Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 22/10/2021, 10:00
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/10/2021 | Thanh Tra Sở

              Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo Công văn số 292/CV-TTr ngày 13/10/2021 của Thanh tra tỉnh Bình Dương về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 20/10/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 112/QĐ-STP về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Tư pháp.

            Quyết định quy định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 số 06/KH-TTr ngày 04/12/2020 của Thanh tra Sở Tư pháp (được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 11/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương) với nội dung cụ thể như sau:

            - Không triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành trong năm 2021:  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại; luật sư; hộ tịch, chứng thực của UBND cấp xã.

             - Điều chỉnh thời gian tiến hành thanh tra tại mục II.1.1.2.c việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản của doanh nghiệp đấu giá tài sản từ Quý II, Quý III sang Tháng 11, Tháng 12 năm 2021.

            Các nội dung khác tiếp tục được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 số 06/KH-TTr ngày 04/12/2020 của Thanh tra Sở Tư pháp, được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 11/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp Bình Dương.

             Thanh tra Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ.

              Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                                                                                                                              ​Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   483
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio