Công tác thanh tra
Thứ 4, Ngày 20/11/2019, 11:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2019 | Thanh Tra Sở

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 03/10/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới. Ngày 08/11/2019, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 2050/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Thành Phố Mới đạt được, cụ thể: Văn phòng công chứng Thành Phố Mới cơ bản chấp hành tốt các quy định của Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Văn phòng công chứng Thành Phố Mới có một số hạn chế, thiếu sót như sau:

- Văn phòng công chứng Thành Phố Mới chưa thực hiện việc đăng ký hành nghề cho công chứng viên Phạm Thế Hạnh theo Điều 35 Luật Công chứng 2014 và quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp.

- Hợp đồng ủy quyền số 19182 ngày 22/10/2018 công chứng viên chưa thực hiện đầy đủ việc ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng năm 2014.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Thành Phố Mới tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót trong việc thực hiện công chứng của công chứng viên đối với các hợp đồng, giao dịch nêu trên mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Rà soát quá trình hành nghề của công chứng viên Phạm Thế Hạnh, trường hợp công chứng viên Phạm Thế Hạnh bị miễn nhiệm thì kịp thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Kịp thời đăng ký hành nghề cho công chứng viên của tổ chức mình. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

 

                                                               ​ Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   542
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio