Giải đáp Hướng dẫn - Hướng dẫn nghiệp vụ
 
Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực, luật sư, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, tư vấn pháp luật, bồi thường nhà nước, giao dịch bảo đảm và pháp chế, ngày 03/3/2015, Sở Tư pháp có Văn bản số 256/STP-BTTP đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và năm về tình hình tổ chức và hoạt động ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn tạm thời về việc công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đối với các tổ chức hành nghề công chứng   Ngày 01/01/2015, Luật Công chứng năm 2014 chính thức có hiệu lực, theo đó công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Để triển ...
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    QUY TRÌNH KIỂM TRA VĂN BẢN     MỤC LỤCSỬA ĐỔI TÀI LIỆU1.       MỤC ĐÍCH2.       PHẠM VI3.       TÀI LIỆU VIỆN DẪN4.       ĐỊNH ...
 
Hướng dẫn thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ  Ngày 13/6/2014, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực-Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3086/HTQTCT-CT về việc hướng dẫn thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ; Để việc thực hiện hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực-Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, Sở Tư pháp đã ban ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hỏi đáp pháp luật ngày 26/6/2018Hỏi đáp pháp luậtHỏi đáp pháp luật ngày 26/6/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 26/6/2018Hỏi đáp pháp luậtHỏi đáp pháp luật ngày 26/6/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 8/8/2015Hỏi đáp pháp luậtTinHỏi đáp pháp luật ngày 8/8/2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2015 2:23 AMĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 22/8/2015Hỏi đáp pháp luậtTinHỏi đáp pháp luật ngày 22/8/2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2015 2:20 AMĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 25/7/2015Hỏi đáp pháp luậtTinHỏi đáp pháp luật ngày 25/7/2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2015 2:18 AMĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 15/7/2015Hỏi đáp pháp luậtTinHỏi đáp pháp luật ngày 15/7/2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2015 9:49 AMĐã ban hành
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT NGÀY 30/5/2015Hỏi đáp pháp luậtTinHỎI ĐÁP PHÁP LUẬT NGÀY 30/5/2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2015 8:21 AMĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 07/05/2015Hỏi đáp pháp luậtTinHỏi đáp pháp luật ngày 07/05/2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/8/2015 3:02 AMĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 27/4/2015Hỏi đáp pháp luậtTinHỏi đáp pháp luật ngày 27/4/2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2015 10:58 AMĐã ban hành
Thực hiện chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư phápHướng dẫn nghiệp vụTinPhòng Bổ trợ Tư phápThực hiện chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/10/2015 3:06 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 11/02/2015Hỏi đáp pháp luậtTinHỏi đáp pháp luật ngày 11/02/2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2015 4:08 AMĐã ban hành
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn tạm thời về việc công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đối với các tổ chức hành nghề công chứngHướng dẫn nghiệp vụTinSở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn tạm thời về việc công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đối với các tổ chức hành nghề công chứng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/6/2015 3:21 AMĐã ban hành
Trả lời pháp luậtHỏi đáp pháp luậtTinTrả lời pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2014 8:37 AMĐã ban hành
Trả lời pháp luật ngày 4/9/2014Hỏi đáp pháp luậtTinTrả lời pháp luật ngày 4/9/2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2014 3:20 AMĐã ban hành
Trả lời pháp luật ngày 29/8/2014Hỏi đáp pháp luậtTinTrả lời pháp luật ngày 29/8/2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2014 3:19 AMĐã ban hành
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT NGÀY 28/8/2014Hỏi đáp pháp luậtTinHỎI ĐÁP PHÁP LUẬT NGÀY 28/8/2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2014 3:19 AMĐã ban hành
Hỏi đáp pháp luật ngày 9/7/2014Hỏi đáp pháp luậtTinHỏi đáp pháp luật ngày 9/7/2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2014 3:18 AMĐã ban hành
QUY TRÌNH KIỂM TRA VĂN BẢNHướng dẫn nghiệp vụTinQUY TRÌNH KIỂM TRA VĂN BẢNfile:///C:/Users/trien/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
12/1/2014 3:17 AMĐã ban hành
Hướng dẫn thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữHướng dẫn nghiệp vụTinHướng dẫn thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2014 3:16 AMĐã ban hành
Về việc hướng dẫn nghiệp vụ khai sinh, nhận con, khai tử tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sựHướng dẫn nghiệp vụTinVề việc hướng dẫn nghiệp vụ khai sinh, nhận con, khai tử tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự/PublishingImages/nghiencuutraodoi/2014_06/cv-608-stp_001.jpg
12/1/2014 3:15 AMĐã ban hành
Trả lời pháp luật ngày 16/6/2014Hỏi đáp pháp luậtTinTrả lời pháp luật ngày 16/6/2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2014 3:11 AMĐã ban hành
Trả lời pháp luật ngày 9/6/2014Hỏi đáp pháp luậtTinTrả lời pháp luật ngày 9/6/2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2014 3:11 AMĐã ban hành
Ảnh
Video
Audio