Chương trình người dân với pháp luật
NĂM 2020 (03/01/2020)
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 4- Tháng 01 - Năm 2020 (Tiểu phẩm về An toàn giao thông)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4- Tháng 01 - Năm 2020 (Tiểu phẩm về An toàn giao thông)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 2 - Năm 2020 (Tọa đàm: Quy định của pháp luật về đánh bạc trái phép)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 - Tháng 2 - Năm 2020 (Tọa đàm: Quy định của pháp luật về đánh bạc trái phép)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 1 - năm 2020 (tiều phẩm mua bán ma túy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 - Tháng 1 - năm 2020 (tiều phẩm mua bán ma túy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 tháng 1 năm 2020 (tiều phẩm về an ninh trật tự)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 1 năm 2020 (tiều phẩm về an ninh trật tự)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 tháng 1 năm 2020 ( tiểu phẩm Bạo lực gia đình)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 1 năm 2020 ( tiểu phẩm Bạo lực gia đình)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTinNĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 12 Tọa đàm (An toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết)Chương trình người dân và pháp luậtPhóng sựTuần 4 - Tháng 12 Tọa đàm (An toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/26/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3- Tháng 12- Năm 2019 (Tiểu phẩm: Tham thì thâm)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3- Tháng 12- Năm 2019 (Tiểu phẩm: Tham thì thâm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/19/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 tháng 12 năm 2019 (Tọa đàm về tiền thưởng tết)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 12 năm 2019 (Tọa đàm về tiền thưởng tết)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1-Tháng 12-2019 (Tiểu phẩm An toàn giao thông trong dịp tết)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1-Tháng 12-2019 (Tiểu phẩm An toàn giao thông trong dịp tết)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 5 - tháng 11 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Đồng hành cùng bệnh nhân nghèo)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 - tháng 11 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Đồng hành cùng bệnh nhân nghèo)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - tháng 11 - năm 2019 (Tọa đàm: Quy định của pháp luật về nuôi con nuôi)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 11 - năm 2019 (Tọa đàm: Quy định của pháp luật về nuôi con nuôi)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - tháng 11 - năm 2019 (Câu chuyện: không bỏ thuốc lá thì anh bỏ mạng)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 - tháng 11 - năm 2019 (Câu chuyện: không bỏ thuốc lá thì anh bỏ mạng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - tháng 11 - năm 2019 (Câu chuyện: Tôi đã sai) Tác hại của rượu biaChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 11 - năm 2019 (Câu chuyện: Tôi đã sai) Tác hại của rượu bia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 11 - năm 2019 (Tọa đàm: Giá nước sạch sinh hoạt tại nông thôn và đô thị)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 - Tháng 11 - năm 2019 (Tọa đàm: Giá nước sạch sinh hoạt tại nông thôn và đô thị)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - tháng 10 - năm 2019 (Câu chuyện: Lộc của trời cho) Bình đẳng giớiChương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - tháng 10 - năm 2019 (Câu chuyện: Lộc của trời cho) Bình đẳng giới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/21/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - tháng 10 năm 2019 (Tiểu phẩm: Chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao có chứng thực)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 10 năm 2019 (Tiểu phẩm: Chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao có chứng thực)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/9/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - tháng 9 - Năm 2019 Tiểu phẩm: Vượt qua hoàn cảnh (Luật Trẻ em)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 9 - Năm 2019 Tiểu phẩm: Vượt qua hoàn cảnh (Luật Trẻ em)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/20/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
 
Tuần 4 - Tháng 9 - Năm 2019 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật: Những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 9 - Năm 2019 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật: Những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/15/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 9 - Năm 2019 (Tọa đàm: Tiền lương làm thêm giờ, tăng ca)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - Tháng 9 - Năm 2019 (Tọa đàm: Tiền lương làm thêm giờ, tăng ca)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 9 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Khi mẹ em ra tay)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 9 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Khi mẹ em ra tay)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/6/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 5 - Tháng 8 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu, Nói không với Ma túy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 - Tháng 8 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu, Nói không với Ma túy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

​​

 
Tuần 4 - Tháng 8 - Năm 2019 Câu chuyện: Tự bảo vệ mìnhChương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 8 - Năm 2019 Câu chuyện: Tự bảo vệ mình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/24/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần - 3 - Tháng 8 - Năm 2019 (Tư vấn pháp luật: Một số vấn đề liên quan đến khai sinh cho trẻ em)Chương trình người dân và pháp luậtTuần - 3 - Tháng 8 - Năm 2019 (Tư vấn pháp luật: Một số vấn đề liên quan đến khai sinh cho trẻ em)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - tháng 8 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Niềm vui của con)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - tháng 8 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Niềm vui của con)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - tháng 8 - năm 2019: Tọa đàm (Một số lưu ý đối với người dân về chuyển nhượng quyền sử dụng đất) Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - tháng 8 - năm 2019: Tọa đàm (Một số lưu ý đối với người dân về chuyển nhượng quyền sử dụng đất) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - Tháng 7 - năm 2019 Tiểu phẩm: Đường về vô vọng (pháp luật về ma túy - mại dâm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 7 - năm 2019 Tiểu phẩm: Đường về vô vọng (pháp luật về ma túy - mại dâm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - tháng 7 - năm 2019: Tọa đàm (Các chế độ chính sách cho người, gia đình có công cách mạng (hướng đến ngày thương binh liệt sĩ 27 -7)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - tháng 7 - năm 2019: Tọa đàm (Các chế độ chính sách cho người, gia đình có công cách mạng (hướng đến ngày thương binh liệt sĩ 27 -7)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
 
Tuần 2 - tháng 7 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Chuyện gia đình ông Tư) Hôn nhân gia đìnhChương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - tháng 7 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Chuyện gia đình ông Tư) Hôn nhân gia đình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - tháng 7 - năm 2019: Tọa đàm (Cải cách hành chính)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - tháng 7 - năm 2019: Tọa đàm (Cải cách hành chính)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio