​​Screen Shot 2021-09-03 at 09.47.41.png​​​ ​​​​​​​​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg

Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em
​        Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con ...
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
​Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết dịnh số08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định vềviệc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (viếttắt là Quyết định 08). Theo đó, đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là ngườilao động đang làm việc trong doanh nghiệp (500.000 đồng/người) vàngười lao động ...
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19
​Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục v​ụ công tác phòng, chống dịch covid-19. Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định cụ thể về:- Điều ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng