Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 21/12/2020, 08:00
Về việc thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/12/2020 | Phan Thị Phượng

          Ngày 18/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2156/STP-TTr về thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; theo đó thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 5047/KH-UBND ngày 16/10/2020; đồng thời, để triển khai có hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị:

         1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn, đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

         2. Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương; các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản; các Văn phòng thừa phát lại có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; phổ biến cho các thành viên, hội viên, nhân viên của tổ chức mình biết; chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động.

     3. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP có liên quan đến lĩnh vực phụ trách tham mưu.

      - Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; đăng tải các nội dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP trên Trang tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, trong đó chú trọng các điểm mới, về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt...

        Đính kèm toàn văn Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 5047/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương và Công văn số 2156/STP-TTr ngày 18/12/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương./.

Tải về Nghi dinh 82.pdf;  Tải về 5047-KH.signed.pdf Tải về CV_2156_STP-TTR.signed.pdf

Thanh tra Sở Lượt người xem:  Views:   101
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio