Công tác thanh tra - Kết luận thanh tra
 
​      Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp. ​​Ngày 10/02/2023​, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết ...
 
​         Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 06/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương. Ngày 11/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 2144/KL-STP.        Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ...
 
​         Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 24/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Ngày 14/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 2162/TB-STP.        ...
 
​          Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-STP ngày 24/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương. Ngày 04/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết quả kiểm ...
 
​            Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Ngày 28/9/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành ...
 
​            Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 11/10/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân.     Ngày 20/4/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh ...
 
           ​Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-STP ngày 13/9/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND thành phố Thủ Dầu Một. Ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết ...
 
Kết quả Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn Phòng công chứng số 2
 
       Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 24/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công chứng số 1 các nội dung: Việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công ...
 
       ​Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 19/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực tại Văn phòng công chứng AN Tín, Đoàn Thanh tra của Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng An Tín. Ngày 06/10/2020, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 1695/KL-STP.    ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị ĐiểnThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/9/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

​     Sáng ngày 09/3/2023, tại trụ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển, địa chỉ: Thửa 05, lô A, khu dân cư thương mại Uyên Hưng, đường số 13, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 27/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển. 

      Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp và các thành viên Đoàn Thanh tra. Sở Tư pháp có mời đại diện Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh tham gia Đoàn Thanh tra. 

      Bà Ngô Thùy Trang​ - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 44/QĐ-STP ngày 27/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển; thống nhất lịch làm việc với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển. Đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

      Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển theo kế hoạch./.

FalseThanh Tra Sở
Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn LúpThông tinTinCông bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

          Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 224/KL-STP ngày 10/02/2023. Để việc công bố Kết luận thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 tổ chức việc công bố Kết luận thanh tra số 224/KL-STP ngày 10/02/2023.

         Ngày 17/02/2023, tại trụ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra. Bà Ngô Thùy TrangChánh Thanh tra Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn Thanh tra thông qua toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 224/KL-STP ngày 10/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp.

          Ông Nguyễn Văn Lúp - Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra số 224/KL-STP. Văn phòng tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện khắc phục những thiếu sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tư pháp theo quy định./.

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn LúpKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2023 9:00 AMNoĐã ban hành

​      Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp. ​​Ngày 10/02/2023​, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 224/KL-STP.

      Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp đã đạt được, Văn phòng cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức có nhu cầu.​ Tuy nhiên, bên cạnh đó Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng như:

        - Về đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng: Theo các giấy tờ, tài liệu về đăng báo do Văn phòng cung cấp thì chưa thể hiện rõ số lần đăng báo và nội dung đăng báo theo quy định tại Điều 26 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

        - Về thu thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch

     + Thu thù lao công chứng thấp hơn mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở Văn phòng, vi phạm quy định tại Điều 8 Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

      + Thu thù lao công chứng cao hơn mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở Văn phòng: Sau khi Đoàn thanh tra có biên bản về kết quả thanh tra, Văn phòng đã thực hiện khắc phục, Văn phòng đã chuyển trả số tiền thu cao hơn mức trần cho người yêu cầu công chứng (có chứng từ nộp số tiền thu cao hơn mức trần vào tài khoản của người yêu cầu công chứng).

        - Về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

       + Có trường hợp công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, tại thời điểm thanh tra, thành phần hồ sơ công chứng chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Công chứng năm 2014. Sau khi được thanh tra, Văn phòng đã khắc phục bằng cách bổ sung hồ sơ theo quy định.

       + Về xác định tài sản riêng: Có trường hợp công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất cấp cho hộ. Tuy nhiên, căn cứ để công chứng viên xác định di sản thừa kế là tài sản riêng chưa đảm bảo theo quy định pháp luật (căn cứ văn bản cam kết tài sản riêng của thành viên hộ gia đình sử dụng đất để xác định tài sản riêng).

        + Về nội dung hợp đồng, giao dịch:

        * Công chứng viên chứng nhận: Văn bản cam kết về tài sản số công chứng 7007 ngày 14/5/2022, thể hiện thành viên hộ gia đình sử dụng đất cam kết không có công sức đóng góp nào đối với việc tạo lập quyền sử dụng đất cấp cho hộ là chưa phù hợp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

       * Có một trường hợp, công chứng viên của Văn phòng chứng nhận Văn bản chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở chưa phù hợp theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013. Sau khi được thanh tra, Văn phòng đã khắc phục, Văn phòng cung cấp Văn bản sửa đổi, bổ sung theo quy định.

       + Về lời chứng của công chứng viên: Lời chứng của công chứng viên không ghi nhận đầy đủ việc điểm chỉ của người yêu cầu công chứng theo quy định tại Điều 46 Luật Công chứng, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm e khoản 3 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

      + Về sửa lỗi kỹ thuật: Có trường hợp công chứng viên sửa lỗi kỹ thuật bằng cách ghi bổ sung thông tin của người yêu cầu công chứng là chưa phù hợp theo quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 50 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

       - Về lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ công chứng văn bản khai nhận di sản không lưu Trích lục khai tử của người để lại di sản. Sau khi được thanh tra, Văn phòng mới lưu bổ sung bản photo Trích lục khai tử là chưa đảm bảo về chế độ lưu trữ theo quy định tại Điều 63, 64 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

       Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra; cần tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan và kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng và nội dung hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện, đảm bảo hồ sơ công chứng và nội dung của hợp đồng, giao dịch  nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh; thu đúng, thu đủ thù lao công chứng theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được niêm yết; hồ sơ công chứng phải lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

        Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quảnnhà nước đối với lĩnh vực này; Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp và xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định. Qua công tác thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến hộ gia đình sử dụng đất./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm KL_224_TTR.signed.pdf

FalseThanh Tra Sở
Luật Thanh tra năm 2022Văn bản QPPLLuật Thanh tra năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư phápThông tinTinKế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 12/12/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 168/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp. Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể như sau:

1. Hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. Đổi mới phương pháp, cách thức xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đơn thư; thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

2. Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp Giám đốc Sở Tư pháp nắm rõ tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

3. Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động của Sở.

4. Nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.​

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-STP thì ngoài thanh tra hành chính, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, trong năm 2023, Sở tiếp tục tăng cường thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, thừa phát lại, luật sư, hộ tịch, hộ tịch có yếu tố nước ngoài​, nuôi con nuôi; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra đột xuất của Sở sẽ được tiến hành khi có một trong các căn cứ: Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tư pháp; khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, Giám đốc Sở đã giao Thanh tra Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 theo quy định của pháp luật./.​

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QD_168_TTR.signed.pdf

 ​

FalseThanh Tra Sở
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu MộtThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 21/12/2022, tại trụ sở UBND phường Phú Cường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 167/QĐ-STP ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đối với UBND phường Phú Cường. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện UBND phường Phú Cường và thành viên Đoàn Thanh tra, đại diện Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một

Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 167/QĐ-STP ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đơn vị được thanh tra. Đại diện UBND phường Phú Cường báo cáo về công tác hộ tịch, chứng thực theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/12/2022. Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra theo kế hoạch./.

FalseThanh Tra Sở
Một số quy định của Luật Thanh tra năm 2022 Thông tinTinMột số quy định của Luật Thanh tra năm 2022 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2022 2:00 PMNoĐã ban hành

         Ngày 14/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Thanh tra năm 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, gồm 08 chương, 118 điều.

       Theo đó, Luật Thanh tra năm 2022 quy định mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

        Hoạt động thanh tra đảm bảo nguyên tắc: Tuân theo pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Không trùng lặp về phạm vi, thời gian giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước; không trùng lặp trong việc thực hiện quyền khi tiến hành thanh tra.

       Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

        Luật Thanh tra cũng quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra:

        - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; lạm quyền trong quá trình tiến hành thanh tra.

        - Thanh tra không đúng thẩm quyền, không đúng với nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

        - Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật phải tiến hành thanh tra; bao che cho đối tượng thanh tra; cố ý kết luận sai sự thật; kết luận, quyết định, xử lý trái pháp luật; không kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

        - Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động thanh tra.

        - Tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai.

        - Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; tác động làm sai lệch kết quả thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra.

        - Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực, thiếu chính xác; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

        - Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người tiến hành thanh tra, người thực hiện giám sát, người thực hiện thẩm định, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

       - Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật./.

                                                                                                                                                                                         ​Phan Thị Phượng

 

FalsePhan Thị Phượng
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủThông tinTinQuyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

         Ngày 12/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính Phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Theo đó, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ sau đây:

        - Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

         -  Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

         - Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

         - Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về Lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam.

         - Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về giáo dục và đào tạo.

         - Quyết định số 247/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân.

         - Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 Khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục.

         - Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành.

         - Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ".

         - Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010.

         - Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

         - Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông.

         - Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

        - Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010.

        - Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010.

        - Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao.

        - Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

        - Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

​         - Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.

          - Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010.

          - Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam".

         - Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

        - Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

        - Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

        - Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

        - Chỉ thị số 35/2004/CT-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài.

        - Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

        - Chỉ thị số 15/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam.

        - Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập.

         - Chỉ thị số 32/2008/CT-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội./.

FalsePhan Thị Phượng
Một số quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lýThông tinTinMột số quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2022 1:00 PMNoĐã ban hành

          Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

         Theo đó, Nghị định quy định Nguyên tắc thực hiện nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. Cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định này nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu không vượt quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

          Thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn: Đối với cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không vượt quá 60 tuổi. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022. Nghị định này thay thế Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức./.

                                                                                                                                                              ​Phan Thị Phượng

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư Thông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

         Vào hồi 14 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2022. Tại Hội trường A, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn.

           Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư Nam Phong Bình Dương, Văn phòng luật sư Thanh và Cộng sự, Công ty Luật TNHH một thành viên Lưu Gia Thịnh, Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương), Tham dự buổi công bố có sự tham gia của bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - Người ra Quyết định thanh tra thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra, đại diện đơn vị được thanh tra và thành viên Đoàn Thanh tra. Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo quy định.

            Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; thống nhất lịch làm việc với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Các đơn vị được thanh tra thống nhất Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra, lịch làm việc của Đoàn Thanh tra; đại diện các đơn vị được thanh tra tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra thông qua báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của đơn vị mình theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

          Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - Người ra Quyết định thanh tra thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra phát biểu: Hoạt động thanh tra là hoạt động thường xuyên, hàng năm của Sở Tư pháp. Cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra của Sở Tư pháp. Để đảm bảo cuộc thanh tra đạt kết quả tốt, đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện bám sát theo đúng nội dung, kế hoạch thanh tra và theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (đơn vị được thanh tra), đề nghị các đơn vị được thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra.

           Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi 15 giờ 15 phút, ngày 28/11/2022./.

                                                                                                                                 ​Thanh tra Sở Tư pháp

 

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú GiáoThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với UBND huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

           Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2022. Tại Phòng Tư pháp huyện Phú Giáo. Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 151/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn.

          Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện UBND huyện Phủ Giáo (ủy quyền cho Phòng Tư pháp huyện Phú Giáo tham dự) và thành viên Đoàn Thanh tra. Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo quy định.

           Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 151/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đơn vị được thanh tra. Đại diện Phòng Tư pháp huyện Phú Giáo báo cáo về công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

          Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi 09 giờ ngày 24/11/2022. Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra theo kế hoạch./.

                                                                                                                                                                         ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình DươngKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​         Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 06/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương. Ngày 11/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 2144/KL-STP.

        Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương cơ bản chấp hành tốt quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động thừa phát lại và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót, lưu ý như:

          - Văn phòng gửi báo cáo 06 tháng về Sở Tư pháp chưa đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

         - Văn phòng sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định tại mẫu số TP-TPL-31 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

        - Hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng không đúng theo mẫu TP-TPL-N-04 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

        - Cách trình bày tại nội dung trích yếu của vi bằng chưa thống nhất với diễn biến sự kiện, hành vi được ghi nhận trong phần nội dung vi bằng.

        - Văn phòng gửi vi bằng đến Sở Tư pháp vào sổ đăng ký vi bằng bằng đường bưu chính. Văn phòng xuất trình các hóa đơn do Bưu điện cung cấp. Tuy nhiên, các hóa đơn này chỉ thể hiện ngày gửi, không thể hiện nội dung giấy tờ, văn bản gửi.

       - Văn phòng ký kết hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đã thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 08/2020NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ.

       - Văn phòng lập sổ đảm bảo biểu mẫu theo quy định. Tuy nhiên, sổ theo dõi lập vi bằng, sổ theo dõi tống đạt, sổ theo dõi việc sử dụng lao động có một số lưu ý như trang bìa sổ chưa thống kê tổng số trang, chưa đánh số trang, chưa đóng dấu giáp lai, chưa ghi chú trường hợp lao động nghỉ việc, thôi việc, số thứ tự ghi trong sổ tống đạt không theo thời gian nhận văn bản.

        - Một số trường hợp biên bản giao nhận vi bằng không ghi địa điểm giao nhận.

        Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương: Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những hạn chế, sai sót, lưu ý mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Thừa phát lại, nhân viên nghiệp vụ của Văn phòng cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan. Thực hiện lập vi bằng, tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Lập, sử dụng các biểu mẫu theo đúng quy định. Chưa ký hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương đặt trụ sở, đến khi có ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

         Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:

         - Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; tổ chức triển khai, quán triệt các sai sót được nêu trong Kết luận này cho các Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Giám đốc Sở văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020. Đồng thời, kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ theo hướng Văn phòng Thừa phát lại được quyền tống đạt, hồ sơ, giấy tờ của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự ngoài phạm vi địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

         - Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương và xem xét xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật./.

                                                                                                                                                                   Thanh tra Sở Tư pháp

 

FalsePhan Thị Phượng
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngKết luận thanh traTinKết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

​         Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 24/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và một số hồ sơ đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Ngày 14/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 2162/TB-STP.

         Tại Thông báo kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Công ty đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp. Các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra đã được Công ty quán triệt đến đấu giá viên, nhân viên Công ty, tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục đối với một số nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương chưa khắc phục, cam kết rút kinh nghiệm, không tái diễn.

          Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ đấu giá phát hiện các sai sót, lưu ý cụ thể:

          - Tài sản đấu giá ghi không thống nhất trong các văn bản.

         - Một số hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương yêu cầu người có tài sản đấu giá làm rõ về quyền được bán tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

           - Một số hồ sơ đấu giá Công ty ban hành quy chế cuộc đấu giá nội dung về chất lượng, nơi có tài sản đấu giá chưa rõ.
           - Có trường hợp hồ sơ đấu giá thông tin niêm yết về chất lượng chưa rõ ràng, cụ thể.

           - Một số hồ sơ Công ty thông báo công khai đấu giá không đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

          - Có trường hợp, khi tổ chức đấu giá thì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã thông báo cho người có tài sản về thay đổi hình thức đấu giá, người có tài sản cũng không có ý kiến phản đối. Tuy nhiên, Công ty chưa sửa đổi hình thức đấu giá theo Quy chế đấu giá tài sản mà tiến hành đấu giá.

           - Một số hồ sơ đấu giá, biên bản đấu giá không ghi chi tiết hoặc ghi không chính xác diễn biến của cuộc đấu giá.

           - Lưu ý: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thực hiện đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá ghi ngày, tháng, năm trả giá.

           Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấm dứt ngay các sai sót và tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật để khắc phục các sai sót đối với các hồ sơ đấu giá vi phạm pháp luật đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 2140/KL-STP ngày 17/12/2020 và kết quả kiểm tra

                                                                                                                                                                                                         Thanh tra Sở Tư pháp

 

FalsePhan Thị Phượng
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình DươngKết luận thanh traTinKết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​          Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-STP ngày 24/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương. Ngày 04/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 2083/TB-STP.

           Tại Thông báo kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Chi nhánh cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót như:

           - Chưa thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

           - Chưa thực hiện thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012. Sau khi được kiểm tra, ngày 30/6/2022 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự đã có văn bản thông báo về việc thành lập Chi nhánh gửi đến Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

           - Chưa thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.  Ngày 04/7/2022, Công ty nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Ngày 11/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp thay đổi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương.

          - Sử dụng biển hiệu tại trụ sở Chi nhánh không đúng nội dung đăng ký hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động số 46.06.0205/TP/ĐKHĐ được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 16/12/2020.

         - Tại địa chỉ Chi nhánh đăng ký hoạt động thì tầng trệt căn nhà số 128 đường số 9, khu Trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngoài trụ sở của Chi nhánh, còn có trụ sở của một Công ty khác chung vị trí, không phân cách rõ ràng vị trí giữa Chi nhánh và Công ty.

         Căn cứ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ thì các hành vi vi phạm  của Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự: Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh; không công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh; sử dụng biển hiệu không đúng nội dung giấy đăng ký hoạt động phải bị xử phạt. Ngày 06/7/2022, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự với tổng số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Công ty đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

        Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương: Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Sử dụng biển hiệu đúng nội dung giấy đăng ký hoạt động đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp. Trụ sở Chi nhánh cần ngăn cách rõ vị trí để tránh nhầm lẫn với các doanh nghiệp, tổ chức khác.

         Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:  Tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                                                                                  Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng LợiThông tinTinCông bố Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

         Vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2022. Tại trụ sở làm việc của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Đoàn Thanh tra tổ chức việc công bố Kết luận thanh tra đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi.

          Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP ngày 28/9/2022. Để việc công bố Kết luận thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 21/12/2021 tổ chức việc công bố Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP ngày 28/9/2022.

         Tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn Thanh tra - Bà Ngô Thùy Trang thông qua nội dung Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi.

          Ông Mai Hưng Anh - Chủ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP ngày 28/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp.  Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi đã có văn bản báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP ngày 28/9/2022 gửi về Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiếp tục thực hiện khắc phục những tồn tại, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra.

          Việc công bố Kết luận thanh tra kết thúc hồi 09 giờ 40 phút, ngày  08/11/2022./.

                                                                                                                                ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn LúpThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

           Buổi sáng ngày 12 tháng 10 năm 2022. Tại trụ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, địa chỉ: Đường Hùng Vương, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn.

          Tham dự buổi công bố có sự tham gia của đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp và thành viên Đoàn Thanh tra. Sở Tư pháp có mời đại diện Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh tham gia Đoàn Thanh tra. Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo quy định.

          Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp; thống nhất lịch làm việc với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp. Đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. 

           Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp theo kế hoạch./.

                                                                                                                                                                    ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư phápThông tinTinđiều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2022 3:00 PMNoĐã ban hành

           ​Ngày 14/9/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 119/QĐ-STP về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp, cụ thể điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 10/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 với nội dung  như sau:

         1. Không triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành tại mục II.1.1.2c. thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập.

         Lý do điều chỉnh: Trong Quý II năm 2022, Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập đã được Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra.

        2. Các nội dung khác tại Kế hoạch thanh tra năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 10/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương vẫn được giữ nguyên.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

       

                                                

                                                                                                                                                         ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalseThanh Tra Sở
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng LợiKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​            Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 21/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi. Ngày 28/9/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1815/KL-STP.

          Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi đã đạt được, cụ thể: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi cơ bản chấp hành các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp và các văn bản có liên quan, cụ thể: Doanh nghiệp hoạt động đúng trụ sở đã đăng ký, cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động đấu giá tài sản; thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất đúng quy định; lập, quản lý, sử dụng Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá tài sản; niêm yết thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tại trụ sở; thời gian qua chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi.

             Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi còn một số tồn tại, vi phạm sau:

           - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi chưa treo biển hiệu tên của Doanh nghiệp tại trụ sở. Trong quá trình thanh tra, Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi đã treo biển hiệu tên của Doanh nghiệp tại trụ sở hoạt động.

          - Doanh nghiệp chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 20 và điểm i khoản 2 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản.

           - Chưa thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Đấu giá tài sản.

          - Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản:

+ Tài sản đấu giá có nguồn gốc tịch thu sung quỹ Nhà nước, tuy nhiên, hồ sơ đấu giá không có quyết định tịch thu của cơ quan có thẩm quyền, không có giấy tờ thể hiện tài sản đấu giá thuộc quyền sở hữu của người có tài sản đấu giá là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. Hồ sơ đấu giá không có giấy tờ thể hiện người có tài sản giảm giá đối với tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước, chứng từ thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; hồ sơ không lưu đầy đủ bản sao CMND/hộ chiếu/Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá.

+ Tên gọi của Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

+ Có 01 trường hợp đấu giá không thành do hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá, Doanh nghiệp không ban hành quy chế cuộc đấu giá là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

+ Quy chế cuộc đấu giá không có nội dung về: Nơi có tài sản đấu giá; thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ đấu giá; thời gian đăng ký tham gia đấu giá là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản. Ngoài ra, hồ sơ đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Doanh nghiệp thực hiện thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

+ Nội dung quy chế cuộc đấu giá quy định khoản tiền đặt trước không thống nhất (quy chế cuộc đấu giá quy định khoản tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm, tuy nhiên, Quy chế ghi cụ thể số tiền đặt trước thấp hơn 15% giá khởi điểm).

+ Quy chế cuộc đấu giá quy định thêm một số trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước và quy định số tiền đặt trước của khách hàng vi phạm sẽ thuộc về doanh nghiệp tổ chức đấu giá là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

+ Nội dung niêm yết việc đấu giá tài sản chưa đầy đủ thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản. Hồ sơ đấu giá không lưu tài liệu, hình ảnh thể hiện niêm yết việc đấu giá tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản.

+ Thông báo công khai việc đấu giá tài sản chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản: Hồ sơ đấu giá không lưu tài liệu, hình ảnh thể hiện Doanh nghiệp thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá; hồ sơ đấu giá thể hiện Doanh nghiệp chỉ có đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 01 lần; thời gian thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá chưa đảm bảo quy định.

+ Hình thức đấu giá ghi nhận trong Thông báo đấu giá tài sản chưa thống nhất với Quy chế cuộc đấu giá.

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá không đúng hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá đã ban hành; Doanh nghiệp tổ chức cuộc đấu giá không đúng hình thức, phương thức đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá (quy chế đấu giá quy định hình thức đấu giá được trả giá bằng 01 lần bỏ phiếu kín ngay sau khi khách hàng đăng ký tham gia, tuy nhiên Biên bản đấu giá tài sản thể hiện sau 01 lần trả giá qua bỏ phiếu kín).

+ Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Tuy nhiên, Biên bản đấu giá không thể hiện đấu giá viên mời người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu, của từng phiếu trả giá là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

+ Biên bản đấu giá không có thông tin về Số Thẻ của đấu giá viên, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của người tham gia đấu giá, không có chữ ký của người có tài sản, đại diện người tham gia đấu giá, không ghi thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 44 Luật Đấu giá tài sản và mẫu Biên bản đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-20) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp.

+ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi và người trúng đấu giá là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đấu giá tài sản.

              - Lưu trữ hồ sơ đấu giá chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 54 Luật Đấu giá tài sản.

            - Hồ sơ đấu giá vụ xe ô tô con Nubira II, vụ xe hai bánh biển số 61A1-0331 và xe hai bánh biển số 61A1-0630 của Trại giam Phú Hòa, theo hồ sơ đấu giá thì ngày, tháng, năm ghi trên phiếu trả giá trùng với ngày, tháng, năm tổ chức cuộc đấu giá theo Biên bản bán đấu giá tài sản số số 03/BB-MHL, số 04/BB-MHL và số 05/BB-MHL ngày 23/11/2020). Sở Tư pháp mời người tham gia đấu giá đến làm việc để làm rõ thông tin liên quan nhưng người tham gia đấu giá không đến làm việc. Trong phạm vi khả năng của Sở Tư pháp và của Đoàn Thanh tra chưa phát hiện có việc làm sai lệch kết quả đấu giá, chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm.

            Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu:

            - Đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi:

+ Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

+ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi, Đấu giá viên thực hiện việc đấu giá tài sản phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Lưu trữ hồ sơ đấu giá đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan.

+ Đấu giá viên cần phải tích cực, thường xuyên nghiên cứu quy định pháp luật về đấu giá tài sản không lập lại các sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra.

            - Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp:

+ Phòng Bổ trợ tư pháp theo dõi sát tình hình hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản để kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước; tổ chức triển khai, quán triệt văn bản mới và các sai sót trong hoạt động đấu giá tài sản cho các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh; tổ chức họp với các cơ quan có liên quan đến việc đấu giá tài sản, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát các cuộc đấu giá đối với tài sản đấu giá là tài sản công.

+ Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục phối hợp Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản.

+ Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi và xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định.

                                                                                                                                                                                  Phan Thị Phượng

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình DươngThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/16/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

       Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Tại Hội trường A Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 06/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương. Đoàn Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở Tư pháp - bà Ngô Thùy Trang làm Trưởng đoàn.

           Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 06/9/2022 về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương.Tham dự buổi công bố có sự tham gia của bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - Người ra Quyết định thanh tra thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra, đại diện Văn phòng thừa phát lại Bình Dương và thành viên Đoàn Thanh tra. Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo quy định.

             Đại diện Đoàn Thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 112/QĐ-STP ngày 06/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương; thống nhất lịch làm việc với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương. Đại diện Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

           Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - Người ra Quyết định thanh tra thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch thanh tra và theo đúng quy định pháp luật. Đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương – đơn vị được thanh tra, đề nghị Văn phòng cung cấp hồ sơ, tài liệu, phối hợp với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra đạt kết quả tốt.

                                                                                                                                                                             ​Thanh tra Sở Tư pháp​

FalsePhan Thị Phượng
Kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nướcThông tinTinKết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​       Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 25/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Ngày 07/9/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1635/KL-STP.

         Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã đạt được, cụ thể: Trung tâm đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan khác.

         Tuy nhiên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước còn một số tồn tại, thiếu sót như:

        - Năm 2022, Trung tâm đang thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Quyết định số 43/QĐ-TTTGPL ngày 09/02/2022 của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, Quy chế chưa thể hiện tiêu chuẩn cụ thể làm căn cứ xếp loại A, B, C để có định mức tương ứng là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

         - Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm thực hiện theo Quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-TTTGPL ngày 28/4/2017 của Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay một số văn bản liên quan đến quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý làm căn cứ để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành nhưng Trung tâm chưa ban hành văn bản mới.

         Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước:  nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm về các tồn tại, thiếu sót đã nêu. Tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý đơn. Xây dựng nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo việc chi tiêu đúng tiêu chuẩn, định mức đã được quy định. Kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý đến công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm theo các văn bản mới được ban hành.

           Đối với Thanh tra Sở, Văn phòng Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:

          - Văn phòng Sở theo dõi sát về việc xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại.

         - Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước./.

                                                                                                                                                                                    Thanh tra Sở Tư pháp

 

FalsePhan Thị Phượng
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh VânKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

​            Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 11/10/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân.     Ngày 20/4/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 617/KL-STP.

            Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân đã đạt được, cụ thể: Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan.

             Tuy nhiên, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng, chứng thực như:

            - Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân thay đổi trụ sở không còn hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký trước đây mà chuyển về vị trí mới. Tuy nhiên, Văn phòng công chứng chưa thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

            - Đề án thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân dự kiến nhân sự có nhân viên phụ trách văn thư - lưu trữ. Tuy nhiên, đến thời điểm Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, theo báo cáo của Văn phòng công chứng thì không có nhân viên phụ trách lưu trữ, Trưởng Văn phòng công chứng có giải trình là phân công kế toán kiêm lưu trữ.

          - Văn phòng công chứng tiến hành đăng báo nội dung đăng ký hoạt động không đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 26 Luật Công chứng năm 2014 (không có nội dung về số quyết định bổ nhiệm công chứng viên hành nghề tại Văn phòng, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động).

           - Văn phòng công chứng thay đổi nội dung đăng ký hoạt động nhưng chưa thực hiện đăng báo về nội dung đăng ký hoạt động là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Công chứng năm 2014. Sau khi Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, Văn phòng công chúng Nguyễn Thị Thanh Vân đã thực hiện đăng báo nội dung đăng ký hoạt động.

         - Văn phòng lập Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch chưa đúng theo mẫu (mẫu TP-CC-27) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp.

           - Một số trường hợp số công chứng hợp đồng, giao dịch được lấy số kèm theo chữ cái là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp.

           - Văn phòng chưa thực hiện niêm yết nguyên tắc tính chi phí khác theo quy định của Điều 68 Luật Công chứng năm 2014. Sau khi Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, Văn phòng công chứng đã thực hiện niêm yết nguyên tắc tính chi phí khác tại trụ sở Văn phòng.

          - Về thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch: Văn phòng công chứng thu phí công chứng Hợp đồng đặt cọc số công chứng 2008 ngày 23/4/2021 cao hơn so với quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Sau khi Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, Văn phòng công chứng đã liên hệ người yêu cầu công chứng và trả lại số tiền thu vượt quy định.

          - Văn phòng công chứng thu thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch thấp hơn mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở Văn phòng là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp.

           - Công chứng viên thực hiện sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng chưa phù hợp theo quy định tại Điều 50 Luật Công chứng năm 2014.

         - Có trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không viết được. Tuy nhiên, nội dung lời chứng của Công chứng viên chưa thể hiện Công chứng viên đọc dự thảo văn bản cho người yêu cầu công chứng nghe theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Công chứng năm 2014.

          - Một số hồ sơ liên quan đến việc công chứng Văn bản về thừa kế nhưng Văn phòng công chứng không lưu Thông báo niêm yết; có trường hợp công chứng văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân sau khi đã ly hôn nhưng không lưu Giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra thì Văn phòng công chứng mới bổ sung Thông báo niêm yết và Giấy chứng nhận kết hôn lưu hồ sơ công chứng là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 64 Luật Công chứng năm 2014.

         - Có trường hợp vợ, chồng đã ly hôn nhưng công chứng viên lại ghi nhận việc công chứng là công chứng văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

         - Công chứng viên công chứng ngoài trụ sở nhưng hồ sơ lưu không ghi lý do công chứng ngoài trụ sở là chưa phù hợp theo quy định pháp luật. Sau khi Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra thì Văn phòng công chứng đã bổ sung lý do công chứng ngoài trụ sở.

         - Văn bản thỏa thuận phân chia di sản số công chứng 1974 ngày 22/4/2021, công chứng viên đưa tên người đã chết vào thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Sau khi Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra thì Văn phòng công chứng đã thực hiện sữa lỗi kỷ thuật

         - Một số hồ sơ yêu cầu chứng thực chữ ký có lưu bản sao Sổ hộ khẩu của người yêu cầu chứng thực là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

          Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân: Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo đúng quy định. Cần tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan và kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng và nội dung hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện, đảm bảo hồ sơ công chứng và nội dung của hợp đồng, giao dịch nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh. Thu phí công chứng theo đúng quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Thu đúng, thu đủ thù lao công chứng theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được niêm yết. Hồ sơ công chứng phải lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

             Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:

           - Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

             - Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân và xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định.

                                                                                                                                                                                                    Thanh tra Sở Tư pháp

 

False
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu MộtKết luận thanh traTinKết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2022 9:00 AMNoĐã ban hành

           ​Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-STP ngày 13/9/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND thành phố Thủ Dầu Một. Ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1848/KL-STP.

          ​Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả UBND thành phố Thủ Dầu Một đã đạt được trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài, cụ thể: UBND thành phố Thủ Dầu Một đã tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện công tác hộ tịch theo thẩm quyền. Việc đăng ký khai sinh; ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và cấp bản sao trích lục hộ tịch chưa phát hiện ra sai sót.

            Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại, sai sót, lưu ý trong đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, như:

           - Có 01 trường hợp hồ sơ đăng ký khai tử chưa thể hiện việc người tiếp nhận hồ sơ làm rõ nơi cư trú cuối cùng của người chết trước khi thực hiện việc đăng ký theo nơi người được khai tử chết.

            - Có 01 hồ sơ đăng ký kết hôn chưa có văn bản thể hiện gia hạn thời gian giao Giấy chứng nhận kết hôn.

           - Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan không quy định về việc ghi quốc tịch Trung Quốc (Hồng Công) nhưng có 01 hồ sơ trích lục Ghi chú kết hôn ghi Quốc tịch của người vợ là Trung Quốc (Hồng Công).

           Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu UBND thành phố Thủ Dầu Một: Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về hộ tịch nói chung và hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Đối với trích lục Ghi chú kết hôn số 07/2021 ghi Quốc tịch của người vợ là Trung Quốc (Hồng Công), không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Hộ tịch; do đó, đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một trong thời gian tới, khi cấp các giấy tờ hộ tịch ghi nội dung về quốc tịch phù hợp theo quy định pháp luật.

           Đối với Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một cần lưu ý về việc ghi thông tin Quốc tịch của người chồng hoặc người vợ trên Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục ghi chú kết hôn theo đúng quy định pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; Việc ghi nhận ngày trả kết quả phải phù hợp với thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật (đăng ký kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con). Trường hợp, có khó khăn cần kịp thời báo cáo để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

                                                                                                                                                                                                         Thanh tra Sở Tư pháp

FalseThanh Tra Sở
KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022 CỦA SỞ TƯ PHÁP Thông tinTinKẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2022 CỦA SỞ TƯ PHÁP /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

        Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 10/12/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 140/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp. Theo đó, Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể như sau:

         1. Hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. Đổi mới phương pháp, cách thức xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đơn thư; thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

           2. Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp Giám đốc Sở Tư pháp nắm rõ tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

          3. Hoạt động thanh tra của Sở Tư pháp phải đảm bảo phù hợp với bối cảnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay; nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

         Theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-STP thì ngoài thanh tra hành chính, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, trong năm 2022, Sở tiếp tục tăng cường thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, thừa phát lại, luật sư, hộ tịch, hộ tịch có yếu tố nước ngoài; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra đột xuất của Sở sẽ được tiến hành khi có một trong các căn cứ: Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tư pháp; khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

          Tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, Giám đốc Sở đã giao Thanh tra Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 theo quy định của pháp luật.

          (Đính kèm Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022)QD_140_STP-TTR.signed (1).pdf

                                                                                                                      ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điềuThông tinTinQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

         Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

          Nghị định  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, trang thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; tình huống khẩn cấp về thiên tai, các loại dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; chế độ, chính sách đối với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

         Đối tượng áp dụng của Nghị định là cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

           Nghị định quy định mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai, như sau:

         - Mạng thông tin công cộng phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai, bao gồm:

        + Mạng viễn thông cố định mặt đất, vệ tinh;

        + Mạng viễn thông di động mặt đất, vệ tinh;

        +) Mạng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình;

        + Mạng bưu chính công cộng.

         - Mạng thông tin chuyên dùng, bao gồm:

         + Đường dây nóng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai;

       + Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai; các xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin phòng chống thiên tai;

         + Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

         + Mạng viễn thông dùng riêng, mạng bưu chính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác;

         + Mạng thông tin cảnh báo sóng thần, kết hợp cảnh báo thiên tai khác;

         + Mạng lưới thông tin cảnh báo từ hệ thống quan trắc chuyên dùng.

         - Thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai bao gồm:

         + Điện thoại cố định, di động, vệ tinh;

         + Máy tính;

         + Máy fax;

         + Thiết bị phát thanh;

         + Thiết bị truyền hình;

         + Thiết bị quan trắc tự động truyền tin;

         + Mạng thông tin công cộng, thiết bị quan trắc giám sát chuyên dùng tự động truyền tin; hệ thống thông tin cảnh báo sớm;

         + Phương tiện, dụng cụ thông tin khác.

         Bên cạnh đó, Nghị định quy định rủi ro thiên tai được phân thành 05 cấp tăng dần về mức độ rủi ro, bao gồm: Cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5 (tình trạng khẩn cấp về thiên tai). Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

         Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2021. Nghị định này thay thế Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 và Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túyThông tinTinQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2021 8:00 AMNoĐã ban hành

​           Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14, Điều 16, khoản 3 Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 6 Điều 23 của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30 tháng 3 năm 2021.

          Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phối hợp phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

          Theo đó, nguyên tắc thực hiện được quy định cụ thể như sau:

        - Công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy phải tuân thủ Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định này và quy định của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

         - Công tác phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

        + Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thực hiện các  hoạt động phối hợp đảm bảo sự đoàn kết, hiệp đồng, hỗ trợ lẫn nhau;

       + Mỗi khu vực, địa bàn do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ;

        + Việc trao đổi thông tin tội phạm, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định bảo vệ bí mật nhà nước;

        + Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân là nòng cốt trong các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc.

        - Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

      + Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật Phòng, chống ma túy phải được kiểm soát chặt chẽ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và phải kiểm soát đến sản phẩm cuối cùng;

      + Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên ngành và phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

       - Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

       + Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy phải được tiến hành công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật;

       + Tôn trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng trái phép chất ma túy và gia đình của họ;

       + Gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú, công tác, làm việc, học tập có trách nhiệm tham gia quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy;

       + Thông tin, tài liệu về người sử dụng trái phép chất ma túy được cập nhật thường xuyên, chính xác;

      + Các cơ quan chức năng phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc;

        + Nghiêm cấm lợi dụng việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

        Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

       - Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;

       - Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

       - Nghị định số 45/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh;

      - Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển;

      - Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhThông tinTinSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2021 7:00 AMNoĐã ban hành

          Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

            Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bổ sung, thay thế một số từ, cụm từ tại một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

             Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Khoản 11 Điều 1 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh; từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp huyện và từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã. Riêng các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo được thực thi chậm hơn nhưng phải trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Việc thực thi sớm hơn thời hạn có hiệu lực thi hành của khoản này do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộcThông tinTinSửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​         Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó, Nghị định này thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, cụ thể:

           1. Thay thế cụm từ "cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy" tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bằng cụm từ "cơ quan Công an có thẩm quyền" tại Nghị định này.

           2. Thay thế, bãi bỏ một số phụ lục sau đây:

          - Bãi bỏ "Phụ lục I Mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc", "Phụ lục IV Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc" của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP.

          - Thay thế "Phụ lục II Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc" của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bằng "Phụ lục I Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc" của Nghị định này.

          - Thay thế "Phụ lục III Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc" của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bằng "Phụ lục II Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc" của Nghị định này.

         - Thay thế "Phụ lục V Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc" của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP bằng "Phụ lục III Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy" của Nghị định này.

         Nghị định này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2021. Các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

 

Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại , tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phươngThông tinTinDanh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại , tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2021 1:00 PMNoĐã ban hành

          Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

Thông tư áp dụng đối với: Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ; Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; Thanh tra sở; Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

          Theo Thông tư, Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ, gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; Vị trí làm công tác tiếp công dân;  Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; Vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

         Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương, gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; Vị trí làm công tác tiếp công dân; Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

         Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư này là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

         Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021. Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi hết hiệu lực.

                                                                                                                  ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalsePhan Thị Phượng
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh VânThông tinTinCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

          Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 11/10/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân. Ngày 21/10/2021, tại trụ sở làm việc của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân, địa chỉ: Ấp Định Thọ, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân.

           Tại buổi công bố, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 106/QĐ-STP ngày 11/10/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân; thống nhất lịch thanh tra với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân.

          Đại diện Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân – bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng Văn phòng thông qua Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân.

         Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân cung cấp bản sao một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân cung cấp cho Đoàn Thanh tra bản sao một số hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

         Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi 14 giờ, ngày  21/10/2021.

                                                                                                                                        ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalseThanh Tra Sở
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021Thông tinTinĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

              Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo Công văn số 292/CV-TTr ngày 13/10/2021 của Thanh tra tỉnh Bình Dương về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 20/10/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 112/QĐ-STP về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Tư pháp.

            Quyết định quy định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 số 06/KH-TTr ngày 04/12/2020 của Thanh tra Sở Tư pháp (được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 11/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương) với nội dung cụ thể như sau:

            - Không triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành trong năm 2021:  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại; luật sư; hộ tịch, chứng thực của UBND cấp xã.

             - Điều chỉnh thời gian tiến hành thanh tra tại mục II.1.1.2.c việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản từ Quý II, Quý III sang Tháng 11, Tháng 12 năm 2021.

            Các nội dung khác tiếp tục được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 số 06/KH-TTr ngày 04/12/2020 của Thanh tra Sở Tư pháp, được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 11/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Dương.

             Thanh tra Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ.

              Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                                                                                                                              ​Thanh tra Sở Tư pháp

FalseThanh Tra Sở
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio