Chương trình người dân với pháp luật
 
​Tuan 4- thang 6 (tieu pham dong hanh cung nguoi lao dong).mp3
 
​Tuan 2 thang 7- đinh huong nghe nghiep cho con.mp3
 
​Tuan 1 Thang 7- toa dam ve chinh sach hỗ trợ COVID.mp3
THÁNG 7 NĂM 2020 (30/06/2020)
 
 
​Tuan 4- thang 6 (tieu pham dong hanh cung nguoi lao dong).mp3
 
​Tuan 3 - thang 6 (Toa dam-gia nươc sach).mp3
 
​Tuan 2 - Tháng 6 (hợp đồng lao động với trẻ em).mp3
 
​Tuan 1 Thang 6 ( Tọa đàm khai sinh cho người tam tru).mp3
THÁNG 5 NĂM 2020 (04/06/2020)
 
 
​Tuân 5 thang 5-CCTT Cai bay kho thoat.mp3
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 3 - Tháng 7 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động)NewChương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 7 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 7- năm 2020 (Tiểu phẩm: định hướng nghề nghiệp cho con)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 7- năm 2020 (Tiểu phẩm: định hướng nghề nghiệp cho con)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 7 năm 2020 (Tọa đàm: chính sách hỗ trợ do dịch COVID)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 7 năm 2020 (Tọa đàm: chính sách hỗ trợ do dịch COVID)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 7 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 7 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 6 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động) Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 - Tháng 6 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 6- năm 2020 (Tọa đàm: giá nước sạch)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 6- năm 2020 (Tọa đàm: giá nước sạch)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/25/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 6 - năm 2020 (Tiểu phẩm: lao động trẻ em)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - tháng 6 - năm 2020 (Tiểu phẩm: lao động trẻ em)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/12/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 6 năm 2020 (Tọa đàm: đăng ký khai sinh tại nơi tạm trú)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 6 năm 2020 (Tọa đàm: đăng ký khai sinh tại nơi tạm trú)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 5 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 5 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/4/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5 - Tháng 5 năm 2020 (Tiểu phẩm; cái bẩy khó thoát)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 - Tháng 5 năm 2020 (Tiểu phẩm; cái bẩy khó thoát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 5 -năm 2020 (Tọa đàm về Bảo hiểm y tế)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 5 -năm 2020 (Tọa đàm về Bảo hiểm y tế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 3- Tháng 5 năm 2020 (Tọa đàm: pháp luật về vấn đề Ly hôn)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3- Tháng 5 năm 2020 (Tọa đàm: pháp luật về vấn đề Ly hôn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
THANG 4 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHANG 4 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/8/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - Tháng 5 - năm 2020Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 5 - năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 5 (tiểu phẩm về đất đai)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 5 (tiểu phẩm về đất đai)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 4 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đất nào cũng là đất)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 4 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đất nào cũng là đất)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 4 - Năm 2020 (Câu chuyện truyền thanh: Khi mẹ em ra tay)Chương trình người dân và pháp luậtPhóng sựTuần 3 - Tháng 4 - Năm 2020 (Câu chuyện truyền thanh: Khi mẹ em ra tay)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2- Tháng 4 -năm 2020 (Tọa đàm : Luật phòng chống tác hại của rượu bia, NĐ 100)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2- Tháng 4 -năm 2020 (Tọa đàm : Luật phòng chống tác hại của rượu bia, NĐ 100)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1-Tháng 4 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Tung tin giả, xử lý thật)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1-Tháng 4 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Tung tin giả, xử lý thật)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

 
THÁNG 3 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 3 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 3 - năm 2020 (Tiểu phẩm về Hôn nhân và gia đình)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 - Tháng 3 - năm 2020 (Tiểu phẩm về Hôn nhân và gia đình)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3- Tháng 3- năm 2020 (Tọa đàm: bảo vệ quyền nhân thân)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3- Tháng 3- năm 2020 (Tọa đàm: bảo vệ quyền nhân thân)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 3 - năm 2020 (Tọa đàm: về quyền khiếu nại, quyền tố cáo)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - Tháng 3 - năm 2020 (Tọa đàm: về quyền khiếu nại, quyền tố cáo)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1- Tháng 3 năm 2020 (Tiểu phẩm: tranh chấp đất đai)Chương trình người dân và pháp luậtPhóng sựTuần 1- Tháng 3 năm 2020 (Tiểu phẩm: tranh chấp đất đai)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

 
THÁNG 2 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 2 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5- Tháng 2- năm 2020 (Tọa đàm: chế độ thai sản)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5- Tháng 2- năm 2020 (Tọa đàm: chế độ thai sản)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 4- Tháng 2- năm 2020 (Tiểu phẩm về Thừa kế)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4- Tháng 2- năm 2020 (Tiểu phẩm về Thừa kế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3-Tháng 2 -năm 2020 (Tiểu phẩm Cái bẫy khó thoát)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3-Tháng 2 -năm 2020 (Tiểu phẩm Cái bẫy khó thoát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 2- năm 2020 (Tiểu phẩm: Phòng chống tác hại rượu bia, NĐ 100)Chương trình người dân và pháp luậtPhóng sựTuần 2 - Tháng 2- năm 2020 (Tiểu phẩm: Phòng chống tác hại rượu bia, NĐ 100)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 2 - Năm 2020 (Tọa đàm: Quy định của pháp luật về đánh bạc trái phép)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 - Tháng 2 - Năm 2020 (Tọa đàm: Quy định của pháp luật về đánh bạc trái phép)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

 
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio