Ngay gia dinh Vietnam 26 2022.png​​Screen Shot 2021-09-03 at 09.47.41.png​​​ ​​​​​​​​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg

Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
​Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Nghị quyết 54/2022/QH15 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam (gọi tắt là Nghị quyết 54). Theo đó, Nghị quyết 54 quy định việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng