bgngayphapluat2020.jpg
banner_dhxiii.pngDai hoi dang bo Binh Duong 2020 (2).jpgDai hoi thi dua yeu nuoc.pngbg ngay thanh lap nganh.jpglienthongtthc-kcb_lltp.jpg

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
​             Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Phòng, chống tham nhũng tiếp tục quy định 06 nhóm biện pháp phòng ngừa tham nhũng, một trong các nhóm biện pháp đó là thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng