Công tác thanh tra
Thứ 4, Ngày 16/08/2017, 16:30
Nội dung báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/08/2017 | Phan Thị Phượng
Đính kèm:
- Công văn số 1111/STP-TTr ngày 16/8/2017 của Sở Tư pháp.  Tải về CV 1111 STP-TTR_STP.PDF
- Kế hoạch số 2694/KH-BTP ngày 02/8/2017 của Bộ Tư pháp.   Tải về KH2694BTP.pdf
- Đề cương báo cáo của Bộ Tư pháp về việc tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP, Nghị định số 67/2015/NĐ-CP và Phụ lục.
Tải về De cuong bao cao tong ket thi hanh nghi dinh 110.doc
Tải về Phụ lục 1 kèm theo đề cương Báo cáo tổng kết.doc

Nội dung báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

ngày 24/9/2013 của Chính phủ​


Thực hiện Kế hoạch số 2694/KH-BTP ngày 02/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắt là Nghị định số 110/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 67/2015/NĐ-CP), Công văn số 1103/VPUB-NC ngày 10/8/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 16/8/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1111/STP-TTr đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Trung tâm Pháp y tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các phòng chuyên môn có liên quan, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP trong phạm vi địa phương, đơn vị mình. Nội dung báo cáo cụ thể như sau:
1.     Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo Đề cương (Đề cương báo cáo được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương theo địa chỉ: stp.binhduong.gov.vn, mục thanh tra/công tác thanh tra/thông tin).
2. Đối với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Trung tâm Pháp y tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh, các phòng chuyên môn có liên quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP tập trung vào các nội dung:
- Các hành vi vi phạm phổ biến liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Nguyên nhân chính của tình hình vi phạm hành chính.
- Nhận xét, đánh giá về quy định hành vi vi phạm, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ hành vi vi phạm.
- Về mức phạt tiền trong các lĩnh vực: Đánh giá sự phù hợp của mức phạt tiền trong các lĩnh vực với tình hình thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội hiện nay (mức phạt tiền trong lĩnh vực, hoạt động, hành vi nào cần tăng lên, lĩnh vực, hoạt động, hành vi nào cần giảm xuống).
- Hành vi vi phạm đã được mô tả rõ ràng, cụ thể chưa? Có gây ra cách hiểu khác nhau không? Có “xung đột” với các quy định pháp luật khác không?
- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị (Nghị định số 110/2013/NĐ-CP, Nghị định số 67/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan); các giải pháp về tổ chức thi hành Nghị định./.​
Lượt người xem:  Views:   2141
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio