Chương trình người dân với pháp luật
 
​DUNG DE TUOI THO BI DANH CAP1 - TUAN 4 THANG 9.mp3
 
​TU VAN PHAP LUAT CHE DO THAI SAN.mp3
 
​VAY TIN DUNG DEN - LAI ME DE LAI CON.mp3
 
​NDVPL TOA DAM NGUOI HUONG DUNG THANG 8 - 2020 DTT BEN CAT.mp3
 
​Tuần 5-TIEU PHAM-NGAN CAN KET HON LA VI PHAM PL.mp3
 
​TUAN 3-8 TIEU PHAM THAM GIA GT KHONG MANG GIAY TO-HE QUA PHAP LY.mp3
 
​TIEU PHAM TUAN 1 THANG 8 (HOAN THIEN).mp3
THÁNG 8 NĂM 2020 (30/07/2020)
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 4-Tháng 9-năm 2020 (Tiểu phẩm: Đừng để tuổi thơ bị đánh cắp)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4-Tháng 9-năm 2020 (Tiểu phẩm: Đừng để tuổi thơ bị đánh cắp)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/24/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 9 năm 2020 (Tọa đàm về chế độ thai sản)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 9 năm 2020 (Tọa đàm về chế độ thai sản)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 2 - Tháng 9 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Tín dụng đen)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 9 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Tín dụng đen)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 9 - Năm 2020 (Tọa đàm: Quyền hưởng dụng)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 9 - Năm 2020 (Tọa đàm: Quyền hưởng dụng)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 5 - Tháng 8 - năm 2020 (Tiểu phẩm về hôn nhân và gia đình)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 5 - Tháng 8 - năm 2020 (Tiểu phẩm về hôn nhân và gia đình)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 4- Tháng 8- năm 2020 (Tọa đàm: giấy tờ giả và hậu quả pháp lý)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4- Tháng 8- năm 2020 (Tọa đàm: giấy tờ giả và hậu quả pháp lý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 3 - Tháng 8 -Năm 2020 (Tiểu phẩm: Không đem giấy tờ xe khi tham gia giao thông)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 8 -Năm 2020 (Tiểu phẩm: Không đem giấy tờ xe khi tham gia giao thông)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - Tháng 8 - Năm 2020 (Tọa đàm: Phòng chống tác hại của rượu bia)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 8 - Năm 2020 (Tọa đàm: Phòng chống tác hại của rượu bia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 8 - năm 2020 (Tiểu phẩm: thời hạn sử dụng đất)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 8 - năm 2020 (Tiểu phẩm: thời hạn sử dụng đất)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 8 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 8 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 7- năm 2020 (Tọa đàm: một số quy định mới về Luật cán bộ công chức, Luật viên chức)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 7- năm 2020 (Tọa đàm: một số quy định mới về Luật cán bộ công chức, Luật viên chức)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - Tháng 7 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 7 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 7- năm 2020 (Tiểu phẩm: định hướng nghề nghiệp cho con)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 2 - tháng 7- năm 2020 (Tiểu phẩm: định hướng nghề nghiệp cho con)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 7 năm 2020 (Tọa đàm: chính sách hỗ trợ do dịch COVID)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 1 tháng 7 năm 2020 (Tọa đàm: chính sách hỗ trợ do dịch COVID)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 7 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 7 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 6 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động) Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 4 - Tháng 6 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đồng hành cùng người lao động) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - tháng 6- năm 2020 (Tọa đàm: giá nước sạch)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 3 - tháng 6- năm 2020 (Tọa đàm: giá nước sạch)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/25/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - tháng 6 - năm 2020 (Tiểu phẩm: lao động trẻ em)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - tháng 6 - năm 2020 (Tiểu phẩm: lao động trẻ em)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/12/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 6 năm 2020 (Tọa đàm: đăng ký khai sinh tại nơi tạm trú)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 6 năm 2020 (Tọa đàm: đăng ký khai sinh tại nơi tạm trú)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 5 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 5 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/4/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5 - Tháng 5 năm 2020 (Tiểu phẩm; cái bẩy khó thoát)Chương trình người dân và pháp luậtTinTuần 5 - Tháng 5 năm 2020 (Tiểu phẩm; cái bẩy khó thoát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 5 -năm 2020 (Tọa đàm về Bảo hiểm y tế)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 5 -năm 2020 (Tọa đàm về Bảo hiểm y tế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuần 3- Tháng 5 năm 2020 (Tọa đàm: pháp luật về vấn đề Ly hôn)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3- Tháng 5 năm 2020 (Tọa đàm: pháp luật về vấn đề Ly hôn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
THANG 4 NĂM 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHANG 4 NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/8/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - Tháng 5 - năm 2020Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 5 - năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 5 (tiểu phẩm về đất đai)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 5 (tiểu phẩm về đất đai)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 4 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đất nào cũng là đất)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 4 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Đất nào cũng là đất)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 4 - Năm 2020 (Câu chuyện truyền thanh: Khi mẹ em ra tay)Chương trình người dân và pháp luậtPhóng sựTuần 3 - Tháng 4 - Năm 2020 (Câu chuyện truyền thanh: Khi mẹ em ra tay)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

 
Tuần 2- Tháng 4 -năm 2020 (Tọa đàm : Luật phòng chống tác hại của rượu bia, NĐ 100)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2- Tháng 4 -năm 2020 (Tọa đàm : Luật phòng chống tác hại của rượu bia, NĐ 100)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 1-Tháng 4 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Tung tin giả, xử lý thật)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1-Tháng 4 - năm 2020 (Tiểu phẩm: Tung tin giả, xử lý thật)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/3/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

 
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio