Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 15/08/2023, 09:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND thị xã Bến Cát
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/08/2023 | Thanh Tra Sở

     Thực hiện Quyết định thanh tra số 83/QĐ-STP ngày 16/5/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, ngày 23/5/2023 Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát.​​ Ngày 14/8/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 1522/KL-STP.

     Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã đạt được. Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát​ đã tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện công tác hộ tịch theo thẩm quyền.​ Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số tồn tại, sai sót, lưu ý trong việc bố trí công chức thực hiện tham mưu công tác tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài; đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con; ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện kết hôn, ly hôn, khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, theo đó:

     1. Việc bố trí công chức thực hiện tham mưu công tác tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài chưa phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Hộ tịch.

     2. Về việc ghi chép, khóa Sổ hộ tịch:

     - Sổ đăng ký kết hôn: Có 03 trường hợp ngày, tháng, năm đăng ký là 03/01/2023 nhưng không ghi số đăng ký bắt đầu từ số 01 của năm 2023 mà lấy số tiếp theo của năm 2022; 01 trường hợp ghi ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn và ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân không trùng khớp nhau; có trường hợp ghi Sổ không theo thứ tự đăng ký là chưa đúng theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 04/2020/TT-BTP. Bên cạnh đó, việc khóa Sổ đăng ký kết hôn năm 2022 chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

     - Sổ đăng ký khai tử có 01 trường hợp không ghi nguyên nhân chết.

     - Sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch ghi bằng nhiều màu mực khác nhau là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

     3. Về hồ sơ đăng ký hộ tịch:

     - Hồ sơ đăng ký khai sinh: có 01 hồ sơ thiếu văn bản thừa nhận là con chung đối với trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

     - Hồ sơ đăng ký kết hôn: có 01 trường hợp trong hồ sơ có lưu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chưa rõ thông tin về tình trạng hôn nhân của người đăng ký kết hôn là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.       Tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra, Phòng Tư pháp đã cung cấp bổ sung giấy tờ thể hiện rõ tình trạng hôn nhân của người đăng ký kết hôn.

     4. Việc thu lệ phí hộ tịch

     Tại báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã không thống kê về thu lệ phí hộ tịch đối với từng loại vụ việc đăng ký theo nội dung yêu cầu báo cáo, tại buổi làm việc và báo cáo giải trình sau thanh tra, Phòng Tư pháp không cung cấp được các giấy tờ tài liệu chứng minh nên Đoàn thanh tra không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu việc thu lệ phí hộ tịch đối với các trường hợp đã đăng ký.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhn được Kết luận thanh tra. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về hộ tịch nói chung và hộ tịch có yếu tố nước ngoài nói riêng. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Phòng Tư pháp thị xã Bến Cát cần lưu ý về việc phân công công chức thực hiện tham mưu công tác tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài; ghi chép thông tin trong Sổ hộ tịch, khóa Sổ hộ tịch; khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch thì các giấy tờ có trong hồ sơ phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Việc thu lệ phí hộ tịch phải lập biên lai theo đúng quy định. Trường hợp có khó khăn cần kịp thời báo cáo để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

     Đối với Thanh tra Sở, các Phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài; tăng cường kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp tục tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của đơn vị được thanh tra./.

     Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về KL_1522_TTR.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   223
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio