Công tác xây dựng
Thứ 6, Ngày 08/12/2023, 09:00
Quy định về nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/12/2023 | Nguyễn Thị Bảo Khuyên

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND Quy định về nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

nq21.PNG

Theo đó, Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ như:

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

a) Hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết với số tiền tối đa 500.000.000 đồng

b) Mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị:

- Hộ nghèo: tối đa 20.000.000 đồng/hộ.

- Hộ cận nghèo: tối đa 15.000.000 đồng/hộ.

- Hộ mới thoát nghèo: tối đa 10.000.000 đồng/hộ.

- Người khuyết tật không có sinh kế ổn định: tối đa 15.000.000 đồng/người.

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

a) Hỗ trợ tối đa 60% tổng kinh phí thực hiện một dự án, kế hoạch liên kết với số tiền tối đa 500.000.000 đồng.

b) Mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án, phương án phát triển sản xuất, dịch vụ của cộng đồng

- Hộ nghèo: tối đa 20.000.000 đồng/hộ.

- Hộ cận nghèo: tối đa 15.000.000 đồng/hộ

- Hộ mới thoát nghèo: tối đa 10.000.000 đồng/hộ.

- Người khuyết tật không có sinh kế ổn định: tối đa 15.000.000 đồng/người. 

 

Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/01/2024./.

NQ_Giam_ngheo_signed.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   63
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio