Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 11/04/2023, 23:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/04/2023 | Thanh Tra Sở

Thực hiện Quyết định thanh tra số 151/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo, ngày 24/11/2022, Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo. Ngày 10/4/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 641/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo đã đạt được. Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo đã tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện công tác hộ tịch theo thẩm quyền. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số tồn tại, sai sót, lưu ý trong đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, ghi chú ly hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như:

1. Về việc ghi chép Sổ hộ tịch

- Sổ đăng ký khai sinh: một số trường hợp ghi không đầy đủ thông tin về dân tộc của người được đăng ký khai sinh, dân tộc của người cha theo quy định tại Điều 14 Luật Hộ tịch; thông tin tại Mục ngày tháng năm sinh của người được khai sinh ghi chưa chính xác với giấy tờ kèm theo.

- Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con: có trường hợp ghi chưa chính xác theo hồ sơ tại mục Quan hệ với người nhận cha, mẹ, con (người đi đăng ký nhận cha, mẹ, con là bản thân người cha, tuy nhiên, sổ ghi "cha").

- Sổ đăng ký kết hôn: viết bằng nhiều màu mực là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020; đánh dấu vào ô ghi chú chưa đúng theo hướng dẫn và hồ sơ đăng ký kết hôn; có trường hợp ghi sai thông tin ngày sinh của người chồng.

- Một số trường hợp ghi thông tin trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn chưa phù hợp với giấy tờ kèm theo và ghi chưa đầy đủ các thông tin như: ghi thông tin họ, chữ đệm, tên của người chồng trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn chưa thống nhất với Hộ chiếu, Thẻ xanh; không ghi thông tin nội dung về dân tộc của người nước ngoài (người chồng); người chồng ký tên nhưng chưa ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc: có người đi đăng ký cải chính hộ tịch chưa ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

2. Về hồ sơ đăng ký hộ tịch

- Hồ sơ đăng ký khai sinh: Một số hồ sơ đăng ký khai sinh thời gian hẹn trả kết quả chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

- Có 02 trường hợp đăng ký khai sinh và 01 trường hợp ghi chú ly hôn, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa được dịch ra tiếng Việt là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhn được Kết luận thanh tra. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về hộ tịch nói chung và hộ tịch có yếu tố nước ngoài nói riêng. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Phòng Tư huyện Phú Giáo cần lưu ý về việc tiếp nhận hồ sơ, ghi thông tin trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.Tăng cường nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ; trường hợp, có khó khăn cần kịp thời báo cáo để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Đối với Thanh tra Sở, các Phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài; phối hợp Phòng Văn bản - Tuyên truyền, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động hộ tịch nói chung và hộ tịch có yếu tố nước ngoài nói riêng để người dân hiểu rõ, thực hiện. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính tư pháp và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp tục tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của đơn vị được thanh tra./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về KL_641_TTR.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   315
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio