Công tác xây dựng
Thứ 6, Ngày 14/06/2024, 15:00
Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/06/2024 | Nguyễn Thị Bảo Khuyên
Ngày 18/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Theo đó, Nghị định số 56/2024/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung 10 Điều và bổ sung 3 Điều mới quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Screenshot 2024-06-20 144948.png

Nghị định sửa đổi, bổ sung có một số điểm mới như sau:

- Bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sửa đổi quy định về tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo quy định trước đây thì căn cứ nhu cầu công tác pháp chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thành lập phòng Pháp chế ở 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tuy nhiên theo quy định mới thì tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được thành lập ở các cơ quan chuyên môn có phạm vi quản lý rộng, yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp và do UBND tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu  quản lý nhà nước tại địa phương, không quy định cụ thể được thành lập ở cơ quan chuyên môn nào; trường hợp không đủ điều kiện và tiêu chí thành lập tổ chức pháp chế thì bố trí trong Văn phòng hoặc phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 - Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đặc thù cho công chức, viên chức làm công tác pháp chế. Cụ thể: "căn cứ vào vị trí việc làm về nghiệp vụ chuyên môn pháp chế trong cơ quan, tổ chức hành chính, người làm công tác pháp chế ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được hưởng mức hỗ trợ là 60.000 đồng/ngày làm việc, ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được hưởng mức hỗ trợ là 40.000 đồng/ngày làm việc".

Nghị định số 56/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/7/2024.​/.

56_2024_ND-CP_610315.doc Tải về

Lượt người xem:  Views:   14
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio