Công tác thanh tra
Thứ 4, Ngày 20/11/2019, 11:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2019 | Thanh Tra Sở

Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-STP ngày 22/7/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm. Ngày 27/9/2019, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1778/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm đạt được, cụ thể: Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm cơ bản chấp hành tốt các quy định của Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Trụ sở Văn phòng khang trang mang tính quy mô và chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu về công chứng của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm có một số hạn chế, thiếu sót như sau:

- Văn phòng chưa thực hiện niêm yết nguyên tắc tính chi phí khác theo quy định của Điều 68 Luật Công chứng năm 2014.

- Hóa đơn, phiếu thu phí công chứng, thù lao công chứng không ghi cụ thể số văn bản công chứng.

- Một số trường hợp thu thù lao công chứng cao hơn so với quy định của Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Một số hồ sơ công chứng không có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan như: giấy tờ giấy tờ chứng minh tài sản riêng; giấy tờ chứng minh diện tích quyền sử dụng đất chuyển nhượng tăng lên so với diện tích trước đây đã được cấp giấy chứng nhận; Giấy tờ chứng minh người yêu cầu công chứng thuộc đối tượng được yêu cầu công chứng ngoài trụ sở theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 Luật Công chứng năm 2014.

-Văn bản thỏa thuận phân chia di sản số 1192 ngày 13/4/2019, chưa thể hiện rõ về nội dung di sản thừa kế thuộc quyền sử dụng của người để lại di sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai năm 2013.

- Một số văn bản công chứng sử dụng cụm từ "không biết đọc, không biết viết" là chưa đúng thuật ngữ theo quy định tại Khoản 2, Điều 47 của Luật Công chứng. Ngoài ra, văn bản công chứng cũng không xác định người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời hay công chứng viên chỉ định.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Lưu Sử Trọng Nghiêm tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Cần tăng cường kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng trước khi thực hiện, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác của thành phần hồ sơ nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh. Thực hiện niêm yết nguyên tắc tính chi phí khác theo quy định tại Điều 68 Luật Công chứng năm 2014. Hóa đơn, phiếu thu phí công chứng, thù lao công chứng cần ghi cụ thể số văn bản công chứng để đảm bảo cho việc kiểm tra, đối chiếu. Thu thù lao công chứng theo đúng quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hồ sơ công chứng phải lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan. Xác định nội dung hợp đồng, giao dịch phải đảm bảo quy định của pháp luật. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ các nội dung để chứng minh người sử dụng đất được thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

 

 

                                                                Thanh tra Sở Tư pháp​

Lượt người xem:  Views:   630
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio