banner_dhxiii.pngDai hoi thi dua yeu nuoc.pngbg ngay thanh lap nganh.jpglienthongtthc-kcb_lltp.jpg​​​


Từ ngày 10/8/2020, giảm mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
​Ngày 10/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ ...
MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
​             Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Phòng, chống tham nhũng tiếp tục quy định 06 nhóm biện pháp phòng ngừa tham nhũng, một trong các nhóm biện pháp đó là thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng