Tin tức
Thứ 5, Ngày 07/09/2017, 10:00
Bản tin "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" ngày 07.9.2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/09/2017 | Phòng HCTP&QLXLVPHC
Bản tin "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" ngày 07.9.2017

Tăng cường nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

            Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện tốt kế hoạch trọng tâm của UBND tỉnh trong năm 2017 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); rà soát, đánh giá TTHC. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy định về chuẩn hóa, công bố công khai, niêm yết TTHC.

  Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát, công khai TTHC

            TX.Dĩ An là địa phương thực hiện tốt kế hoạch kiểm soát TTHC. Thời gian qua, UBND TX.Dĩ An luôn xác định công tác kiểm soát TTHC có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Do vậy, lãnh đạo thị xã quyết tâm xóa bỏ những rào cản về TTHC, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Từ đó, quyết tâm chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các TTHC. Để chất lượng công tác kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC ngày càng hiệu quả, UBND thị xã đã có kế hoạch tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC theo đúng Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị, địa phương đã đổi mới phương thức, cách thức thực hiện TTHC, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

   


  Phường An Thạnh, TX.Thuận An là địa phương thực hiện tốt việc công khai TTHC, tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục nhanh chóng

            Ở TX.Thuận An, các phường như: An Thạnh, Thuận Giao, An Phú, Lái Thiêu, Bình Chuẩn đã thực hiện tốt việc rà soát, công khai, minh bạch TTHC. Các địa phương này đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về TTHC. Tại phường An Thạnh, bộ phận "một cửa" UBND phường đã rà soát, công khai trên 100 TTHC cấp xã đang áp dụng tại trụ sở UBND phường. Hiện tại, UBND phường đang vận hành tốt hệ thống về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cải cách hành chính nhằm đáp ứng được kỳ vọng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC theo hướng nhanh, gọn. Trong khi đó ở phường Thuận Giao, để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận "một cửa" thực hiện tốt yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính; rà soát, công khai các văn bản TTHC, các biểu mẫu tại trụ sở UBND phường, tạo thuận lợi hơn trong quy trình xử lý công việc và giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện nhanh chóng hồ sơ, thủ tục.

            Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 1.500 thủ tục công khai trên mạng, trong đó cấp tỉnh là trên 1.000 thủ tục, cấp huyện 181 thủ tục, còn lại là cấp xã. Cùng với đó, các TTHC sau khi công bố đã được công khai trên trang hành chính công của tỉnh, trang thông tin các sở, ngành, UBND cấp huyện và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc tra cứu, thực hiện TTHC, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn. Đây là thành quả tích cực nhất minh chứng cho hoạt động kiểm soát TTHC thành công trong năm 2016 và các tháng đầu năm 2017.

            Tăng cường các giải pháp

            Thực tế cho thấy, từ quý I-2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch trọng tâm của UBND tỉnh năm 2017 vềhoạt động kiểm soát TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và các kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện các chỉ đạo này, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc. Nhiều địa phương đã tổ chức thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền quản lý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

            Để thực tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công bố TTHC, công khai TTHC; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về đánh giá tác động TTHC khi rà soát, công bố các văn bản QPPL. Cùng với đó, công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện TTHC. Trong các kế hoạch trọng tâm của UBND về hoạt động kiểm soát TTHC cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

            Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát TTHC đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0274) 3.835.029 - số Fax: (0274) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

   

   SÔN​G TRÀ


  Lượt người xem:  Views:   1066
  Chia sẻ:
  Share:
  Tin khác
   
   
  Manage PermissionsManage Permissions
  |
  Version HistoryVersion History

  Tiêu đề

  Hình ảnh

  Hình ảnh mô tả

  Tóm tắt

  Nội dung

  Link thay thế nội dung

  Ngày xuất bản

  Tin nổi bật

  Phân loại

  Loại bài viết

  Số Trang

  Số Ảnh

  Số tiền

  Tin liên quan

  Audio

  Từ khóa

  Trạng thái

  Lịch sử

  Số lượt người đọc

  Tin mới nhất

  Tác giả

  Approval Status

  Attachments

  Content Type: Tin Tức Mở Rộng
  Version:
  Created at by
  Last modified at by
  Ảnh
  Video
  Audio