Nghị quyết số 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Ngày 04/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, có 15 lĩnh vực được đơn giản hóa thủ tục hành chính như: Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Thi hành án dân sự; Đăng ký giao dịch bảo ...
Ảnh
Video
Audio