TỔNG HỢP - THÔNG BÁO
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 19/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 25/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 26/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 29/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 30/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 31/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 01/04/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 02/04/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 03/04/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/04/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 06/04/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
Nội dung
  
  
  
  
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-888
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=888https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=888Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 18/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
4/11/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1666NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG
2667HOÀNG NGỌC PHƯỚC
3668CHENG JUN
4669ZHENG YONG
5670WANG CHUNGANG
6671PU KUN
7672WU YANHUA
8673LAI PANG HSIN
9674TAN HAIBO
10675CHEN XUEFENG
11677NGUYỄN HOÀNG DUY CHƯƠNG
12678NGUYỄN TẤN ĐOÀN
13682LÊ VĂN BẢO
14683MẠCH HỒNG HUỆ
15684JHO MINSUNG
16685LÊ THỊ HỒNG XUYÊN
17686NGUYỄN THỊ THÚY AN
18687LÊ PHƯƠNG NAM
19688PHAN THỊ LEN
20689TRẦN THỊ TRÀ MY
21690NGUYỄN THỊ THU HIỀN
22691HUỲNH THANH PHÚ
23680ĐINH SƠN TÂM
24679NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
25676VƯƠNG TRỌNG TOÀN
26725LÊ ANH TUẤN
27722ĐỖ THẾ MÃI
28716TRẦN XUÂN THU QUI
29715TRẦN XUÂN ĐÔNG PHỤNG
30299TRƯƠNG LÂM THƯỢNG
31712NGUYỄN ĐÌNH KỲ
32708TRẦN THỊ TRANG
33706LÊ MINH PHÚ
34705VÕ THỊ THANH VY
35699NGUYỄN PHÚ THỊNH
36694NGUYỄN VĂN TUẤN
37710VÕ VI LỘC
38711NGUYỄN ĐÌNH AN
39713LÂM PHÁT
40714VŨ ĐÌNH HỒNG
41717PHẠM THỊ LƯƠNG
42718BÙI QUANG PHỤNG
43719VÕ VIỆT CƯỜNG
44720NGUYỄN THỊ THU VÂN
45721NGUYỄN KHÁNH DUY
46724PHẠM VĂN BÌNH
47729NGUYỄN DUY NHÂN HẬU​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 18/3/2021
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-889
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=889https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=889Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 19/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
4/11/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1734ĐỖ TIẾN LONG
2732PHAN TRUNG THẬT
3731TRẦN MINH TRỌNG
4727PHẠM THỊ VÂN
5726LƯƠNG MINH CẢNH
6735TRUNG THỊ HẰNG
7733TRẦN XUÂN
8730DƯƠNG DUY THANH
9728TRẦN THẾ CHÂU
10752LÊ HOÀNG HẢO
11742LÂM VĂN HỚN
12739VÕ THỊ CÚC
13738DƯƠNG THỊ CHI
14751NGÔ VĂN DÂN
15750BIỆN THÀNH LONG
16748PHAN THỊ LIỄU
17749NGUYỄN THÀNH HUẤN
18747TRẦN ĐĂNG HƯNG
19744NGUYỄN HẬU HIẾU​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 19/3/2021
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-890
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=890https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=890Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
4/11/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1743NGUYỄN ĐẠI PHÁT
22990NGUYỄN ĐỖ TRUNG QUÂN
3741BÙI VĂN GIANG
4740NGUYỄN VĂN CHI
5737NGUYỄN ĐỨC HẠ VY
6736NGUYỄN ANH HOÀNG
7753NGÔ ĐẰNG
8754EMMA JAYNE MURPHY
9755NGUYỄN HỒ MINH SƠN
10756NGUYỄN VĂN SƠN
11757CHU HOÀNG NAM
12758VŨ XUÂN VƯƠNG
13759NGUYỄN VIỆT ĐỨC
14760VÕ ĐẠI ANH TUẤN
15761NGUYỄN NGỌC
16762NGUYỄN THỊ MỸ TUYỀN
17763TÔ KIM PHƯỢNG
18766NGUYỄN HỒ TRUNG CHÁNH
19767TRẦN THỊ SEN
20768CRISTIAN CHAMPIKA BERNARD
21769NGUYỄN THANH TRỊ
22770LÊ VĂN DŨNG
23863NGUYỄN PHÚ HẢI
24773HUỲNH THỊ KHÁNH LINH
25775NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
26776NGUYỄN KHÁNH LUÂN
27780NGUYỄN THÀNH HIỆP
28782NGUYỄN TRÍ THIỆN
29783PHẠM VĂN TRƯỜNG
30784ĐỖ HẢI DƯƠNG
31785TRẦN VĂN TÍNH
32765HUỲNH THỊ BẢO TRÂM
33774TRẦN THỊ LIÊN
34777LÊ THỊ LỆ
35778ĐỖ THỊ HẰNG NGA
36779MAI THỊ KIỀU TRANG
37781NGUYỄN ANH KHOA
38771NGUYỄN VĂN HOÀI
39746QUÁCH ĐỨC
40745DƯƠNG PHAN DUY KHANG
41808MAI MINH KHANH
42807CHEN YU YUAN
43786TRẦN THỊ HOA
44787ĐẶNG TRUNG THẮNG
45788VŨ VĂN HIẾU
46792HUỲNH TUYẾT NHI
47793PHAN NGUYỄN THỊ KIM CHI
48794HUỲNH DU ĐỨC
49796NGUYỄN THÀNH AN
50800ĐINH THỊ THU NGA
51801TRẦN ĐINH PHƯƠNG NGUYÊN
52802TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH
53803NGUYỄN THANH HẢI
54806TRẦN THỊ THÚY
55805LÊ NHƯ LĨNH
56789NGUYỄN THỊ NGÂN
57790ĐỖ TIẾN DŨNG
58791LÊ VIẾT THẮNG
59795TRẦN TUẤN KHẢI
60798LÝ THANH TUẤN
61799LÊ HUỲNH ĐỨC
62804NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU
63810TRANG THỊ ANH THI
64809NGUYỄN VĂN TRUNG HIẾU
65723NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH
66812ĐẶNG DUY NAM
67813TRẦN VĂN TUẤN​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 22/3/2021
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-891
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=891https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=891Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
4/11/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1814LÂM THANH PHONG
2815LÝ THANH SƠN
3816HÀ THỊ HOÀI AN
4817PHẠM KIỀU TUYẾT TRÂN
5818BÙI THỊ HỒNG VÂN
6819LÊ HUY HOÀNG
7820LÊ NGỌC KIM THANH
8823LÊ MỸ ANH
9821NGUYỄN THANH TIẾN
10822NGUYỄN THỊ HIỀN
11811PHẠM THANH TÚ
12836NGUYỄN CHIẾN THẮNG
13849NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM
14829VŨ THANH TUẤN
15831MAI THỊ HOÀNG YẾN​​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/3/2021
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-892
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=892https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=892Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/03/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND
4/11/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
1837ĐẶNG HOÀNG DƯƠNG
2841PHẠM VĂN BÉ
3843ĐỖ DUY CẢNH
4846NGUYỄN NGỌC TƯ
5848BÙI THỊ YẾN NHI
6852LÊ DŨNG
7824TRẦN NGUYỄN BẢO VI
8825TRỊNH XUÂN KHOA
9826NGUYỄN THỊ NGỌC NGA
10827TRẦN THỊ CẨM VÂN
11828NGUYỄN DUY TIÊN
12830TRẦN THỊ ĐÈO
13832PHẠM THANH HÀO
14834PHẠM TRẦM BẢO NHƯ
15835ĐINH CÔNG PHONG
16839VÕ THỊ BÍCH THẢO
17840KAGEYAMA TAKESHI
18842VŨ THỊ TUYẾT NHI
19844NGUYỄN THỊ LY
20845LÊ HOÀNG VŨ
21847PHAN VĂN TÀI
22850NGUYỄN NGỌC HẢI LONG
23851NGUYỄN NGỌC DŨNG
242130TÔ THÀNH SANG
25833LÊ MINH THƯ
26853NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG
27854NGUYỄN XUÂN HẰNG
28855LÊ THANH TÂN
29856NGUYỄN VĂN PHƯỚC
30857NGUYỄN VÕ MAI TRINH
31858NGUYỄN VÕ MỸ TRINH
32859SAVANNA LYNN FOWLER
33860NGUYỄN THANH HÙNG
34861NGUYỄN VĂN PHÚC
35862NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
36864LÊ THANH QUẾ
37866LÂM LINH CHI
38867DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG
39868NGUYỄN NHÃ TRÚC
40869NGUYỄN VĂN THƯƠNG
41870NGUYỄN THỊ MỸ TRINH
42871YAGI YASUNOBU
43872GRANGER MICHEL
44873MATSUOKA HIROSHI
45874THƯỢNG THỊ BÍCH DÂN
46875LÊ NGỌC BÍCH
47876THƯỢNG THỊ BÍCH TÌNH
48877ĐOÀN THANH HIẾU
49878ĐOÀN THANH THẢO
50879NGÔ THỊ HẢI ĐƯỜNG
51880BANG MANSUK
52881NGUYỄN TẤN AN
53882NGUYỄN THẾ HIẾU
54883TRẦN THỊ NGA
55884TRƯƠNG THANH TRIỀU
56885ĐẶNG QUANG TUẤN
57886ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG
58887RECHACHE ABDALLAH
59888VÕ HOÀNG ẨN
60889TRẦN THỊ THU TRANG
61890TRẦN HOÀNG MINH
62891TĂNG YẾN CHI
63892TĂNG KHÁNH NGHĨA
64893HUỲNH THỊ THU HỒNG
65894TĂNG YẾN XINH
66895TRẦN NGỌC HOÀI TRUNG
67896PHAN THỊ NGUYỆT
68897LÊ VĂN DIỆN
69898NGUYỄN LÊ TUYẾT LAN
70899TRẦN THỊ SANG
71900TRẦN NGỌC TÚ
72902VŨ HOÀNG TUẤN
73903NGUYỄN MẠNH TUÂN
74904HUỲNH THIÊN UYÊN
75905PHẠM TRƯỜNG NGUYÊN
76906WANG JO HSUN​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 24/03/2021
1 - 5Next
Ảnh
Video
Audio