Công tác xây dựng
Thứ 5, Ngày 07/12/2023, 11:00
Ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/12/2023 | Nguyễn Thị Thúy Diễm

       Hiện nay 04 Thông tư làm căn cứ ban hành Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được thay thế/bãi bỏ bằng các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như:

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, có hiệu lực ngày 15/4/2022 đã bãi bỏ Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư 06/2022/TT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đã bãi bỏ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL và Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL.

 - Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 đã bãi bỏ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011.

      Do đó, đến nay Quy chế không còn phù hợp và để áp dụng văn bản Trung ương được thống nhất.

Ngày 28/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm đảm bảo việc thực hiện pháp luật thống nhất, không mâu thuẫn và đúng theo quy định văn bản của Trung ương mới ban hành. Đồng thời giúp cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan thuận tiện trong việc tra cứu và áp dụng pháp luật.

1.jpg

2.jpg

Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND có hiệu lực ngày 28/11/2023. /.

(Đính kèm Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND42-2023-QD.signed.pdf Tải về )

 

 

Lượt người xem:  Views:   136
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio