Công chức tư pháp hộ tịch phải có bằng trung cấp luật trở lên?
​Công chức tư pháp hộ tịch phải có bằng trung cấp luật trở lên?Để khắc phục những yếu kém, hạn chế trong đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch hiện nay, Luật Hộ tịch đã nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh này.Điều kiện trở thành công chức tư pháp hộ tịch hiện nayTheo quy định tại Điều 72 Luật Hộ tịch hiện hành, công chức làm công tác hộ tịch ...
Ảnh
Video
Audio