Hội đồng PHPBGDPL
 
      Sáng ngày 23/7/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật. Tham dự Hội nghị tập huấn có gần 300 cán bộ, công chức là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.       Phát biểu chỉ đạo tại ...
​Ngày 18/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của điểm truy cập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quy mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình ...
 
​Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018KÈM THEO DANH SÁCHDS CA XA DAT CHUAN TIEP CAN PHAP LUAT NAM 2018_dang website so tu phap.docx
​          Chiều ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019, tham dự có ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng ...
          Nhằm củng cố, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và rèn luyện kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện cho các Tuyên truyền viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chọn lọc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác ...
       Nhằm nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 01/6/2018 Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐPH tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2018; Quyết định số ...
 
    Thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng tỉnh theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số ...
Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 19/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ ...
           Chiều 25-1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.          Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ...
 
Để kịp thời thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về Kế hoạch công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.Với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luậtTin ngành tư phápTinBình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2019 1:00 PMNoĐã ban hành

      Sáng ngày 23/7/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật. Tham dự Hội nghị tập huấn có gần 300 cán bộ, công chức là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh  vị trí và vai trò quan trọng của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật là lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vì vậy cần tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; trong đó, chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, các kỹ năng, cách giải quyết các tình huống trong công tác tuyên truyền miệng.

96dd674d17b6f3e8aaa7.jpg

(Bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

      Tại Hội nghị các Báo cáo viên pháp luật đã nghe Tiến sĩ Phan Hải Hồ - Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh trình bày một số nội dung về tuyên truyền miệng như: Giới thiệu chung về tuyên truyền miệng; phương thức tổ chức một số hình thức tuyên truyền miệng; một số kỹ năng tuyền truyền miệng.

43e21075608e84d0dd9f.jpg

(Tiến sĩ Phan Hải Hồ - Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại hội nghị )

      Qua Hội nghị các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện đã được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống, giúp nâng cao kiến thức ý thức chấp hành pháp luật của người dân,  nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển đất nước.

39ed0b7c7b879fd9c696.jpg

FalsePhòng PBGDPL
Đại lý internet không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động từ 08 giờ đến 22 giờ hàng ngàyTin ngành tư phápĐại lý internet không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động từ 08 giờ đến 22 giờ hàng ngày/CMSImageNew/2019-02/intenetcc_Key_27022019081442.jpg
2/25/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 18/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của điểm truy cập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; quy mô diện tích và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo quy định tại Quyết định này, đại lý Internet không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được hoạt động theo giờ mở cửa, đóng cửa của mỗi điểm.

 Về quy mô diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Thủ Dầu Một tối thiểu là 50 m2; tại các thị trấn thuộc các huyện tối thiểu là 40m2 và tại các xã trên địa bàn tỉnh tối thiểu là 30m2.

Về thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thực hiện việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thuộc địa bàn quản lý theo khoản 37, 38, 39, 40 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2019 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy trình về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 tháng 2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.​

FalseNguyễn Đức Chính
DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018Tin ngành tư phápDANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

KÈM THEO DANH SÁCHDS CA XA DAT CHUAN TIEP CAN PHAP LUAT NAM 2018_dang website so tu phap.docx

FalsePhòng PBGDPL
Tỉnh Bình Dương: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTỉnh Bình Dương: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019/CMSImageNew/2018-12/IMG_1647_Key_20122018094950.JPG
12/20/2018 10:00 AMYesĐã ban hành

          Chiều ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019, tham dự có ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng phối hợp pháp luật tỉnh, Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã thành phố.

IMG_1651.JPG 

(Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và phát biểu chị đạo tại hội nghị_

         Sau khi nghe các đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, ông Đặng Minh Hưng đã gợi ý nhiều nội dung để các sở, ngành, địa phương bám sát thảo luận, trong đó lưu ý đến các nội dung:

           Tại Hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các sở ngành, địa phương về công tác PBGDPL như: Mô hình, cách thức tuyên truyền pháp luật cho người lao động; tuyên truyền pháp luật cho người dân ở nông thôn; triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường" và Triển khai mô hình " Tiết học pháp luật" trong Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; cách thức và hình thức tuyên truyền pháp luật tại địa phương; tổ chức lễ mít tinh Ngày pháp luật  Việt Nam 9/11 luân phiên giữa các phường – cách thức chỉ đạo, triển khai thực hiện và hiệu quả,...

         Đánh giá kết quả năm 2018 ông cho rằng, năm 2018 cơ quan thường trực của Hội đồng (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) đã thực hiện tốt vai trò của mình, chủ động và có nhiều đổi mới trong công tác PBGDPL; các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng nhìn chung có sự chủ động, tích cực và tăng cường phối hợp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các đối tượng quản lý của mình; tổ chức rất nhiều hoạt động PBGDPL quy mô lớn:

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Ngày pháp luật Việt Năm 9/11; trong đó điểm nỗi bật trong chuỗi hoạt động Ngày pháp luật năm 2018 của tỉnh là tổ chức Lễ mít tinh Ngày pháp luật Việt Nam và Ngày hội Công nhân với pháp luật. Bên cạnh đó, năm nay các ngành, các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với quy mô lớn như: Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, TP. Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An,.....

- Hội đồng tỉnh duy trì cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" với 23.261 tài khoản tham gia dự thi và 59.603 bài thi. Như vậy là thi trực tuyến đã được Hội đồng tỉnh tổ chức được 05 năm -  đã khẳng định hướng đi đúng và mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả cao.

- Hội đồng cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền viên giỏi, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ nâng tuyên truyền pháp luật của các Tuyên truyền viên, phát hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác tuyên truyền pháp luật.

- Công tác hòa giải cơ sở đã vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm 4,02% (chỉ tiêu là 84 %).

           Để định hướng công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, ông yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện một số nội dung sau:

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu UBND cùng cấp quản lý nhà nước về PBGDPL, định hướng, hướng dẫn công tác PBGDPL, không dàn trải, để thực hiện đồng bộ, thống nhất. Chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tìm giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong thời gian qua.

- Về nội dung: Tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật, Triển khai, tuyên truyền các Luật có hiệu lực thi hành trong năm 2019 như: Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo,... và những quy định nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật của tỉnh mới ban hành; các văn bản liên quan trực tiếp đến người dân trong các lĩnh vực như Dân sự, Hôn nhân và Gia đình, Tiếp cận thông tin, Trợ giúp pháp lý, giao thông đường bộ, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, giảm nghèo, ….  tuyên truyền lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật và hậu quả pháp lý do vi phạm pháp luật.

- Về hình thức, cách thức tuyên truyền: Tiếp tục đổi mới, nhân rộng các cách thức, hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp (chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thi tìm hiểu pháp luật qua mạng internet, tuyên truyền trên Đài truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở..), hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 một cách thiết thực hiện quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác PBGDPL; phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tỉ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh năm 2019 phấn đấu bằng hoặc hơn năm 2018, tỉnh đưa ra chỉ tiêu là đạt từ 85% trở lên.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, các quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.

- Tổ chức triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trung ương đã ban hành bộ tiêu chí; kỳ đánh giá là 02 năm/ 01 lần và năm 2019 là năm đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Giao Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tại địa phương.

- Hội đồng tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trên internet;

- Thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật: đây là hình thức thi mới của tỉnh, từ trước đến nay đối tượng dự thi chỉ có các huyện, thị, thành phố. Năm 2019 dưới hình thức thi này thì đối tượng tham gia thi sẽ mở rộng đến các sở, ngành. Đề nghị khi hội đồng tỉnh tổ chức và phát động, các ngành và cấp huyện tích cực tham gia. Sau khi tổ chức thi xong thì các tiểu phẩm đạt giải sẽ được công bố và làm tài liệu  tuyên truyền pháp luật cho các sở, ngành, địa phương.

           Đề nghị các sở ngành, các cấp, nhất là Hội đồng PH PBGDPL các cấp cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019./.

FalseNguyễn Đức Chính
Ngày 24/8/2018, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” lần 2Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTinNgày 24/8/2018, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” lần 2/CMSImageNew/2018-08/12_Key_21082018080255.PNG
8/21/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

          Nhằm củng cố, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và rèn luyện kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện cho các Tuyên truyền viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chọn lọc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật của đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-HĐPH ngày 01/06/2018 về tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" lần 2 năm 2018 tỉnh Bình Dương.

          Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Hội thi, đến nay, việc tổ chức Hội thi ở cấp huyện, cấp xã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu theo kế hoạch. Các huyện, thị xã, thành phố đã chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất thành lập đội dự thi cấp tỉnh. Theo quy định tại kế hoạch và thể lệ, Hội thi cấp tỉnh có một số nội dung cần lưu ý sau:

  • Về  đối tượng dự thi: Mỗi huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn một đội dự thi gồm 04 thí sinh (03 thí sinh chính thức và 01 thí sinh dự bị) là Tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, phường, thị trấn đạt giải cao ở Hội thi cấp huyện để tham gia vòng thi cấp tỉnh.
  • Về nội dung thi: Kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan nhiều đến đời sống của người dân như: giao thông đường bộ, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tham nhũng, bình đẳng giới, môi trường, hộ tịch, khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở; kỹ năng tuyên truyền các văn bản pháp luật đến nhân dân.
  • Về hình thức thi: Hình thức sân khấu hóa gồm 04 phần thi: Giới thiệu đội thi; Thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật (Rung chuông vàng); Đoán ý đồng đội; Tuyên truyền miệng theo chủ đề và có phần thi riêng dành cho khán giả.
  • Về thời gian – địa điểm: Hội thi sẽ diễn ra vào ngày 24/8/2018 tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Bình Dương.
  • Cơ cấu giải thưởng: có 08 giải giải phụ, mỗi giải trị giá 400.000 đồng; có 09 Giải tập thể (trong đó: 01 Giải nhất: 8.000.000 đ/01 giải; 01 Giải nhì: 5.000.000 đ/01 giải; 02 Giải ba: 3.500.000 đ/01 giải; 05 Giải khuyến khích: 1.500.000 đ/01 giải)./.
FalseLê Thị Phương
Ngày 01/8/2018 chính thức mở đề Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTinNgày 01/8/2018 chính thức mở đề Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” năm 2018/CMSImageNew/2018-08/Capture_Key_03082018082848.PNG
8/1/2018 9:00 AMYesĐã ban hành

       Nhằm nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 01/6/2018 Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐPH tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2018; Quyết định số 43/QĐ-HĐPH về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2018; Sau khi thành lập, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành thể lệ, quyết định thành lập tổ thư ký và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi có một số nội dung chủ yếu sau:

      1. Hình thức thi: thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet thông qua địa chỉ: http://thitructuyen.binhduong.gov.vn

      2. Nội dung thi: Kiến thức về Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật thanh niên; Luật giao thông đường bộ; Luật bảo vệ môi trường; Luật hộ tịch; Luật tiếp cận thông tin và văn bản hướng dẫn có liên quan; Chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

      3. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

      4. Thời gian diễn ra cuộc thi:

-Thi sơ khảo: Từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 30/9/2018.

-Thi chung khảo: Trong tháng 10/2018

      5. Cơ cấu giải thưởng :

- Thi sơ khảo (150 giải): 03 giải nhất mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng/giải; 03 giải nhì mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng/giải; 06 giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng/giải; 138 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 200.000 đồng/giải.

- Thi chung khảo (100 giải): 01 giải nhất trị giá 4.000.000 đồng; 02 giải nhì mỗi giải trị giá 2.400.000 đồng/giải; 03 giải ba mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng/giải; 94 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng/giải.

      6. Dự kiến thời gian tổng kết và trao giải:

- Giải thưởng vòng thi sơ khảo: Sau 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả giải thưởng cuộc thi. Người đạt giải sẽ được Ban tổ chức trao giải thưởng qua hình thức nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Giải thưởng chung khảo: Trao các giải Nhất, Nhì, Ba tại Lễ mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2018 (đối với giải khuyến khích sẽ trao giải cùng lúc với giải thưởng vòng thi sơ khảo)./.

 

FalseHoàng Nhật Linh
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương triển khai hoạt động năm 2018Hoạt động; Tin ngành tư phápTinHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương triển khai hoạt động năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2018 11:00 AMYesĐã ban hành

    Thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng tỉnh theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 19/01/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương, ngày 26/02/2018, Hội đồng tỉnh ban hành kế hoạch 08/KH-HĐPH để triển khai hoạt động năm 2018.

    Theo đó, trong các nội dung hoạt động của Hội đồng năm 2018 tập trung vào các nhiệm vụ sau:

    1. Tham mưu, tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xây dựng Kế hoạch, tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Hội đồng Trung ương; Xây dựng Kế hoạch và triển khai, thực hiện các đề án về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật 09/11/2018 (hưởng ứng 05 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật 9/11);

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tỉnh; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho thành viên Hội đồng; Báo cáo viên pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp theo Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật;

- Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Tổng kết hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh năm 2019.

    2. Trực tiếp triển khai, thực hiện:

- Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018; Xây dựng công văn hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

- Tổ chức đi học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các địa phương có các mô hình mới, cách làm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Tiếp thu, học hỏi, tích lũy kiến thức,kinh nghiệm, lựa chọn và áp dụng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động đề ra trong Kế hoạch số 05-KH/BCĐCCTPHĐPH ngày 02/12/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện Chương trình số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 về phối hợp thông tin, tuyên truyền phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020;

- Định hướng những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018; Quán triệt phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách của các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến hoặc thông qua vào năm 2018; Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; Phổ biến nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp;

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Triển khai thực hiện Ngày pháp luật; Mở website thi tìm hiểu pháp luật trên internet.

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các thành viên Hội đồng tỉnh, Hội đồng các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu và có thể xây dựng Kế hoạch riêng hoặc cơ cấu trong kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, ngành, địa phương./.

​ KH 08 HDPHPBGDPL TINH BD.PDF

FalseLê Thị Phương
Tỉnh Bình Dương kiện toàn Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luậtHoạt động; Tin ngành tư phápTỉnh Bình Dương kiện toàn Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật/CMSImageNew/2018-01/1_Key_26012018161053.jpg
1/26/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 19/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương. Theo đó, có 07 thành viên được bổ sung mới là đại diện lãnh đạo ở các sở, ngành cấp tỉnh: Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Cục Thi hành án dân sự; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học Công nghệ; Sở Ngoại vụ.

Trên cơ sở Quyết định kiện toàn, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐPB ngày 19/01/2018 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương phù hợp với quy định của Trung ương. Quy chế bổ sung một số điểm mới đáng chú ý như: bổ sung một số thành viên của Hội đồng; bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng; trách nhiệm của các ủy viên Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; việc tham dự các phiên họp Hội đồng, đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Hội đồng…

Sau khi kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động, ngày 25/01/2017 Hội đồng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018./.​

QUYET DINH KIEN TOAN HOI DONG _29_12_2017.docx

Quy che hoat dong cua hoi dong 04_01_2018.docx

FalsePhòng PBGDPL
Tỉnh Bình Dương tổng kết Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTỉnh Bình Dương tổng kết Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018/CMSImageNew/2018-01/1_Key_26012018110516.jpg
1/26/2018 11:00 AMYesĐã ban hành

           Chiều 25-1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

1.jpg

 

         Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan, ngành, đoàn thể, công tác PBGDPL của tỉnh Bình Dương tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Trong năm, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền miệng được 29.474 cuộc với 2.133.688 lượt người tham dự; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng được 15.979 giờ, tổ chức 86 cuộc thi với 6.7141 lượt người tham dự; biên soạn và in ấn 2.052.537 tờ gấp, sổ tay, sách pháp luật, đĩa tuyên truyền....Một số hoạt động phổ biến giáo dục nổi bật như:

- Tổ chức thành công Hội thi Chủ tịch xã phường, thị trấn giỏi, được tỉnh ủy và UBND tỉnh đánh giá cao; là dịp để lãnh đạo cấp xã trên địa bàn tỉnh giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL ngày càng được phát huy; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân dự thi như thi tìm hiểu Bộ luật dân sự, tố tụng dân sự năm 2015 được hơn 44.000 lượt truy cập tìm hiểu pháp luật với hơn 15.000 lượt người tham gia dự thi; thi học sinh tìm hiểu pháp luật với hơn 26.000 học sinh tham gia, đứng thứ ba toàn quốc.... Bên cạnh đó, nhiều tin, bài viết về pháp luật đã được đăng tải trên website của tỉnh, các sở, ngành, địa phương, kể cả qua địa chỉ mail công vụ,….Đây là sự chuyển biến đúng hướng trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

- Công tác hòa giải cơ sở đã vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm là 3,9%. Năm 2017 hòa giải thành được hơn 1.000 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đặng Minh Hưng biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành đạt được; đồng thời lưu ý một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018 như: kiện toàn và sửa đổi quy chế làm việc của Hội đồng PBGDPL cấp huyện; kiện toàn lại lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để làm tốt công tác tham mưu ngay chính cơ quan, đơn vị, địa phương mình; rà soát và nâng cao chất lượng, hiệu quả của loa truyền thanh cơ sở, tủ sách và giỏ sách pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền PBGDPL; tổ chức triển khai có hiệu quả các Đề án về PBGDPL.

Dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến dành cho học sinh THPT của tỉnh đã trao giải cho 8 tập thể có thành tích cao tại cuộc thi./.

2.jpg

(Ông Đặng Minh Hưng – PCT UBND tỉnh – chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao giải cho 3 tập thể đạt giải nhất, nhì, ba tại Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến dành cho học sinh THPT)

3.jpg

(Bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải khuyến khích cho 04 tập thể đạt Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến dành cho học sinh THPT)​

FalsePhòng PBGDPL
Năm 2018, tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ướcTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinNăm 2018, tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2018 10:00 AMYesĐã ban hành

Để kịp thời thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về Kế hoạch công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.

Với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng, thực hiện hương ước; các chương trình, Đề án về PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động PBGDPL, đảm bảo quyền được tiếp cận pháp luật của nhân dân; đặt biệt là các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; phát huy vai trò của Hội đồng, thành viên Hội đồng, tổ chức (cán bộ) pháp chế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả. ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền pháp luật. Theo đó, năm 2018, tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tập trung ở một số nội dung sau:

Về nội dung: Tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật, bộ luật, luật mới có hiệu lực, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành. Trong đó, chú trọng đến Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, các luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đối tượng được tuyên truyền.  Nội dung tuyên truyền là về lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật và hậu quả pháp lý do vi phạm pháp luật.

Về hình thức, cách thức tuyên truyền: Tiếp tục đổi mới, nhân rộng các cách thức, hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp (chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thi tìm hiểu pháp luật qua mạng internet,..), hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 một cách thiết thực hiện quả, tổng kết 05 năm triển khai mô hình Ngày pháp luật để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác PBGDPL, giao cơ quan thường trực hội đồng xem xét tham mưu Hội đồng xây dựng website thi tìm hiểu pháp luật trên internet; phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tỉ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh năm 2018 phải đạt từ 84% trở lên.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, các quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên giỏi tỉnh Bình Dương lần II năm 2018.

Theo kế hoạch, Đề nghị các sở ngành, các cấp xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018./.​

KH 274 UBND TINH BD.PDF

FalseLê Thị Phương
Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11Tin ngành tư phápBài viếtSở Tư pháp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2017 2:00 PMYesĐã ban hành

      ​Nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1296/KH-STP ngày 20/9/2017 về tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2017, theo đó, nhiều hoạt động đã được Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện như:

       Tuyên truyền cổ động trực quan: treo, gắn băng rôn, pano, cờ phướng, stander dọc một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và một số điểm trong Trung tâm hành chính tỉnh; Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng, các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Mở paner Ngày pháp luật trên web Sở Tư pháp nhằm đăng tải nội dung tuyên truyền ý nghĩa Ngày pháp luật, hỏi – đáp pháp luật, đề cương tuyên truyền Luật mới, tiểu phẩm, thông tin hoạt động Ngày pháp luật của sở, ngành địa phương và kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Xây dựng nội dung tuyên truyền trên Đài phát thanh cấp huyện và loa truyền thanh cơ sở về mục đích và ý nghĩa của Ngày pháp luật 9/11; Phối hợp với Trung tâm thông tin điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền nội dung ngày pháp luật 9/11/2017 qua địa chỉ mail công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

     Trong sáng ngày 9/11/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thi "Chinh phục ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2017". Tham dự Hội thi gồm có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp.

Hội thi là sân chơi, giúp cho các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp có dịp được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật.Trải qua 03 phần thi (khởi động, tăng tốc và về đích) vô cùng gay cấn và hấp dẫn, các đội thi đã chứng minh được kiến thức cũng như sự bản lĩnh của mình, xuất sắc vượt qua các phần thi. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba.

      Qua các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 của Sở Tư pháp đã góp phần tạo điểm nhấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân.

       Một số hình ảnh về hội thi:

DSC_0225.jpg

DSC_0224.jpg

DSC_0245.jpg

DSC_0248.jpg

DSC_0252.jpg

DSC_0264.jpg

Tỉnh Bình Dương tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” trên internetTin ngành tư pháp; Hoạt độngTỉnh Bình Dương tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” trên internet/CMSImageNew/2017-08/thitructuyen_BLDS-TTDS2015_chungket-hdd_Key_21082017144235.jpg
8/21/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

Tỉnh Bình Dương tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015" trên internet

 

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015" trên internet nhằm góp phần tuyên truyền các nội dung cơ bản của hai bộ luật này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trên mạng internet cho đối tượng là Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương với 02 vòng thi: vòng sơ khảo (từ ngày 01/6 đến 30/6/2017) và vòng chung khảo (vào ngày 25/7/2017).

Cuộc thi đã thu hút được 44.753 lượt truy cập tìm hiểu kiến thức pháp luật và cách thức tham gia cuộc thi, với 15.788 lượt người tham gia dự thi vòng sơ khảo. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức chọn 250 thí sinh có điểm cao nhất để tham gia vòng chung khảo và thi tập trung. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã chọn 72 cá nhân đạt giải, gồm: 01 Giải nhất; 02 Giải nhì; 03 Giải ba và 66 Giải khuyến khích (danh sách cá nhân đạt giải).

Thông báo về việc nhận giải thưởng của các cá nhân đạt giải.PDF

Quyết định công nhận các cá nhân đạt giải.PDF

Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015" được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến cho nên đã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi; thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tìm hiểu và tham gia cuộc thi. Thông qua đó đã góp phần trang bị thêm kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương về pháp luật dân sự và tố tụng dân sự.

 

Hình ảnh về vòng chung khảo cuộc thi

thitructuyenBLDS-TTDS_chungket_1.jpg
thitructuyenBLDS-TTDS_chungket_2.jpg

Thông-báo-về-việc-nhận-giải-thưởng-của-các-cá-nhân-đạt-giải.jpg
Quyết-định-công-nhận-các-cá-nhân-đạt-giải_001.jpg
Quyết-định-công-nhận-các-cá-nhân-đạt-giải_002.jpg
Quyết-định-công-nhận-các-cá-nhân-đạt-giải_003.jpg
Quyết-định-công-nhận-các-cá-nhân-đạt-giải_004.jpg
Quyết-định-công-nhận-các-cá-nhân-đạt-giải_005.jpg
FalsePhòng PBGDPL
Kế hoạch Kiểm tra công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngHoạt độngTinKế hoạch Kiểm tra công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2017 10:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng PBGDPL
Bình dương tổ chức vòng chung khảo cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”Hoạt động; Tin ngành tư phápTinBình dương tổ chức vòng chung khảo cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2017 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-HĐPH của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương về tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015".

Ngày 25/7/2017, Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015" vòng chung khảo được tổ chức tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. Theo đó, 250 thí sinh đạt điểm cao ở vòng sơ khảo được Ban Tổ chức lựa chọn để tham gia vòng chung khảo. Các thí sinh tham gia dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian là 20 phút với nội dung về Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình dự thi, các thí sinh đã tập trung làm bài để đạt được kết quả tốt nhất.

Một số hình ảnh tại Cuộc thi:​

z724049343118_f567b700bc40107d3cb9a7e744c1c51e.jpg

z724049346771_b97f18d4eb3c76c5d89c5b6770fefed6.jpg

z724049347192_9351d4a9b90f01727f14d4def2fb07d7.jpgFalse
Thông báo về việc tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015"Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTinThông báo về việc tổ chức Vòng chung khảo cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015"/CMSImageNew/2017-07/unnamed_Key_19072017140728.png
7/19/2017 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng PBGDPL
Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng chung khảo Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015"Tin ngành tư phápTinThông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng chung khảo Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015"/CMSImageNew/2017-07/unnamed_Key_06072017164658.png
7/7/2017 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng PBGDPL
Đã có kết quả vòng 1 cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” trên InternetTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinĐã có kết quả vòng 1 cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” trên Internet/CMSImageNew/2017-07/unnamed_Key_05072017143454.png
7/5/2017 3:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-HĐPH ngày 25/4/2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015".

Sau thời gian 01 tháng tổ chức cuộc thi từ ngày 01/06/2017 đến 30/06/2017, với sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, ngành, đơn vị và địa phương cùng nhân dân trong toàn tỉnh, cuộc thi đã thu hút được số lượng người tham gia dự thi đông đảo. Tính đến hết ngày 30/06/2017, Ban Tổ chức cuộc thi đã thống kê được 15.696 lượt người tham gia dự thi và 44.753 lượt truy cập tìm hiểu kiến thức pháp luật và cách thức tham gia cuộc thi. Trong đó, các huyện, thị xã, thành phố dự thi là 14.833 tài khoản dự thi (số lượng bài dự thi cao nhất lần lượt là Thành phố Thủ Dầu Một, huyện Phú Giáo, thị xã Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng, thị xã Dĩ An, Thị xã Bến Cát, thị xã Thuận An, huyện Bắc Tân Uyên), khối trường học là 7.333 tài khoản dự thi, khối nhà nước là 6.018 tài khoản dự thi,…

 Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn ra các thí sinh xuất sắc của vòng 1 để tham gia thi vòng 2 (theo hình thức tập trung dự kiến diễn ra trong tháng 7/2017). Danh sách các thí sinh được tham dự thi vòng 2 được đăng tải trên trang web cuộc thi http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn. Thời gian khiếu nại về danh sách các thí sinh được tham dự thi vòng 2 là 05 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách.

Các thí sinh đã tham gia dự thi lưu ý truy cập trang web của cuộc thi để cập nhật kết quả và các thông tin khác có liên quan đến cuộc thi./.​

FalsePhòng PBGDPL
Quyết định về việc thành lập ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015"Hoạt độngTinQuyết định về việc thành lập ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng PBGDPL
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015"Hoạt độngTinKế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng PBGDPL
Kế hoạch số 24/KH-HĐPH ngày 9/3/2017 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh về hoạt động của HĐPHPBGDPL tỉnh Bình Dương năm 2017Hoạt độngTinKế hoạch số 24/KH-HĐPH ngày 9/3/2017 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh về hoạt động của HĐPHPBGDPL tỉnh Bình Dương năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
FalseHoàng Nhật Linh
Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình DươngGiới thiệuTinQuyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
FalseHoàng Nhật Linh
Quyết định số 17/QĐ-HĐPH ngày 25/4/2014 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình DươngGiới thiệuTinQuyết định số 17/QĐ-HĐPH ngày 25/4/2014 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
FalseHoàng Nhật Linh
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017Hoạt động; Tin ngành tư phápTinUBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017/CMSImageNew/2017-02/tongket_pbgdpl_2016_hdd_Key_20022017150543.jpg
2/20/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Chiều 15/02, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017

DSC_0434.jpg
Ông Đặng Minh Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh,

Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Hội đồng tỉnh); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật; các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi "Hòa giải viên giỏi" toàn quốc lần thứ III.

DSC_0424.jpg 

Quang cảnh hội nghị

    Năm 2016, là một năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian Tổng kết 10 tiểu đề án, chương trình PBGDPL. Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều hoạt động nổi bật và có sự đổi mới. Hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Kế hoạch năm và các nhiệm vụ được giao đều được triển khai có chất lượng nhằm tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn tỉnh.


DSC_0426.jpg 

Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó chủ tịch UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương,

Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL

Phát biểu tại Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt công tác PBGDPL năm 2016, Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL đã nêu kết quả nổi bật trong năm qua, cụ thể:

 Hội đồng phối hợp các cấp đã kịp thời tham mưu UBND ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh có trọng tâm, trọng điểm. 10 tiểu Đề án, chương trình PBGDPL đã được tổng kết, sơ kết đảm bảo tiến độ, yêu cầu và chất lượng.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho các nhóm đối tượng, các địa bàn dân cư, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

    Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp các cấp đã tham mưu, tổ chức thành công Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh;  Đạt giải Nhất Hội thi hòa giải viên toàn quốc lần thứ III khu vực miền Nam và giải Ba toàn quốc tại Hà Nội.

Đổi mới các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức mô hình "Ngày hội công nhân với pháp luật" với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới đối tượng là công nhân lao động.

    Công tác hòa giải ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2016, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.425 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.228 vụ việc, đạt 86,2%, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.


DSC_0427.jpg 

Bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp,

Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL

Phát biểu tại Hội nghị Bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thông qua bản dự thảo kế hoạch đã nêu những vấn đề trọng tâm trong năm 2017, theo đó, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở; triển khai thực hiện hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm các Chương trình, Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với những vấn đề dư luận quan tâm và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng các hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL.

Đại diện các Sở, ngành, huyện, thị (Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên Đoàn Lao động, Sở Thông tin và truyền thông, thị xã Dĩ An, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng ) đã trao đổi thông tin, thảo luận tại Hội nghị, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng; lựa chọn nội dung, hình thức, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp cho từng nhóm đối tượng (đặc biệt là công nhân lao động) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Kết luận Hội nghị, Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả mà các cấp, các ngành trong tỉnh đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và công tác PBGDPL còn một số hạn chế, cụ thể như: Việc ban hành kế hoạch, công tác báo cáo có chuyển biến nhưng vẫn còn một số ngành, địa phương thực hiện chậm, chủ trương xã hội hóa công tác PBGDPL  chưa thu hút được nhiều nguồn lực tham gia; Hoạt động PBGDPL một số nơi còn dàn trải, thiếu trọng tâm, chưa sát nhu cầu của đối tượng; tác động của công tác PBGDPL trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế, còn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

Đồng thời nhấn mạnh để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2017 đạt hiệu quả cao đề nghị các cấp, các ngành cần lưu ý một số nội dung, cụ thể:

1. Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND các cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước về PBGDPL. Chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, tìm giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong thời gian qua.

2. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật mới. Trong đó, chú trọng đến Bộ luật Dân sự, các luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với đối tượng được tuyên truyền.

3. Tiếp tục đổi mới, nhân rộng cách thức, hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp; hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 một cách thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác PBGDPL; phát huy kết quả công tác hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tỉ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh năm 2017 phải đạt trên 82%.

4. Tổ chức thành công cuộc thi "Chủ tịch xã giỏi" năm 2017; rà soát các quy định pháp luật về việc thực hiện hương ước quy ước; triển khai có hiệu quả các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở. Hướng mạnh về cơ sở gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và đề án đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sau khi các chương trình đề án đó được ban hành yêu cầu các ngành, các cấp cần sớm xây dựng Kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện kịp thời.

 

DSC_0435.jpg

Ông Đặng Minh Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp PBGDPL năm 2016

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đặng Minh Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện các đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III trong buổi Hội nghị.


DSC_0447.jpg 

Ông Đặng Minh Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho cá nhân

có thành tích xuất sắc tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

DSC_0422.jpg

DSC_0429.jpg

DSC_0430.jpg

DSC_0431.jpg

DSC_0432.jpg

DSC_0440.jpg

DSC_0443.jpg

DSC_0446.jpg

FalsePhòng PBGDPL
Lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và 03 Luật khác có liên quanTin ngành tư phápTinLùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và 03 Luật khác có liên quan/CMSImageNew/2016-07/bo luat hinh su 2015_Key_08072016154638.jpg
7/8/2016 3:45 PMNoĐã ban hành

 

Lùi thời hạn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và 03 Luật khác có liên quan

 

Ngày 29/6/2016, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Nghị quyết số 144/2016/QH13. Theo Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ 2. Đồng thời, lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 từ ngày 1-7-2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Cũng theo Nghị quyết số 144/2016/QH13, Quốc hội cho phép tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12); Bộ luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11; Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12); Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 98/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ)

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/7/2016 các quy định có lợi cho người phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và  Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 vẫn được áp dụng./.

FalseVăn phòng Sở
Hội nghị giới thiệu chủ trương, nhiệm vụ, kết quả cải cách tư pháp và hoạt động tư phápTin ngành tư phápTinHội nghị giới thiệu chủ trương, nhiệm vụ, kết quả cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2016 11:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 02/6/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Hội nghị giới thiệu chủ trương, nhiệm vụ, kết quả cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.​​

​02/06/2016
Bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cùng chủ trì Hội nghị.

       Đại biểu tham dự Hội nghị là báo cáo viên pháp luật Trung ương của các Bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, thành viên Ban thư ký Hội đồng. Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Thu Ba, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương giới thiệu chuyên đề “Những kết quả đạt được về cải cách tư pháp trong giai đoạn 201-2016; hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; chủ trương, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021”; nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII liên quan đến cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Các báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức hết sức sâu sắc, quan trọng, thiết thực về thành tựu, kết quả đạt được, ý nghĩa của công tác cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua; chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ, về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và yêu cầu cải cách tư pháp. Đây là những kiến thức liên quan trực tiếp đến các nhiệm vụ mà các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương và Ban Thư ký giúp việc Hội đồng cũng như các Báo cáo viên pháp luật Trung ương đang đảm nhiệm tại các Bộ, ngành, đoàn thể.

                       

                  
Cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, pháp lý của đất nước; có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn, đồng thời cũng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trong bối cảnh triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là yêu cầu phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam chủ xã hội chủ nghĩa hiện nay, vấn đề này lại càng có vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng và thực sự cấp bách. Nhận thức được điều này, thời gian qua công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời và mang lại hiệu quả tích cực. Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đã bám sát mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của các cơ quan tư pháp và cải cách tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN đầy đủ và sâu sắc hơn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc bắt, giam giữ, cải tạo được thực hiện nghiêm minh, dân chủ, công bằng hơn, hạn chế được oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

 

 

                       
Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng PBGDPL Trung ương, thành viên Ban Thư ký Hội đồng và các báo cáo viên pháp luật Trung ương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung, tinh thần của các chuyên đề; vận dụng sáng tạo trong công tác chuyên môn nói chung, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói riêng tại Bộ, ngành, cơ quan; kịp thời đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo cơ quan, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Chương trình số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 về việc phối hợp thông tin tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tổ chức phổ biến, giới thiệu kết quả đạt được về cải cách tư pháp trong giai đoạn vừa qua; quan điểm, chủ trương về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, nhất là quan điểm, chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, liên quan đến lĩnh vực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành mình. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(Trích nguồn Bộ Tư pháp)

False
Bộ Tư pháp hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTgTin ngành tư phápTinBộ Tư pháp hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2016 11:00 PMNoĐã ban hànhhttp://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=421

​Ngày 10/5/2016, Bộ Tư pháp ban hành công văn số 1488 /BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg

1. Về mốc thời gian sơ kết, tổng kết: Đối với Luật phổ biến, giáo dục pháp luật: Thời điểm sơ kết tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/5/2016. Đối với Quyết định số 409/QĐ-TTg: Thời điểm tổng kết tính từ ngày 09/4/2012 đến ngày 30/5/2016.
2. Về nội dung sơ kết, tổng kết: Đề nghị báo cáo theo Đề cương hướng dẫn báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg (gửi kèm theo Công văn này).
3. Về hình thức sơ kết, tổng kết: Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo đánh giá về Trung ương bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học.

False
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư phápTin ngành tư phápTinHội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2016 11:00 PMNoĐã ban hành

​Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

Ngày 11/4/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã ban hành Kế hoạch Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016 (Kèm theo Quyết định số 655/QĐ-HĐPH ngày 11/4/2016); Bộ Tư pháp cũng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 giữa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020 (kèm theo Quyết định số 656/QĐ-BTP ngày 11/4/2016).

​File đính kèm

False
Ảnh
Video
Audio