lienthongtthc-kcb_lltp.jpg​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpgThông báo trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của người có tên sau:Họ và tên: Yoo Phương Danh; Giới tính: Nam; Ngày sinh: 15/4/2007; Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh; Họ tên cha: Yoo Jae Moon; Sinh ngày: 30/4/1959;Họ tên mẹ: Võ Thị Phượng; Sinh ngày: 08/02/1972;Nơi cư ...
Tỉnh Bình Dương sớm triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật
​Nhằm triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh như:- Kế hoạch số 6327/KH-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ...
Tỉnh Bình Dương Hội nghị tập huấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019
​Ngày 14/3/2019, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 tại Trường Cao đẳng Y tế, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh; Phòng Tư ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng