Tin tức
Thứ 2, Ngày 02/10/2017, 14:00
Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc triển khai Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2017

Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc triển khai Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ

          Để thực hiện có hiệu quả, kịp thời Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2017 thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính. Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Văn phòng Chính phủ gửi đến các Bộ, ngành và địa phương Công văn số 10342/VPCP-KSTT đôn đốc việc tổ chức triển khai Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung một số nhiệm vụ được giao như: 

          - Tham gia ý kiến về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự án, dự thảo văn bản QPPL; 

        - Đôn đốc, kiểm soát chất lượng công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; ​Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC; tích hợp dữ liệu TTHC để công khai trên Cổng thông tin điện tử theo quy định;

Niem yet PC 01.jpg 

Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một tổ chức niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Ảnh: HV

          - Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác, quản lý dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

          - Hướng dẫn, đô đốc và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định;

         - Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC và tổ chức triển khai cải cách TTHC;

         - Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; 

         - Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCC làm đầu mối kiểm soát TTHC; 

          - Thông tin, tuyên truyền, tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

Cong khai ket qua KPKN 02.jpg

Việc công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

          Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC thuộc tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp và các nội dung khác theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương của hệ thống cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/10/2017./.

           Tham khảo Nội dung Công văn tại đây:  Tải về 10342 VPCP-KSTT.pdf

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   3224
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio