Banner.pngbanner-hp.png​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpgQuy định mới trong việc tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
​Ngày 03/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Quyết định số 28 sửa đổi, bổ sung như sau:1. Sửa đổi, ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng