Giải đáp Hướng dẫn
Thứ 3, Ngày 06/01/2015, 03:21
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn tạm thời về việc công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đối với các tổ chức hành nghề công chứng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2015
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương hướng dẫn tạm thời về việc công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đối với các tổ chức hành nghề công chứng
 
Ngày 01/01/2015, Luật Công chứng năm 2014 chính thức có hiệu lực, theo đó công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Để triển khai thi hành Luật được đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, phục vụ kịp thời yêu cầu của các cá nhân, tổ chức trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành của Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã có Văn bản số 1509/STP-BTTP ngày 31/12/2014 hướng dẫn tạm thời về việc công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
1. Về trình tự, thủ tục công chứng bản dịch và chứng thực bản sao, chữ ký.
- Trình tự, thủ tục công chứng bản dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Công chứng.
- Trình tự, thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.
2. Về phí, lệ phí công chứng bản dịch và chứng thực bản sao, chữ ký.
Mức thu phí, lệ phí công chứng bản dịch và chứng thực bản sao, chữ ký thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2008/TT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực và Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Khi thu, các tổ chức hành nghề công chứng phải cấp biên lai theo quy định hiện hành.
Đối với các khoản thu từ phí, lệ phí công chứng bản dịch, chứng thực bản sao, chữ ký tạm thời các tổ chức hành nghề công chứng lập sổ sách riêng để theo dõi quản lý; việc sử dụng các khoản thu nêu trên chỉ được thực hiện khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương.
3. Về thù lao dịch giấy tờ, văn bản
Theo quy định của Luật Công chứng thì thù lao dịch giấy tờ, văn bản gọi là thù lao công chứng và thẩm quyền ban hành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hiện nay, Sở Tư pháp đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Biểu mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình UBND tỉnh ban hành.
Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành Biểu mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tạm thời tự xác định mức thu thù lao công chứng đối với việc dịch giấy tờ, văn bản nhưng không vượt quá mức thù lao tối đa theo dự thảo quy định, cụ thể sau:
          - Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: Đối với tiếng Anh, Hoa từ 75.000 đồng đến 100.000 đồng/trang; đối với tiếng các nước khác từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/trang.
          - Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài: Đối với Tiếng Anh, Hoa từ 90.000 đồng đến 120.000 đồng/trang; đối với tiếng các nước khác từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng/trang.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Tư pháp xem xét, giải quyết./.
Phòng BTTP
Lượt người xem:  Views:   1225
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio