​​Screen Shot 2021-09-03 at 09.47.41.png​​​ ​
Screen Shot 2021-09-03 at 18.20.20.png1022_2021.png​​​​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg

Giảm giá một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
​Ngày 17/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.Theo đó, điều chỉnh giá của một số dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân ...
Tài liệu báo cáo công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2021
​Thực hiện Kế hoạch số 6504/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021. Theo đó, tại điểm c khoản 1 Mục III của Kế hoạch giao Sở Tư pháp "Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, tham ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng