Công chứng - Thông tin
​Thực hiện Công văn số 3850/BTP-HĐKT ngày 04/10/2019 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba - Bộ Tư pháp​, ngày 11/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1885/STP-BTTP về việc thông báo kết quả của kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba. Theo đó, tỉnh Bình Dương có 34 thí sinh đăng ký tham dự kỳ kiểm tra. Kết ...
 
1 Khái niệm và phân biệt hoạt động công chứng với chứng thực 1.1. Khái niệm công chứngHoạt động công chứng xuất hiện tại Việt Nam từ khá lâu và được ghi nhận lần đầu tiên vào thời kỳ Pháp thuộc[1]. Sau cách mạng tháng tám năm 1945 và khi đất nước thống nhất thì các chế định về công chứng và hoạt động công chứng đã có nhiều sửa đổi, bổ sung để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội. Tuy ...
​Thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho công chứng viên, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng tại Hội trường D1 Trường Chính trị tỉnh Bình Dương. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng ...
    Ngày 14 và 15 tháng 09 năm 2019 tại hội trường D1 Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương phối hợp Hội công chứng viên tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019 đợt 1.    Đây là sự kiện tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm theo quy định của Luật Công chứng và Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...
​Thực hiện Công văn số 2853/BTP-HĐKT ngày 30/7/2019 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba - Bộ Tư pháp về việc tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba, ngày ​06/8/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1418/STP-BTTP thông báo đến các thí sinh của tỉnh Bình Dương bản Hướng dẫn về nội dung, hình thức kiểm ...
​Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp có Thông báo số 632/TB-HVTP về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VII. Theo đó, Lớp bồi dưỡng dự kiến được tổ chức tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến khai giảng trong tháng 9/2019. Các cá nhân có nhu cầu học Lớp bồi dưỡng đăng ký tham gia theo hướng dẫn tại Thông báo số ...
​Thực hiện Công văn số 2594/BTP-HĐKT ngày 11/7/2019 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba - Bộ Tư pháp về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba, ngày 23/7/2019 Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1305/STP-BTTP thông báo về kỳ kiểm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba​, theo đó:1. Kỳ ...
​​Nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Công chứng năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/6/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) và việc xã hội hóa hoạt động công chứng, ngày 17/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2252/UBND-KH về việc tổng kết Luật Công chứng năm 2014 ...
Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng năm 2014, theo đó, bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. Ngày 12/02/2019, Bộ Tư pháp ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 20/11/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 20/11/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/20/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo kết quả của kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ baTinThông báo kết quả của kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-10/tb-diem-thi_Key_11102019152606.jpg
10/11/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 3850/BTP-HĐKT ngày 04/10/2019 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba - Bộ Tư pháp​, ngày 11/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1885/STP-BTTP về việc thông báo kết quả của kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba. Theo đó, tỉnh Bình Dương có 34 thí sinh đăng ký tham dự kỳ kiểm tra. Kết quả có 15 thí sinh đạt yêu cầu, 18 thí sinh không đạt yêu cầu và 01 thí sinh hoãn thi (Chi tiết xem tại file đính kèm CV 3850-BTP.pdf).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 04/2015/TT-BTP, thí sinh có quyền đề nghị phúc tra đối với bài kiểm tra viết. Đơn đề nghị phúc tra gửi về Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/10/2019.​/.​


cv1.png

cv2.png

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Chế định về công chứng và chứng thực theo pháp luật Việt Nam - Bất cập và kiến nghị hoàn thiệnTinChế định về công chứng và chứng thực theo pháp luật Việt Nam - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

1 Khái niệm và phân biệt hoạt động công chứng với chứng thực 

1.1. Khái niệm công chứng

Hoạt động công chứng xuất hiện tại Việt Nam từ khá lâu và được ghi nhận lần đầu tiên vào thời kỳ Pháp thuộc[1]. Sau cách mạng tháng tám năm 1945 và khi đất nước thống nhất thì các chế định về công chứng và hoạt động công chứng đã có nhiều sửa đổi, bổ sung để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội. Tuy trải qua nhiều thời kỳ, nhiều văn bản điều chỉnh khác nhau nhưng trong các nội dung chỉ quy định chung về hoạt động công chứng, chứng nhận, chứng thực mà không nêu rõ thế nào là công chứng, là chứng nhận, là chứng thực.

Hiện nay, hoạt động công chứng chịu sự điều chỉnh của Luật Công chứng năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, theo đó, "Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng"[2]. Có thể thấy, khái niệm công chứng bao gồm các yếu tố sau đây:

Thứ nhất, người có thẩm quyền thực hiện công chứng phải là công chứng viên, bởi họ là những người được Nhà nước trao quyền thực hiện chức năng công chứng thông qua việc bổ nhiệm công chứng viên của Bộ Tư pháp.

Thứ hai, công chứng là việc chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Trong đó, tính hợp pháp nghĩa là không trái với các quy định pháp luật. Tính xác thực theo một số nghiên cứu[3] được chia thành ba cấp độ khác nhau, bao gồm:

(i) Xác định đúng người: Nghĩa là xác định đúng người yêu cầu công chứng thông qua giấy tờ tùy thân của họ. Đồng thời, xác định họ phải trong trạng thái tinh thần thoải mái, tự nguyện, không chịu bất kỳ một sức ép nào từ phía bên ngoài và họ hoàn toàn ý thức được hậu quả việc làm của mình.

(ii) Xác định đúng việc: Người yêu cầu công chứng phải xuất trình đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó.

(iii) Xác định bản chất thực của các hợp đồng, giao dịch: Công chứng viên phải xác định xem những thoả thuận của các bên đương sự có phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của họ hay không, các thoả thuận này có nhằm che giấu bất kỳ một mục đích nào khác hay không.

Thứ ba, hợp đồng, giao dịch được công chứng phải là các hợp đồng, giao dịch bắt buộc phải công chứng hoặc là các hợp đồng, giao dịch không bắt buộc phải công chứng nhưng do các bên yêu cầu công chứng nên công chứng viên thực hiện công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch đó.

Thứ tư, việc công chứng chỉ được thực hiện đối với các hợp đồng, giao dịch, giấy tờ, tài liệu bằng văn bản. Bởi lẽ, theo pháp luật hiện hành, công chứng viên không được công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch là lời nói, hành vi cụ thể mà phải được thể hiện ở dạng văn bản.

