Chương trình người dân với pháp luật
 
​Tuan 1- TIEU PHAM - HOP DONG DAT COC.mp3
THÁNG 1 NĂM 2021 (04/01/2021)
 
NĂM 2021 (03/01/2021)
 
 
​Tuan 2 thang 12- Toa dam( Hang gia-Hau qua phap ly).mp3
 
​Tuan 1 - Tieu Pham An Toan Ve Sinh Thuc Pham.mp3
THÁNG 12 - 2020 (01/12/2020)
 
 
​Tuan 2 thang 11- Toa dam Luat PCTHRB.mp3
 
​Tuan 3 thang 11( TIEU PHAM MAT XE AI DEN).mp3
 
​TUAN 4 THANG 11 - CO SO DLQG VE DAN CU.mp3
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 2 - Tháng 1 năm 2021 (Tọa đàm về Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 1 năm 2021 (Tọa đàm về Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/8/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 1 năm 2021 ( Tiểu phẩm về hợp đồng đặt cọc)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 1 năm 2021 ( Tiểu phẩm về hợp đồng đặt cọc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 1 NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 1 NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtNĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2- Tháng 12- năm 2020 (Tọa đàm: hàng giả - hậu quả pháp lý)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2- Tháng 12- năm 2020 (Tọa đàm: hàng giả - hậu quả pháp lý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/11/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 12 năm 2020 (Tiều phẩm: an toàn vệ sinh thực phẩm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 12 năm 2020 (Tiều phẩm: an toàn vệ sinh thực phẩm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 12 - 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 12 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 11 (Tọa đàm: Luật phòng chống tác hại của rượu bia)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 tháng 11 (Tọa đàm: Luật phòng chống tác hại của rượu bia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/16/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 11 (Tiểu phẩm: Gửi - giữ xe)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 11 (Tiểu phẩm: Gửi - giữ xe)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 Tháng 11 (Tọa đàm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 Tháng 11 (Tọa đàm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 11 (Tiểu phẩm: mua bán sổ bảo hiểm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 11 (Tiểu phẩm: mua bán sổ bảo hiểm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 11 - 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 11 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5- Tháng 10 (Tọa đàm về thừa kế)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 5- Tháng 10 (Tọa đàm về thừa kế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 10 (Tiểu phẩm: Thời hạn sử dụng đất)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 10 (Tiểu phẩm: Thời hạn sử dụng đất)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - Tháng 10 (Tọa đàm: hợp đồng giả tạo)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 10 (Tọa đàm: hợp đồng giả tạo)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2- tháng 10 (Tiểu phẩm: hợp đồng đặt cọc)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2- tháng 10 (Tiểu phẩm: hợp đồng đặt cọc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1- tháng 10 (Tọa đàm: Luật CBCC)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1- tháng 10 (Tọa đàm: Luật CBCC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/2/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

 
THÁNG 10-2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 10-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 4-Tháng 9-năm 2020 (Tiểu phẩm: Đừng để tuổi thơ bị đánh cắp)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4-Tháng 9-năm 2020 (Tiểu phẩm: Đừng để tuổi thơ bị đánh cắp)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/24/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 9 năm 2020 (Tọa đàm về chế độ thai sản)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 9 năm 2020 (Tọa đàm về chế độ thai sản)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 2 - Tháng 9 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Tín dụng đen)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 9 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Tín dụng đen)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 9 - Năm 2020 (Tọa đàm: Quyền hưởng dụng)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 9 - Năm 2020 (Tọa đàm: Quyền hưởng dụng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 5 - Tháng 8 - năm 2020 (Tiểu phẩm về hôn nhân và gia đình)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 5 - Tháng 8 - năm 2020 (Tiểu phẩm về hôn nhân và gia đình)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 4- Tháng 8- năm 2020 (Tọa đàm: giấy tờ giả và hậu quả pháp lý)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4- Tháng 8- năm 2020 (Tọa đàm: giấy tờ giả và hậu quả pháp lý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 3 - Tháng 8 -Năm 2020 (Tiểu phẩm: Không đem giấy tờ xe khi tham gia giao thông)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 8 -Năm 2020 (Tiểu phẩm: Không đem giấy tờ xe khi tham gia giao thông)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - Tháng 8 - Năm 2020 (Tọa đàm: Phòng chống tác hại của rượu bia)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 8 - Năm 2020 (Tọa đàm: Phòng chống tác hại của rượu bia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 8 - năm 2020 (Tiểu phẩm: thời hạn sử dụng đất)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 8 - năm 2020 (Tiểu phẩm: thời hạn sử dụng đất)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 8 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 8 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 7- năm 2020 (Tọa đàm: một số quy định mới về Luật cán bộ công chức, Luật viên chức)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 7- năm 2020 (Tọa đàm: một số quy định mới về Luật cán bộ công chức, Luật viên chức)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - Tháng 7 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 7 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio