Công tác xây dựng
Thứ 3, Ngày 04/01/2022, 09:00
Sẽ áp dụng Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương kể từ ngày 01/01/2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2022

     Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên năm 2009; Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành.

     Theo đó, bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại giữ nguyên mức giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại năm 2021 (tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương). Còn đối với bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên sẽ cao hơn 5% so giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên năm 2021. (chi tiết xem tại đây 24-2021-QD.signed.pdf Tải về )

     Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

QĐ 24 2021.PNG

Lượt người xem:  Views:   88
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio