Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 26/06/2023, 10:00
Kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Phòng Công chứng số 1
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2023 | Thanh Tra Sở

     Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 27/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Phòng Công chứng số 1, Đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Phòng Công chứng số 1​. Ngày 21/6/2023, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1149/KL-STP.​

     Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Phòng Công chứng số 1 đã đạt được, Phòng Công chứng số 1 cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan khác. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Phòng Công chứng số 1 c​òn một số tồn tại, hạn chế như: chưa bố trí địa điểm tiếp công dân riêng là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên, viên chức, người lao động của đơn vị được thực hiện theo Quyết định số 114/QĐ-PCC1 ngày 20/9/2019 của Trưởng Phòng Công chứng số 1 nhưng một số văn bản làm căn cứ để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành hoặc được sửa đổi, bổ sung.

     Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Phòng Công chứng số 1 nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm về các tồn tại, hạn chế nêu trên. Bố trí địa điểm tiếp công dân riêng để đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dânRà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 114/QĐ-PCC1 ngày 20/9/2019 của Trưởng Phòng Công chứng số 1; kịp thời triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng theo các văn bản mới được ban hành. Ngoài ra, Giám đốc Sở cũng yêu cầu Văn phòng Sở theo dõi sát về việc xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Phòng Công chứng số 1 để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại; Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng của Phòng Công chứng số 1./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về KL_1149_TTR.signed.pdf

​​

Lượt người xem:  Views:   168
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio