Tin tức
Thứ 5, Ngày 21/09/2017, 12:00
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2017

​          Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1367/TTg-KSTT yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

          Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

          Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó lưu ý Nghị định cần quy định việc ứng dụng các phần mềm thống nhất cả hệ thống bảo đảm liên thông và khai thác dữ liệu dùng chung để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đối với việc thành lập mới Trung tâm hành chính công, công văn của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ "địa phương đã hoàn thành đề án và các mặt công tác chuẩn bị thì cho triển khai, còn lại thì tạm dừng chờ Chính phủ ban hành Nghị định".

CC 01 TD.jpg

          Viên chức Phòng Công chứng Số 01 tỉnh Bình Dương tư vấn, hỗ trợ cho người ​dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh:Pbr

         Thời gian qua, Lãnh đạo Sở Tư pháp luôn quan tâm kịp thời trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như trong chỉ đạo, điều hành đối với các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành tư pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp, trong việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số  02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp, Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 20/10/2016 và Công văn số 3118/UBND-NC ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn 1284/STP-TTr ngày 19/9/2017, văn bản nêu rõ thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, có lúc, có nơi việc thực hiện còn hình thức, chưa thật sự đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức không đeo thẻ công chức, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết công việc riêng, vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác; thái độ ứng xử với tổ chức, công dân trong một số trường hợp còn gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Do vậy việc ban hành văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp là hết sức cần thiết./.

          Tham khảo Nội dung Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại đây:  Tải về 1367-TTg-KSTT.pdf

Lượt người xem:  Views:   2674
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio