Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 04/07/2023, 18:00
Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/07/2023 | Thanh Tra Sở

​     Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 05/6/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái trong việc công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 11731, quyển số 08/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/8/2022 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 11878, quyển số 08/2022 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 26/8/2022, Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái.  Ngày 26/6/2023 , Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1177 /KL-STP.

     Theo Kết luận thanh tra, trong quá trình công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 11731 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 11878, công chứng viên Hồ Văn Ngọc của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của công chứng viên để xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Hồ sơ công chứng các Hợp đồng nêu trên có lưu kết quả tra cứu hồ sơ cho thấy tại thời điểm công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 11731 và số 11878 đối với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13, địa chỉ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thì trên Cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Bình Dương thể hiện đang tồn tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 5658, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD do công chứng viên Văn phòng công chứng Bàu Bàng chứng nhận ngày 23/4/2021. Tuy nhiên, công chứng viên Hồ Văn Ngọc chưa kiểm tra kỹ hồ sơ, kiểm tra thông tin về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất trên Cơ sở dữ liệu công chứng, dẫn đến việc quyền sử dụng đất đã được giao dịch chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng Bàu Bàng mà công chứng viên Hồ Văn Ngọc vẫn tiếp tục thực hiện công chứng chuyển nhượng cho người khác là trái với quy định tại Điều 41 Luật Công chứng năm 2014 và Điều 14 Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có hành vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP. Đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 11878,  ngày tạo Hợp đồng trước khi công chứng viên tiếp nhận hồ sơ nhiều ngày (ngày tạo: ngày 18/8/2022 lúc 11 giờ 07 phút 55 giây, người tạo là Võ Nguyễn Mai Thy; Ngày ký: ngày 26/8/2022 lúc 11 giờ 07 phút 55 giây; Phiếu yêu cầu công chứng thể hiện ngày công chứng viên tiếp nhận là ngày 26/8/2022). Ngoài ra, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 11731 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 11878 được ghi vào Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch số 08 ngày mở sổ 01/8/2022, ngày khóa sổ 31/8/2022. Tuy nhiên, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái lập, quản lý và sử dụng Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch chưa đúng theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 01/2021/TT-BTP và có hành vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

     Nhận thấy, liên quan đến việc công chứng các Hợp đồng nêu trên có dấu hiệu tội phạm, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1117/STP-TTr ngày 15/6/2023 chuyển hồ sơ vụ việc về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để xem xét, giải quyết và thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

     Đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra; tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan và kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng và nội dung hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện, đảm bảo hồ sơ công chứng và nội dung của hợp đồng, giao dịch nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh; lập và sử dụng Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định pháp luật. Hội Công chứng viên tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, giám sát đối với hoạt động hành nghề công chứng theo quy định./. 

     Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về KL 1177 TTR.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   446
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio