TỔNG HỢP - THÔNG BÁO
 
​STTThủ tục hành chính có yêu cầuNgười yêu cầuNgày có kết quả01Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC An TínVPCC An Tín13/12/201802Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ ...
 
​STTThủ tục hành chính có yêu cầuNgười yêu cầuNgày có kết quả01Đăng ký hoạt động chi nhánh VPLS Trần LuậtVPLS Trần Luật05/11/201802Đăng ký hoạt động ...
 
​STTThủ tục hành chính có yêu cầuNgười yêu cầuNgày có kết quả01Đề nghị cấp thẻ đấu giá viên cho ông Mai Hưng AnhMai Hưng Anh05/10/201802Đăng ký hoạt ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 02/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 08/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 09/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 10/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 11/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 12/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 15/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 17/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 21/06/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 24/06/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 25/06/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả ...
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
Nội dung
  
  
  
  
284b0425-2501-4078-9d69-99d07de3e3dd-1257
  
/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1257https://stp.binhduong.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1257Thông báo
12/28/2019 4:00 PM

STTThủ tục hành chính có yêu cầuNgười yêu cầuNgày có kết quả
01Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPCC An TínVPCC An Tín13/12/2018
02Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ CCV Lê Thị Như NguyệnLê Thị Như Nguyện13/12/2018
03Đăng ký chuyển đổi Cty CP đấu giá Đồng TâmCty CP đấu giá Đồng Tâm13/12/2018
04Đăng ký tham dự kiểm tra KQTSHNCC của bà Trần Thị Bích TràTrần Thị Bích Trà15/12/2018
05Đăng ký tham dự kiểm tra KQTSHNCC của bà Nguyễn Thị DiênNguyễn Thị Diên15/12/2018
06Đăng ký tham dự kiểm tra KQTSHNCC của bà Nguyễn Thị Ngọc NhungNguyễn Thị Ngọc Nhung17/12/2018
07Đăng ký tập sự hành nghề công chứng bà Lâm Thị Bích NgọcLâm Thị Bích Ngọc17/12/2018
08Thu hồi giấy ĐKHĐ của Chi nhánh VPLS Năm NamVPLS Năm Nam26/12/2018
09Thu hồi giấy ĐKHĐ của Công ty Luật TNHH MTV Thoại Khánh – CN2của Công ty Luật TNHH MTV Thoại Khánh26/12/2018
10Thay đổi nội dung ĐKHĐ VPLS Thái Thanh HảiVPLS Thái Thanh Hải28/12/2018
11Chuyển hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Nguyễn Văn DũngNguyễn Văn Dũng12/12/2018
12ĐKHĐ Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Sơn và Cộng sựCông ty Luật TNHH MTV Sơn và Cộng sự26/12/2018
13Thay đổi ND ĐKHĐ Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn VũCông ty Luật TNHH MTV Nguyễn Vũ9/12/2018​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoKết quả giải quyết thủ tục hành chính  lĩnh vực bổ trợ tư pháp tháng 12 năm 2018
284b0425-2501-4078-9d69-99d07de3e3dd-1256
  
/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1256https://stp.binhduong.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1256Thông báo
12/4/2019 4:00 PM

STTThủ tục hành chính có yêu cầuNgười yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hoạt động chi nhánh VPLS Trần LuậtVPLS Trần Luật05/11/2018
02Đăng ký hoạt động Công ty Luật BIGBOSS LAWCông ty Luật BIGBOSS LAW05/11/2018
03Đăng ký tham dự kiểm tra KQTSHNCC của bà Nguyễn Thị OanhNguyễn Thị Oanh02/11/2018
04Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Tô Mạnh HùngTô Mạnh Hùng10/11/2018
05Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Văn LúNguyễn Văn Lúp10/11/2018
06Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Trần Nhi Quỳnh TrangTrần Nhi Quỳnh Trang10/11/2018
07Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên ThảoTrương Lê Nguyên Thảo10/11/2018
08Thay đổi nội dung ĐKHĐ Công ty Luật Trung NguyênCông ty Luật Trung Nguyên01/11/2018
09Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Luật Chân Thiện MỹCông ty Luật Chân Thiện Mỹ01/11/2018
10Đăng ký tham dự kiểm tra KQTSHNCC của ông Nguyễn Văn SơnNguyễn Văn Sơn20/11/2018
11Đăng ký hoạt động Công ty Luật TNHH MTV An YênCông ty Luật TNHH MTV An Yên20/11/2018
12Đăng ký hoạt động của chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường ThịnhCông ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh20/11/2018
13Cấp Thẻ công chứng viên Hoàng Thị Thu PhươngHoàng Thị Thu Phương20/11/2018​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoKết quả giải quyết thủ tục hành chính  lĩnh vực bổ trợ tư pháp tháng 11 năm 2018
284b0425-2501-4078-9d69-99d07de3e3dd-1255
  
/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1255https://stp.binhduong.gov.vn/Lists/TinTuc/DispForm.aspx?ID=1255Thông báo
11/4/2019 4:00 PM

STTThủ tục hành chính có yêu cầuNgười yêu cầuNgày có kết quả
01Đề nghị cấp thẻ đấu giá viên cho ông Mai Hưng AnhMai Hưng Anh05/10/2018
02Đăng ký hoạt động chi nhánh Chi nhánh Bình Dương- Đấu giá hợp danh Phúc ThịnhĐấu giá hợp danh Phúc Thịnh05/10/2018
03Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng công chứng Đoàn Xuân HộiVăn phòng công chứng Đoàn Xuân Hội10/10/2018
04Đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh Minh PhápCông ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp10/10/2018
05Đăng ký tập sự hành nghề công chứng cho bà Nguyễn Thị Hồng LiênNguyễn Thị Hồng Liên15/10/2018
06Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho bà Vũ Thị Kim ÁiVũ Thị Kim Ái15/10/2018
07Chấm dứt hoạt động Chi nhánh VPLS Vũ TăngVPLS Vũ Tăng15/10/2018
08Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng Dĩ AnVăn phòng công chứng Dĩ An23/10/2018
09Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng An TínVăn phòng công chứng An Tín25/10/2018
10Đăng ký tập sự hành nghề công chứng bà Đỗ Thị Cẩm NhungĐỗ Thị Cẩm Nhung25/10/2018
11Chấm dứt hoạt động Chi nhánh VPLS Trường ThànhVPLS Trường Thành25/10/2018
12Đăng ký tập sự hành nghề công chứng bà Nguyễn Thị Bích TrâmNguyễn Thị Bích Trâm30/10/2018
13Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Văn PhongVăn phòng công chứng Nguyễn Văn Phong30/10/2018​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoKết quả giải quyết thủ tục hành chính  lĩnh vực bổ trợ tư pháp tháng 10 năm 2018
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-221
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=221https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=221Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 02/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
7/22/2019 9:00 PM
STTSố phiếu hẹnHọ và tên
12933NGUYỄN VĂN CHUNG
22738NGUYỄN BÁ HUY
32949VŨ VĂN CẢNH
43226NGUYỄN VĂN TUẤN​

Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 02/07/2019
f2530d2b-4fe4-4a31-8406-0708df0c3c2d-222
  
/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=222https://stp.binhduong.gov.vn/hanhchinhtuphap/Lists/LyLichTuPhap/DispForm.aspx?ID=222Thông báo
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông báo về việc trả kết quả cấp Phiếu LLTP đến ngày 04/07/2019 cho các ông (bà) có tên sau: Lưu ý: khi tới nhận kết quả cấp Phiếu LLTP, ông (bà) vui lòng mang theo biên nhận, CMND hoặc hộ chiếu
7/22/2019 9:00 PM

STTSố phiếu hẹnHọ và tên
13787NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
23788CAO MINH HIẾU
33789NGUYỄN TRƯỜNG HẢI BẢO
43792VÕ MINH NHỰT
53793PHẠM VIẾT DUYÊN
63794MAI ANH TUẤN
73795ĐỖ NGỌC TÚ
83796LÊ NGUYỄN THÁI HOÀNG
93798HỒ THỊ HỒNG HOA
103799LÊ HƯNG DUY
113800TRẦN TẤN TRUNG
123801BÙI TRỌNG NGHĨA
133802WU GUIHUA
143804HUỲNH XUÂN NGUYỆT
153807ZHAO JIAJIN
163808HUỲNH SƠN CƠ
173815TRỊNH QUẾ THANH
183819NGUYỄN TRÍ THUẬN
193825LÊ THỊ HOA
203826LEE YOONG HA
213803NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
223384NGUYỄN THỊ THANH THÚY
233805ĐÀO VĂN TUẤN
243806ĐỖ HOÀNG LONG
253809BẠCH THỊ HUỆ
263810LIÊU QUỐC BÌNH
273812NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
283813NGUYỄN THẾ MƯỜI
293814HUỲNH THƯỜNG
303816NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
313817VÕ THỊ KIỀU
323821ĐẶNG THỊ LAN
333822NGUYỄN VĂN CHÂU
343829TRẦN THỊ THỦY
353834KHƯƠNG ĐỖ CHẤN HƯNG
363512NGUYỄN DUY TOÀN
373837PHÙNG VĂN VUI
383833ĐÀO PHẠM THANH LIÊM
393823NGUYỄN MINH HỮU
403820NGÔ KÝ LÀNH
413776BÙI HOÀNG LAI
423835ĐỖ THỊ ĐIỆP
433836KHƯƠNG DŨNG SĨ
443845ĐỖ QUANG THUY
453846TRẦN THỊ THU GIANG
463824MAI HOÀNG ANH
473827TRẦN ĐÌNH QUYẾT
483828TRẦN THANH TOÀN
493830NGUYỄN VĂN TOÀN
503831BÀN THỊ NHUNG
513832ĐỖ VĂN TỚI
523838NGUYỄN DUY NGUYÊN
533839NGUYỄN MINH TÂN
543840NGUYỄN TRỌNG THÔNG
553841NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
563842LIAO YUANLAI
573843WU HONGBO
583844DING YUANXI
593847ĐỖ HOÀI VƯƠNG
603848ĐỖ NGUYÊN PHONG
613849PHAN TUẤN DŨNG
623850NGUYỄN THỊ TÌNH THƯƠNG
633851THƯỢNG THANH HOA
643852NGUYỄN TIẾN BÌNH
653853ZHENG DEEN
663854ĐÀO ĐÌNH TỒN
673855CHEN JIANGPING
683857LÊ VĂN CƯỜNG
693858NGÔ THỊ THU HÀ
703859NGUYỄN VĂN TÂM
713861NGUYỄN VĂN NGỪNG
723862VŨ THỊ VÂN ANH
733863LIAO DAIZHONG
743864LI RONGDAO
753865JIA MENG
763856MẠC QUỐC TRỊ
773860PHẠM VĂN THI
782622NGUYỄN THANH PHI
792860NGUYỄN MINH TUẤN
804325LƯU XUÂN SƠN
811436HOÀNG THÀNH LONG
821944NGUYỄN TRƯỜNG XUYÊN
833879DƯƠNG THANH PHONG VŨ
843882HOÀNG TRỌNG SỸ
853885NGUYỄN TẤN PHÚC
863887PHẠM TRỌNG TUYẾN
873877TRUONG NATHAN MING GAIN
883878STOWE DAVID GEORGE
893881NGUYỄN QUỐC THÁI
903880VÕ XUÂN CẢNH
913883NGUYỄN THỊ NGÀ
923866PHAN THỊ THU HUYỀN
933867VÕ MINH QUỐC
943868TRẦN NGỌC LÊ
953869ĐẶNG ĐẠI VIỆT
963870TRẦN THANH HUY
973871TRẦN THANH HUY
983872CHÂU HỨA GIA BỬU
993875KWON YEO KYUNG
1003874HAN HOHYUN
1013906TRƯƠNG QUỐC PHONG
1023745LÊ ĐỨC VĂN
1033901NGUYỄN PHƯỚC TƯỜNG
1043884DƯ THỊ KIM
1053909LÊ TRẦN ĐẠT HUY
1063908NGUYỄN THANH HẢI
1073905NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG
1083904PHẠM THỊ MAI THI
1093903NGUYỄN THỊ NGUYỆT
1103902LÊ HỮU PHÚC
1113900NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
1123898NGUYỄN THỊ HẰNG
1133896NGUYỄN VŨ MINH
1143914HỒ VĂN HAI
1153895TRẦN VĂN THÔNG
1163893PHAN TUYẾT NGÂN
1173892NGÔ THỊ THANH THÚY
1183891THÁI THỊ CHUNG
1193889LEE SEONGHEE
1203910LÊ HỒNG NGHĨA
1213911LEI XUECHUN
1223912ZHOU JIANSHENG
1233915NGUYỄN VĂN TUẤN
1243917NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG
1253920TRẦN THỊ THU HƯỜNG
1263923NGUYỄN THỊ LIÊN
1273924TRẦN NGỌC QUỐC
1283925TRẦN VĂN TUẤN HẢI
1293927NGUYỄN TRỌNG LỘC
1303928CAO ĐĂNG PHONG​
Đã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNoThông báo về việc trả kết quả cấp phiếu LLTP đến ngày 04/07/2019
1 - 5Next
Ảnh
Video
Audio