Chương trình người dân với pháp luật
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 4 - Tháng 9 - Năm 2019 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật: Những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 9 - Năm 2019 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật: Những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/15/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 9 - Năm 2019 (Tọa đàm: Tiền lương làm thêm giờ, tăng ca)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - Tháng 9 - Năm 2019 (Tọa đàm: Tiền lương làm thêm giờ, tăng ca)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 9 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Khi mẹ em ra tay)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 9 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Khi mẹ em ra tay)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/6/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 5 - Tháng 8 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu, Nói không với Ma túy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 - Tháng 8 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu, Nói không với Ma túy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

​​

 
Tuần 4 - Tháng 8 - Năm 2019 Câu chuyện: Tự bảo vệ mìnhChương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 8 - Năm 2019 Câu chuyện: Tự bảo vệ mình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/24/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần - 3 - Tháng 8 - Năm 2019 (Tư vấn pháp luật: Một số vấn đề liên quan đến khai sinh cho trẻ em)Chương trình người dân và pháp luậtTuần - 3 - Tháng 8 - Năm 2019 (Tư vấn pháp luật: Một số vấn đề liên quan đến khai sinh cho trẻ em)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - tháng 8 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Niềm vui của con)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - tháng 8 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Niềm vui của con)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - tháng 8 - năm 2019: Tọa đàm (Một số lưu ý đối với người dân về chuyển nhượng quyền sử dụng đất) Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - tháng 8 - năm 2019: Tọa đàm (Một số lưu ý đối với người dân về chuyển nhượng quyền sử dụng đất) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - Tháng 7 - năm 2019 Tiểu phẩm: Đường về vô vọng (pháp luật về ma túy - mại dâm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 7 - năm 2019 Tiểu phẩm: Đường về vô vọng (pháp luật về ma túy - mại dâm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - tháng 7 - năm 2019: Tọa đàm (Các chế độ chính sách cho người, gia đình có công cách mạng (hướng đến ngày thương binh liệt sĩ 27 -7)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - tháng 7 - năm 2019: Tọa đàm (Các chế độ chính sách cho người, gia đình có công cách mạng (hướng đến ngày thương binh liệt sĩ 27 -7)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
 
Tuần 2 - tháng 7 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Chuyện gia đình ông Tư) Hôn nhân gia đìnhChương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - tháng 7 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Chuyện gia đình ông Tư) Hôn nhân gia đình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - tháng 7 - năm 2019: Tọa đàm (Cải cách hành chính)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - tháng 7 - năm 2019: Tọa đàm (Cải cách hành chính)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 5 - Tháng 6 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Chung tay giữ gì môi trường)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 5 - Tháng 6 - Năm 2019 (Tiểu phẩm: Chung tay giữ gì môi trường)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - tháng 6 - năm 2019: Tọa đàm (Pháp luật về lao động giúp việc gia đình)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - tháng 6 - năm 2019: Tọa đàm (Pháp luật về lao động giúp việc gia đình)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/20/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - tháng 6 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Giao trứng cho ác)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - tháng 6 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Giao trứng cho ác)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - tháng 6 - năm 2019 (Tọa đàm: Tư vấn pháp luật về lao động)Tuần 2 - tháng 6 - năm 2019 (Tọa đàm: Tư vấn pháp luật về lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/7/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​​

 
​Tuần 1 - tháng 6 - năm 2019 (Tọa đàm: Chơi Hụi-Họ, những điều cần biết)​Chương trình người dân và pháp luật​Tuần 1 - tháng 6 - năm 2019 (Tọa đàm: Chơi Hụi-Họ, những điều cần biết)​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

 


Tuần 4 - tháng 5 - năm 2019, Tọa đàm: Pháp luật thừa kế (Chủ đề: vì đất chia đôi tình máu mủ)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - tháng 5 - năm 2019, Tọa đàm: Pháp luật thừa kế (Chủ đề: vì đất chia đôi tình máu mủ)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 5 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Cứu giúp người bị tai nạn giao thông, việc nên làm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 5 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Cứu giúp người bị tai nạn giao thông, việc nên làm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 5 - Năm 2019 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật: Bảo hiểm xã hội, quyền lợi khi tham gia)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 5 - Năm 2019 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật: Bảo hiểm xã hội, quyền lợi khi tham gia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2019 9:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 5 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Tham thì thâm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 5 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Tham thì thâm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/2/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - tháng 4 - năm 2019 (Tọa đàm: Hôn nhân và gia đình - Ly hôn)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - tháng 4 - năm 2019 (Tọa đàm: Hôn nhân và gia đình - Ly hôn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 4 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: An ninh trật tự - karaoke)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 4 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: An ninh trật tự - karaoke)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - tháng 4- năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Tưởng khó hóa dễ - Luật Tiếp cận thông tin)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 4- năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Tưởng khó hóa dễ - Luật Tiếp cận thông tin)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - tháng 4 - năm 2019 (Tọa đàm: Chơi Hụi-Họ, những điều cần biết)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 - tháng 4 - năm 2019 (Tọa đàm: Chơi Hụi-Họ, những điều cần biết)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Ảnh
Video
Audio