Thông tin tuyên truyền
 
​​          Ngày 31/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 với mức chúc thọ, mừng thọ như sau:- Đối với người thọ trên 100 tuổi gồm: Tiền mua quà 300.000 đồng và tiền ...
​         Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra của tỉnh do bà Nguyễn Anh Hoa-Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. Đơn ...
​Ngày 19/6/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-HĐPH tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2019; Kế hoạch số 58/KH-HĐPH tổ chức cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật" lần I năm 2019 của tỉnh Bình Dương; theo đó: 1. Thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2019 với 03 cuộc ...
 
​ Giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xãTừ ngày 25/6/2019, Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định mới này, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giảm xuống chỉ còn tối đa không quá: 23 người đối với đơn vị hành chính cấp xã  ...
 
​Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND (Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND) quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: nguyên tắc thi đua, khen thưởng; hình thức, nội dung tổ chức các phong trào thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, đề nghị, xét ...
 
​Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân ...
Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các văn ...
 
​Ngày 28/3/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2019/NĐ/CP để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, Chính phủ đã bổ sung quy định về cách xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, cụ thể Nghị định đã bổ sung Điều 57a vào sau Điều ...
 
​Ngày 21/02/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Cụ thể, về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, Nghị định quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của ...
 
​Ngày 29/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quyết định 01), Quyết định 01 có nhiều nội dung quan trọng như:Về phạm vi áp dụng: Quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; áp dụng ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Từ ngày 01/9/2019, Quy định mới về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápTinTừ ngày 01/9/2019, Quy định mới về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

​          Ngày 31/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 với mức chúc thọ, mừng thọ như sau:

- Đối với người thọ trên 100 tuổi gồm: Tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 1.200.000 đồng/người;

- Đối với người thọ 100 tuổi gồm: 05 mét vải lụa; tiền mua quà 500.000 đồng và tiền mặt 1.200.000 đồng/người;

- Đối với người thọ 95 tuổi gồm: Tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng/người;

- Đối với người thọ 90 tuổi gồm: Tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng/người;

- Đối với người thọ 80, 85 tuổi gồm: Tiền mua quà 200.000 đồng và tiền mặt 500.000 đồng/người;

- Đối với người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi gồm: Tiền mua quà 200.000 đồng và tiền mặt 300.000 đồng/người. /

FalseNguyễn Thu Trang
Tỉnh Bình Dương kiểm tra việc tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương kiểm tra việc tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và công tác phổ biến giáo dục pháp luật /PhoBietGDPL/PublishingImages/2019-08/ktrapbgdpl_Key_30082019085808.jpg
8/29/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

         Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra của tỉnh do bà Nguyễn Anh Hoa-Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. Đơn vị, địa phương được chọn để kiểm tra năm 2019 là Tỉnh Đoàn và Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra tại Tỉnh đoàn có Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Bí thư Tỉnh Đoàn, các phó bí thư và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, một số cơ sở đoàn trực thuộc. Tại huyện Bàu Bàng, tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ông Võ Thành Giàu- Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện và đại diện các tổ hòa giải ở cơ sở.  ​​​​

ktrapbgdpl.jpg

Toàn cảnh buổi kiểm tra

       

       Qua kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã bám sát chỉ đạo của tỉnh tham mưu, tổ chức tổng kết tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng kịp thời, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Nhiều hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai, thực hiện như tổ chức hội thi, hội nghị, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, băng ron,…để tuyên truyền các văn bản pháp luật của Trung ương, tỉnh và địa phương. Nhiều mô hình mới và cách thức tuyên đạt hiệu quả cao đã được các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện như Tỉnh đoàn có rất nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo như tuyên truyền pháp luật trên cây viết, quạt, tập, mũ bảo hiểm…để tặng, cấp phát cho thanh thiếu niên; tuyên truyền pháp luật thông qua nhiều Câu lạc bộ như Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân, Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật,…Điểm nổi bật trong chuỗi hoạt động tuyên truyền pháp luật của Tỉnh đoàn đó là áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền như tuyên truyền trên website, zalo, facebook, xây dựng phần mềm cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Bên cạnh đó, huyện Bàu Bàng cũng rất quan tâm đến hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, ban hành các văn bản để chỉ đạo củng cố Hội đồng, báo cáo viên, hòa giải viên, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động, tập huấn kiến thức và kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên, tỷ lệ hòa giải thành đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra, biên soạn tài liệu pháp luật để cấp phát cho nhân dân.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của tỉnh lưu ý các đơn vị được kiểm tra tiếp tục có các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật theo Kế hoạch của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp, thanh thiếu niên; đặc biệt là thanh niên chậm tiến; xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với công nhân, người lao động nhập cư và nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị, địa phương được kiểm tra cũng có nhiều kiến nghị thiết thực để góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật./.


FalseNguyễn Thu Trang
 Tỉnh Bình Dương tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" và     Cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật"      Tin ngành tư phápTin Tỉnh Bình Dương tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" và     Cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật"      /PhoBietGDPL/PublishingImages/2019-06/luatphapnhatban-japandotnet_Key_21062019160625.jpg
6/21/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

​Ngày 19/6/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-HĐPH tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2019; Kế hoạch số 58/KH-HĐPH tổ chức cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật" lần I năm 2019 của tỉnh Bình Dương; theo đó:

1. Thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2019 với 03 cuộc thi:

- Cuộc thi thứ 1: Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại (Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/7/2019);

- Cuộc thi thứ 2: Luật Tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng (Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019);

- Cuộc thi thứ 3: Cải cách hành chính (Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019).

Đối tượng dự thi là Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hình thức: Thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ truy cập: http://thitructuyen.binhduong.gov.vn hoặc http://stp.binhduong.gov.vn (nhấp vào banner cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2019).

2. Cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật"

a) Đối tượng dự thi: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các trường trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó:

+ Khuyến khích các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các trường Trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các tổ chức, doanh nghiệp và nhóm cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

+ Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục các huyện, thị xã, thành phố mỗi đơn vị gửi tối thiểu 02 tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật.

b) Nội dung thi: Các tiểu phẩm dự thi có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tín dụng đen.

c)  Hình thức thi: Tiểu phẩm dự thi thuộc thể loại tiểu phẩm truyền hình được thể hiện dưới dạng Video Clip

d) Thời gian, địa điểm nộp bài dự thi: Thời gian gửi tiểu phẩm dự thi chậm nhất là ngày 15/10/2019 (tính theo dấu bưu điện hoặc theo ngày gửi trong trường hợp gửi trực tiếp).

- Địa chỉ gửi tiểu phẩm dự thi: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, tầng 15, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật).


KH_57_HDPHPBGDPL_UBND_TINH_BD.pdf

KH_58_HD_PHPBGDPL_UBND_TINH_BD.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
 Một số quy định pháp luật đáng chú ý có hiệu lực trong tháng 06/2019 Một số quy định pháp luật đáng chú ý có hiệu lực trong tháng 06/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/7/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

​ 

Giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã

Từ ngày 25/6/2019, Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định mới này, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giảm xuống chỉ còn tối đa không quá: 23 người đối với đơn vị hành chính cấp xã  loại 1, 21 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 2 và 19 người đối với cấp đơn vị hành chính cấp xã loại 3.

Say rượu có thể không được lên máy bay

Tại Thông tư 13/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/6/2019, Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không có thể từ chối chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác. Với các trường hợp hành khách bị bệnh tâm thần, việc chấp nhận chở hay không do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định. Nếu chấp nhận chở hành khách bị bệnh tâm thần, phải đáp ứng các yêu cầu như có bác sĩ hoặc thân nhân đi kèm có khả năng kiềm chế được hành vi bất thường của khách…

Cũng theo Thông tư này, hành khách được mang tối đa 01 lít chất lỏng lên các chuyến bay quốc tế; dung tích mỗi bình chứa 100ml và phải được đóng kín hoàn toàn.

Săn bắn, giết động vật rừng trái phép bị phạt đến 400 triệu đồng

Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp sẽ được áp dụng từ ngày 10/6/2019. Nghị định nêu rõ, hành vi săn bắn, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định bị phạt tiền từ 05 - 400 triệu đồng; ngoài ra còn bị áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung.

Hành vi đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh có thể bị phạt từ 1,5 - 03 triệu đồng. Các hành vi chặt, đốt, phát cây rừng, đào, bới, san ủi, nổ mìn; đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc… gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được phép sẽ bị xử phạt đến 200 triệu đồng.

Theo Nghị định này, mức phạt tiền cao nhất đối với cá nhân có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp là 500 triệu đồng và với tổ chức có cùng hành vi vi phạm là 01 tỷ đồng.

Lương nhân viên thí nghiệm trong trường trung học từ 3,1 triệu/tháng

Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập sẽ có hiệu lực từ ngày 17/6/2019.

Theo Thông tư này, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên thiết bị, thí nghiệm được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể, đối tượng viên chức này được xếp lương từ bậc 1 (hệ số 2,1) đến bậc 10 (hệ số 4,89). Nếu tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019 thì mức lương dao động từ 3.129.000 đồng/tháng - 7.286.100 đồng/tháng.

Đồng thời các văn bản trên còn quy định cụ thể nhiều nội dung đáng chú ý khác./.

FalseNguyễn Đức Chính
 Điểm mới về nguyên tắc và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Điểm mới về nguyên tắc và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND (Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND) quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: nguyên tắc thi đua, khen thưởng; hình thức, nội dung tổ chức các phong trào thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, đề nghị, xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

So với quy định trước đây thì Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm mới, đặc biệt là nguyên tắc và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể:

Thứ nhất: về nguyên tắc căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua đảm bảo tự nguyện, công khai, đoàn kết, cùng phát triển; Danh hiệu thi đua được xét dựa trên thành tích đạt được trong phong trào thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì việc xét tặng danh hiệu thi đua căn cứ nội dung đăng ký thi đua và thành tích đạt được của cá nhân.

Thứ hai: về nguyên tắc căn cứ xét khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được; thành tích đạt được tiêu biểu ở cấp nào thì cấp đó khen thưởng, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hộ gia đình, nhân dân. Đặc biệt quan tâm khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhưng năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành tích có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn; Đối với tập thể, cá nhân, trong một năm chỉ đề nghị tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng (trừ khen thưởng đột xuất); Tập thể và người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham gia cụm, khối thi đua của tỉnh, do cụm, khối thi đua bình xét, suy tôn và đề nghị khen thưởng thông qua hoạt động thi đua theo cụm, khối; Khi xét khen thưởng thành tích toàn diện đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải xem xét đến thành tích của tập thể do người đó phụ trách, người đứng đầu tập thể chỉ được khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng khi tập thể do người đó phụ trách được đánh giá công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trừ khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2019./.

FalseNguyễn Đức Chính
Từ ngày 01/7/2019 áp dụng mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang   Từ ngày 01/7/2019 áp dụng mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang   /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2019 12:00 PMNoĐã ban hành


Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành). Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ để:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 và thay thế cho Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

​ 

FalseNguyễn Đức Chính
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019Tin ngành tư phápTinỦy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019/PhoBietGDPL/PublishingImages/2019-05/logo tu phap_Key_06052019141009.jpg
5/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 1935/UBND-NC ngày 02/5/2019 để hướng dẫn và đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật , đổi mới cách thức triển khai một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo như: tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử/chuyên mục PBGDPL hoặc khai thác các ứng dụng mạng xã hội; phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác này.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường trách nhiệm trong tham mưu, tư vấn của Hội đồng; trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng

- Đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục công dân/Pháp luật. Tổ chức PBGDPL cho học sinh, sinh viên với những nội dung, chủ đề, hình thức phù hợp, phong phú; chủ động tham mưu, rà soát, cải cách nội dung chương trình, giáo trình, hướng tới việc rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống, dễ hiểu, dễ nhớ; tăng cường các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường; hướng dẫn các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật.

- Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng tinh gọn, bảo đảm đủ về số lượng trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động .

-  Triển khai có hiệu quả Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí và phần mềm để áp dụng, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Về công tác hòa giải ở cơ sở: Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên.

3. Về xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: hướng dẫn địa phương một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tế nhằm áp dụng và thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh./.

 

Kèm file pdf: văn bản số 1935/UBND-NC ngày 02/5/2019

CV 1935_UBND-NC_ve tuyen truyen.docx


FalseNguyễn Thu Trang
 Bổ sung quy định về thuê nhà thuộc sở hữu của nhà nước Bổ sung quy định về thuê nhà thuộc sở hữu của nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 28/3/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2019/NĐ/CP để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, Chính phủ đã bổ sung quy định về cách xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, cụ thể Nghị định đã bổ sung Điều 57a vào sau Điều 57 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP như sau:

"1. Trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định như sau:

a) Nếu thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được ghi trong hợp đồng thuê nhà thì xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng;

b) Nếu trong hợp đồng thuê nhà ở không ghi thời điểm bố trí sử dụng nhà ở thì xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng đó;

c) Nếu thuộc diện ký lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên;

d) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thuê nhà ở trước khi ký kết hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm nộp tiền thuê nhà ở; trường hợp khi ký kết hợp đồng thuê nhà ở mà cơ quan có thẩm quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh việc truy thu tiền thuê nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm tính truy thu tiền thuê nhà ở;

đ) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có quyết định hoặc văn bản phân phối bố trí sử dụng nhà ở (sau đây gọi chung là văn bản bố trí sử dụng) và có tên trong văn bản đó trước thời điểm ký kết hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm ghi trong văn bản bố trí sử dụng; nếu trong văn bản bố trí sử dụng không ghi thời điểm thì xác định theo thời điểm ban hành văn bản đó.

2. Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, không có hợp đồng thuê nhà nhưng có tên trong văn bản bố trí sử dụng thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm ghi trong văn bản đó; nếu trong văn bản bố trí sử dụng không ghi thời điểm thì xác định theo thời điểm ban hành văn bản này.

3. Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở thuộc diện nhận chuyển quyền thuê nhà ở (có hợp đồng thuê nhà hoặc có văn bản bố trí sử dụng nhà ở này nhưng không có tên trong hợp đồng hoặc trong văn bản đó) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm người đầu tiên có tên trong hợp đồng hoặc văn bản bố trí sử dụng nhà ở."

Đồng thời, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 60 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP theo hướng: "Thời hạn giải quyết cho thuê nhà ở cũ là không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn hợp đồng thuê nhà ở cũ là 05 năm, tính từ ngày ký kết hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp người thuê có nhu cầu thuê thời hạn ngắn hơn.

Khi hết thời hạn thuê nhà ở mà bên thuê vẫn đủ điều kiện thuê nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó thì được gia hạn hợp đồng thuê nhà ở bằng với thời hạn thuê nhà trước đó, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở theo quy định của pháp luật."

 Trường hợp đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không thực hiện xác định lại thời điểm bố trí sử dụng nhà ở theo quy định của Nghị định này. Trường hợp đã nộp hồ sơ mua nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các bên chưa ký kết hợp đồng mua bán nhà ở thì thực hiện xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở theo quy định của Nghị định này.

Các trường hợp đã ký hợp đồng thuê nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà có ghi thời hạn thuê nhà ở khác với thời hạn quy định tại Nghị định này thì các bên không phải ký lại hợp đồng thuê nhà ở. Trường hợp đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà thuộc diện gia hạn hoặc ký lại hợp đồng thuê nhà ở thì thời hạn thuê nhà ở được xác định theo quy định của Nghị định này.

Nghị định 30/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019./.​

FalseNguyễn Đức Chính
 Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/3/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 21/02/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Cụ thể, về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, Nghị định quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ=Giá đất tại Bảng giá đấtxThời hạn thuê đất
70 năm

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, các loại xe tương tự (ô tô) và xe máy và giá lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ đã qua sử dụng (trừ nhà, đất và tài sản nhập khẩu đã qua sử dụng) là giá trị còn lại tính theo thời gian sử dụng của tài sản..

Ngoài ra, Nghị định 20/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp khác như: giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua theo phương thức trả góp là giá trả một lần; giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua theo phương thức xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân (tài sản tịch thu) là giá trúng đấu giá đối với tài sản mua theo hình thức đấu giá hoặc giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với tài sản mua theo hình thức chỉ định hoặc hình thức niêm yết giá, bao gồm cả thuế nhập khẩu (nếu có), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng sửa đổi quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự; xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống; ô tô vừa chở người vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống…

Cùng với đó, Nghị định mới cũng bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp chuyển nhượng ô tô, xe máy. Cụ thể, Nghị định mới quy định tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy lần đầu, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại của tài sản.

Những quy định trên có hiệu lực từ ngày 10/4/2019.​

FalseNguyễn Đức Chính
 Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang  và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang  và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 29/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quyết định 01), Quyết định 01 có nhiều nội dung quan trọng như:

Về phạm vi áp dụng: Quy định về các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hệ thống nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh phải được quy hoạch tổng thể địa điểm, quy mô và thống nhất với quy hoạch chung đô thị. Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh phải xác định quy mô của từng cấp nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và xác định được công suất sử dụng tối thiểu là 50 năm từ thời điểm lập quy hoạch. Việc tổ chức lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh được giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng. Quyết định 01 còn quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành và UBND cấp huyện như: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các quy định về xây dựng; tổ chức lập, xác định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước… Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn… Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu UBND tỉnh lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng hạn chế, vùng cấm khai thác nước ngầm, khai thác khoáng sản tại những khu vực nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đã được quy hoạch…

Bên cạnh đó, nhà nước cũng khuyến khích việc tự nguyện di chuyển các phần mộ trong khu dân cư, trong nghĩa trang không phù hợp quy hoạch về các nghĩa trang phù hợp quy hoạch.

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019 và thay thế Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 09/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

FalseNguyễn Đức Chính
 Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 6328/KH-UBND về triển khai thực hiện  "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí". Việc ban hành Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí", góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các TTHC liên thông. Nhiệm vụ thực hiện Đề án bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

(1) Ban hành văn bản triển khai việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

(2) Thực hiện công bố TTHC liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

(3) Thực hiện công khai TTHC sau khi Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh được ban hành.

(4) Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, giám sát và đôn đốc việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

(5) Hội nghị triển khai, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ việc thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn tỉnh.

(6) Kiểm tra việc thực hiện, tìm biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn tỉnh.

(7) Triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC liên thông tại địa phương khi có đủ điều kiện.

(8) Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các TTHC.

(9) Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(10) Thực hiện việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các TTHC theo quy định của pháp luật.

(11) Tổ chức các hoạt động truyền thông việc thực hiện Đề án lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

(12) Sơ kết, báo cáo tình hình thực hiện Đề án; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện tốt; kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị, địa phương triển khai chưa tốt việc liên thông TTHC theo Kế hoạch.

  Theo Kế hoạch, việc triển khai Đề án này được thực hiện từ tháng 01 năm 2019.

 

FalseNguyễn Đức Chính
 Người dâm ô với trẻ em bị xử lý như thế nào? Có phụ thuộc và việc người bị dâm ô đồng tình hay không? Người dâm ô với trẻ em bị xử lý như thế nào? Có phụ thuộc và việc người bị dâm ô đồng tình hay không?/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Người dâm ô với trẻ em bị xử lý như thế nào? Có phụ thuộc và việc người bị dâm ô đồng tình hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 146 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

"Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Theo đó, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh (như cha, mẹ đối với con; thầy cô giáo với học sinh; bác sĩ, y tá với người bệnh…) thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Phạm tội gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 61% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 7-12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Trẻ em bị dâm ô có thể đồng tình, tự nguyện hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội. Về khách thể, những hành vi nêu trên đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em. Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Việc xác định hành vi phạm tội được thực hiện theo hướng dẫn của các quy định pháp luật.

Khi phát hiện có yếu tố tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền có quyền điều tra và khởi tố vụ án hình sự nếu đủ điều kiện cấu thành tội phạm. Tội dâm ô trẻ em không phụ thuộc và sự thỏa thuận của người có hành vi dâm ô với bị hại hoặc đại diện bị hại.

FalseNguyễn Đức Chính
Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được khai thác từ năm 2021Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được khai thác từ năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Quyết định này thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và có hiệu lực từ ngày 01/5/2019, trong đó có một số nội dung mới đáng chú ý sau:

Thứ nhất, Quyết định này đã bổ sung, quy định rõ Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, quy định xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn...và tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ hai, Tủ sách điện tử quốc gia là mô hình Tủ sách pháp luật mới ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác, sử dụng sách, tài liệu pháp luật, gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được sử dụng chung trên cả nước, Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng, quản lý thống nhất, tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp tài khoản, phân quyền quản lý dữ liệu thành phần của Tủ sách theo chức năng và phạm vi quản lý. Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia có sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số; được khai thác thông qua truy cập máy tính, các thiết bị điện tử, mạng viễn thông và được vận hành, sử dụng từ năm 2021.

Thứ ba, Quyết định xác định nguyên tắc thống nhất quản lý, khai thác sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có trên địa bàn; gắn kết với khai thác, sử dụng sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn để bảo đảm khai thác, sử dụng sách, tài liệu tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ tư, về kinh phí, Quyết định quy định kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Định mức kinh phí tối thiểu hằng năm cho mỗi Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân được tăng từ 02 triệu đồng/năm/tủ sách lên 03 triệu đồng/năm/tủ sách. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn do ngân sách địa phương bảo đảm; khuyến khích ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ xây dựng, bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối được ngân sách thì sử dụng nguồn thu ngân sách của địa phương để chi xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật. Đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách thì ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để chi xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật trong nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương.

Thứ năm, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia đóng góp, tài trợ kinh phí, sách, tài liệu phục vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; xây dựng, quản lý, đóng góp và mở rộng Tủ sách tự quản ở cộng đồng./.

FalseNguyễn Đức Chính
Nhiều ý kiến đề xuất trong công tác phổ biến giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúngTin ngành tư phápTinNhiều ý kiến đề xuất trong công tác phổ biến giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng/PhoBietGDPL/PublishingImages/2019-04/IMG_2859_Key_04042019165449.JPG
4/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

​Sáng ngày 04/4/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức Tọa đàm về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng. Tham dự Tọa đàm có bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì buổi Tọa đàm cùng lãnh đạo, đại diện nhiều sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh như: Báo Bình Dương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh... đại diện lãnh đạo của 09 Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt có sự tham gia của nhiều Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có sự tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại buổi tọa đàm, nhiều tham luận của các sở, ngành, đoàn thể như Báo Bình Dương, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Tỉnh Đoàn; Liên Đoàn Lao động tỉnh... và đặc biệt nhiều tham luận chuyên sâu của các Luật sư tham dự Tọa đàm. Qua các phát biểu tham luận, nhiều ý kiến đề xuất đối với công tác tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được các đại biểu trao đổi, thảo luận như: thời lượng phát sóng, nội dung chương trình, khung giờ phát sóng, cách thức đo lường hiệu quả của công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông...nhiều đề xuất kiến nghị cũng được các đại biểu tham dự tọa đàm đưa ra như: Tiêu chí đo lường hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bổ sung nhân lực và kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; bám sát tuyên truyền pháp luật theo các vấn đề nóng của xã hội; có trang website riêng về phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Bình Dương; hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật...

Kết thúc Tọa đàm, bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Bình Dương thời gian qua đã đạt được khá nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên nhiều còn nhiều vấn đề đặt ra, Bà Nguyễn Anh Hoa mong muốn trong thời gian tới các sở ngành và đội ngũ Luật sư, Luật gia tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi cơ quan đơn vị để tham gia tích cực hơn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Nguyễn Chính

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm


IMG_2791.JPG
IMG_2802.JPG
IMG_2806.JPG
IMG_2883.JPG

FalseNguyễn Đức Chính
PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ DĨ AN: TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒATin ngành tư phápTinPHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ DĨ AN: TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒA/PhoBietGDPL/PublishingImages/2019-03/Untitled22_Key_28032019141451.png
3/28/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

      Sáng ngày 20/3/2019, Phòng Tư pháp thị xã Bến Cát phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Chánh Phú Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho 200 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tại phường Chánh Phú Hòa.

      Tại Hội nghị, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã được báo cáo viên phổ biến những kiến thức pháp luật về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ luật Hình sự, Luật hôn nhân gia đình; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

      Qua buổi tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục về đạo đức, lối sống, văn hóa gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.​
      Một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền pháp luật:

Untitled11.png 


Untitled.png


Untitled22.png

​​

FalsePhòng PBGDPL
 Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 01/3/2019 với một số nội dung cụ thể như:

1. Giai đoạn 2019 -2021

- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền, triển khai Kế hoạch

- Đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý, thống kê, báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Đổi mới, nâng cấp chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, trên phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật đăng tải trên website; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên mạng internet.

- Đổi mới công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nghiên cứu triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua các ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như zalo, facebook, điện thoại...

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch

2. Hoạt động cụ thể năm 2019

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và sự cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này.

- Xây dựng và thực hiện các đề cương tuyên truyền, bài giảng về pháp luật lên website làm cơ sở để báo cáo viên, tuyên truyền viên tham khảo, làm tài liệu để tuyên truyền.

- Tổ chức tọa đàm, rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền pháp luật trên Đài phát thanh truyền hình và Báo Bình Dương

- Nghiên cứu triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua các ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như zalo, facebook, điện thoại...

- Xây dựng phần mềm thống kê số liệu báo cáo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn sử dụng phần mềm

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet và thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

-  Xây dựng và thực hiện Chương trình "Người dân với pháp luật" trên Đài truyền thanh cấp huyện.

- Tổ chức tập huấn đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL).

- Đổi mới, nâng cấp chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

(Đính kèm File: Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 01/03/2019)

 KH_837_UBND_TINH_BD.PDF.pdfke hoach.docx

FalseNguyễn Thu Trang
​  Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" và Đề​  Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" và Đề/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" và Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 31/01/2019, với một số nội dung thực hiện cụ thể như:

- Biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu tóm tắt, đề cương với nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phù hợp với các đối tượng.

- Lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức) các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong các buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2019

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, tạp chí, loa truyền thanh cơ sở) về nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ Luật hình sự và tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị

Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các hoạt động khác của cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

- Lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

- Kiểm tra thực hiện Đề án

 

(Đính kèm File: Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 31/01/2019)

 FalseNguyễn Thu Trang
​  Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" và Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019​  Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" và Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

​Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 và Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015" đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch 838/KH-UBND ngày 31/1/2019 với một số nội dung cụ thể như:

- Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên, học sinh trung học phổ thông, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên; học sinh trung học phổ thông và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thi tìm hiểu pháp luật trên internet; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh trung học phổ thông

- Tổ chức tập huấn các kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

- Thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài.

- Tổ chức tuyên truyền, diễn tiểu phẩm pháp luật và kết hợp biểu diễn văn nghệ tại các địa bàn trọng điểm.

- Huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, các trường đào tạo chuyên ngành luật tham gia phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về cơ sở.

- Lồng ghép tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư,...tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực; đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình.

 

Đính kèm file: Kế hoạch 838/KH-UBND ngày 31/1/2019

KH_838_UBND_TINH_BD.PDF.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
Thi tìm hiểu pháp luật trên Internet: mô hình đạt hiệu quả cao tại tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápTinThi tìm hiểu pháp luật trên Internet: mô hình đạt hiệu quả cao tại tỉnh Bình Dương/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-11/a1a919dfac9f4fc1168e_Key_23112018144224.jpg
11/23/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

​        Tỉnh Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài tỉnh. Để góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, ổn định tình hình xã hội, các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Bình Dương rất quan tâm đến công tác tuyên truyền pháp luật. Các ngành, các cấp của tỉnh đã, đang áp dụng tất cả các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật như: phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật,….Trong đó, thi tìm hiểu pháp luật trên internet đã được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các sở ngành triển khai thực hiện từ năm 2015 đến nay đã dần khẳng định mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả cao, website truy cập http://thitructuyen.binhduong.gov.vn là địa chỉ quen thuộc trong tìm hiểu pháp luật của rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

        Kết quả thi trong những năm qua đã khẳng định hiệu quả của mô hình này như: năm 2015 tổ chức thi tìm hiểu trên internet về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; hôn nhân gia đình; giao thông đường bộ thu hút 5.583 bài dự thi. Năm 2016 tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet: Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử trên Internet" với 10.577 bài dự thi, trên 23.000 lượt người truy cập để tìm hiểu pháp luật cũng như cách thức tham gia cuộc thi; Cuộc thi "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với pháp luật phòng, chống tham nhũng" với 26.394 bài dự thi, trên 66.000 lượt người truy cập; Cuộc thi "Học sinh tìm hiểu pháp luật trên Internet" với 75.167 bài dự thi, 95.018 lượt người truy cập. Năm 2017 tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015" với 44.753 lượt truy cập, trong đó có 15.696 lượt người tham gia dự thi; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017 có 25.925 thí sinh đăng ký tài khoản tham gia dự thi với 57.954 lượt thí sinh tham gia thi; năm 2018: tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật trên Internet" với 23.261 tài khoản tham gia dự thi với 59.603 bài thi,…

        Qua 04 năm triển khai thực hiện, mô hình thi tìm hiểu pháp luật trên Internet được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương tổ chức đạt hiệu quả cao, phù hợp với xu thế tất yếu của xã hội và thực hiện tốt Đề án "Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật"./.

FalseNguyễn Thu Trang
Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấnTin ngành tư phápTinBình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-09/IMG_2341_Key_17092018145026.JPG
9/14/2018 2:00 PMYesĐã ban hành

          Ngày 11/9/2018 tại Hội trường A Trường Chính trị tỉnh Bình Dương Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

​       Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Thái Thị Tuyết Dung - Giảng viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chuyên sâu của Luật Tiếp cận thông tin cho hơn 500 công chức là lãnh đạo và cán bộ đầu mối trực tiếp thực hiện cung cấp thông tin tại các cơ quan đơn vị, địa phương, như: Các hình thức cung cấp thông tin; chủ thể thực hiện quyền cung cấp thông tin; phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin; chi phí tiếp cận thông tin... Bên cạnh đó, Báo cáo viên đã trao đổi, giải đáp các thắc mắc phát sinh từ thực tế trong quá trình cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phát huy quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Hiến pháp năm 2013.

IMG_2342.JPG

(Tiến sĩ Thái Thị Tuyết Dung - Giảng viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

           Chiều cùng ngày Trung tá Đỗ Ngọc Ẩn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã báo cáo về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh và một số nội dung chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho gần 400 cán bộ công chức thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an; Tư pháp cấp huyện, cấp xã, như: Thực trạng và công tác phòng chống ma túy trong cộng đồng và học đường; Nhận dạng, phân loại, danh mục chất ma túy và tiền chất; Các hình thức, biện pháp cai nghiện ma túy; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

216bdca2cdfa2da474eb.jpg

(Trung tá Đỗ Ngọc Ẩn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh)

Một số hình ảnh tại Hội nghị:IMG_2341.JPG

IMG_2348.JPG

IMG_2353.JPG

IMG_2362.JPG

FalsePhòng PBGDPL
Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ướcTin ngành tư phápTinSở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2018 12:00 PMYesĐã ban hành
       Chiều ngày 08/8/2018, tại Hội trường A Sở Tư pháp đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữa Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Buổi lễ do đồng chí Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Nguyễn Khoa Hải – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp và Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2-2.jpg 
(Một số hình ảnh tại buổi lễ bàn giao)
       Phát biểu tại buổi lễ bàn giao đồng chí Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp cho biết công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước được Sở Tư pháp tham mưu thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tốt.Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiến hành lễ bàn giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp tin tưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đưa công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ngày càng tốt hơn.
       Xác định đây là nhiệm vụ có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí  Nguyễn Khoa Hải – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đồng thời mong muốn Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ này.
3.jpg 
(Một số hình ảnh tại buổi lễ bàn giao)
7.jpg

 (Một số hình ảnh tại buổi lễ bàn giao)

09 Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2018Tin ngành tư phápTin09 Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2018/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-07/b045728e4888a9d6f099_Key_03072018140643.jpg
7/3/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

     Từ ngày 01/07/2018, 09 Luật có hiệu lực thi hành, đó là:

      1.     Luật Quản lý nợ công

Luật Quản lý nợ công gồm 10 chương, 63 điều, quy định việc quản lý nợ công theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý và giao một cơ quan là Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chính. Luật tăng cường thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, tăng thẩm quyền của tập thể, hạn chế quy định thẩm quyền của cá nhân; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân với trách nhiệm quản lý huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công. Một trong những điểm thay đổi quan trọng tại Luật là trước đây nhiệm vụ chủ trì, tổ chức, thực hiện vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài… được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nay chuyển về Bộ Tài chính.

     2.     Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài chỉ quy định sửa đổi, bổ sung đối với 11 điều trong số 36 điều của Luật hiện hành.

Luật bổ sung quy định làm rõ nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở cơ quan đại diện; bổ sung quy định về việc cơ quan đại diện tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động của các đoàn được cử đi công tác nước ngoài nhằm thể chế hóa Quy chế về thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại do Bộ Chính trị ban hành. Luật quy định về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013.

     3.     Luật Cảnh vệ

Luật Cảnh vệ gồm 6 chương, 33 điều, trong đó, về đối tượng cảnh vệ, biện pháp, chế độ cảnh vệ áp dụng đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam được áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ. Biện pháp cảnh vệ được áp dụng đối với khu vực trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng. Các quy định về đối tượng cảnh vệ, biện pháp về chế độ quy định tại chương này cơ bản kế thừa các quy định của Pháp lệnh Cảnh vệ năm 2005. Theo đó, không bổ sung đối tượng cảnh vệ.

     4.     Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gồm 8 chương, 76 điều. Luật bổ sung đối tượng được trang bị vũ khí gồm có cảnh sát biển, cơ yếu, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ quy định việc trang bị vũ khí cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Về quy định nổ súng, Luật quy định cụ thể các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; theo đó, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Luật quy định thành nhóm các trường hợp nổ súng sau khi đã cảnh báo và nhóm các trường hợp nổ súng không cần cảnh báo. Đồng thời, Luật quy định nguyên tắc sử dụng vũ khí quân dụng theo hướng: khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, việc sử dụng vũ khí quân dụng phải căn cứ vào tình huống, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà đối tượng thực hiện để quyết định việc sử dụng vũ khí quân dụng và phải hạn chế thiệt hại do việc sử dụng vũ khí quân dụng gây ra... nhằm bảo đảm tính khái quát áp dụng chung cho các loại vũ khí quân dụng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

      5.     Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) gồm 9 chương, 78 điều, trong đó, Luật bổ sung 1 điều quy định về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước, về cơ bản, nguyên tắc bồi thường được kế thừa như quy định của luật hiện hành. Theo đó, việc giải quyết bồi thường được giải quyết tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; được kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.

     6.     Luật Chuyển giao công nghệ

Luật Chuyển giao công nghệ gồm 60 điều, 6 chương. Luật bổ sung cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; bổ sung, sửa đổi quy định về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bổ sung giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ; bổ sung quy định về chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý Nhà nước về chuyển giao công nghệ.

     7.     Luật Thủy lợi

Luật Thủy lợi gồm 60 điều, 10 chương, Quy định rõ nguyên tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, trong đó, Nhà nước chỉ tập trung đầu tư các công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn; công trình thủy lợi khó huy động các nguồn lực xã hội; công trình thủy lợi kết hợp phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai; công trình thủy lợi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu.

Quy định chuyển từ "phí'' sang "giá'' sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thực hiện cơ chế giá sẽ làm thay đổi nhận thức của xã hội, từ thủy lợi "phục vụ'' sang thủy lợi "dịch vụ'', gắn trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ thủy lợi và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi; giúp người sử dụng dịch vụ thủy lợi hiểu rõ bản chất nước là hàng hóa, coi dịch vụ thủy lợi là chi phí đầu vào trong sản xuất, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

     8.     Luật Đường sắt

Luật Đường sắt gồm 10 chương, 87 điều, tăng 2 chương, giảm 27 điều so với Luật Đường sắt năm 2005, với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, có vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung.

     9.     Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Theo đó, Luật quy định chủ thể quyền tiếp cận thông tin là công dân. Bên cạnh đó, Luật quy định việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhóm đối tượng là người mất hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi thực hiện quyền tiếp cận thông tin qua người đại diện pháp luật. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được bảo hộ một số quyền, lợi ích chính đáng theo nguyên tắc đối xử quốc gia hoặc có đi có lại, bởi vậy, Luật chỉ được yêu cầu cung cấp những thông tin có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. Công dân được tiếp cận thông tin bằng hai cách thức: Tự do tiếp cận thông tin do cơ quan Nhà nước công khai và yêu cầu cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin./.

FalseLê Thị Phương
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin ngành tư phápTinTriển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Dương/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-04/tctt_Key_26042018161557.PNG
4/26/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

     Để thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo (Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và thi hành Luật; Quyết định 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật tiếp cận thông tin; văn bản số 939/BTP-PLHSHC ngày 22/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận Thông tin; Kế hoạch số 2129/KH-UBND ngày 30/05/2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Dương) và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành Luật ngay sau khi có hiệu lực, ngày 20/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1662/UBND-NC về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, theo đó tỉnh yêu cầu:

1. Sớm ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của quy chế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 34 của Luật. (Tham khảo dự thảo Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp tại mục Chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chi-dao-dieu-hanh.aspx.)

2. Bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người có năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp thông tin (ưu tiên những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật hoặc tin học); căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương mình chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

3. Chủ động lập, cập nhật, công khai danh mục thông tin phải được công khai trước khi Luật có hiệu lực 30 ngày và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, địa phương mình theo quy định của Nghị định số 13/2018/NĐ-CP.

4. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân dưới nhiều hình thức như: tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; phổ biến tài liệu hướng dẫn[1]; biên soạn, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật,.... cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin.

     Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, đôn đốc, giao cơ quan, đơn vị hoặc người làm đầu mối khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện báo cáo kết quả tình hình triển khai thi hành Luật (tính từ ngày 06/4/2016 đến ngày 06/4/2018) và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp)  trước ngày 15/5/2018 để tổng hợp báo cáo trung ương./.

CV 1662 UBND TINH BD.pdf


[1] Tham khảo tài liệu hướng dẫn (Hỏi đáp về Luật tiếp cận thông tin; Sổ tay hướng dẫn cho công đân thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước và Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật tiếp cận thông tin) tại mục Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp).

FalseLê Thị Phương
Tỉnh Bình Dương hướng dẫn, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2018Tin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương hướng dẫn, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2018/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-04/Capture_Key_23042018141439.PNG
4/23/2018 2:00 PMYesĐã ban hành

     Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của tỉnh và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 1560/UBND-NC ngày 16/4/2018 về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2018, đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018, đồng thời lưu ý triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

     1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt quan tâm tuyên truyền cho thanh niên, người lao động trong các doanh nghiệp và các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

     Về việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật: Đề nghị các cơ quan chủ trì Chương trình, Đề án (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Luật gia) và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc theo chương trình, đề án và hướng dẫn của Bộ, ngành cấp trên, chú trọng lồng ghép trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương.

     2. Việc triển khai, tuyên truyền, thực hiện Bộ luật Hình sự và các luật có hiệu lực năm 2018, đầu năm 2019: Để các văn bản pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, các ngành, các cấp phải tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ và tích cực tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương. Chú trọng tuyên truyền cải cách hành chính; Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, Nghị quyết số 41/2017/QH14 theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới.

     Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp (theo kế hoạch số 05-KH/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL ngày 02/12/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Dương và Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương thực hiện Chương trình số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020),

     3.  Việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Tiếp tục thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí và vài trò của tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Tư pháp (văn bản số 539/BTP-PBGDPL ngày 21/02/2018 về việc hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018). Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình tủ sách pháp luật đạt hiệu quả cao, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn) và các trang tin/ chuyên mục văn bản pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thể chế, chính sách, nhất là vướng mắc, bất cập của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg; kiến nghị mô hình tủ sách pháp luật phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

     4. Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa phương:

a) Về công tác hòa giải ở cơ sở

- Trên cơ sở kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn số 525/BTP-PBGDPL ngày 12/02/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể phù hợp với từng địa phương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tăng cường các biện pháp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay để nâng cao chất lượng hòa giải, nâng tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở.

- Hướng dẫn các Tổ hòa giải giải thích cho các bên tranh chấp trong các vụ, việc hòa giải thành để người dân thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật Tố tụng dân sự và Công văn hướng dẫn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp.

- Đối với việc chi thù lao vụ việc cho hòa giải viên, đề nghị tuân thủ quy định về thủ tục thanh quyết toán việc thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP, không quy định thêm bất cứ thủ tục, giấy tờ nào khác.

b) Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tiếp tục quán triệt, tăng cường thông tin truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo văn bản số 805/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục hạn chế, khó khăn; phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

- Thực hiện việc công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định. Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở; gắn liền việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với công tác xây dựng nông thôn mới.

- Các địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, phát hiện vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện gửi về Ủy ban  tỉnh nhân dân tỉnh tổng hợp.

      Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện văn bản này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề nghị nêu trong báo cáo về công tác phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ 06 tháng (chậm nhất 20/6), 01 năm (chậm nhất 20/11) về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, tổng hợp, hướng dẫn./.

CV 1560 UBND TINH BD.PDF

 

FalseLê Thị Phương
Tỉnh Bình Dương triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chínhTin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính/PhoBietGDPL/PublishingImages/2018-03/PBGDPL-LTCTT-PCT-HDD_Key_16032018161901.jpg
3/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

Tỉnh Bình Dương triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

 

          Ngày15-3, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho hơn 250 cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa thông tin, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ trực tiếp và tham mưu thực hiện xử lý vi phạm hành chính. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh.

 

 PBGDPL-LTCTT-PCT01-.jpg

Ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch ​UBND tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Minh Hưng nhấn mạnh, Luật Tiếp cận thông tin và Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Đây là hai văn bản luật rất quan trọng cho nên đề nghị các ngành, các cấp; Hội đồng phổ biến, báo cáo viên pháp luật trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ cần quan tâm triển khai tuyên truyền phổ biến luật bằng hình thức phù hợp; các ngành và các cấp tổ chức thực hiện nghiêm, tạo chuyển biến trong việc chấp hành và thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để nội dung các văn bản pháp luật này đi vào cuộc sống, phát huy được giá trị trong thực tiễn.

PBGDPL-LTCTT-PCT02-.jpg

          Theo đó, Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, của công dân, được ghi nhận trong tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và trong Hiến pháp Việt Nam. Vì vậy, Luật Tiếp cận thông tin là một trong các văn bản luật được ưu tiên ban hành nhằm triển khai Hiến pháp năm 2013, giúp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nhất là các thông tin liên quan trực tiếp đến việc thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Luật tiếp cận thông tin quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan Nhà nước nhằm góp phần xây dựng một xã hội cởi mở hơn về thông tin và một Chính phủ công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình cao hơn trong hoạt động quản lý, điều hành.

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 ban hành thay thế Luật năm 2009; trong đó có nhiều điểm mới so với Luật trước đây như: bổ sung quy định về nguyên tắc bồi thường của nhà nước; mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, quy định cụ thể hơn văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; bổ sung nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần, lượng hóa một số loại thiệt hại được bồi thường; sửa đổi, bổ sung toàn diện quy định về cơ quan giải quyết bồi thường, quy định về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả,....nhằm thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và quyền, lợi ích của Nhà nước. Luật quy định rõ việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ khi gây ra thiệt hại nhằm bảo đảm tính răn đe, từng bước nâng cao trách nhiệm của người thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế.

- Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được ban hành nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên toàn quốc./.

THU TRANG

FalsePhòng PBGDPL
Bắc Tân Uyên tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 130 đại biểuTin ngành tư phápTinBắc Tân Uyên tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 130 đại biểu/PhoBietGDPL/PublishingImages/2017-09/HOI TAP HUAN TIEP CAN PHAP LUAT 01_Key_06092017163710.jpg
11/9/2017 7:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 01/9/2017, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn130 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBMTTQVN huyện, Công an, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên, công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ nội vụ…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung đảm bảo việc đánh giá, xét công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã có dịp trao đổi, thảo luận về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật; từ đó hướng dẫn các xã trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, nhân dân, cộng đồng dân cư về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở đồng thời, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:​

HOI TAP HUAN TIEP CAN PHAP LUAT 01.jpg

HOI TAP HUAN TIEP CAN PHAP LUAT 05.jpg


FalseLê Thị Phương
Hội nghị tuyên truyền, tư vấn luật Giao thông đường bộ cho đồng bào dân tộc thiểu sốTin ngành tư phápTinHội nghị tuyên truyền, tư vấn luật Giao thông đường bộ cho đồng bào dân tộc thiểu số/PhoBietGDPL/PublishingImages/2017-11/z811491827137_fb2cffb67dcbf0a70862b963b43a207a_Key_01112017101957.jpg
11/1/2017 11:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện theo Chương trình công tác dân tộc năm 2017, Phòng Dân tộc - Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 03 buổi Hội nghị tuyên truyền, tư vấn luật Giao thông đường bộ tại huyện Dầu Tiếng với hơn 350 người dự là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh triển khai một số nội dung về giao thông đường bộ như: tình hình an toàn giao thông cả nước và tỉnh Bình Dương, nguyên nhân, hậu quả, cách khắc phục; văn hóa khi tham gia giao thông; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ và một số kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Báo cáo viên còn đưa ra những tình huống, các câu hỏi thường gặp trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cấp phát 200 cuốn sổ tay liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm của người điểu khiển, người được chở trên xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Việc tổ chức triển khai tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương trong vấn đề an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:​

z811491815124_c809d53085dfd2b773239508f0d32cef.jpg

(Đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Hội nghị)

FalseLê Thị Phương
Bình Dương đứng top 3 cả nước về số lượng học sinh THPT  tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật Tin ngành tư phápTinBình Dương đứng top 3 cả nước về số lượng học sinh THPT  tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật /PhoBietGDPL/PublishingImages/2017-10/Unti1tled_Key_27102017104952.png
10/27/2017 11:00 AMYesĐã ban hành

Hưởng ứng và triển khai cuộc thi trực tuyến theo Kế hoạch số 3117/KH-BTP ngày 30/8/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017, tỉnh Bình Dương đã triển khai phát động cuộc thi đến các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp (sau đây gọi tắt là trường học) trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tích cực tham gia của các học sinh THPT (khối 10,11,12) tại các trường học.

Theo số liệu thống kê của BTC cuộc thi về tình hình tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 của 21 tỉnh, thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Bình Dương có 26.929 lượt thí sinh tham gia dự thi (đứng thứ 3 trong 21 tỉnh, thành phố tham dự) trong đó, có một số trường có tỷ lệ học sinh tham gia dự thi đông như: Trường THPT Tân Phước Khánh có 2.824 lượt thi; Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có 2.806 lượt thi; Trường THPT Bến Cát có 2.768 lượt thi.

Hiện tại vòng thi cấp trường đang diễn ra tuần thi thứ 4 (thi cấp trường 6 tuần). Sau khi kết thúc vòng thi cấp trường sẽ lựa chọn 6 thí sinh/trường có thành tích tốt nhất tham gia vòng thi cấp tỉnh. Vòng thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức từ ngày 18/11/2017 đến ngày 30/11/2017.

Thí sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông  năm 2017 tại  địa chỉ truy cập: http://luatgiatuonglai.vn hoặc http://hoccungthukhoa.vn.

Unti1tled.png

FalseHoàng Nhật Linh
Một số điểm mới về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtTin ngành tư phápTinMột số điểm mới về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/9/2017 4:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, so với Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thì Quyết định 619/QĐ-TTg có một số điểm mới cơ bản như sau:

Thứ nhất, Quy định đã thu hẹp đối tượng đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thay vì đánh giá đối với cả 03 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Quy định chỉ tập trung đánh giá cấp xã để bảo đảm tính khả thi, thực chất vì các địa phương mới triển khai nhiệm vụ này, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên việc thực hiện rộng  rãi sẽ gây khó khăn, lúng túng . Bên cạnh đó, việc tập trung đánh giá cấp xã cũng để đảm bảo gắn kết, thống nhất với xây dựng, đánh giá xã đạt nông thôn mới.

Thứ hai, nâng cao vị trí, vai trò của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, trong đó gắn kết giữa xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xây dựng nông thôn mới; đánh giá đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" và thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã. Qua đó, bảo đảm việc đánh giá được toàn diện, thực chất.

Thứ ba, các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật được giảm bớt, tập trung vào các nội dung có liên quan đến tiếp cận pháp luật cho người dân. Theo đó, số lượng tiêu chí, chỉ tiêu đã giảm đáng kể, chỉ còn 05 tiêu chí (giảm 03 tiêu chí) và 25 chỉ tiêu (giảm 16 chỉ tiêu). Đặc biệt, để đảm bảo tính bền vững, ổn định của các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Quy định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung và điểm số các chỉ tiêu của các tiêu chí tiếp cận pháp luật.

Thứ tư, Không thực hiện phân loại cấp xã theo tiêu chí riêng như trước đây mà thống nhất tiêu chí phân loại cấp xã loại I, loại II, loại III để đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo tiêu chí chung về phân loại đơn vị hành chính cấp xã nhằm khắc phục tính trùng lắp, chồng chéo trong phân loại cấp xã theo quy định của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

Thứ năm, thẩm quyền xem xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thay vì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg để bảo đảm việc đánh giá, công nhận được thực chất hơn và nâng cao trách nhiệm, vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời giảm sự quá tải công việc cho cấp tỉnh.

  Thứ sáu, việc đánh giá, công nhận cấp xã tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng hàng năm căn cứ kết quả đạt được theo năm kinh tế - xã hội, tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm đánh giá, khác với thời hạn đánh giá theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg là tính từ ngày 01/07 của năm trước đến ngày 30/6 của năm đánh giá. Thời hạn công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 25/01 của năm liền kề sau năm đánh giá, còn theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg thời hạn này là nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 của năm đánh giá.

Thứ bảy, Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định chỉ thành lập Hội đồng ở cấp huyện để tư vấn, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, khác với Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg quy định thành lập Hội đồng ở cả 03 cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Quy định này xuất phát từ việc thu hẹp đối tượng đánh giá (chỉ còn cấp xã) và điều chỉnh thẩm quyền công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cấp huyện.

Thứ tám, Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định một điểm mới nữa là đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng và thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã nhằm tăng tính khách quan, minh bạch trong đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.​

FalsePhòng PBGDPL
Học sinh Trung học phổ thông tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật Tin ngành tư phápBài viếtHọc sinh Trung học phổ thông tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Học sinh Trung học phổ thông tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật
10/6/2017 11:00 AMYesĐã ban hành

Học sinh Trung học phổ thông tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật 

Ngày 03/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 4358/KH-UBND triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, học sinh lớp 10,11,12 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp (trường học) tham gia cuộc thi với tên gọi "Luật gia tương lai" trên website: http://luatgiatuonglai.vn hoặc http://hoccungthukhoa.vn.

Unti1tled.png

Cuộc thi được tổ chức theo 2 cấp: Cấp trường và cấp tỉnh. Thời gian bắt đầu vòng thi cấp trường từ ngày 02/10/2017 đến ngày 12/11/2017, gồm 06 tuần thi liên tiếp. Thí sinh tham gia vòng thi cấp trường thông qua các thiết bị kết nối mạng Internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh…) phù hợp với khả năng của học sinh hoặc nhà trường chủ động bố trí, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật. Thời gian vòng thi cấp tỉnh dự kiến từ ngày 18/11/2017 đến ngày 30/11/2017.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh trung học phổ thông (THPT); cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, giúp hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội ở độ tuổi vị thành niên.​

FalseHoàng Nhật Linh
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio