Chương trình người dân với pháp luật
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 4 - tháng 5 - năm 2019, Tọa đàm: Pháp luật thừa kế (Chủ đề: vì đất chia đôi tình máu mủ)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - tháng 5 - năm 2019, Tọa đàm: Pháp luật thừa kế (Chủ đề: vì đất chia đôi tình máu mủ)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/22/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 5 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Cứu giúp người bị tai nạn giao thông, việc nên làm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 5 - năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Cứu giúp người bị tai nạn giao thông, việc nên làm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 5 - Năm 2019 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật: Bảo hiểm xã hội, quyền lợi khi tham gia)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 5 - Năm 2019 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật: Bảo hiểm xã hội, quyền lợi khi tham gia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2019 9:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - Tháng 5 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Tham thì thâm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 5 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Tham thì thâm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/2/2019 8:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - tháng 4 - năm 2019 (Tọa đàm: Hôn nhân và gia đình - Ly hôn)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - tháng 4 - năm 2019 (Tọa đàm: Hôn nhân và gia đình - Ly hôn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 4 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: An ninh trật tự - karaoke)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 4 - Năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: An ninh trật tự - karaoke)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - tháng 4- năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Tưởng khó hóa dễ - Luật Tiếp cận thông tin)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 4- năm 2019 (Câu chuyện truyền thanh: Tưởng khó hóa dễ - Luật Tiếp cận thông tin)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - tháng 4 - năm 2019 (Tọa đàm: Chơi Hụi-Họ, những điều cần biết)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 - tháng 4 - năm 2019 (Tọa đàm: Chơi Hụi-Họ, những điều cần biết)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Ảnh
Video
Audio