Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 18/01/2021, 10:00
Những điểm mới trong quy định của Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi, bổ sung 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/01/2021 | Thanh tra Sở

       Ngày 09/6/2020, Quốc hội khóa IV đã thông qua Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2020, Luật số 65/2020/QH14. Luật này có hiệu thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và đã có những điểm mới nỗi bật, cụ thể như sau:

      Thứ nhất, bổ sung thêm về tiêu chuẩn quốc tịch của đại biểu Quốc hội.

      Theo quy định hiện hành, để trở thành đại biểu Quốc hội phải đáp ứng 05 điều kiện là trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội…

Thì nay Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội bổ sung thêm 01 điều kiện nữa là phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn cũng như đảm bảo đại biểu Quốc hội là người Việt Nam.

      Thứ hai, tăng thêm số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thêm 5% số lượng đại biểu.

      Theo quy định hiện hành, tại Điều 23 Luật Tổ chức Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách.

     Trong đó, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, Luật tổ chức Quốc hội sủa đổi, bổ sung 2020, đã nâng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội.

    Thứ ba, bổ sung thêm nguyên tắc hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

     Một trong những nội dung được bổ sung đã được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung lần này là việc bổ sung thêm nguyên tắc hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong đó, bổ sung thêm nguyên tắc, là cơ quan này sẽ làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Do đó, những Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   41
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio