Chương trình người dân với pháp luật
 
​Tuan 1- Toa dam ve covid trong DN.mp3
THÁNG 7 NĂM 2021 (29/06/2021)
 
THÁNG 6 NĂM 2021 (30/05/2021)
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 1 Tháng 7 năm 2021 (Tọa đàm về phòng chống Covid trong DN)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 Tháng 7 năm 2021 (Tọa đàm về phòng chống Covid trong DN)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 7 NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 7 NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 6 - năm 2021 (Tiểu phẩm về căn cước công dân -phát lại)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 6 - năm 2021 (Tiểu phẩm về căn cước công dân -phát lại)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - Tháng 6 - năm 2021 (Tiểu phẩm về Căn cước công dân)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 6 - năm 2021 (Tiểu phẩm về Căn cước công dân)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/24/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2- Tháng 6 năm 2021 (Tọa đàm: Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS))Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2- Tháng 6 năm 2021 (Tọa đàm: Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS))/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 - tháng 6 năm 2021 (Tiểu phẩm: Phòng chống Covid 19)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - tháng 6 năm 2021 (Tiểu phẩm: Phòng chống Covid 19)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

 
THÁNG 6 NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 6 NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 5 - năm 2021 (tọa đàm: Tung tin giả)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 5 - năm 2021 (tọa đàm: Tung tin giả)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 tháng 5 năm 2021 (Tiểu phẩm: Ngày bầu cử - Ngày hội của toàn dân)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 5 năm 2021 (Tiểu phẩm: Ngày bầu cử - Ngày hội của toàn dân)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/17/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 Tháng 5 năm 2021(Tọa đàm: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 Tháng 5 năm 2021(Tọa đàm: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1 tháng 5 năm 2021: Tiểu phẩm Bầu cử ( Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 5 năm 2021: Tiểu phẩm Bầu cử ( Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

 
THÁNG 5 NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 5 NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5- Tháng 4 (Tọa: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 5- Tháng 4 (Tọa: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 4-Tháng 4 năm 2021 (Tiểu phẩm: Tuổi bầu cử)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4-Tháng 4 năm 2021 (Tiểu phẩm: Tuổi bầu cử)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 4 năm 2021 (Tọa đàm về bầu cử)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 4 năm 2021 (Tọa đàm về bầu cử)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 4 năm 2021 (Tiểu phẩm về lập di chúc)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 4 năm 2021 (Tiểu phẩm về lập di chúc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - tháng 3 - năm 2021 (Tiểu phẩm: mua bán sổ bảo hiểm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - tháng 3 - năm 2021 (Tiểu phẩm: mua bán sổ bảo hiểm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 3 năm 2021 (Tọa đàm: một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 3 năm 2021 (Tọa đàm: một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 3 năm 2021 (Tiểu phẩm: hợp đồng lao động điện tử)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 tháng 3 năm 2021 (Tiểu phẩm: hợp đồng lao động điện tử)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 3 năm 2021 (Tọa đàm: Ly hôn - Hậu quả pháp lý)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 3 năm 2021 (Tọa đàm: Ly hôn - Hậu quả pháp lý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/5/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 2 (Tiểu phẩm: cái bẩy khó thoát)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 tháng 2 (Tiểu phẩm: cái bẩy khó thoát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 2 năm 2021 (Tọa đàm về chính sách đối với người có công)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 2 năm 2021 (Tọa đàm về chính sách đối với người có công)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2  -Tháng 2 năm 2021 (Tọa đàm: an toàn vệ sinh thực phẩm mùa tết)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2  -Tháng 2 năm 2021 (Tọa đàm: an toàn vệ sinh thực phẩm mùa tết)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 2 năm 2021 (Tiểu phẩm: Tung tin giả - hậu quả thật)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 2 năm 2021 (Tiểu phẩm: Tung tin giả - hậu quả thật)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 1 - năm 2020 (Tọa đàm về điểm mới của BLLD)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 1 - năm 2020 (Tọa đàm về điểm mới của BLLD)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 1 năm 2021 (Tiểu phẩm: Gởi giữ xe không thu tiền - mất xe – ai chịu trách nhiệm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 1 năm 2021 (Tiểu phẩm: Gởi giữ xe không thu tiền - mất xe – ai chịu trách nhiệm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/14/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - Tháng 1 năm 2021 (Tọa đàm về Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 1 năm 2021 (Tọa đàm về Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/8/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 1 năm 2021 ( Tiểu phẩm về hợp đồng đặt cọc)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 1 năm 2021 ( Tiểu phẩm về hợp đồng đặt cọc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 1 NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 1 NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtNĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio