Trợ Giúp Pháp Lý
Chuẩn bị thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý bình dương: thu âm đĩa tuyên truyền pháp luật tháng 12/2018
Trợ giúp pháp lý Bình Dương: nhìn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển
​Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 công tác phối hợp trợ giúp pháp lý ​trong hoạt động tố tụng tại Bình DươngThực hiện Kế hoạch số 192/KH-HĐPHLNTGPL ngày 07/02/2018 của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Hội đồng PHLN), ngày 26/07/2018 Hội đồng PHLN tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 công tác phối hợp ...
​Tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Hội người mù tỉnh Bình Dương (Một số hình ảnh về buổi Thông tin tại Hội người mù tỉnh Bình Dương)Ngày 28/06/2018 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương (viết tắt Trung tâm) nhận lời mời của Hội người mù tỉnh Bình Dương (viết tắt Hội) thông tin một số điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Quyết định số 25 của ...
Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động cho hội viên nông dân trong tháng 5/2018     Căn cứ Kế hoạch số 311- KH/HNDT ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong ...
​Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017: Những điểm mới nổi bật     Sự ra đời của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác trợ giúp pháp lý (TGPL). Đứng trước yêu cầu triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và yêu cầu của công tác TGPL hiện nay, Bộ Tư Pháp đã kịp thời ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày ...
​Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2018       Ngày 24/01/2018, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Hội đồng)  tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng dưới sự chủ trì của ...
​Điểm mới nổi bật của Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017      Để kịp thời hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nghị định này gồm 22 điều với một số nội dung nổi bật như sau:       1. Quy ...
​Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và những điểm mới nổi bật        Ngày 20/06/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Luật TGPL 2017 được xây dựng xuất phát từ tinh thần lấy người được TGPL làm trung tâm nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL theo hướng chuyên nghiệp hóa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Chuẩn bị thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp lýHoạt độngTinVăn phòng SởChuẩn bị thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp lý/CMSImageNew/2019-05/05_vtbe_Key_06052019105711.jpg
Chuẩn bị thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp lý
5/6/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Trợ giúp pháp lý bình dương: thu âm đĩa tuyên truyền pháp luật tháng 12/2018Tin ngành tư phápTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcTrợ giúp pháp lý bình dương: thu âm đĩa tuyên truyền pháp luật tháng 12/2018/CMSImageNew/2018-12/1_Key_12122018180313.jpg
Trợ giúp pháp lý bình dương: thu âm đĩa tuyên truyền pháp luật tháng 12/2018
12/12/2018 6:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Trợ giúp pháp lý Bình Dương: nhìn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triểnTin ngành tư phápTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcTrợ giúp pháp lý Bình Dương: nhìn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển/CMSImageNew/2018-11/1_Key_09112018093204.jpg
Trợ giúp pháp lý Bình Dương: nhìn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển
11/9/2018 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Bình DươngTin ngành tư phápTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcHội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Bình Dương/CMSImageNew/2018-08/IMG_1777_Key_14082018154647.jpg
8/14/2018 3:50 PMNoĐã ban hànhFalse
Tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Hội người mù tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcTuyên truyền trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Hội người mù tỉnh Bình Dương/CMSImageNew/2018-08/39cd9c4fec970dc95486_Key_02082018104741.jpg
8/2/2018 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động cho hội viên nông dân trong tháng 5/2018Tin ngành tư phápTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcThực hiện trợ giúp pháp lý lưu động cho hội viên nông dân trong tháng 5/2018/CMSImageNew/2018-06/IMG_7424_Key_05062018220254.jpeg
6/5/2018 10:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017: Những điểm mới nổi bậtTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcThông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017: Những điểm mới nổi bật/CMSImageNew/2018-03/Điểm mới Thông tư 08
3/7/2018 2:30 PMNoĐã ban hànhFalse
​Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2018Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước​Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2018/CMSImageNew/2018-03/2_Key_02032018143949.jpg
3/2/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Điểm mới nổi bật của Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017Tin ngành tư phápTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcĐiểm mới nổi bật của Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017/CMSImageNew/2018-02/Điểm-mới-Nghị-định-144_Key_28022018165457.jpg
2/28/2018 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và những điểm mới nổi bật   Tin ngành tư phápTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcLuật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và những điểm mới nổi bật   /CMSImageNew/2018-02/Untitled1-273x400_Key_26022018151800.jpg
2/26/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Tham gia buổi tọa đàm "Một số điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017" trên chương trình Pháp luật và cuộc sống của Đài BTVTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcTham gia buổi tọa đàm "Một số điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017" trên chương trình Pháp luật và cuộc sống của Đài BTV/CMSImageNew/2018-01/LOGO TGPL_Key_12012018172635.jpg
1/12/2018 6:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh Bình Dương năm 2017Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nướcHội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh Bình Dương năm 2017/PublishingImages/trienkhai_luattgpl2017_2.jpg
1/10/2018 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
​Khảo sát nhu cầu và hiểu biết của người khuyết tật về Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápTinTrung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước​Khảo sát nhu cầu và hiểu biết của người khuyết tật về Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương/CMSImageNew/2018-01/6_Key_10012018161918.jpg
1/10/2018 4:30 AMNoĐã ban hànhFalse
Con đường 20 năm hình thành và phát triển trợ giúp pháp lýTin ngành tư phápTinCon đường 20 năm hình thành và phát triển trợ giúp pháp lý/CMSImageNew/2017-09/DSC_1077_Key_08092017134142.JPG
9/8/2017 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Một số thành tựu cơ bản trong 20 năm qua của trợ giúp pháp lýTin ngành tư phápTinMột số thành tựu cơ bản trong 20 năm qua của trợ giúp pháp lý/CMSImageNew/2017-09/Hinh TGPL luu dong PC_1_Key_08092017134343.png
9/8/2017 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Tác động của Pháp luật Tố tụng mới đối với hoạt động Trợ giúp Pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápBài viếtTác động của Pháp luật Tố tụng mới đối với hoạt động Trợ giúp Pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương/CMSImageNew/2017-08/LOGO TGPL_Key_14082017084730.jpg
8/14/2017 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tậtTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinVăn phòng SởTrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật/CMSImageNew/2017-07/tgpl-nguoikhuyettat-btv-hdd_Key_28072017085743.png
7/28/2017 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Cục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại Bình DươngTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinCục Trợ giúp pháp lý kiểm tra công tác Trợ giúp pháp lý tại Bình Dương/CMSImageNew/2017-07/Cuc TGPL kiem tra 3_Key_19072017135558.png
7/19/2017 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương: Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2017Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTinHội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương: Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2017/CMSImageNew/2017-07/P_20170707_153011_Key_18072017150328.jpg
7/18/2017 4:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Trợ giúp pháp lý lưu động tại Công ty May Quốc Tế - xã An Điền, thị xã Bến CátTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTrợ giúp pháp lý lưu động tại Công ty May Quốc Tế - xã An Điền, thị xã Bến Cát/CMSImageNew/2017-07/TGLD tai An Dien 2_Key_18072017103750.png
7/18/2017 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Một số điểm mới quan trọng của Thông tư 05/2017/TT-BTPTin ngành tư pháp; Các Văn bản Pháp luậtTinVăn phòng SởMột số điểm mới quan trọng của Thông tư 05/2017/TT-BTP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Trung tâm TGPL tổ chức truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật lưu động cho thanh niên công nhân phường Phú CườngTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinVăn phòng SởTrung tâm TGPL tổ chức truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật lưu động cho thanh niên công nhân phường Phú Cường/CMSImageNew/2017-06/TGPL-Phu-Cuong-hdd_Key_15062017165414.jpg
6/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hànhFalse
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN  2017 – 2020Tin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN  2017 – 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2017 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
TƯ VẤN PHÁP LUẬT LƯU ĐỘNG TẠI KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HÒA LỢI – THỦ DẦU MỘTTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTƯ VẤN PHÁP LUẬT LƯU ĐỘNG TẠI KHU NHÀ Ở XÃ HỘI HÒA LỢI – THỦ DẦU MỘT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện TGPL lưu động tại xã Phú Chánh - Tân UyênTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTrung tâm TGPL nhà nước thực hiện TGPL lưu động tại xã Phú Chánh - Tân Uyên/CMSImageNew/2017-05/Hinh TGPL luu dong PC_1_Key_09052017101135.png
5/9/2017 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức TGPL lưu động kết hợp khảo sát nhu cầu TGPL cho người khuyết tậtTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTrung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức TGPL lưu động kết hợp khảo sát nhu cầu TGPL cho người khuyết tật/CMSImageNew/2017-04/Hinh TGPL luu dong NKT_1_Key_25042017101349.png
4/25/2017 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng Giỏ pháp luậtTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinTrung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng Giỏ pháp luật/CMSImageNew/2017-03/hinh gio pl - 1_Key_23032017095143.jpg
3/23/2017 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
ĐƯA PHÁP LUẬT ĐẾN GẦN HƠN VỚI NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNGTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinĐƯA PHÁP LUẬT ĐẾN GẦN HƠN VỚI NGƯỜI DÂN LAO ĐỘNG/CMSImageNew/2017-03/tgpl_032017_2_Key_20032017085614.jpg
3/20/2017 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương: nhiều hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp Việt Nam" năm 2016Tin ngành tư phápTinVăn phòng SởTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương: nhiều hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp Việt Nam" năm 2016/CMSImageNew/2016-11/1_Key_11112016085354.jpg
11/11/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Tuyên truyền, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý tại trại tạm giam nhà tạm giữTin ngành tư pháp; Hoạt độngTinVăn phòng SởTuyên truyền, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý tại trại tạm giam nhà tạm giữ/CMSImageNew/2016-09/0109tgpl_hdd_Key_01092016111601.jpg
9/1/2016 12:00 PMNoĐã ban hànhFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio