Công tác xây dựng
Thứ 4, Ngày 24/04/2024, 16:00
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/04/2024 | Nguyễn Thị Thúy Diễm
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

            ​Ngày 22/4/2024, Ủy ban nhân dân  tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 08/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp  Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

 

Sửa đổi, bổ sung một một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:

  1. Sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 2 như sau:

"đ) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, bao gồm: Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; báo cáo tình hình sử dụng lao động; báo cáo tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm; thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp".

2. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 2 như sau:

"c) Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

"3. Tổ chức hành chính của Ban Quản lý gồm:

a) Văn phòng.

b) Phòng Quản lý đầu tư.

c) Phòng Quản lý quy hoạch.

d) Phòng Quản lý xây dựng.

đ) Phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động.

e) Phòng Quản lý môi trường.

g) Phòng Đại diện số 1.

h) Phòng Đại diện số 2.

Mỗi tổ chức trên đây có cấp trưởng và số lượng cấp phó thực hiện theo quy định của pháp luật. Các chức danh này do Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND có hiệu lực ngày 22/4/2024. /.

(Đính kèm Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND và Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND)

Tại đây: 08-2024-QD.signed.pdf Tải về

08-2023-_QD.signed.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   12
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio