Banner.pngbanner-hp.png​​lienthongtthc-kcb_lltp.jpg​​​Banner_LLTP_tructuyen.jpgThông báo về việc ứng dụng phương thức gửi tin nhắn thông báo đến người dân kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp chậm trả kết quả do phối hợp xác minh tại các cơ quan có liên quan
Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đến người dân được nhanh chóng, chính xác và hạn chế đi lại nhiều lần. Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện phương thức gửi tin nhắn thông báo đến người dân kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp (trường hợp chậm trả kết quả). Khi triển khai phương thức này, người dân sẽ nắm được tình hình xử lý và quá trình ...
Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
         Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, mức hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (do Công an tỉnh chủ trì soạn thảo) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm ...
Ảnh
Video
Audio
bản đồ hành chính Bình dư​ơng
Đại hội đảng