Công tác thanh tra
Thứ 5, Ngày 18/02/2021, 15:00
Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/02/2021 | Thanh tra Sở

        Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

       Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, được áp dựng đối với các đối tượng sau: Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; Tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

      Theo đó, Nghị định quy định quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật:

      - Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật có quyền:

      + Tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

      + Thụ hưởng các lợi ích hợp pháp từ việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

      - Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm:

      + Tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

      + Thực hiện đúng với nội dung đã thông báo; nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định tại Nghị định này;

      + Bảo đảm hoạt động có nội dung phù hợp với văn hóa truyền thống; phù hợp với lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật; trường hợp tổ chức cho trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em;

      + Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

      + Thu hồi danh hiệu, giải thưởng đã trao cho tổ chức, cá nhân đạt giải theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;

      + Không được sử dụng người biểu diễn trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật;

     + Không được sử dụng danh hiệu, giải thưởng đã bị thu hồi, bị hủy hoặc danh hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật;

      + Dừng hoặc thay đổi thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      Đồng thời, Nghị định cũng quy định quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật:

      - Tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật có quyền:

      + Tham gia biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

      + Thụ hưởng các lợi ích hợp pháp từ việc tham gia biểu diễn nghệ thuật và được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật.

     - Tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm:

     + Tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

     + Không lợi dụng hoạt động biểu diễn nghệ thuật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

     + Không sử dụng danh hiệu, giải thưởng đã bị thu hồi, bị hủy hoặc danh hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này;

     + Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

    Nghị định quy định quyền, trách nhiệm của chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật

    - Chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật có quyền:

    + Khai thác, sử dụng địa điểm theo quy định của pháp luật;

    + Thụ hưởng các lợi ích hợp pháp từ việc khai thác, sử dụng địa điểm.

   - Chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm:

    + Tuân thủ quy định về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan;

    + Dừng hoặc thay đổi thời gian, quy mô hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

                                                                                            Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   30
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio