Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 15/04/2024, 11:00
Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2024 | Nguyễn Thị Linh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CPCôngvăn số 1058/UBND-NC ngày 08/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (có dự thảo văn bản kèm theo). Để dự thảo văn bản được hoàn thiện hơn, Sở Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản. Trân trọng !

Dự thảo Quyết định.doc Tải về

Dự thảo Quy chế.doc Tải về

Lượt người xem:  Views:   46
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio