Chương trình người dân với pháp luật
 
​11. Tuan 2_DA_xu ly xe chay qua toc do.mp3
 
​11. Tuan 3_ chinh sach BHXH.mp3
 
​11. Tuan 1_ DT_ NGAY PHAP LUAT.mp3
 
​10.Tuan4_TU_Toa dam ve toi trom cap tai san va lua dao chiem doat tai san.mp3
 
​10.Tuan3_BTU_TOA DAM TRANH CHAP TAI SAN RIENG, TAI SAN CHUNG CUA VO CHONG (1).mp3
 
​10. Tuan 1_ TDM_Phong chay chua chay.mp3
 
​9.TU_Tuan4_phong, chong bao luc hoc duong.mp3
 
​9. Tuan 2_BC_VI BANG LA VAN BAN GHI NHAN SU KIEN HANH VI CO THAT (TTVHTTTT BEN CAT) (9-2022) (2).mp3
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 2 tháng 12 năm 2022 (quy định pháp luật về lối đi chung)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 12 năm 2022 (quy định pháp luật về lối đi chung)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 11 năm 2022 (Quy định pháp luật về phòng chống tội phạm)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 11 năm 2022 (Quy định pháp luật về phòng chống tội phạm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 11 năm 2022 (xử lý xe chạy quá tốc độ)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 11 năm 2022 (xử lý xe chạy quá tốc độ)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 11 năm 2022 (Quy định về bảo hiểm xã hội)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 11 năm 2022 (Quy định về bảo hiểm xã hội)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 11 năm 2022 (Tọa đàm Ngày pháp luật Việt Nam)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 11 năm 2022 (Tọa đàm Ngày pháp luật Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/16/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 10 năm 2022 (tọa đàm về tội trộm cắp tài sản) Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 10 năm 2022 (tọa đàm về tội trộm cắp tài sản) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/5/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 10 năm 2022 (Tranh chấp tài sản riêng, tài sản chung vợ chồng)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 10 năm 2022 (Tranh chấp tài sản riêng, tài sản chung vợ chồng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/28/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 10 năm 2022 (Quy định về phòng cháy chữa cháy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 10 năm 2022 (Quy định về phòng cháy chữa cháy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 Tháng 9 năm 2022 (Phòng chống bạo lực học đường)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 Tháng 9 năm 2022 (Phòng chống bạo lực học đường)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 Tháng 9 năm 2022 (Vi bằng và những quy định pháp luật cần biết)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 Tháng 9 năm 2022 (Vi bằng và những quy định pháp luật cần biết)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/16/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 8 năm 2022 (Luật Sở hữu trí tuệ)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 tháng 8 năm 2022 (Luật Sở hữu trí tuệ)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
tuần 5 tháng 7 năm 2022 (Giao dịch dân sự bằng giấy tay, vi bằng)Chương trình người dân và pháp luậtTintuần 5 tháng 7 năm 2022 (Giao dịch dân sự bằng giấy tay, vi bằng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/16/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 8 năm 2022 (một số vấn đề về hụi theo quy định pháp luật dân sự)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 tháng 8 năm 2022 (một số vấn đề về hụi theo quy định pháp luật dân sự)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/16/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 8 năm 2022 (Pháp luật về hụi - họ - phường)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 8 năm 2022 (Pháp luật về hụi - họ - phường)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/11/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuan 4 thang 7 năm 2022 (An ninh mạng)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuan 4 thang 7 năm 2022 (An ninh mạng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/10/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tháng 7 năm 2022 (Giao thông đường thủy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTháng 7 năm 2022 (Giao thông đường thủy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/16/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 6 năm 2022 (Phòng chống ma túy)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 6 năm 2022 (Phòng chống ma túy)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/16/2022 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 5 năm 2022 (Tiểu phẩm Tội phạm ma tuý và đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 5 năm 2022 (Tiểu phẩm Tội phạm ma tuý và đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 5  năm 2022 (Tọa đàm Tư vấn pháp luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 5  năm 2022 (Tọa đàm Tư vấn pháp luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5 - tháng 4  năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 - tháng 4  năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 4 (Tư vấn pháp luật, tiểu phẩm Ly hôn và hậu quả pháp lý)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 tháng 4 (Tư vấn pháp luật, tiểu phẩm Ly hôn và hậu quả pháp lý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 4 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Phạt nguội và những hành vi, lỗi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 tháng 4 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Phạt nguội và những hành vi, lỗi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 4 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật  Quy định của pháp luật về căn cước công dân)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 4 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật  Quy định của pháp luật về căn cước công dân)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 3 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật  Chủ đề: Luật thanh niên và một số chính sách hỗ trợ thanh niên)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 3 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật  Chủ đề: Luật thanh niên và một số chính sách hỗ trợ thanh niên)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/5/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2- tháng 3 năm 2022 (Tiểu phẩm Chủ đề: Các quy định pháp luật hình sự về xâm hại trẻ em (phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em))Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2- tháng 3 năm 2022 (Tiểu phẩm Chủ đề: Các quy định pháp luật hình sự về xâm hại trẻ em (phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em))/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 3 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Pháp luật về đăng ký kinh doanh (Hộ gia đình))Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 3 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Pháp luật về đăng ký kinh doanh (Hộ gia đình))/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/10/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm Chủ đề: dịch vụ công chứng, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm Chủ đề: dịch vụ công chứng, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Một số điểm mới của Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Một số điểm mới của Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4- tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Luật Lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4- tháng 2 năm 2022 (Tọa đàm, tư vấn pháp luật Chủ đề: Luật Lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5 - tháng 1 năm 2022 (Tọa đàm tư vấn pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 5 - tháng 1 năm 2022 (Tọa đàm tư vấn pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/1/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio