Công chứng - Thông tin
 
​Ngày 10/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 55/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Lại Văn Đồng ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Đào Thị Công​​​​ kể từ ngày 10/5/2022​.​​​​​CV_55_STP-QĐ.signed.pdf​
 
​Ngày 15/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 43/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó,  ông Võ Đình Thú và bà Nguyễn Thị Thanh Linh​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Hồng Nhung​​​​​ kể từ ngày 15/4/2022​.​​​​​​​QD_43_STP-BTTP.signed.pdf
 
​Ngày 18/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 32/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Phạm Ngọc Hưng​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo​​​​ kể từ ngày 18​/3/2022​.​​​​​QD_32_STP-BTTP.signed.pdf
 
​Ngày 14/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 29​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Phạm Văn Đông​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Thanh Tuyền​​​ kể từ ngày 14/3/2022​.​​QD_29_STP-BTTP.signed.pdf​
 
​​​Ngày 18/02/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 21​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Tĩnh​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Vũ Văn Liêm​​​ kể từ ngày 18/02/2022​.​​​​​​
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của ông Phan Hồng Hạnh và ông Trần Hưng Thịnh tại Văn phòng công chứng An TínTinThông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của ông Phan Hồng Hạnh và ông Trần Hưng Thịnh tại Văn phòng công chứng An Tín/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/19/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Lại Văn Đồng tại Văn phòng công chứng Đào Thị CôngTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Lại Văn Đồng tại Văn phòng công chứng Đào Thị Công/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 10/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 55/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Lại Văn Đồng ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Đào Thị Công​​​​ kể từ ngày 10/5/2022​.​​​​​

CV_55_STP-QĐ.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/5/2022)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Võ Đình Thú và bà Nguyễn Thị Thanh Linh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Hồng NhungTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Võ Đình Thú và bà Nguyễn Thị Thanh Linh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Hồng Nhung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 15/4/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 43/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó,  ông Võ Đình Thú và bà Nguyễn Thị Thanh Linh​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Hồng Nhung​​​​​ kể từ ngày 15/4/2022​.​​​​​​​

QD_43_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 15/4/2022)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 15/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Ngọc Ngà tại Văn phòng công chứng Phú ThịnhTinThông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Ngọc Ngà tại Văn phòng công chứng Phú Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/4/2022)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/4/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Hợp tại Văn phòng công chứng Sở SaoTinThông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Hợp tại Văn phòng công chứng Sở Sao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/4/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của ông Phạm Văn Đông tại Văn phòng công chứng Nghiêm Văn NhoTinThông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của ông Phạm Văn Đông tại Văn phòng công chứng Nghiêm Văn Nho/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/03/2022)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/03/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/03/2022)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/03/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/18/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Phạm Ngọc Hưng tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên ThảoTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Phạm Ngọc Hưng tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/18/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 18/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 32/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Phạm Ngọc Hưng​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo​​​​ kể từ ngày 18​/3/2022​.​​​​​

QD_32_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của ông Hoàng Đình Vĩnh tại Văn phòng công chứng Phú ThịnhTinThông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của ông Hoàng Đình Vĩnh tại Văn phòng công chứng Phú Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/16/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Phạm Văn Đông tại Văn phòng công chứng Thanh TuyềnTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Phạm Văn Đông tại Văn phòng công chứng Thanh Tuyền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 14/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 29​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Phạm Văn Đông​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Thanh Tuyền​​​ kể từ ngày 14/3/2022​.​​

QD_29_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 14/03/2022)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 14/03/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/02/2022)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/02/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Khắc Tĩnh tại Văn phòng công chứng Vũ Văn LiêmTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Khắc Tĩnh tại Văn phòng công chứng Vũ Văn Liêm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​​​Ngày 18/02/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 21​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Tĩnh​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Vũ Văn Liêm​​​ kể từ ngày 18/02/2022​.​​​​​​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Trần Văn Can tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu DungTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Trần Văn Can tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Dung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/17/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​​​Ngày 17/02/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 18​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Trần Văn Can​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Dung​​​ kể từ ngày 17/02/2022.

QD_18_STP-BTTP.signed.pdf​​​​​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của bà Phạm Thị Mộng Tuyền tại Văn phòng công chứng Vũ Văn LiêmTinThông báo về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên của bà Phạm Thị Mộng Tuyền tại Văn phòng công chứng Vũ Văn Liêm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/01/2022)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/01/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Hội nghị toàn quốc Tổng kết thi hành Luật Công chứngTinHội nghị toàn quốc Tổng kết thi hành Luật Công chứng/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2022-01/743540bda68f6bd1329e_Key_17012022164150.jpg
1/14/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

      Sáng ngày 14/01/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014 với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị.

743540bda68f6bd1329e.jpg

       Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Dương có bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước – chi nhánh tỉnh Bình Dương, Ban chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh và đại diện các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

aed931a7f99a34c46d8b.jpg

987dee3f3a02f75cae13.jpg                       Luật Công chứng năm 2014 được ban hành đã góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật về công chứng. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Luật Công chứng, hoạt động công chứng ở nước ta đã thu được kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, nhà ở… 

       Hoạt động công chứng tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Các Văn phòng công chứng được thành lập, củng cố và tiếp tục phát triển góp phần giảm áp lực cho các cơ quan hành chính nhà nước. Các Phòng công chứng được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng hoặc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ về tài chính đã góp phần giảm bớt gánh nặng biên chế và ngân sách Nhà nước…

       Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các vấn đề như vai trò của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên trong tổ chức và hoạt động công chứng; vai trò của công chứng trong hoạt động của ngân hàng; một số vấn đề về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực công chứng…

7f551f561765da3b8374.jpg

       Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, việc triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 đã thu được nhiều kết quả, thực sự đi vào cuộc sống. Để Luật Công chứng phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tế, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu yêu cầu các địa phương tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về công chứng, chú trọng thực hiện hiệu quả, đồng bộ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chứng viên vững về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công chứng theo lộ trình phù hợp. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng./.

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách được cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tưTinDanh sách được cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 31/12/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 31/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Hoàng Đĩnh Vĩnh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú QuốcTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Hoàng Đĩnh Vĩnh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú Quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 31/12​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 147​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, ông Hoàng Đĩnh Vĩnh​ ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú Quốc​​​ kể từ ngày 31/12/2021.​​​

QD_147_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 1842/STP-BTTP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp về việc triển khai nội dung chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sảnTinCông văn số 1842/STP-BTTP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp về việc triển khai nội dung chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhHướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sảnTinCông văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhHướng dẫn nghiệp vụFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2021TinDanh sách công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

​Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, số lượng công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2021 là 96 trường hợp; số lượng công chứng viên được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2021 là 0 trường hợp (Có danh sách cụ thể kèm theo)./.​

DS hoàn thành nghĩa vụ tham gia BDNV năm 2021.xlsx

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/12/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2021 6:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Đỗ Thu Trang và bà Trần Thị Hồng Phương tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên ThảoTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của bà Đỗ Thu Trang và bà Trần Thị Hồng Phương tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/10/2021 6:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 10/12​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 139​/QĐ-STP về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên. Theo đó, bà Đỗ Thu Trang và bà Trần Thị Hồng Phương ​​thôi hành nghề tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo​​​ kể từ ngày 10/12/2021.​​​

15. Danh sach TCHNCC, CCV 10.12.2021.docx

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/11/2021)TinDanh sách các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio