TỔNG HỢP - THÔNG BÁO
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 25/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 28/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 29/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 30/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 01/07/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 02/07/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 05/07/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 06/07/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 07/07/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 08/07/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 09/07/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
Nội dung
  
  
  
  
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-994
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=994https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=994Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD​
8/2/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12802TRẦN THANH TÚ
22803QUÁCH TRƯỜNG AN
32810NGUYỄN THỤY TƯỜNG NHƯ
42818TRẦN THỊ THANH MAI
52819ĐÀO THỊ KIM DUNG
62801LOH YEE LIANG
72804PHẠM TÙNG ANH
82805LEE JOOHYUNG
92807NGUYỄN CHÍ CƯỜNG
102044NGUYỄN CÔNG THƯƠNG​

Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 21/06/2021
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-995
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=995https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=995Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 22/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD​
8/2/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12808LƯƠNG MINH TUẤN
22809LÃ VĂN DUY
32815CHIANG CHIH HUNG
42811SHIN JONG MU
52812YANO YUJI
62813NGUYỄN THỊ KIỀU NY
72814OHKAWA TAKEYOSHI
82816LIAO WAN CHI
92817CHANG CHIA TA
102820AMY SHANTELLE NEWMAN
112821CHENG LI JEN​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 22/06/2021
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-996
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=996https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=996Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 23/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD​
8/2/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12822NGUYỄN ĐÀO SỸ KHANG
22829AO KIM THANH
32831NGUYỄN NAM QUỐC
42835LÊ THỊ NGUYỆT LŨY
52836NGUYỄN ĐỨC ĐẠT
62842LÊ THỊ PHƯƠNG LINH
72845NGUYỄN NGỌC KIM THẠCH
82823HU YING
92824LIU YAFENG
102825NGUYỄN KHẮC VŨ
112826VÕ THỊ HỒNG NGA
122827SHAO KAO YIN​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 23/06/2021
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-997
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=997https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=997Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD​
8/2/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12828ĐỖ ANH TIỆP
22830KO MYUNG KOO
32832BÀNH KIM PHƯƠNG QUỲNH
42833LÊ HOÀNG DUY
52834NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
62837VO HONG LE
72838VO BINH THANH
82839VO JERRY HOANG
92840TRẦN THỊ THANH XUÂN
102841LÊ THỊ THÙY DƯƠNG​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 24/06/2021
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-998
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=998https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=998Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 25/06/2021 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND/CCCD​
8/2/2021 2:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12843NGUYỄN TÔN NHẬT HÀO
22844PHẠM TUẤN HÀO
32846NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
42847TRẦN NGỌC YẾN VY
52848YEH CHING FU
62849CHEN TE JUNG
72850MR.SAKDA SUTNET
82851YOON JEONG HO
92852NGUYỄN TIẾN MINH
102853TRAMS TOMASZ ADAM
11273NGUYỄN THÀNH CÔNG
121139ĐINH VĂN HÒE​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 25/06/2021
1 - 5Next
Ảnh
Video
Audio