Công tác thanh tra
Thứ 5, Ngày 23/07/2020, 15:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Công ty Luật hợp danh Trần Cao - Chi nhánh số 5 tại Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/07/2020 | Phan Thị Phượng

​       Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-STP ngày 23/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Chi nhánh Văn phòng, Chi nhánh Công ty luật; Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Công ty Luật hợp danh Trần Cao - Chi nhánh số 5 tại Bình Dương. Ngày 25/6/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1086/KL-STP.

          Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Luật hợp danh Trần Cao - Chi nhánh số 5 tại Bình Dương đạt được, cụ thể: Công ty Luật hợp danh Trần Cao - Chi nhánh số 5 tại Bình Dương cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động.

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Luật hợp danh Trần Cao - Chi nhánh số 5 tại Bình Dương vẫn còn sai sót như: Chưa thực hiện công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Sau khi thanh tra, Công ty Luật hợp danh Trần Cao đã thực hiện công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh số 5 tại Bình Dương trên Báo Bình Dương.

         Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật hợp danh Trần Cao - Chi nhánh số 5 tại Bình Dương Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm các sai sót, hạn chế mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   43
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio