Chương trình người dân với pháp luật
 
​4.Tuan 4 - thang 4_LY HON HAU QUA PHAP LY.mp3
 
​3.Tuan 3 - thang 3_Luật thanh niên và một số chính sách hỗ trợ thanh niên.mp3
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 2 - tháng 5 năm 2022 (Tiểu phẩm Tội phạm ma tuý và đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý)NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 5 năm 2022 (Tiểu phẩm Tội phạm ma tuý và đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 5  năm 2022 (Tọa đàm Tư vấn pháp luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 5  năm 2022 (Tọa đàm Tư vấn pháp luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5 - tháng 4  năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động)NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 - tháng 4  năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 4 (Tư vấn pháp luật, tiểu phẩm Ly hôn và hậu quả pháp lý)NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 4 (Tư vấn pháp luật, tiểu phẩm Ly hôn và hậu quả pháp lý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 4 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Phạt nguội và những hành vi, lỗi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông)NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 4 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Phạt nguội và những hành vi, lỗi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 4 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật  Quy định của pháp luật về căn cước công dân)NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 4 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật  Quy định của pháp luật về căn cước công dân)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 3 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật  Chủ đề: Luật thanh niên và một số chính sách hỗ trợ thanh niên)NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 3 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật  Chủ đề: Luật thanh niên và một số chính sách hỗ trợ thanh niên)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/5/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2- tháng 3 năm 2022 (Tiểu phẩm Chủ đề: Các quy định pháp luật hình sự về xâm hại trẻ em (phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em))NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2- tháng 3 năm 2022 (Tiểu phẩm Chủ đề: Các quy định pháp luật hình sự về xâm hại trẻ em (phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em))/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 3 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Pháp luật về đăng ký kinh doanh (Hộ gia đình))NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 3 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Pháp luật về đăng ký kinh doanh (Hộ gia đình))/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/10/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm Chủ đề: dịch vụ công chứng, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia)NewChương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm Chủ đề: dịch vụ công chứng, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Một số điểm mới của Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính)NewChương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Một số điểm mới của Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4- tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Luật Lao động)NewChương trình người dân và pháp luậtTuần 4- tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Luật Lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5 - tháng 1 năm 2022 (Tọa đàm tư vấn pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia)NewChương trình người dân và pháp luậtTuần 5 - tháng 1 năm 2022 (Tọa đàm tư vấn pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/1/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - thang 1 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật về Buôn bán hàng giả)NewChương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - thang 1 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật về Buôn bán hàng giả)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 Tháng 11 (Tiểu phẩm thừa kế)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 Tháng 11 (Tiểu phẩm thừa kế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 Tháng 11(Tiểu phẩm Quan tâm đúng lúc)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 Tháng 11(Tiểu phẩm Quan tâm đúng lúc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
THÁNG 11 NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtTinTHÁNG 11 NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 4 Tháng 10 ( Tiểu phẩm về lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 Tháng 10 ( Tiểu phẩm về lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/28/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 10 (Tiểu phẩm Chiếm đoạt tài sản)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - Tháng 10 (Tiểu phẩm Chiếm đoạt tài sản)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 Tháng 10 (Miễn giảm học phí)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 Tháng 10 (Miễn giảm học phí)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 10 (Tiểu phẩm về xét nghiệm Covid)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 10 (Tiểu phẩm về xét nghiệm Covid)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
THÁNG 10 NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 10 NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 9 ( Hòa giải tranh chấp đất đai)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 - Tháng 9 ( Hòa giải tranh chấp đất đai)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 9 ( Nuôi con nuôi)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - Tháng 9 ( Nuôi con nuôi)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/16/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 tháng 9 (Phòng chống covid)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 9 (Phòng chống covid)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/2/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
THÁNG 9 NĂM 2021 Chương trình người dân và pháp luậtTinTHÁNG 9 NĂM 2021 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 4- Tháng 8 ( Tọa đàm về covid)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4- Tháng 8 ( Tọa đàm về covid)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3- tháng 8 ( Tiểu phẩm Luật cư trú)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3- tháng 8 ( Tiểu phẩm Luật cư trú)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/19/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 8 (Quy phạm quy định về quảng cáo)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - Tháng 8 (Quy phạm quy định về quảng cáo)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 1- Tháng 8 ( Điểm mới của Bộ Luật lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1- Tháng 8 ( Điểm mới của Bộ Luật lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

 
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio