Giải đáp Hướng dẫn
Thứ 3, Ngày 10/03/2015, 03:06
Thực hiện chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/03/2015 | Phòng Bổ trợ Tư pháp
Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực, luật sư, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, tư vấn pháp luật, bồi thường nhà nước, giao dịch bảo đảm và pháp chế, ngày 03/3/2015, Sở Tư pháp có Văn bản số 256/STP-BTTP đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và năm về tình hình tổ chức và hoạt động trong các lĩnh vực như sau:
1. Về thời hạn báo cáo
Báo cáo 6 tháng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến 31 tháng 3 năm sau và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 4 hàng năm; báo cáo năm tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến 30 tháng 9 năm sau và gửi trước ngày 15 tháng 10 năm sau; đồng thời gửi kèm 01 bản điện tử theo địa chỉ email: trangnt.tp@binhduong.gov.vn hoặc thoailt.tp@binhduong.gov.vn.
Riêng báo cáo thống kê theo Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Tư pháp các cơ quan, tổ chức vẫn thực hiện theo Công văn số 423/STP-VP ngày 24/4/2014 của Sở Tư pháp về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Tư pháp.
2. Về nội dung báo cáo
Nội dụng báo cáo thực hiện theo các phụ lục và biểu mẫu kèm theo văn bản này, cụ thể:
- Các sở, ngành báo cáo về công tác pháp chế, bồi thường nhà nước, giám định tư pháp theo Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 05 và thống kê theo Biểu số: 27c/BTP/BTNN, Biểu số: 36a/BTP/VĐC/PC;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về công tác bồi thường nhà nước, chứng thực, bán đấu giá tài sản theo theo Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 06A, và thống kê theo Biểu số 17b/BTP/HTQTCT/CT, Biểu số: 27b/BTP/BTNN, Biểu số: 34a/BTP/BTTP/ĐGTS;
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện báo cáo theo Phụ lục 04 và thống kê theo Biểu số: 28b/BTP/ĐKQGGDBĐ;
- Các tổ chức giám định tư pháp báo cáo theo Phụ lục 05 và thống kê theo Biểu số: 33a/BTP/BTTP/GĐTP;
- Các tổ chức bán đấu giá tài sản báo cáo theo Phụ lục 06 và thống kê theo Biểu số: 34c/BTP/BTTP/ĐGTS
- Các trung tâm tư vấn pháp luật báo cáo theo Phụ lục 07;
- Các tổ chức hành nghề công chứng báo cáo theo Phụ lục 08 và thống kê theo Biểu số: 32a/BTP/BTTP/CC;
- Các tổ chức hành nghề luật sư báo cáo theo Phụ lục 09 và thống kê theo Biểu số: 30a/BTP/BTTP/LSTN;
- Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân báo cáo theo Phụ lục 10.
Để công tác báo cáo được thực hiện đầy đủ và đảm bảo đúng thời gian quy định đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc  vui lòng liên hệ Phòng Bổ trợ tư pháp-Sở Tư pháp, số điện thoại: 06503.822881; Đề cương báo cáo được đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Tư pháp địa chỉ http://stp.binhduong.gov.vn/Giải đáp-hướng dẫn/hướng dẫn nghiệp vụ./.

Tải về 1 Phụ lục báo cáo pháp chế.docx
Tải về 2 Phụ lục báo cáo bồi thường nhà nước.docx
Tải về 3 Phụ lục báo cáo chứng thực.docx
Tải về 4 Phụ lục báo cáo giao dịch bảo đảm.docx
Tải về 5 Phụ lục báo cáo giám định tư pháp.doc
Tải về 6 Phụ lục báo cáo đấu giá - UBND cấp huyện.doc
Tải về 6 Phụ lục báo cáo đấu giá.docx
Tải về 7 Phụ lục tư vấn pháp luật.docx
Tải về 8 Phụ lục báo cáo công chứng.docx
Tải về 9 Phụ lục báo cáo luật sư.docx
Tải về 10 Phụ lục báo cáo luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.docx
Lượt người xem:  Views:   1315
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio