Công tác thanh tra
Thứ 4, Ngày 07/02/2018, 10:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư và Chi nhánh Văn phòng, Chi nhánh Công ty luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/02/2018 | Thanh Tra Sở

Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại

Văn phòng luật sư và Chi nhánh Văn phòng, Chi nhánh Công ty luật


Thực hiện Quyết định thanh tra số 125/QĐ-STP ngày 16/11/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư và Chi nhánh Văn phòng, Chi nhánh Công ty luật, từ ngày 23/11/2017 đến ngày 30/11/2017, Đoàn thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng luật sư Phạm Thanh Khương, Chi nhánh Văn phòng luật sư số 1, Chi nhánh Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt và Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star. Ngày 29/12/2017, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 1865/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận kết quả các đơn vị đã đạt được. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số sai sót như sau:

- Nội dung biển hiệu chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 3, Điều 23 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ: Văn phòng luật sư Phạm Thanh Khương và Chi nhánh Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt. Ngoài ra, tại địa chỉ Chi nhánh Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt đăng ký hoạt động thì chưa thấy được trụ sở của Chi nhánh đặt tại vị trí nào vì cùng địa chỉ này hiện có trụ sở của một công ty khác.

- Chi nhánh Văn phòng luật sư số 1 có thiếu sót trong việc lưu trữ hợp đồng dịch vụ pháp lý; chưa lập hóa đơn theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp; khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý còn thiếu các nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp, chưa ghi rõ phương thức tính là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 26 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012; đối với vụ, việc có mức thù lao dưới 200.000 đồng, Chi nhánh chỉ lập Phiếu tư vấn mà chưa lập Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, Văn phòng luật sư số 1 đã thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng đến thời điểm thanh tra chưa thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012. Tuy nhiên, sau khi Đoàn thanh tra nhắc nhở, Văn phòng luật sư số 1 đã có thông báo và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Chi nhánh đã được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động ngày 18/12/2017.

- Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star: Sau khi được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động, Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star chưa thực hiện thay đổi mẫu con dấu theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Thiện Đức-Trưởng Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star đang bị Đoàn luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử lý kỷ luật với hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư 24 tháng, dẫn đến điều kiện hoạt động của Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star không còn đảm bảo theo quy định của Luật Luật sư.

Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng luật sư Phạm Thanh Khương, Chi nhánh Văn phòng luật sư số 1, Chi nhánh Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt và Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục ngay các sai sót, tồn tại đã nêu, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp.

Văn phòng luật sư Phạm Thanh Khương, Chi nhánh Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt thực hiện sửa đổi nội dung biển hiệu cho phù hợp quy định pháp luật; ngoài ra, Chi nhánh Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt xác định rõ vị trí trụ sở của Chi nhánh để tránh nhầm lẫn trụ sở của Chi nhánh Văn phòng với công ty khác.

Chi nhánh Văn phòng luật sư số 1 lưu ý trong công tác lưu trữ hồ sơ, tránh tình trạng thất lạc hợp đồng dịch vụ pháp lý; lập hóa đơn, Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng, nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý phải bảo đảm theo quy định pháp luật.

Đối với Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star, trong thời gian Luật sư Nguyễn Thiện Đức-Trưởng Chi nhánh đang thi hành Quyết định kỷ luật của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thì Chi nhánh phải tạm ngưng hoạt động và thực hiện các thủ tục liên quan đến điều kiện hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Giám đốc Sở đã chỉ đạo phòng Bổ trợ tư pháp rà soát điều kiện hoạt động của Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star, trường hợp không còn đủ điều kiện hoạt động thì tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp xử lý theo quy định. Thanh tra Sở tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vi phạm đã được nhắc nhở nhưng còn tái phạm; đồng thời, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra của Văn phòng luật sư Phạm Thanh Khương, Chi nhánh Văn phòng luật sư số 1, Chi nhánh Văn phòng luật sư Đại Quốc Việt và Chi nhánh Công ty luật TNHH MTV Sài Gòn Star./.

Thanh tra Sở Tư pháp


Lượt người xem:  Views:   3611
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio