Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 25/09/2017, 11:00
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2017

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp


Nhằm đẩy mạnh thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương. Ngày 19/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1284/STP-TTr về việc tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp. Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số  Tải về 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số  02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp, Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/10/2016 và Công văn số 3118/UBND-NC ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, trong đó lưu ý:

1. Về lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước:

- Chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị mình, cụ thể: Chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc hành chính, cán bộ, công chức phải đeo thẻ công chức khi làm việc. Vắng mặt hoặc đi công tác phải báo cáo lãnh đạo theo quy chế.

- Tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của cán bộ, công chức nhất là những vị trí công tác nhạy cảm như người làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ trực tiếp tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực…, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà tổ chức và công dân của cán bộ, công chức đơn vị mình.

- Kịp thời kiểm điểm, phê bình và báo cáo cấp trên xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đồng thời phát hiện, tuyên dương những cá nhân thực hiện tốt, theo dõi để đưa vào xét thi đua cuối năm.

- Phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Tổ kiểm tra công vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành, đưa vào tiêu chí thi đua để xem xét, bình bầu thi đua, đánh giá xếp loại công chức vào cuối năm.

2. Thực hiện Văn bản số 3118/UBND-NC ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử với người dân, doanh nghiệp của bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành tư pháp quản lý. Sở Tư pháp yêu cầu:

- Đối với thủ trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

+ Tham mưu thụ lý, giải quyết hoặc giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục hành chính đảm bảo về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

+ Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động vấn đề tiếp dân, thái độ ứng xử hòa nhã, đúng mực đối với người dân, doanh nghiệp liên hệ công việc. Khi có sự việc bức xúc thì Lãnh đạo Phòng, đơn vị tham gia, hướng dẫn, giải quyết ngay đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lắp camera giám sát.

- Đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3118/UBND-NC ngày 26/8/2016; thụ lý, giải quyết hoặc giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục hành chính đảm bảo về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

+ Kịp thời xử lý nghiêm công chức thuộc Phòng thiếu trách nhiệm, có thái độ ứng xử không đúng chuẩn mực, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp.

- Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: Ngoài thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3118/UBND-NC ngày 26/8/2016, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm bố trí công chức có đủ trình độ năng lực phụ trách tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành tư pháp quản lý như hộ tịch, chứng thực…

(Nội dung chi tiết Văn bản số 1284/STP-TTr xem file đính kèm)

Tải về CV 1284 STP-TTR.PDF

Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   2040
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio