITSUNOBU
262638FUJIMORI KAZUHIKO
272639KAICHI MOTOHIRO
282640KUCHII TOSHIMASA
292641MIZUTANI TAKESHI
302642MAKITA KATSUYA​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 16/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 16/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 16/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12644NÔNG QUỐC KHÁNH
22645VÕ THỊ HUYỀN
32647PHẠM QUÝ TUY
42648TRẦN ĐÌNH PHÁT
52650SUEOKA SHINSAKU
62651HASEGAWA YU
72652YAMAMOTO TAKAHIRO
82653AIOI AKIO
92654ONO HIROFUMI
102655ONOUE TSUYOSHI
112656SOHTOME YOSHIHIRO
122657BABA SHOJI
132658BENJAMIN SAMUEL CARLYLE
142659SONI AVINASH
152666TRẦN THỊ ĐÀO
162670TRẦN HỮU BẰNG
172690LÊ THỊ THU THẢO
182691LÊ THỊ KIM OANH
192661PHẠM VĂN SÁNG
202686LÊ MINH CHÂU
212663ALI AMJAD BUTT
222664MURAKAMI JUNICHI
232665SHICHI KOICHI
242667AHMAD KHALID
252668NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
262669ĐẶNG THẾ HÀO
272671TAN HUIYING
282672HUANG HUANGE
292673SU HAO
302674WANG BEN FU
312675LU HAN​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 17/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 17/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12676LI ZHENGQUN
22677RUEL DE CASTRO DOMINGUEZ
32678RONALD SORIANO DE CASTRO
42679ROSABE REPECIO SABALANDE
52680LAMBERTO II APOSTOL MANRIQUE
62681LOURDES BENITEZ JASON
72682ĐỖ PHONG PHÚ
82683LIÊU VĨNH HIỆP
92684PHẠM PHONG TRƯỜNG
102685TEY KAI WEI
112688HOMBALI BASHASAB
122687NGUYỄN THỊ NGA
132689HOMBALI MAULALI ALLAUDDIN
142692VÕ THANH LUẬN
152693TAKAI KENSUKE
162694HSU CHIH TANG
172695MIYAZOE YASUHIRO
182696OTA KEISUKE
192697KATAGIRI YOSHITAKA
202698UCHIDA HIROFUMI
212699MURANAKA TOHRU
222700UCHIDA KENJI
232701TANAKA JUNAKI
242702KAMEDA YOSHINOBU
252703YAMASHITA KAZUHISA
262704THÁI THỊ HUYỀN TRÂM
272705WANG SHENG
282706YIN ZHANGPING
292707NGUYỄN TẤN LỘC
302708ĐINH VĂN QUỲNH
312709NGUYỄN THÀNH SƠN
322712ĐINH THỊ LỆ HỒNG
332713NGUYỄN HOÀNG HIỆP
342714KANJI UEMATSU
352715PHẠM HUY TRƯỜNG
362716CHEN HAO YANG
372717MẠC VĂN THƠ
382711CHÂU MAI
392710THÁI ĐÌNH AN
402409TRẦN ĐÌNH TUẤN​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
11525NGUYỄN MINH TRIỀU
22779PHẠM TRUNG KIÊN
32778NGUYỄN HỮU THUẬN
42780MIYA HLONIPHILE WINNIE
52781JEFFREY OMILA ESPINA
62782NGUYỄN HỮU THIỆP
72783ĐOÀN THỊ TƯ HẬU
82784NGUYỄN CÔNG QUÝ
92785PHÙNG MINH NHỰT
102786VÕ NGUYỄN THANH TRÍ
112787KIM BEOM SOO
123417TRẦN THỊ MINH THU
132800HÀ THANH SƠN
142799WOO SANGHO
153429TRẦN VĂN TIẾN
162798PHAN TRUNG BÁ
172797TRẦN QUỐC NGÂN
182796TODD MICHAEL CHIPNER
192795TANAKA TOMOYA
202794SHIOYAMA KAZUTOMO
212793IZUMI KOJI
222792DONG DENGJIE
232791PHẠM VIỆT CƯỜNG
242790JAROENTHANGWITHAYA JAROENSAK
252789MÃ VĂN THỊNH
262788MENSAH JAMES ABEIKU PARKER
272736TRẦN TRỌNG KHÁNH
282729LƯƠNG QUANG VIỆT
292728PHẠM THỊ LÝ
302722PHẠM THỊ KIM OANH
312750DAI BING
322749ZHAO LIHUA
332748TIAN ZIWEN
342747LIU JUN
352746NGUYỄN NGỌC THỤ​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/06/2021Thông báoTinThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/06/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 19/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD
6/20/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12745LƯỜNG HOÀNG PHƯƠNG
22744NGUYỄN PHÚC KIM
32742NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN
42741SAVIE FRUGAL CALANTAS
52740SATO SHINICHIRO
62739WATANABE YOSHINORI
72738SAKOTA NAOKI
82737NGUYỄN VĂN CẢ
92735LÊ THỊ CHÚC LINH
102734JIN HONGMEI
112733QUẢNG HƯƠNG
122732NGUYỄN HỮU TÀI
132731LEE SEWON
142730CHOI BYEONGKWANG
152727LI YING CAI
162726HỒ THANH TÂM
172724ARIAS NOEME CAGUING
182723MAI THỊ THU
192721HE ZU GUI
202720WU XIAOLIN
212719ZOU JIA FU
22198NGUYỄN TRỌNG VY
234476HOÀNG VĂN TIẾP
242777BÙI THỊ KIM THỦY
252774TRẦN QUỐC CƯỜNG
262767TRẦN VĂN ĐOÀI
272764NGUYỄN VĂN NAM
282760PHẠM NGUYỄN BÍCH NGỌC
292759HÀ NGỌC BẢO UYÊN
302775TRẦN HƯNG ĐÁN
312773HỒ PHƯƠNG TÙNG
322772CHEN LONG
332771PHẠM NGUYỄN DUY TÂN
342770TRẦN VĂN THANH
352769YANG SHUNPING
362768TỐNG HỮU PHƯỚC
372766SAM RUSSELL BATCH
382765PHAN THANH TÙNG
392763NGUYỄN DƯƠNG THẢO LINH
402762UCHIYAMA MASAYUKI
412761BANDOY ANTONIO JR. LAURENTE
422758LIN YU
432757WANG CHIH YA
442756YAO HSUAN JEN
452755LYU JIA SYUN
462754BAO YUANLONG
472753DING YUANXI
482752WU HONGBO
492751LUO LIQIONG
502743NGUYỄN QUANG TUYẾN
512725VŨ VĂN KHÁNH
522718CAO NGUYỄN TRỌNG TẤN
532776ĐỖ VĂN TÂM​​​​
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-06/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_14062021151517.jpg
6/14/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Hồ Minh Tiên

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID – 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCHVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtHƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID – 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hiện nay tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biế phức tạp, để hạn chế tạm thời việc tập trung đông người đến thực hiện thủ tục hành chính, góp phần duy trì việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích như sau:
6/14/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

1. Cách thức nộp và nhận kết quả thủ tục hành chính về cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính như sau:

Bước 1: Công dân kê khai hồ sơ theo mẫu Tờ khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại trang Web: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/binhduong đồng thời lựa chọn dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả qua dịch vụ bưu chính của Bưu điện Vietnam Post và nhận mã hồ sơ đăng ký từ hệ thống trực tuyến.

Bước 2: Để được hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức liên hệ số điện thoại (trong giờ hành chính):

- Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp (0274) 3865 060

- Dịch vụ hành chính công Vietnam Post Bình Dương: (0274) 3822 853

Bước 3: Công dân chọn hình thức đăng ký nộp hồ sơ tại nhà nhân viên bưu điện sẽ đến địa chỉ nhà để thu hồ sơ hoặc công dân mang Tờ khai và thành phần hồ sơ ra Bưu điện/Bưu cục gần nơi cư trú để thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Bước 4: Cách nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phí dịch vụ bưu chính theo hướng dẫn của công chức trực Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp hoặc nhân viên Bưu điện.

Bước 5: Nhận kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại nhà hoặc tại Bưu điện/ Bưu cục (theo đề nghị của công dân).

2.Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định tại địa chỉ: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/binhduong.

- Giấy tờ kèm theo:

* Đối với công dân Việt Nam :

Bản sao có chứng thực các giấy tờ (Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu còn hạn và sổ hộ khẩu / Giấy chứng nhận thường trú của người được cấp phiếu Lý lịch tư pháp).

* Đối với người nước ngoài:

Bản sao có chứng thực các giấy tờ (Hộ chiếu và Giấy chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú còn hạn của người yêu cầu cấp phiếu Phiếu Lý lịch tư pháp)

* Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp:

- Ngoài những giấy tờ đã nêu trên thì việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật. Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha mẹ, vợ chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền mà thay bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ như: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn... và bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu của người được ủy quyền.

Một số lưu ý về nộp hồ sơ:

- Cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong trường hợp con chưa thành niên thì cha mẹ làm phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con.

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp chưa có kết quả cấp phiếu theo ngày hẹn thông qua hệ thống tin nhắn của Sở Tư pháp:   STP_BDUONG.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp:

* Mức phí:

- 200.00 đồng/lần/người. (Hai trăm ngàn đồng)

- 100.000 đồng/lần/người. (Một trăm ngàn đồng): sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).

* Trường hợp được miễn lệ phí:

- Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên;

- Công dân Việt Nam dưới 16 tuổi;

- Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật;

- Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

- Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định pháp luật.

* Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 phiếu trong 01 lần yêu cầu thì từ phiếu thứ 3 trở đi phải nộp thêm 5.000đ/phiếu.

5. Mức phí dịch vụ bưu chính

Theo bảng giá niêm yết của Bưu điện tỉnh Bình Dương (áp dụng đối với hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nộp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương):

Phạm vi nội tỉnh (Thủ Dầu Một, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên):

- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tại địa chỉ của khách hàng: 20.000 (vnđ)

- Chuyển phiếu lý lịch tư pháp tại địa chỉ khách hàng: 20.000 (vnđ)

- Cước dịch vụ trọn gói:  40.000 (vnđ)

Phạm vi nội tỉnh (Dầu Tiếng, Phú Giáo):

- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tại địa chỉ khách hàng: 30.000 (vnđ)

- Chuyển phiếu lý lịch tư pháp tại địa chỉ khách hàng: 30.000 (vnđ)

- Cước dịch vụ trọn gói: 60.000 (vnđ)

Phạm vi toàn quốc:

- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tại địa chỉ khách hàng: 60.500 (vnđ)

- Chuyển phiếu lý lịch tư pháp tại địa chỉ khách hàng:  60.500 (vnđ)

- Chuyển dịch vụ trọn gói: 121.000 (vnđ)

(Giá cước trên đã bao gồm dịch vụ phát tận tay, báo phát, phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, thuế GTGT và áp dụng cho 01 lượt chuyển phát).

​ 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/6/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 15/6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/14/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Trần Minh Chiến

Nguyễn Mạnh Cường

Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 11/6/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 11/6/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-06/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_10062021144426.jpg
6/10/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Lê Văn Hà

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Các trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/6/2021KTinCác trường hợp chưa trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp ngày 14/6/2021/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-06/710ccde66d7e8920d06f_key_15072020134858_jpg_Key_10062021145037.jpg
6/10/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

(Lưu ý: người dân sử dụng số phiếu hẹn LLTP để đăng nhập vào ô mật khẩu sau khi bấm vào đường dẫn bên dưới)

Nguyễn Văn Cán

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio