Chương trình người dân với pháp luật
 
​Tuan 4- tieu pham mua - ban BHXH.mp3
 
​Tuan 3- tu van phap luat ve Luat Doanh nghiep 2020.mp3
 
​Tuan 2 - Tieu pham hop dong lao dong dien tu.mp3
 
​Tuần 1- Ly hôn và hậu quả pháp lý.mp3
 
​Tuân 4 - Tieu pham Cai bay kho thoat.mp3
 
​Tuan 3 - Toa dam VE CHAM LO CHO NGUOI CO CONG VOI CACH MANG.mp3
 
​Tuan 1 Toa dam ve an toan ve sinh thuc pham.mp3Tuan 2 TIEU PHAM VUI XUAN AN TOAN.mp3
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tuần 4-Tháng 4 năm 2021 (Tiểu phẩm: Tuổi bầu cử)NewChương trình người dân và pháp luậtTuần 4-Tháng 4 năm 2021 (Tiểu phẩm: Tuổi bầu cử)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 3 - Tháng 4 năm 2021 (Tọa đàm về bầu cử)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 4 năm 2021 (Tọa đàm về bầu cử)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2 - Tháng 4 năm 2021 (Tiểu phẩm về lập di chúc)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 4 năm 2021 (Tiểu phẩm về lập di chúc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 4 - tháng 3 - năm 2021 (Tiểu phẩm: mua bán sổ bảo hiểm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - tháng 3 - năm 2021 (Tiểu phẩm: mua bán sổ bảo hiểm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 3 năm 2021 (Tọa đàm: một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 3 năm 2021 (Tọa đàm: một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 3 năm 2021 (Tiểu phẩm: hợp đồng lao động điện tử)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 tháng 3 năm 2021 (Tiểu phẩm: hợp đồng lao động điện tử)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 3 năm 2021 (Tọa đàm: Ly hôn - Hậu quả pháp lý)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 3 năm 2021 (Tọa đàm: Ly hôn - Hậu quả pháp lý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/5/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 tháng 2 (Tiểu phẩm: cái bẩy khó thoát)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 tháng 2 (Tiểu phẩm: cái bẩy khó thoát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 2 năm 2021 (Tọa đàm về chính sách đối với người có công)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 2 năm 2021 (Tọa đàm về chính sách đối với người có công)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2  -Tháng 2 năm 2021 (Tọa đàm: an toàn vệ sinh thực phẩm mùa tết)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2  -Tháng 2 năm 2021 (Tọa đàm: an toàn vệ sinh thực phẩm mùa tết)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 2 năm 2021 (Tiểu phẩm: Tung tin giả - hậu quả thật)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 2 năm 2021 (Tiểu phẩm: Tung tin giả - hậu quả thật)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 1 - năm 2020 (Tọa đàm về điểm mới của BLLD)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 1 - năm 2020 (Tọa đàm về điểm mới của BLLD)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 1 năm 2021 (Tiểu phẩm: Gởi giữ xe không thu tiền - mất xe – ai chịu trách nhiệm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 1 năm 2021 (Tiểu phẩm: Gởi giữ xe không thu tiền - mất xe – ai chịu trách nhiệm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/14/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 - Tháng 1 năm 2021 (Tọa đàm về Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 - Tháng 1 năm 2021 (Tọa đàm về Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/8/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 1 năm 2021 ( Tiểu phẩm về hợp đồng đặt cọc)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 1 năm 2021 ( Tiểu phẩm về hợp đồng đặt cọc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 1 NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 1 NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
NĂM 2021Chương trình người dân và pháp luậtNĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5 - Tháng 1 năm 2020 (Tiểu phẩm: Đám cưới không rượu bia)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 5 - Tháng 1 năm 2020 (Tiểu phẩm: Đám cưới không rượu bia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2- Tháng 12- năm 2020 (Tọa đàm: hàng giả - hậu quả pháp lý)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2- Tháng 12- năm 2020 (Tọa đàm: hàng giả - hậu quả pháp lý)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/11/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 tháng 12 năm 2020 (Tiều phẩm: an toàn vệ sinh thực phẩm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 tháng 12 năm 2020 (Tiều phẩm: an toàn vệ sinh thực phẩm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 12 - 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 12 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/1/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 2 tháng 11 (Tọa đàm: Luật phòng chống tác hại của rượu bia)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2 tháng 11 (Tọa đàm: Luật phòng chống tác hại của rượu bia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/16/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 tháng 11 (Tiểu phẩm: Gửi - giữ xe)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 tháng 11 (Tiểu phẩm: Gửi - giữ xe)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 Tháng 11 (Tọa đàm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 Tháng 11 (Tọa đàm: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 1 - Tháng 11 (Tiểu phẩm: mua bán sổ bảo hiểm)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 1 - Tháng 11 (Tiểu phẩm: mua bán sổ bảo hiểm)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
THÁNG 11 - 2020Chương trình người dân và pháp luậtTHÁNG 11 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 5- Tháng 10 (Tọa đàm về thừa kế)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 5- Tháng 10 (Tọa đàm về thừa kế)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 4 - Tháng 10 (Tiểu phẩm: Thời hạn sử dụng đất)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 4 - Tháng 10 (Tiểu phẩm: Thời hạn sử dụng đất)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tuần 3 - Tháng 10 (Tọa đàm: hợp đồng giả tạo)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 3 - Tháng 10 (Tọa đàm: hợp đồng giả tạo)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
Tuần 2- tháng 10 (Tiểu phẩm: hợp đồng đặt cọc)Chương trình người dân và pháp luậtTuần 2- tháng 10 (Tiểu phẩm: hợp đồng đặt cọc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio