Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 28/03/2023, 17:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/03/2023 | Thanh Tra Sở

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 29/11/2022 Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự. Ngày 27/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 518/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự đã đạt được, Văn phòng cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây viết tắt là Luật Luật sư), Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự vẫn còn một số sai sót như sau:

- Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 46.01.0092/TP/ĐKHĐ ngày 13/6/2022. Tuy nhiên, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự chưa thực hiện công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 38 Luật Luật sư.

- Có 01 hợp đồng dịch vụ pháp lý: Nội dung hợp đồng chưa nêu cụ thể giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án để tính thù lao. Sau khi được thanh tra, Văn phòng có Văn bản giải trình ngày 01/12/2022, theo đó Văn phòng cung cấp Phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý số 05/2022.HĐ/HS ngày 30/11/2022 thể hiện thù lao luật sư là 30% giá ngạch vụ kiện (theo đơn khởi kiện là 600.000.000 đồng).

 - Về Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư: "1. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức".

Văn phòng có lập 05 Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: "Đối với vụ, việc có mức thù lao dưới 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng), tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo mẫu quy định…". Thông tư số 17/2011/TT-BTP đã được thay thế bởi Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021. Do đó, Đoàn Thanh tra nhắc nhở Văn phòng khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí phải tuân thủ quy định tại Điều 26 Luật Luật sư.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Thực hiện việc công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đúng theo quy định. Thể hiện rõ giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý khi thu thù lao theo phần trăm giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng. Khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí phải tuân thủ theo quy định của Luật Luật sư.

Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra thông qua báo cáo hoặc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; kịp thời tham mưu triển khai các văn bản mới về lĩnh vực luật sư. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Qua kết quả thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư đối với trường hợp luật sư tư vấn pháp luật miễn phí có phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hay không; theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về KL_518_TTR.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   468
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio