Banner_MTTQ_2021.png​​Screen Shot 2021-09-03 at 09.47.41.png​​​ ​
Screen Shot 2021-09-03 at 18.20.20.png1022_2021.png​​​​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg

LƯU Ý CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CON NUÔI
​Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi, những người sau đây không được nhận con nuôi: - Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; Theo quy định tại Điều 85 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây: + Bị kết án về ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng