Công văn số 1461/STP-HCTP ngày 27/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc gia hạn thời gian nhận Giấy chứng nhận kết hôn tại UBND cấp huyện và đăng ký khai tử cho các trường hợp tử vong do Covid-19
​Qua theo dõi và qua thông tin phản ánh của một số cơ quan liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương, cụ thể là: việc trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; việc tiếp nhận giấy tờ trong hồ sơ đăng ký khai tử; việc đăng ký khai tử lưu động...Để việc triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên ...
Ảnh
Video
Audio