Thứ năm, hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu[4]. Như vậy, khi hợp đồng, giao dịch đã được công chứng thì về nguyên tắc những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng không cần phải chứng minh và đương nhiên có giá trị chứng cứ đối với các bên, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

1.2. Khái niệm chứng thực

Bên cạnh hoạt động công chứng, hoạt động chứng thực cũng được pháp luật ghi nhận, điều chỉnh bởi những văn bản chuyên ngành. Tuy trải qua nhiều thời kỳ với các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nhưng cho đến thời điểm hiện nay chưa có quy định nào chính thức khái niệm, định nghĩa thế nào là chứng thực. Theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Nghị định 23/2015/NĐ-CP)  thì hoạt động chứng thực gồm có: Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Nội dung quan trọng nhất của Nghị định này là điều chỉnh về hoạt động chứng thực hợp đồng, giao dịch. Theo đó "chứng thực hợp đồng, giao dịch"  là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch[5]. Theo quy định của pháp luật về chứng thực hợp đồng, giao dịch thì người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch còn người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

1.3. Phân biệt công chứng với chứng thực

a. Sự giống nhau giữa công chứng và chứng thực

- Công chứng, chứng thực là hoạt động dịch vụ công, được nhà nước uỷ quyền và do những người có thẩm quyền theo quy định pháp luật thực hiện.

- Người yêu cầu công chứng, chứng thực đều phải đóng phí theo khung quy định của pháp luật.

- Hợp đồng, giao dịch được công chứng hoặc được chứng thực đều có giá trị pháp lý và ràng buộc trách nhiệm đối với các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

- Việc công chứng, chứng thực phải tuân theo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

b. Sự khác nhau giữa công chứng và chứng thực

- Về bản chất: Công chứng là chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; còn chứng thực là chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

- Về cơ quan thực hiện: Đối với công chứng thì cơ quan thực hiện là phòng công chứng, văn phòng công chứng; còn đối với chứng thực thì đó là phòng tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Về người có thẩm quyền: Đối với công chứng thì người có thẩm quyền là công chứng viên; đối với chứng thực thì đó là trưởng phòng, phó phòng tư pháp cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Về trách nhiệm của người thực hiện: Đối với công chứng thì công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; còn đối với chứng thực thì người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ; người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

- Về giá trị pháp lý văn bản được công chứng, chứng thực: Đối với công chứng thì hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu. Còn đối với chứng thực thì

hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

- Về trách nhiệm bồi thường: Đối với công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường cho người yêu cầu công chứng; công chứng viên phải hoàn trả lại một khoản tiền cho tổ chức hành nghề công chứng đã chi trả khoản tiền bồi thường. Còn đối với chứng thực thì người thực hiện chứng thực gây thiệt hại thì sẽ bị xử lý kỷ luật, bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Về pháp luật điều chỉnh: Đối với công chứng thì pháp luật điều chỉnh là Luật Công chứng năm 2014; còn đối với chứng thực thì đó là Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

2. Bất cập trong các quy định về công chứng, chứng thực và kiến nghị hoàn thiện

2.1. Một số bất cập trong các quy định về công chứng, chứng thực

Với những quy định về công chứng và chứng thực đã được phân tích nêu trên, thực trạng áp dụng pháp luật đã dẫn đến những bất cập sau đây:

Thứ nhất, quy định về công chứng và chứng thực hiện hành chưa đảm bảo được nguyên tắc bình đẳng, không được phân biệt đối xử

Hợp đồng, giao dịch khi được công chứng hoặc chứng thực đều có giá trị chứng cứ và phát sinh hiệu lực về quyền, nghĩa vụ đối với các bên. Luật Công chứng quy định công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch mà mình công chứng, nếu công chứng viên gây ra lỗi thì tổ chức hành nghề công chứng sẽ có trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật. Quy định này đòi hỏi công chứng viên phải nắm vững các quy định pháp luật khi thực hiện hoạt động công chứng, nếu công chứng có lỗi thì phải có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, đối với hoạt động chứng thực thì người chứng thực chỉ chịu trách nhiệm về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Đây là sự bất cập, bất bình đẳng giữa hai chế định về công chứng và chứng thực.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nguyên tắc "Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản"[6]. Tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đều là những pháp nhân được Nhà nước trao quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch, do đó cần có sự bình đẳng trong hoạt động chuyên môn. Cùng là một hợp đồng, giao dịch nhưng nếu thực hiện công chứng thì công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp và phải bồi thường nếu có lỗi. Tuy nhiên, nếu hợp đồng, giao dịch đó được thực hiện chứng thực thì người thực hiện chứng thực lại không có nghĩa vụ phải xem xét tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch và không phải có nghĩa vụ bồi thường.

Như vậy, chế định về công chứng và chứng thực hiện nay đã phát sinh hai trường phái chứng nhận tính pháp lý của các hợp đồng, giao dịch: Chứng nhận nội dung (về tính xác thực, tính hợp pháp) và chứng nhận về hình thức (về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên). Quy định này không đảm bảo được sự bình đẳng, không được phân biệt đối xử theo nguyên tắc chung của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thứ hai, quy định về chứng thực không đảm bảo cho các hợp đồng, giao dịch được giao kết đúng theo quy định pháp luật

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định, khi thực hiện chứng thực thì người yêu cầu chứng thực phải xuất trình dự thảo hợp đồng, giao dịch, bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng và bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (nếu hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó)[7]. Đối với những hợp, đồng giao dịch liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất của hộ gia đình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 hay tài sản chung của vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định người thực hiện chứng thực được quyền yêu cầu cung cấp các giấy tờ cần thiết liên quan và người yêu cầu chứng thực cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp bởi pháp luật không quy định.

Ví dụ, khi thực hiện các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất của hộ gia đình sử dụng đất thì theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 phải được sự đồng ý của các thành viên trong hộ. Do đó, cần phải có văn bản xác nhận hoặc chứng minh thành viên hộ gia đình sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận[8] và phải có đủ những thành viên này tham gia vào trong hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, nếu chủ hộ gia đình sử dụng đất là người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch thì người thực hiện chứng thực không được quyền yêu cầu chủ hộ gia đình phải cung cấp những giấy tờ chứng minh thành viên hộ gia đình và cũng không được yêu cầu phải có những thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất phải cùng tham gia vào trong hợp đồng, giao dịch bởi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định.

Ví dụ tương tự, đối với những tài sản chung được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung vợ chồng[9], việc định đoạt tài sản là bất động sản; động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu và tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình thì phải có sự chấp thuận của cả hai vợ chồng[10]. Tuy nhiên, nếu người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là người yêu cầu chứng thực thì người thực hiện chứng thực không được quyền yêu cầu chứng minh tình trạng hôn nhân, không có quyền yêu cầu chứng minh tài sản giao dịch là tài sản chung hay riêng và không được yêu cầu phải có sự đồng ý của người chồng/vợ còn lại (nếu là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân) bởi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định.

Tương tự, đối với các trường hợp chứng thực văn bản thừa kế (khai nhận, thỏa thuận phân chia, từ chối nhận di sản thừa kế) thì theo quy định của pháp luật phải bắt buộc có những giấy tờ liên quan như: Di chúc, giấy khai sinh, chứng tử người để lại di sản, xác nhận quan hệ nhân thân… để chứng minh tư cách pháp lý của người nhận thừa kế. Tuy nhiên, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định người thực hiện chứng thực có quyền yêu cầu cung cấp và người yêu cầu chứng thực phải có nghĩa vụ cung cấp nên không thể đảm bảo được nội dung, tính pháp lý của hồ sơ thừa kế.

Như vậy, với quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không đảm bảo được hợp đồng, giao dịch được giao kết đúng theo quy định pháp luật bởi các bên giao kết hợp đồng chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Trong khi đó, người thực hiện chứng thực không có nghĩa vụ phải xác định hợp đồng, giao dịch đó được giao kết hợp pháp, đúng quy định pháp luật hay không mà chỉ chứng nhận thời gian, địa điểm, năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Quy định này tạo ra sự rủi ro, tiềm ẩn tranh chấp và không đáp ứng đượcđiều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự[11] khi nội dung của giao dịch hoàn toàn có thể không tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

2.2. Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về chứng thực

Trước thực trạng bất cập trong các quy định về chứng thựchợp đồng, giao dịch được phân tích nêu trên, thiết nghĩ cầnnhanh chóng sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về chứng thực hợp đồng, giao dịch. Để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các chế định về công chứng và chứng thực, đồng thời đảm bảo cho công tác chứng thực đáp ứng đúng các quy định pháp luật về điều kiện để cho giao dịch dân sự có hiệu lực, người viết kiến nghị sửa đổi, bổ sungcác quy định sau đây của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, cụ thể:

- Sửa đổi Điều 35 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thành:

"Điều 35. Trách nhiệm của người thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch

Người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự".

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thành:

"2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ, sự tự nguyện, nhận thức, làm chủ được hành vi của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nội dung hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội thì thực hiện chứng thực".

                                                                                                        ThS. Nguyễn Huy Cường

                                                                                            Văn phòng Công chứng Công Lý Trà Vinh

 

[1] Bộ Tư pháp (2018), Báo cáo chính trị thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; Học viện Tư pháp (2018), Giáo trình Kỹ năng hành nghề công chứng, tập 1, tr. 22.

[2] Điều 2 Luật Công chứng năm 2014.

[3] Tuấn Đạo Thanh (2009), Về tính xác thực trong hoạt động công chứng, https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/07/20/3346/, truy cập ngày 20/7/2019.

[4] Điều 5 Luật Công chứng năm 2014.

[5] Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

[6] Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[7] Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

[8] Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

[9] Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

[10] Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

[11] Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015.​

Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dien-dan-cong-tac-tu-phap.aspx?ItemID=305​)

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Bình Dương hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019TinBình Dương hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-09/bttp-bdcc2019-6_Key_24092019231803.jpg
9/24/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho công chứng viên, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng tại Hội trường D1 Trường Chính trị tỉnh Bình Dương. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng được tổ chức thành 2 đợt vào Thứ Bảy và Chủ nhật các ngày: 14, 15 và 21, 22 tháng 9 năm 2019. Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng có ông Lý Thanh Thoại - Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp, Ban Chấp hành Hội công chứng viên, báo cáo viên và hơn 100 công chứng viên, chuyên viên tại 32 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

 bttp-bdcc2019-1.jpg

Phát biểu khai giảng lớp học, bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, vừa nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề của bản thân mỗi công chứng viên và vừa góp phần nâng cao vai trò, vị trí của hoạt động công chứng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, phòng ngừa tranh chấp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

bttp-bdcc2019-2.jpg

Chương trình bồi dưỡng gồm có 06 chuyên đề về: Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công chứng; Việc chuyển nhượng dự án và các vấn đề liên quan đến công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự án; Quyền tài sản, thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán; Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; Kỹ năng phát hiện giấy tờ giả, giả mạo chủ thể trong hoạt động công chứng, các biện pháp phòng ngừa xử lý và hướng dẫn phân biệt các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả được trình bày bởi các báo cáo viên là công chứng viên, chuyên gia đầu ngành gồm: PGS.TS Lê Thị Nam Giang, Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Tuấn Đạo Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; Thượng tá Trần Tuấn Điền - Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an; ông Hoàng Mạnh Thắng - Trưởng Phòng công chứng số 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động công chứng, chứng thực.

bttp-bdcc2019-6.jpg

Các học viên tham dự lớp học đầy đủ, nghiêm túc và tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hành nghề, công tác tổ chức lớp học chu đáo, chặt chẽ, chương trình bồi dưỡng có nhiều điểm mới, thu hút được sự quan tâm của tất cả các học viên. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019 đã thành công tốt đẹp./.


Thông tin; Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/9/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019TinBồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-09/cc2_Key_18092019093709.jpg
9/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
    Ngày 14 và 15 tháng 09 năm 2019 tại hội trường D1 Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương phối hợp Hội công chứng viên tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019 đợt 1.

    Đây là sự kiện tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm theo quy định của Luật Công chứng và Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng ngày 15 tháng 06 năm 2015 dành cho công chứng viên và chuyên viên nghiệp vụ đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

cc1.jpg 

 ​ Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Chủ tịch Hội công chứng viên phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

    Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng đợt 1 lần này có sự hiện diện của đại diện Sở Tư pháp, Ban chấp hành Hội công chứng viên, Báo cáo viên và hơn 100 công chứng viên cùng các chuyên viên nghiệp vụ.

    Trong suốt thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, học viên đã được báo cáo viên là chuyên gia đầu ngành về quyền sở hữu trí tuệ là PGS.TS bà Lê Thị Nam Giang, Giám đốc Trung tâm Sở hữu Trí tuệ trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh trình bày, trao đổi về các vấn đề mang tính mới, tính thời sự là Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công chứng, quyền sở hữu trí tuệ là đối tượng của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành và những điều cần lưu ý. Bên cạnh đó lớp bồi dưỡng còn được báo cáo viên là ông Hoàng Mạnh Thắng - Trưởng Phòng công chứng số 7 thành  phố Hồ Chí Minh, công chứng viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công chứng hệ thống lại các kiến thức chuyên môn về vấn đề chuyển nhượng dự án và các vấn đề liên quan đến công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự án, vấn đề tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đứng tên quyền sử dụng đất và nhà ở tại Việt Nam và quyền tài sản, thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; đồng thời ông Thắng cũng giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động công chứng, chứng thực.

cc2.jpg

Hình ảnh học viên tham dự lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng

    ​Không khí tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, các báo cáo viên và học viên không chỉ nhiệt tình trao đổi, thảo luận những kiến thức chuyên môn và quy định của pháp luật mà còn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn cũng như những kinh nghiệp hay, cách làm tốt trong quá trình hoạt động công chứng, chứng thực.

    Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng đợt 1 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 

(Thanh Linh – Phòng Công chứng số 1)

Thông tin; Tin ngành tư phápFalseVăn phòng Sở
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/9/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/5/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ baTinTài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-08/bttp-CV 1418_Key_07082019085809.jpg
8/6/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện Công văn số 2853/BTP-HĐKT ngày 30/7/2019 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba - Bộ Tư pháp về việc tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba, ngày ​06/8/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1418/STP-BTTP thông báo đến các thí sinh của tỉnh Bình Dương bản Hướng dẫn về nội dung, hình thức kiểm tra và tài liệu tham khảo.

Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng thông báo đầy đủ, kịp thời nội dung tài liệu nêu trên cho những người tập sự tại tổ chức mình được biết và thực hiện./.

bttp-CV 1418.jpg

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tai lieu huong dan on tap.pdf​ 

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/8/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019TinHội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-07/bttp-HNSK6thang-2_Key_25072019150340.jpg
7/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Chiều ngày 12/7/2019, tại thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

bttp-HNSK6thang-1.jpg

Điểm cầu Bình Dương được tổ chức tại Phòng họp trực tuyến - Cục Thi hành án dân sự tỉnh do bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

bttp-HNSK6thang-2.jpg

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tư pháp tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 66/114 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong được đẩy mạnh, chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được cải thiện. Chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL được cải thiện tốt hơn, nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm so với cùng kỳ; xuất hiện các mô hình hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL; giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là trong cấp phiếu LLTP, chứng thực, công chứng, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Từ đó đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của từng địa phương.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các địa phương, bộ, ngành chia sẻ một số mô hình hay, cách làm mới, đồng thời trao đổi một số đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả công tác tư pháp 6 tháng cuối năm.

bttp-HNSK6thang-3.jpg

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận các ý kiến góp ý của các Sở và trả lời của các đơn vị thuộc Bộ về các mặt công tác của Bộ, ngành Tư pháp. Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch đã được ban hành. Bên cạnh đó, cần tập trung thêm một số nội dung: về xây dựng luật, pháp lệnh, cần lưu tâm hơn tới chất lượng và thời hạn của các hồ sơ trình cũng như nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ pháp chế các Bộ, ngành, đặc biệt là trong công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, trong đó chú ý việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp hạng các chỉ số "Chi phí tuân thủ pháp luật". Đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong bối cảnh bỏ quy hoạch công chứng, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý đến vấn đề đảm bảo quản lý nhà nước về công chứng, trong đó tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động này để kịp thời phát hiện sai phạm và chấn chỉnh tình trạng các Văn phòng công chứng thành lập ồ ạt./.

Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VIITinThông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VII/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-07/TB chieu sinh lop CC VII_Key_24072019103824.jpg
7/24/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp có Thông báo số 632/TB-HVTP về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VII. Theo đó, Lớp bồi dưỡng dự kiến được tổ chức tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến khai giảng trong tháng 9/2019. 

Các cá nhân có nhu cầu học Lớp bồi dưỡng đăng ký tham gia theo hướng dẫn tại Thông báo số 632/TB-HVTP./.

TB chieu sinh lop CC VII.jpg

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm TB_632_HVTP.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ baTinKiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-07/KTKQTSHNCC_Key_24072019094448.jpg
7/23/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Thực hiện Công văn số 2594/BTP-HĐKT ngày 11/7/2019 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba - Bộ Tư pháp về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba, ngày 23/7/2019 Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1305/STP-BTTP thông báo về kỳ kiểm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba​, theo đó:

1. Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba được tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 11/8 đến ngày 14/8/2019 tại Học viện Tư pháp, số 9 Trần Vĩ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Theo Danh sách người đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba được ban hành kèm theo Công văn số 2594/BTP-HĐKT, tỉnh Bình Dương có 34 thí sinh (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng thông báo đầy đủ, kịp thời cho những người tập sự tại tổ chức mình được biết và thực hiện.​​

(Trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp theo số điện thoại 02743.822.881)./.

KTKQTSHNCC.jpg

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

CV_1305_STP-BTTP.pdf

Danh sach nguoi du dieu kien tham du kiem tra ket qua TSHNCC.pdf

Ke hoach to chuc ky kiem tra.pdf
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/6/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/6/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2019 12:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Kế hoạch tổng kết Luật Công chứng năm 2014 và việc xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinKế hoạch tổng kết Luật Công chứng năm 2014 và việc xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-06/Ke hoach tong ket LCC_Key_06062019083432.jpg
5/24/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Công chứng năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/6/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) và việc xã hội hóa hoạt động công chứng, ngày 17/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2252/UBND-KH về việc tổng kết Luật Công chứng năm 2014 và việc xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Ke hoach tong ket LCC.jpg

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.​​ 

KH_2252_UBNDTINH_BD.PDF.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 04/5/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 04/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinThông báo về việc chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-05/Thong bao_Key_06052019082109.png
5/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng năm 2014, theo đó, bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. Ngày 12/02/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 449/BTP-BTTP về việc triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao Sở Tư pháp tham mưu triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh.

Để định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, hiện Sở Tư pháp đang thực hiện quy trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020"; đồng thời đang xây dựng dự thảo văn bản quy phạm "Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phò​​ng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (thay thế Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Do vậy, Sở Tư pháp thông báo tạm thời chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo số 726/TB-STP ngày 02/5/2019 của Sở Tư pháp).

Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.

File đính kèm: TB_726_STP-BTTP.pdf

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/4/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2019 6:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ baTinTiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/12/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 1112/BTP-BTTP ngày 02/4/2019 của Bộ Tư pháp, ngày 12/4/2019 Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 614/STP-BTTP về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba​. Theo đó:

1. Đối với những trường hợp hoàn thành tập sự chậm nhất là ngày 30/4/2019 và có nhu cầu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba thì nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra về Sở Tư pháp trước ngày 03/5/2019.

3. Về việc nộp phí: người nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng (3.500.000 đồng/hồ sơ) vào tài khoản của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp theo thông tin cụ thể như sau:

Tên tài khoản: Cục Bổ trợ tư pháp

Số tài khoản: 3511.0.1118188 tại Kho bạc nhà nước Ba Đình, Hà Nội

Nội dung nộp phí: Nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng cho Ông…../Bà….., tỉnh/thành phố….(tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba năm 2019).

Bản sao giấy tờ chứng minh nộp phí được gửi kèm hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra hoặc gửi bổ sung (với những người đã nộp hồ sơ) về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng thông báo cho những người tập sự tại tổ chức mình được biết và thực hiện./.

​Nội dung chi tiết CV_1112_BO_TU_PHAP.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/4/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/3/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/27/2019 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VIThông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp có Thông báo số 57/TB-HVTP về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VI. Theo đó, Lớp bồi dưỡng dự kiến được tổ chức tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến khai giảng trong tháng 5/2019. 

Các cá nhân có nhu cầu học Lớp bồi dưỡng đăng ký tham gia theo hướng dẫn tại​ TB 57 HOC VIEN TU PHAP.pdf

Thong bao chieu sinh BDCC khoa VI.jpg

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 13/02/2019)Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 13/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/01/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/01/2019)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Lễ trao Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứngTinLễ trao Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2018-12/Trao QD thanh lap VPCC-1_Key_28122018160417.jpg
12/27/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện quy định của Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020", Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của tỉnh Bình Dương đến năm 2020, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thị xã Bến Cát, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Kết quả, ngày 05/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND, Quyết định số 3445/QĐ-UBND và Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Tô Mạnh Hùng, Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo và Văn phòng công chứng Trần Nhi Quỳnh Trang.

Trao QD thanh lap VPCC-1.jpg

Ngày 25/12/2018, Sở Tư pháp tổ chức lễ trao Quyết định cho các Văn phòng công chứng. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp và đại diện công chứng viên hợp danh của 03 Văn phòng công chứng.

Trao QD thanh lap VPCC-2.jpg

Bà Nguyễn Anh Hoa chúc mừng và trao Quyết định cho đại diện các Văn phòng công chứng. Tại buổi lễ, đồng chí đề nghị các Văn phòng công chứng thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động đúng thời hạn quy định, đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho hoạt động hành nghề công chứng, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công chứng. Về phía Sở Tư pháp, sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho Văn phòng.

Trao QD thanh lap VPCC-3.jpg

Đại diện các Văn phòng công chứng phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp đối với Văn phòng; đồng thời cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong quá trình hành nghề để góp phần nâng cao vai trò của hoạt động công chứng trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Thông tin; Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 20/12/2018)Danh sách người tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 20/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công tác quản lý nhà nước về công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại trong tiến trình cải cách tư pháp tại tỉnh Bình DươngBài viếtCông tác quản lý nhà nước về công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại trong tiến trình cải cách tư pháp tại tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, trong những năm qua, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả nổi bật, chỉ đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh, trong đó có Sở Tư pháp thực hiện thường xuyên nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật. Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương với vai trò là cơ quan tư pháp địa phương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các lĩnh vực theo luật định, trong đó có công tác quản lý nhà nước về công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đạt được những kết quả t​​ích cực, góp phần vào tiến trình cải cách tư pháp ở địa phương.

I. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách về công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại

- Nhằm triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả các văn bản pháp luật, các chính sách của Nhà nước về công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại, Sở Tư pháp đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bên cạnh việc xây dựng nội dung tuyên truyền cô đọng, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ thì hình thức tuyên truyền cũng rất đa dạng, phong phú như tổ chức hội nghị; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên trang pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, của sở, ngành có liên quan; phối hợp với Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương viết tin, bài; tuyên truyền rộng rãi qua hệ thống loa, đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; lồng ghép việc phổ biến quy định pháp luật qua việc trợ giúp pháp lý; phát hành tờ gấp pháp luật (trung bình hàng năm Sở Tư pháp phát hành khoảng 20.000 tờ gấp pháp luật đối với mỗi lĩnh vực).

Ngoài ra, đối với một số lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân như công chứng, thừa phát lại, đấu giá tài sản, Sở Tư pháp còn tổ chức thực hiện chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh 92,5 MHz nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của người dân.

- Công bố, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính

Trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Trang Thông tin hành chính công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, một số thủ tục hành chính đơn giản thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng (scan hồ sơ và gửi qua email). Từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã giải quyết 461 thủ tục hành chính, trong đó công chứng 235 việc, luật sư 127 việc, tư vấn pháp luật 5 việc, đấu giá tài sản 35 việc, thừa phát lại 59 việc.

II. Công tác quản lý nhà nước về công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại trong tiến trình cải cách tư pháp tại Bình Dương

1. Công chứng

- Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các Văn phòng công chứng theo đúng quy định. Đến nay trên toàn tỉnh có 29 tổ chức hành nghề công chứng (02 Phòng công chứng và 27 Văn phòng công chứng) với tổng số 69 công chứng viên đang hành nghề. Sở Tư pháp phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho đội ngũ công chứng viên, chuyên viên nghiệp vụ; tổ chức Tọa đàm với sự tham gia của đại diện Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện) và các tổ chức hành nghề công chứng nhằm trao đổi, thảo luận và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của sở cũng được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

- Đã xây dựng cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng và đang triển khai áp dụng cơ sở dữ liệu công chứng đến tất cả các TCHNCC trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu công chứng theo hướng hiện đại, phù hợp với thực tế phát triển công nghệ thông tin như hiện nay.

- Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh ký kết Quy chế phối hợp số 427/QCPH/STP-CAT ngày 06/4/2018 trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. Đây là điểm mới nổi bật trong quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực tại Bình Dương (Quy chế góp phần tạo ra sự thống nhất, kịp thời trong quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến công chứng, chứng thực).

- Một số khó khăn, vướng mắc:

+ Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định "Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên, Sở Tư pháp phải đăng tải Danh sách này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách theo dõi chung".

+ Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định "Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật công chứng, hoặc trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật công chứng, Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề xóa đăng ký hành nghề, ra quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên và gửi quyết định này cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức hành nghề công chứng nơi người đó hành nghề và Bộ Tư pháp, đồng thời đăng tải thông tin về việc thu hồi Thẻ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp".

Hiện nay, trên Trang thông tin Bổ trợ tư pháp đã có mục danh sách công chứng viên nhưng chưa được cập nhật nội dung, do đó, khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập Văn phòng công chứng, đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên, Sở Tư pháp phải gửi văn bản xác minh thông tin hành nghề của công chứng viên tại các tỉnh thành khác để đảm bảo quy định công chứng viên hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Luật Công chứng.

2. Luật sư

- Trong tiến trình cải cách tư pháp, nhằm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn, tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về luật sư, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư; đồng thời, đảm bảo phát huy tốt nhất vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Tính đến nay, toàn tỉnh có 141 luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và 40 người tập sự hành nghề luật sư. Tổng số các tổ chức hành nghề luật sư tỉnh là 42 (trong đó có: 29 văn phòng luật sư, 01 công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, 11 công ty luật TNHH MTV, 01 công ty luật hợp danh), 11 Văn phòng giao dịch, 03 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Ngoài đội ngũ luật sư của tỉnh, tỉnh Bình Dương cũng đang là địa bàn thu hút số lượng luật sư các tỉnh, thành phố trung ương khác đến hành nghề dưới hình thức gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh; mở chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, số lượng luật sư, chi nhánh tăng đều qua các năm, hiện nay toàn tỉnh có 45 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (trong năm 2018, đội ngũ luật sư đã thực hiện 1.968 vụ việc, trong đó: tham gia tố tụng là 471 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 36 vụ việc, tư vấn pháp luật là 655 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 382 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 424 vụ việc. Tổng doanh thu: 10.608.900.334 đồng. Tổng số thuế đã nộp cho Nhà nước: 840.930.282 đồng).

- Chất lượng hoạt động các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư còn hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình...Đặc biệt luật sư đã thể hiện tích cực vai trò xã hội thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015; tham mưu xây dựng Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước và hành nghề luật sư. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 về việc Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nhằm đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới của Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành và bao quát toàn bộ các nhiệm vụ của Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư, ngày 06/7/2017, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư đã thống nhất ký kết Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp và quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Một số khó khăn, vướng mắc:

+ Số lượng và chất lượng của luật sư trong Đoàn tuy có phát triển nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu chung và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Các luật sư đa phần yếu về ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp, làm việc trực tiếp với khách hàng là người nước ngoài còn hạn chế. Các luật sư đa phần hành nghề trong lĩnh vực tố tụng, hoạt động riêng lẻ, độc lập, chưa liên kết với nhau để thành lập, tổ chức, hoạt động trong những tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn. Đây là những trở ngại cho quá trình phát triển luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;

+ Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Tại Khoản 2 Điều 34 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp quy định:

"Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có trách nhiệm lập báo cáo về tổ chức và hoạt động của mình gửi Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư hoặc nơi có địa điểm giao dịch của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo về tổ chức và hoạt động luật sư gửi Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Báo cáo 6 tháng của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được gửi trước ngày 05/4 hàng năm và báo cáo năm được gửi trước ngày 05/10 hàng năm".

Tại Khoản 1 Điều 32 Luật Luật sư 2006 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2012) quy định:

"Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

a) Văn phòng luật sư;

b) Công ty luật"

Nếu căn cứ theo 2 quy định trên thì chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư địa phương khác) không phải gửi báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Do đó, Sở Tư pháp khó có thể nắm được tình hình tổ chức và hoạt động của các chi nhánh.

3. Đấu giá tài sản

Để triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 30/5/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở Kế hoạch số 2128/KH-UBND, 7/9 huyện, thị và thành phố của tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn từng đơn vị. Chủ động tổ chức Hội nghị triển khai Luật đấu giá tài sản và Kế hoạch số 2128/KH-UBND cho các sở ngành có liên quan và các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai tập huấn sâu rộng Luật đấu giá tài sản.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh thành lập trước ngày 01/7/2017, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản nhằm đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi hoạt động đúng thời hạn quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Đồng thời, thực hiện Công văn số 3319/BTP-BTTP ngày 13/9/2017 của Bộ Tư pháp về thi hành Luật đấu giá tài sản, vừa qua, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 "Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Nội dung chủ yếu của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm: quỹ đất được đấu giá, việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi trúng đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho người trúng đấu giá; các nội dung khác không thuộc trình tự, thủ tục đấu giá, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật hiện hành có liên quan; quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan đến Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương có 01 Trung tâm, 12 doanh nghiệp đấu giá, 09 Chi nhánh, 04 Văn phòng đại diện với tổng số 38 đấu giá viên.    

- Một số khó khăn, vướng mắc

+ Một số doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản có tình trạng "đánh trống ghi tên", chỉ đăng ký hoạt động nhưng từ lúc thành lập đến nay chưa phát sinh hoạt động đấu giá tài sản nào.

+ Một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động cho Sở Tư pháp, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý.

4. Giám định tư pháp

Hoạt động giám định tư pháp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, một số lãnh đạo Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp như: Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Xây dựng, Chi Cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn…, bên cạnh đó, địa phương còn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hướng dẫn của Viện Kỹ thuật hình sự, Viện Pháp Y…, qua đó, giúp công tác triển khai Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành được hiệu quả, cụ thể: 

- Việc tham mưu các văn bản triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành được kịp thời, đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về chế độ hỗ trợ công tác pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó, ngày 22/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ công tác pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, lập và công bố danh sách người, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đúng quy định.

- Trong năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 2542/KH-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017, theo đó Lớp học đã diễn ra từ ngày 13/12/2017 đến ngày 15/12/2017 với sự tham gia của gần 60 giám định viên tư pháp, người làm công tác giám định trên địa bàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng đã cung cấp các kiến thức pháp lý cơ bản trong lĩnh vực giám định tư pháp, giúp các học viên hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của hoạt động giám định trong hoạt động tố tụng từ đó hỗ trợ cho công tác giám định tại cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện công văn số 3256/BTP-BTTP ngày 31/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả 05 năm thi hành Luật Giám định tư pháp về Bộ Tư pháp theo thời hạn quy định.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức Giám định tư pháp: Trung tâm Pháp Y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Công an tỉnh, chưa có văn phòng giám định tư pháp. Về đội ngũ người giám định tư pháp, toàn tỉnh có 94 người giám định tư pháp (88 giám định viên tư pháp, 06 người giám định tư pháp theo vụ việc).

Về kết quả hoạt động: trong năm 2018, đã thực hiện 3265 vụ việc, trong đó: lĩnh vực pháp y là 774 vụ việc, pháp y tâm thần là 68 vụ việc, kỹ thuật hình sự là 1665 vụ việc, tài chính 664 vụ việc, lĩnh vực khác 94 vụ.

- Một số khó khăn, vướng mắc

+ Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg đã cụ thể hóa một phần chính sách đãi ngộ của Nhà nước nhằm động viên, khích lệ đối với đội ngũ người giám định tư pháp. Tuy nhiên, theo đánh giá của các sở, ngành, tổ chức giám định và thực tiễn áp dụng các chính sách nêu trên cho thấy: Chế độ bồi dưỡng đối với người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp vẫn còn thấp so với tính chất đặc thù công việc và điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. Đây là một trong những lý do cơ bản dẫn đến tình trạng người làm giám định tư pháp chuyên trách không yên tâm gắn bó với công việc giám định cũng như không động viên được những người giám định tư pháp kiêm nhiệm tích cực tham gia hoạt động giám định tư pháp; đồng thời, các chuyên gia giỏi trong các ngành, lĩnh vực không muốn tham gia hoạt động giám định tư pháp.

+ Luật Giám định tư pháp cũng còn một số bất cập so với thực tiễn áp dụng như: Tại Điều 10 Luật Giám định tư pháp quy định các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp, tuy nhiên không quy định trường hợp miễn nhiệm do chuyển công tác đến đơn vị khác và không còn thực hiện hoạt động giám định, dẫn đến số lượng giám định viên tư pháp theo thống kê hằng năm không phản ánh đúng số lượng giám định viên đang hoạt động thực tế tại địa phương; Về quy định bổ nhiệm lại giám định viên tư pháp: Pháp luật chưa quy định việc bổ nhiệm lại hoặc cấp lại quyết định bổ nhiệm trong trường hợp quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp bị rách, bị mất hoặc bị thất lạc.

5. Thừa phát lại

Thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động liên quan đến Thi hành án dân sự và Toà án phù hợp với Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đồng thời để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả Thi hành án dân sự, giảm tải cho hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước, bảo đảm cho người dân được phục vụ tốt hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng phát triển hệ thống Văn phòng Thừa phát lại tại 09/9 đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã ban hành 02 Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 01 Đề án trong giai đoạn thí điểm và 01 Đề án thực hiện chính thức chế định thừa phát lại kể từ năm 2016. Đây là cơ sở pháp lý để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra. Các đề án đã xác định quan điểm, mục tiêu và lộ trình thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển của Chính phủ.

Đồng thời, qua theo dõi các văn bản pháp luật về thừa phát lại, nhận thấy:

+ Pháp luật chưa có quy định cụ thể về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động Thừa phát lại, chỉ quy định chung chung các hình thức xử lý vi phạm đối với Thừa phát lại và Văn phòng Thừa phát, không quy định từng loại việc và mức độ vi phạm cụ thể. Ví dụ trường hợp Sở Tư pháp phát hiện nội dung lập vi bằng không đúng quy định pháp luật thì hậu quả pháp lý chỉ là vi bằng không được đăng ký và không có giá trị pháp lý, chưa có chế tài đảm bảo tính răn đe.  

+ Về việc phân định nội dung, phạm vi lập vi bằng tại Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động TPL đã hướng dẫn tương đối cụ thể phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xác định các trường hợp không thuộc phạm vi lập vi bằng còn gặp nhiều khó khăn phân định giữa chứng thực chữ ký, công chứng và lập vi bằng trong một số trường hợp còn mơ hồ.

Do đó, để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Thừa phát lại và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, ngày 12/7/2018, Sở Tư pháp ban hành công văn về việc hướng dẫn hoạt động thừa phát lại, có nội dung: "Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ ràng quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc yêu cầu lập vi bằng và giá trị pháp lý của vi bằng, tránh trường hợp người dân "hiểu nhầm" vi bằng của Thừa phát lại với văn bản công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực, đồng thời không lập vi bằng đối với các trường hợp đã được pháp luật về thừa phát lại quy định, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan như: Không lập vi bằng đối với các hành vi, sự kiện nhằm mục đích thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái quy định pháp luật; Không lập vi bằng đối với các hành vi, sự kiện nhằm thực hiện các giao dịch dân sự thuộc thẩm quyền công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng hoặc thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp dưới hình thức vi bằng ghi nhận sự tồn tại một thỏa thuận, một cam kết, lời trình bày của các bên có nội dung như: mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho mượn, thỏa thuận phân chia di sản, từ chối nhận di sản, phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân theo quy định pháp luật đối với các tài sản (quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, ô tô, xe máy,…)" nhằm định hướng cho các Văn phòng thừa phát lại hoạt động ổn định, đi vào nề nếp và đúng quy định của pháp luật, góp phần phát triển ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương.    

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 05 Văn phòng thừa phát lại với đội ngũ 16 thừa phát lại đang hành nghề tại các tổ chức này. Các thừa phát lại trên địa bàn tỉnh chủ yếu là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thi hành án dân sự, đây cũng là thuận lợi trong quá trình tổ chức và hoạt động thừa phát lại tại địa phương.

Về kết quả hoạt động: Trong năm 2018 các Văn phòng đã tống đạt văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự: 16.209 văn bản, trong đó tống đạt văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan Tòa án là 15.154 văn bản và cơ quan Thi hành án 1055 văn bản; Xác minh điều kiện thi hành án: Chưa phát sinh; Tổ chức thi hành bản án, quyết định: Chưa phát sinh; Lập vi bằng: 4.690 vi bằng. Về doanh thu: Các Văn phòng Thừa phát lại đã thu được: 6.929.126.000 đồng, trong đó: chi phí lập vi bằng 5.503.000.000 đồng; chi phí tống đạt 1.426.126.000 đồng (1.334.986.000 đồng của Tòa án và 91.140.000 đồng của cơ quan thi hành án dân sự).

6. Tư vấn pháp luật

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư vấn pháp luật, ngay sau khi Nghị định số 77/2008/NĐ-CP được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, quán triệt các quy định của pháp luật về tư vấn pháp luật đến các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí trụ sở hoạt động, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trung tâm tư vấn pháp luật, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm hoạt động có hiệu quả. Sở Tư pháp đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức ngày pháp luật cho tối tượng là công nhân lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó, đã lồng ghép nội dung tư vấn pháp luật miễn phí cho người lao động với sự tham gia của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc sở và trên 20 luật sư thành viên thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 04 tư vấn viên pháp luật, 02 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, 20 cộng tác viên tư vấn pháp luật làm việc 03 trung tâm tư vấn pháp luật: Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Bình Dương, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Bình Dương và Trung tâm Tư vấn pháp luật Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương.

Về kết quả hoạt động tư vấn pháp luật: Từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018 đã tư vấn miễn phí 2860 vụ việc với hơn 8000 lượt người tư vấn pháp luật. Nội dung tư vấn đa dạng trong các lĩnh vực pháp luật về công đoàn, lao động, hành chính, hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình…Đối tượng tư vấn gồm nhiều thành phần khác nhau, chủ yếu là công đoàn viên, người lao động, người nghèo... Hoạt động trợ giúp pháp lý được chú trọng như: hỗ trợ lập hồ sơ khiếu nại, hòa giải 198 trường hợp; hướng dẫn và hỗ trợ khiếu kiện 47 trường hợp.

- Một số khó khăn, vướng mắc:

Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp do hoạt động của các Trung tâm chủ yếu là tư vấn không có thù lao. Trụ sở tuy đáp ứng yêu cầu hoạt động nhưng ở vị trí chưa thuận lợi, gây khó khăn trong việc liên hệ tư vấn của người dân. Nhân lực tại các Trung tâm còn mỏng, chưa đáp ứng đủ yêu cầu hoạt động trong các công việc đòi hỏi có nhiều nhân lực như công tác tư vấn pháp luật lưu động, cấp phát tài liệu miễn phí. Hiện nay, Trung tâm Tư vấn pháp luật Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương vẫn chưa hoàn thiện cơ cấu tổ chức.

III. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đạt hiệu quả, không để tồn đọng, không phát sinh điểm nóng, phức tạp. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm. Các cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của Sở Tư pháp; khắc phục những sai sót theo kết luận của Sở Tư pháp, tổ chức họp rút kinh nghiệm không để xảy ra sai sót tương tự.

IV. Một số giải pháp

1. Công chứng

Kiến nghị Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về công chứng, dữ liệu thông tin hành nghề công chứng (bao gồm thông tin về họ tên, ngày sinh của công chứng viên, quyết định bổ nhiệm, đăng ký hành nghề, xóa đăng ký hành nghề, ngày tháng năm cập nhật). Đây là cơ sở dữ liệu dùng chung để Sở Tư pháp các tỉnh thành tra cứu thông tin hành nghề công chứng một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn cho tổ chức, cá nhân.

2. Luật sư

Kiến nghị Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về luật sư, xây dựng dữ liệu thông tin hành nghề luật sư toàn quốc. 

3. Đấu giá tài sản

Để nâng cao tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp đấu giá tài sản, cần bổ sung quy định về chế tài xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản có đăng ký hoạt động nhưng không phát sinh hoạt động đấu giá trong thời hạn 2 năm thì bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động.

4. Giám định tư pháp

- Xây dựng cơ chế ưu đãi riêng đối với các tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập (ngoài việc miễn thuế của Trung ương thì có thể ưu đãi thêm các vấn đề khác như miễn thuế đất đai, tạo điều kiện vay tiền mua trang thiết bị...), mở rộng lĩnh vực thường phát sinh nhu cầu giám định tư pháp như giám định tài liệu, giám định chữ ký.

- Có hướng sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giám định tư pháp để phù hợp và đáp ứng với tình hình thực tiễn (Điều 10, Điều 14 Luật Giám định tư pháp).

5. Thừa phát lại

- Để nâng cao trách nhiệm của Thừa phát lại đối với các hoạt động của mình, đặc biệt trong hoạt động lập vi bằng, đề xuất bỏ quy định đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp, Thừa phát lại khi lập vi bằng phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo tính pháp lý của vi bằng như đối với quy định của pháp luật về công chứng.

- Hoàn thiện các  quy định pháp luật về Thừa phát lại, đặc biệt là các quy định trong việc xác định nội dung lập vi bằng để tránh các trường hợp không phân định rõ ràng với các lĩnh vực khác như công chứng, chứng thực.

- Nâng cao tiêu chuẩn bổ nhiệm và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng về Thừa phát lại để đảm bảo xây dựng một đội ngũ Thừa phát lại vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp.

6. Tư vấn pháp luật

Hoàn thiện các quy định pháp luật của Nghị định 77/2008/NĐ-CP, theo đó điều chỉnh các điều kiện, tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm thu hút đội ngũ này tham gia vào các trung tâm tư vấn pháp luật; sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp lại Giấy Đăng ký hoạt động của trung tâm; đồng thời có các định hướng để phát triển trung tâm tư vấn pháp luật phù hợp với các xu hướng trong thời gian tới về kinh phí, tổ chức nhân sự.

Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ baThông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/18/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
​​​​Thực hiện Công văn số 4678/BTP-BTTP ngày 05/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng, ngày 18/12/2018 Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 2069/STP-BTTP về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng​ lần thứ ba, theo đó:
​1. Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba dự kiến được Bộ Tư pháp tổ chức vào Quý I năm 2019.
2. Thời hạn Sở Tư pháp thực hiện việc tiếp nhận, thẩm tra các hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra của những người đủ điều kiện đăng ký tham dự kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng chậm nhất là ngày 30/12/2018.

3. Về việc nộp phí tham dự kiểm tra, Sở Tư pháp sẽ thông báo cho những người đăng ký tham dự kiểm tra nộp sau khi có văn bản của Bộ Tư pháp./.

CV_2069_STP-BTTP.PDF.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/12/2018)Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2018 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio