Banner.pngbanner-hp.png​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpgTập huấn nghiệp vụ kiểm tra, nhận dạng tài liệu, hồ sơ thật - giả
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 30/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, nhận dạng tài liệu, hồ sơ thật - giả tại Hội trường D1 Trường Chính trị tỉnh Bình Dương cho hơn 120 công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và cán bộ tư pháp cấp ...
Tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019
​Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân, đó chính là mục tiêu phát triển của xã hội. Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật 9-11, tỉnh Bình Dương tổ chức nhiểu hoạt động sôi nổi, thiết thực được ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng