​​​​Screen Shot 2021-09-03 at 09.47.41.png​​​ ​​​​​​​​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg

Dầu Tiếng: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2022
​Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở; ngày 27/7/2022, tại Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Dầu Tiếng tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại 03 xã Long Hòa, Thanh An và Định ThànhTham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng